14M. BIG TEST

 0    158 fiszek    annawolska4
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

posuwać się naprzód, postępować
rozpocznij naukę
advancenacierać (np. na obce wojska)
rozpocznij naukę
charge

kontratakować
rozpocznij naukę
counterattack

okopać się
rozpocznij naukę
dig in

związać walką 1
rozpocznij naukę
engage

wsparcie ogniowe
rozpocznij naukę
fire support

otwarty teren
rozpocznij naukę
open ground

przyszpilić, przypierać do muru
rozpocznij naukę
pin down

reserve

pozycja wyjściowa, startowa do ataku na pozycję wroga
rozpocznij naukę
start line

zniszczyć, zabić
rozpocznij naukę
take out

withdraw

obszar odpowiedzialności
rozpocznij naukę
area of ​​responsibility

porozumienie o przerwaniu ognia, porozumienie w sprawie zawieszenia broni
rozpocznij naukę
ceasefire agreement

linia zawieszenia broni
rozpocznij naukę
ceasefire line

punkt kontrolny
rozpocznij naukę
checkpoint

przejście graniczne
rozpocznij naukę
crossing point

strefa zdemilitaryzowana
rozpocznij naukę
demilitarized zone

traktat pokojowy
rozpocznij naukę
peace treaty

posterunek obserwacyjny
rozpocznij naukę
observation post

obserwator ONZ
rozpocznij naukę
United Nations military observer

strefa wykluczenia broni (strefa, w której nie wolno używać określonego rodzaju broni)
rozpocznij naukę
weapons exclusion zone

zrzut (np. z samolotu wojskowego)
rozpocznij naukę
air drop

rejon zrzutu
rozpocznij naukę
drop zone

wchodzić na pokład
rozpocznij naukę
embark

członek załogi samolotu kontrolujący skoczków przy skoku spadochronowym
rozpocznij naukę
jumpmaster

strefa lądowania
rozpocznij naukę
landing zone

linka, która automatycznie otwiera spadochron po opuszczeniu samolotu, lub rodzaj takiego skoku
rozpocznij naukę
static line

grupa żołnierzy zrzuconych podczas jednego zrzutu spadochronowego
rozpocznij naukę
stick

formcja spadochroniarzy, w której ladują w tym samym czasie
rozpocznij naukę
wave

wojna secesyjna, wojna domowa
rozpocznij naukę
civil war

bitwa (zobowiązania, narzeczeństwo)
rozpocznij naukę
engagement

guerrilla

wybuch np. wojny (rz)
rozpocznij naukę
outbreak

buntownik(rz), buntować się (cz)
rozpocznij naukę
rebel

uprising


sekcja kadrowa, komórka do spraw personalnych i administracyjnych
rozpocznij naukę
personnel division

sekcja wywiadowcza, rozpoznanie
rozpocznij naukę
intelligence division

sekcja operacyjna
rozpocznij naukę
operations division

sekcja logistyczna
rozpocznij naukę
logistics division

sekcja planowania
rozpocznij naukę
plans and policy division

sekcja łączności
rozpocznij naukę
communications division

sekcja szkoleniowa
rozpocznij naukę
training division

sekcja finansowa
rozpocznij naukę
budget, contracting and finance division

sekcja prasowa
rozpocznij naukę
public information division

biuro dyplomatyczne, komórka zajmująca się organizacją oficjalnych wizyt, kontakty z organizacjami krajowymi i zagranicznymi
rozpocznij naukę
protocol office

grupa wsparcia sztabu, dowództwa
rozpocznij naukę
headquarters support group

dziób statku
rozpocznij naukę
bow

compartment


opuszczać pokład 2 wersje
rozpocznij naukę
debark disembark

właz, luk (np. do statku)
rozpocznij naukę
hatch
linia wody (poziom na burcie)
rozpocznij naukę
waterline

wzmocnić (np. oddział posiłkami-dodatkowymi żołnierzami)
rozpocznij naukę
augment

ktoś oddelegowany czasowo aby wzmocnić inny oddział
rozpocznij naukę
augmentee

wielonarodowe ćwiczenie
rozpocznij naukę
combined exercise

ćwiczenie sztabowe
rozpocznij naukę
command post exercise

ostatni dzień ćwiczeń
rozpocznij naukę
end of exercise

field training exercise

ćwiczenia wojskowe, w których biorą udział siły zbrojne więcej niż jednego rodzaju
rozpocznij naukę
joint exercise

