Niemiecki 1 - różne do zapamiętania;)

 0    409 fiszek    aiceb
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

zaświadczać
rozpocznij naukę
bescheinigen

zaświadczenie
rozpocznij naukę
die Bescheinigung

dowodzić, wykazywać
rozpocznij naukę
nachweisen <->

der Nachweis

die Nachweise

zaświadczenia
rozpocznij naukę
die Bescheinigungen

polec, zginąć
rozpocznij naukę
fallen

runąć w dół, rozbić się
rozpocznij naukę
abstürzen <->

begründen

uzasadnienie
rozpocznij naukę
die Begründung

uzasadnienia
rozpocznij naukę
die Begründungen

verderben

numer rejestracyjny
rozpocznij naukę
das Autokennzeichen

numery rejestracyjne
rozpocznij naukę
die Autokennzeichen


kosiarka do trawy
rozpocznij naukę
der Rasenmäher

niedbały, nonszalancki
rozpocznij naukę
lässig

niedbałość, nonszalancja
rozpocznij naukę
die Lässigkeit

rzadki (o cieczy)
rozpocznij naukę
dünnflüssig

dickflüssig

bronić się
rozpocznij naukę
sich wehren

wehrlos

gwałtowność, impet
rozpocznij naukę
die Heftigkeit

gwałtowny, silny
rozpocznij naukę
heftig

zdobywać, podbijać
rozpocznij naukę
erobern

die Eroberung

die Eroberungen

der Eroberer

die Eroberer

besiegen

der Besiegte

die Besiegten

okrucieństwo
rozpocznij naukę
die Grausamkeit

okrucieństwa
rozpocznij naukę
die Grausamkeiten

grausam

foltern

die Folter

die Foltern

drohen

die Drohung

die Drohungen

prześladować
rozpocznij naukę
verfolgen

uciekinier, uchodźca
rozpocznij naukę
der Flüchtling

uciekinierzy, uchodźcy
rozpocznij naukę
die Flüchtlinge

uniemożliwić, udaremniać
rozpocznij naukę
verhindern

uniemożliwienie, udaremnienie
rozpocznij naukę
die Verhinderung

die Falle

die Fallen

der Fallschirm

die Fallschirme

skoczek spadochronowy
rozpocznij naukę
der Fallschirmspringer

tonąć (o człowieku)
rozpocznij naukę
ertrinken

der Seemann

die Seeleute

udusić się
rozpocznij naukę
ersticken

die Seuche

die Seuchen

vorhanden

der Vorrat

die Vorräte

die Vorratskammer

magazynować
rozpocznij naukę
lagern

das Lager

die Lager

erwerben

der Erwerb

der Erwerber

die Erwerber

erstatten

die Erstattung

podłączać
rozpocznij naukę
anschließen <->

lecken

das Leck

leck

komunikacja podmiejska
rozpocznij naukę
der Nahverkehr

pociąg podmiejski
rozpocznij naukę
der Nahverkehrszug

kość słoniowa
rozpocznij naukę
das Elfenbein

erschöpft

wyczerpujący
rozpocznij naukę
erschöpfend

berechtigen

die Berechtigung

berechtigt

gebieten

przykazanie, nakaz
rozpocznij naukę
das Gebot

przykazania, nakazy
rozpocznij naukę
die Gebote

beaufsichtigen

die Aufsicht

der Zusammenhang

die Zusammenhänge

szczegółowy, wyczerpujący
rozpocznij naukę
ausführlich

jedynie, tylko
rozpocznij naukę
lediglich

zakładać się
rozpocznij naukę
wetten

die Wette

die Wetten

anerkennen <->

die Anerkennung

anerkannt

der Bezug

odnośnie do
rozpocznij naukę
bezüglich

furchtbar

übernehmen

bereuen

żal, skrucha
rozpocznij naukę
die Reue

das Ungeheuer

die Ungeheuer

bewaffnet

nieuzbrojony
rozpocznij naukę
unbewaffnet

przydatność do spożycia
rozpocznij naukę
