Liczebniki przykłady

 0    78 fiszek    strzyzewski.maksymilian
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

einundzwanzig

zweiundzwanzig

dreiundzwanzig

vierundzwanzig

fünfundzwanzig

sechsundzwanzig

siebenundzwanzig

achtundzwanzig

neunundzwanzig
(ein)hundert

hunderteins

hundertzehn

hundertachtundsiebzig

zweihundert

dreihundert

vierhundert

fünfhundert

(ein)tausend

tausendundein

tausendundzwölf

zweitausend

zehntausend

hunderttausend

eine Million

zwei Millionen

eine Milliarde

der / die / das erste

der / die / das zweite

der / die / das dritte

der / die / das vierte

der / die / das fünfte

der / die / das sechste

der / die / das siebte

der / die / das achte

der / die / das neunte

der / die / das zehnte

der / die / das elfte

der / die / das zwölfte

der / die / das dreizehnte

der / die / das vierzehnte

der / die / das fünfzehnte

der / die / das zwanzigste

dwudziesty pierwszy
rozpocznij naukę
der / die / das einundzwanzigste

der / die / das dreißigste

czterdziesty
rozpocznij naukę
der / die / das vierzigste

pięćdziesiąty
rozpocznij naukę
der / die / das fünfzigste

der / die / das hundertste

setny pierwszy
rozpocznij naukę
der / die / das hunderterste

der / die / das zweihundertste

der / die / das tausendste

dwutysięczny
rozpocznij naukę
der / die / das zweitausendste


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.