ćwiczenie ze strzelania bojowego
rozpocznij naukę
live firing exercise

scenariusz ćwiczenia
rozpocznij naukę
scenario

umiejętności bojowe
rozpocznij naukę
war fighting skills

godzina zero
rozpocznij naukę
H-hour

przyczółek
rozpocznij naukę
bridgehead

manewr polegający na zastąpieniu jednego oddziału drugim, "zluzowanie"
rozpocznij naukę
relief in place

określony format zapisu daty, czasu
rozpocznij naukę
date-time group

atak, natarcie, ofensywa (w czasie wojny)
rozpocznij naukę
assault

pokonać, zwyciężyć (cz), porażka (rz)
rozpocznij naukę
defeat

destroy

zwiazać walką
rozpocznij naukę
fix

utrzymać (np. zajęty teren)
rozpocznij naukę
hold

wzmacniać, zasilać
rozpocznij naukę
reinforce

zabezpieczyć
rozpocznij naukę
secure

zająć, zawładnąć (czymś)
rozpocznij naukę
seize

rabunek, kradzież z użyciem przemocy
rozpocznij naukę
robbery

porwanie (rz)
rozpocznij naukę
kidnapping

murder

theft

arson


arrest

accuse

skarga, zażalenie
rozpocznij naukę
complaint

thief

custody

dochodzenie, śledztwo
rozpocznij naukę
enquiry

dowód (np. w sprawie)
rozpocznij naukę
evidence

prisoner

oświadczenie, zeznanie
rozpocznij naukę
statement

a suspect


witness

rozkład codziennych zadań, wylotów, lądowań itp
rozpocznij naukę
air tasking order

ewakuacja rannych
rozpocznij naukę
casualty evacuation

bojowy patrol powietrzny
rozpocznij naukę
combat air patrol

bojowa misja poszukiwawczo ratunkowa
rozpocznij naukę
combat search and rescue

scramble

grupy strony wojującej, walczące frakcje
rozpocznij naukę
belligerent fractions

combatant

disarmament

wejście siłowe (wejście na terytorium kraju bez jego zgody
rozpocznij naukę
forced entry

guerrilla forces

pomoc humanitarna
rozpocznij naukę
humanitarian aid

ewakuacja cywili niezaangażowanych w konflikt
rozpocznij naukę
non-combatant evacuation

wódz, wataszka
rozpocznij naukę
warlord

patrol pieszy
rozpocznij naukę
foot patrol

siły ochronne
rozpocznij naukę
force protection

główna droga dostaw
rozpocznij naukę
main supply route

tymczasowy punkt kontrolny
rozpocznij naukę
mobile checkpoint

patrol samochodowy
rozpocznij naukę
mounted patrol

patrol "na pokaz"
rozpocznij naukę
presence patrol

blokada drogowa
rozpocznij naukę
roadblock

stały punkt kontrolny
rozpocznij naukę
static checkpoint

tajna operacja
rozpocznij naukę
covert operation

demolition

egress

odbić, wyciągać
rozpocznij naukę
extract

przenikać, infiltrować
rozpocznij naukę
infiltrate

nawiązać kontakt
rozpocznij naukę
link up

schadzka, spotkanie (skrót i nazwa)
rozpocznij naukę
RV rendezvous

sniping

siły specjalne
rozpocznij naukę
special forces

operacje specjalne
rozpocznij naukę
special operations

misja obronna / zadanie
rozpocznij naukę
defensive mission

misja ofensywna / zadanie
rozpocznij naukę
offensive mission

misja zwiadowcza/ zadanie
rozpocznij naukę
reconnaissance mission

misja w celu ochrony/ zadanie
rozpocznij naukę
security mission

rozpoznać (np. pozycję nieprzyjaciela), robić wywiad, odbywać rekonesans
rozpocznij naukę
reconnoitre

defend

defensywny (np. o uzbrojeniu), obronny (o nastawieniu)
rozpocznij naukę
defensive

reconnaissance

bezpieczny, chroniony
rozpocznij naukę
secure

ochrona, środki bezpieczeństwa, bezpieczeństwo
rozpocznij naukę
security

ablutions

pokój w internacie
rozpocznij naukę
barracks room

główny budynek dowództwa
rozpocznij naukę
HQ main

odprawa wprowadzająca
rozpocznij naukę
orientation brief

pułkowe stanowisko pomocy
rozpocznij naukę
regimental aid post

siły szybkiego reagowania
rozpocznij naukę
quick reaction force

Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej
rozpocznij naukę
Air Medical Evacuation Team

Lądowa Grupa Ratunkowa
rozpocznij naukę
Ground Rescue Team

współpraca cywilno-wojskowa skrót i nazwa
rozpocznij naukę
CIMIC Civil-military Co-operation

kokpit, kabina pilota
rozpocznij naukę
cockpit

kabina pasażerska
rozpocznij naukę
cabin

podwozie samolotu
rozpocznij naukę
landing gear

główny wirnik
rozpocznij naukę
rotor head

śmigło wirnika
rozpocznij naukę
rotor blade

uprząż od wyciągarki
rozpocznij naukę
sling

śmigło ogonowe
rozpocznij naukę
tail rotor

belka ogonowa
rozpocznij naukę
tail boom

kadłub (żeglasko)
rozpocznij naukę
fuselage


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.