die Haltbarkeit

przydatny do spożycia
rozpocznij naukę
haltbar

termin przydatności do spożycia
rozpocznij naukę
das Haltbarkeitsdatum

przeobrażać się
rozpocznij naukę
sich verwandeln


godny zaufania
rozpocznij naukę
vertrauenswürdig

die Würde

auswählen <->

wybór, asortyment
rozpocznij naukę
die Auswahl

die Festung

die Festungen

der Roggen

chleb żytni
rozpocznij naukę
das Roggenbrot

zawierać (umowę)
rozpocznij naukę
abschließen <->

aufnehmen <->

verrosten


rostfrei

pociąg dalekobieżny
rozpocznij naukę
der Fernverkehrszug

das Zubehör

przetwarzać, obrabiać
rozpocznij naukę
verarbeiten

litość, współczucie
rozpocznij naukę
das Mitleid

mitleidlos

der Stapel

die Stapel

preferować, woleć
rozpocznij naukę
vorziehen <->

ausstatten <->

wyposażenie
rozpocznij naukę
die Ausstattung

die Kluft

die Klüfte

vollkommen

niedoskonały
rozpocznij naukę
unvollkommen

die Hecke

die Hecken

opóźniać, odwlekać
rozpocznij naukę
verzögern

opóźnienie, zwłoka
rozpocznij naukę
die Verzögerung

sumpfig

der Sumpf

die Sümpfe

der Vorgang

die Vorgänge

wysportowany
rozpocznij naukę
durchtrainiert

ważyć się, mieć śmiałość
rozpocznij naukę
wagen

zugeben <->

Przyznaję, że byłam w błędzie.
rozpocznij naukę
Ich gebe zu, dass ich im Irrtum war.

wyznawać, spowiadać się
rozpocznij naukę
beichten

die Beichte

der Stiel

die Stiele

kamień szlachetny
rozpocznij naukę
der Edelstein

narzucać się
rozpocznij naukę
sich aufdrängen <->

aufdringlich

die Kiefer

die Kiefern

zusätzlich

pas bezpieczeństwa
rozpocznij naukę
der Sicherheitsgurt

pasy bezpieczeństwa
rozpocznij naukę
die Sicherheitsgurte

die Herausforderung

die Herausforderungen

naruszać, uchybiać
rozpocznij naukę
verstoßen

naruszenie, uchybienie
rozpocznij naukę
der Verstoß

naruszenia, uchybienia
rozpocznij naukę
die Verstöße

sędzia sportowy
rozpocznij naukę
der Schiedsrichter

abbauen <->

der Abbau

einmal

czysty (bez domieszki)
rozpocznij naukę
rein

ahnen

die Ahnung

die Ahnungen

die Axt

die Äxte

dzieło, stworzenie
rozpocznij naukę
die Schöpfung

die Schöpfungen

twórca, Stwórca
rozpocznij naukę
der Schöpfer

die Schöpfer

obora, chlew
rozpocznij naukę
der Stall

obory, chlewy
rozpocznij naukę
die Ställe

der Hühnerstall

der Pferdestall


düngen

der Dünger

przymierze, sojusz
rozpocznij naukę
die Allianz

die Allianzen

sojusznik, sprzymierzeniec
rozpocznij naukę
der Allierte

sojusznicy, sprzymierzeńcy
rozpocznij naukę
die Allierten

sojuszniczy, sprzymierzony
rozpocznij naukę
alliert

odczytywać, zdejmować, zbierać
rozpocznij naukę
ablesen <->

wyczytać coś z twarzy
rozpocznij naukę
einem Gesicht etwas ablesen

upadek, spadek
rozpocznij naukę
der Absturz

spadać, odpadać
rozpocznij naukę
abfallen <->

liście spadają
rozpocznij naukę
die Blätter fallen ab

przesąd, zabobon
rozpocznij naukę
der Aberglauben

przesądny, zabobonny
rozpocznij naukę
abergläubisch

najchętniej
rozpocznij naukę
am liebsten

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
rozpocznij naukę
Zu Hause ist es doch am schönsten.

powszechny, ogólny
rozpocznij naukę
allgemein

historia powszechna
rozpocznij naukę
allgemeine Geschichte

im Allgemeinem

Jest ogólnie wiadomo, że...
rozpocznij naukę
Es ist allgemein bekannt, dass...

lekarz ogólny
rozpocznij naukę
der Allgemeinarzt

die Allgemeinheit

kosz na śmieci
rozpocznij naukę
der Abfallkorb

kosze na śmieci
rozpocznij naukę
die Abfallkörbe

wiadro na śmieci
rozpocznij naukę
der Abfalleimer

wiadra na śmieci
rozpocznij naukę
die Abfalleimer

sortowanie odpadów
rozpocznij naukę
die Abfalltrennung

gospodarka odpadami
rozpocznij naukę
die Abfallwirtschaft

przeciwdziałać
rozpocznij naukę
abhelfen <->

przeciwdziałać kryzysowi
rozpocznij naukę
einem Missstand abhelfen

środek zaradczy
rozpocznij naukę
die Abhilfe

środki zaradcze
rozpocznij naukę
die Abhilfen

die Acht

poważać, uważać
rozpocznij naukę
achten

nieuważny, obojętny
rozpocznij naukę
achtlos

obojętność
rozpocznij naukę
die Achtlosigkeit

spółka akcyjna
rozpocznij naukę
die Aktiengesellschaft (AG)

kapitał akcyjny
rozpocznij naukę
das Aktienkapital

dom starców
rozpocznij naukę
das Altenheim/ das Altersheim

najlepsza, najlepsze
rozpocznij naukę
allerbeste

allerbester

am allerbesten

allerbestes

das Abwasser

kanał ściekowy
rozpocznij naukę
der Abwasserkanal

oczyszczalnia ścieków
rozpocznij naukę
die Abwasserkläranlage

oczyszczanie ścieków
rozpocznij naukę
die Abwasserreinigung

die Abschiebung

abschieben <->

zrzucać winę na kogoś
rozpocznij naukę
die Schuld auf jemandem abschieben

przerwanie ciąży
rozpocznij naukę
die Abtreibung

pigułka wczesnoporonna
rozpocznij naukę
die Abtreibungspille

pigułki wczesnoporonne
rozpocznij naukę
die Abtreibungspillen

die Absage

odmawiać, nie przyjąć (zaproszenia)
rozpocznij naukę
absagen <->

hartowanie, odporność
rozpocznij naukę
die Abhärtung

uodpornić, hartować
rozpocznij naukę
abhärten <->

uodpornić kogoś na coś
rozpocznij naukę
jemanden gegen etwas abhärten

uodporniony, odporny
rozpocznij naukę
abgehärtet

być odpornym na krytykę
rozpocznij naukę
gegen Kritik abgehärtet sein

sam, samotny
rozpocznij naukę
allein

das Alleinsein

samotnie mieszkający, samotnie mieszkająca
rozpocznij naukę
der Alleinstehende, die Alleinstehende

samotnie mieszkający (ludzie)
rozpocznij naukę
die Alleinstehenden

abwesend

być nieobecnym
rozpocznij naukę
abwesend sein

nieobecny, nieobecna
rozpocznij naukę
der/die Abwesende

die Abwesenden

nieobecność
rozpocznij naukę
die Abwesendheit

stammen

pochodzić z Niemiec
rozpocznij naukę
aus Deutschland stammen

pochodzenie, geneza
rozpocznij naukę
die Abstammung

nieznanego pochodzenia
rozpocznij naukę
unbekannter Abstammung

brudne naczynia, zmywanie
rozpocznij naukę
der Abwasch

myć, zmywać
rozpocznij naukę
abwaschen <->

abwaschbar

być podobnym
rozpocznij naukę
ähnen

być podobnym do siebie
rozpocznij naukę
sich ähnen

podobny, podobnie
rozpocznij naukę
ähnlich

podobieństwo
rozpocznij naukę
die Ähnlichkeit

schodzić, ustępować, odstępować, wycierać
rozpocznij naukę
abtreten <->

zejść ze sceny
rozpocznij naukę
von der Bühne abtreten

ustąpić z urzędu
rozpocznij naukę
vom Amt abtreten

odstąpić coś komuś
rozpocznij naukę
jemandem etwas abtreten

wytrzeć buty
rozpocznij naukę
Schuhe abtreten

der Abtreter

ochłodzenie
rozpocznij naukę
die Abkühlung

ochładzać, oziębiać, ostudzać
rozpocznij naukę
abkühlen <->


kolej alpejska
rozpocznij naukę
die Alpenbahn

alpinarium, ogród skalny
rozpocznij naukę
der Alpengarten

łańcuch alpejski
rozpocznij naukę
die Alpenkette

fiołek alpejski
rozpocznij naukę
das Alpenveilchen

alpin

odwracać (wzrok)
rozpocznij naukę
abkehren <->

odwracać się od czegoś
rozpocznij naukę
sich von etwas abkehren

abhängig

być od kogoś uzależnionym
rozpocznij naukę
von jemanden abhängig sein

abhängen <->

die Abstimmung

abstimmen <->

stroić instrument
rozpocznij naukę
ein Instrument abstimmen

głosować nad czymś
rozpocznij naukę
über etwas abstimmen

odpływ, upływ, przebieg, tok
rozpocznij naukę
der Ablauf

przed upływem godziny
rozpocznij naukę
vor Ablauf einer Stunde

przebieg dnia
rozpocznij naukę
Ablauf des Tages

upływać, spływać
rozpocznij naukę
ablaufen <->

die Affäre

być uwikłanym w aferę
rozpocznij naukę
in eine Affäre verwickelt sein

wszelki, wszystko, cały
rozpocznij naukę
all

przede wszystkim
rozpocznij naukę
vor allem

na wszelki wypadek
rozpocznij naukę
auf alle Fälle

alle vier Minuten

najtrudniejszy jest początek
rozpocznij naukę
aller Anfang ist schwer


alles

die Abgabe

die Abgaben

wolny od podatku
rozpocznij naukę
abgabenfrei

podlegający opodatkowaniu
rozpocznij naukę
abgabenpflichtig

abwechslungsreich

abwechseln <->

zmieniać się z kimś
rozpocznij naukę
sich mit jemandem abwechseln

uszczelniać, wypełniać
rozpocznij naukę
abdichten <->

die Abdichtung

zabezpieczyć coś przed czymś
rozpocznij naukę
etwas gegen etwas abdichten

pełen przygód, awanturniczy
rozpocznij naukę
abenteuerlich

żądny przygód
rozpocznij naukę
abenteuerlustig

gotowy do odjazdu
rozpocznij naukę
abfahrtbereit

rozkład (tablica) odjazdów
rozpocznij naukę
die Abfahrtstafel

samotny, odosobniony
rozpocznij naukę
abgeschieden

osamotnienie
rozpocznij naukę
die Abgeschiedenheit

ocierać łzy
rozpocznij naukę
Tränen abtrocknen

ośmiogodzinny dzień pracy
rozpocznij naukę
der Achtstundentag

zbierać (płody ziemi)
rozpocznij naukę
ernten

żniwa, zbiory
rozpocznij naukę
die Ernte

der Schuppen

die Schuppen


katar sienny
rozpocznij naukę
der Heuschnupfen

die Scheune

die Scheunen

załoga (statku, samolotu)
rozpocznij naukę
die Besatzung

członkowie załogi
rozpocznij naukę
die Besatzungsmitglieder

przesłanka, warunek
rozpocznij naukę
die Voraussetzung

warunki, przesłanki
rozpocznij naukę
die Voraussetzungen

das Siegel

przyznawać, zatwierdzać
rozpocznij naukę
bewilligen

przyznanie, zezwolenie
rozpocznij naukę
die Bewilligung

die Bewilligungen

beleibt


drobny (o kształtach)
rozpocznij naukę
zierlich

mieć drobną figurę
rozpocznij naukę
eine zierliche Figur haben

instrukcja obsługi
rozpocznij naukę
die Gebrauchsanweisung

mangelhaft

prosić, wzywać
rozpocznij naukę
auffordern <->

die Aufforderung

żalić się
rozpocznij naukę
sich bescheren

zażalenie, skarga
rozpocznij naukę
die Beschwerde

zażalenia, skargi
rozpocznij naukę
die Beschwerden

gniew, złość
rozpocznij naukę
der Zorn

rozgniewany, rozzłoszczony
rozpocznij naukę
zornig

befördern

die Beförderung

środek transportu
rozpocznij naukę
das Beförderungsmittel

brzydzić się
rozpocznij naukę
sich ekeln

wstrętny, obrzydliwy
rozpocznij naukę
ekelhaft

das Kupfer

breitschultrig

żyć w zgodzie, nie kłócić się
rozpocznij naukę
sich vertragen

die Behörde

die Behörden

aufwärts

abwärts

potwierdzać
rozpocznij naukę
bejahen

potwierdzenie
rozpocznij naukę
die Bejahung

potwierdzenia
rozpocznij naukę
die Bejahungen

właściciel (sklepu, lokalu)
rozpocznij naukę
der Inhaber

zapchany, zatkany
rozpocznij naukę
verstopft

dochodzić do porozumienia
rozpocznij naukę
sich einigen

porozumienie
rozpocznij naukę
die Einigung

porozumienia
rozpocznij naukę
die Einigungen

współczuć, ubolewać
rozpocznij naukę
bedauern

przekraczać
rozpocznij naukę
überschreiten

hastig

die Hast

wahrsagen

dicht

wodoszczelny
rozpocznij naukę
wasserdicht

dźwiękoszczelny
rozpocznij naukę
schalldicht

der Brennstoff

pojawiać się
rozpocznij naukę
auftauchen <->

pomoc drogowa
rozpocznij naukę
der Straßenhilfsdienst

zastaw, kaucja
rozpocznij naukę
das Pfand

butelka zwrotna
rozpocznij naukę
die Pfandflasche

das Handwerk

wstyd, hańba
rozpocznij naukę
die Schande

außergewöhnlich

wieczór kawalerski, panieński
rozpocznij naukę
der Polterabend

rozpuszczać się
rozpocznij naukę
sich auflösen <->

rozpuszczalny
rozpocznij naukę
lösbar

sorgfältig

staranność
rozpocznij naukę
die Sorgfalt

dostarczać, donosić w późniejszym terminie
rozpocznij naukę
nachreichen <->

die Anlage

załączniki
rozpocznij naukę
die Anlagen

zärtlich

komunikat, zapowiedź
rozpocznij naukę
die Durchsage

komnikaty, zapowiedzi
rozpocznij naukę
die Durchsagen

kompetencja, właściwość
rozpocznij naukę
die Zuständigkeit

kompetentny, właściwy
rozpocznij naukę
zuständig

wściekły, zły
rozpocznij naukę
zornig

średniego wzrostu
rozpocznij naukę
mittelgroß

zaokrąglony
rozpocznij naukę
rundlich

wręczanie prezentów gwiazdkowych
rozpocznij naukę
die Bescherung

ehrgeizig

frech

lebhaft

bardzo śmiały, brawurowy
rozpocznij naukę
tollkühn

vernünftig


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.