genetyka cd

5  2    48 fiszek    Zuzakitko
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

chromosomy płci
rozpocznij naukę
zawierają geny determinujące powstanie odpowiedniej płci

chromosomy autosomalne/autosomy
rozpocznij naukę
nie decydują o płci

cechy sprzężone z płcią
rozpocznij naukę
cechy warunkowane przez chromosom X, a niezwiązane z płcią

choroby sprzężone z płcią
rozpocznij naukę
dziedziczone w sposób recesywny, np hemofilia i daltonizm

matka, która ma recesywny allel warunkujący chorobę, jest zdrowa ale jest nosicielką tego allelu

cechy związane z płcią
rozpocznij naukę
cechy warunkowane przez geny znajdujące się w chromosomach autosomalnych

rekombinacja genetyczna
rozpocznij naukę
powstawanie w genotypach potomstwa innych kombinacji alleli niż u rodziców

crossing-over
rozpocznij naukę
wymiana odcinków między chromosomami homologicznymi ustawionymi w pary

trwałe, nieodwracalne zmiany w materiale genetycznym

mutacje spontaniczne
rozpocznij naukę
powstają z powodu niedoskonałości mechanizmu replikacji DNA

czynniki mutagenne/mutageny
rozpocznij naukę
czynniki zewnętrzne powodujące mutacje

mutacje indukowane
rozpocznij naukę
mutacje zachodzące pod wpływem czynników zewnetrznych

czynniki mutagenne: fizyczne
rozpocznij naukę
promieniowanie, wysoka temperatura

czynniki mutagenne: chemiczne
rozpocznij naukę
niektóre kwasy, niektóre konserwanty, niektóre składniki dymu tytoniowego

czynniki mutagenne: biologiczne
rozpocznij naukę
niektóre wirusy, niektóre mikro organizmy

mutacje genowe/ punktowe (zmiany nukleotydów)
rozpocznij naukę
substytucje, delecje, insercje

mutacje chromosomowe
rozpocznij naukę
strukturalne: delecje, duplikacje, inwersje, translokacje; liczbowe:

zmiana jednego nukleotydu na inny

wstawienie jednego nukleotydu na inny

utrata jednego lub kilku nukleotydów

zmiana ramki odczytu
rozpocznij naukę
zmiana w odczytywaniu kodonów obejmujących fragment genu od miejsca mutacji do jego końca

mutacje strukturalne
rozpocznij naukę
zmiany w budowie chromosomu

usunięcie fragmentu DNA

podwojenie fragmentu chromosomu

odwrócenie fragmentu chromosomu o 180°

translokacje
rozpocznij naukę
przemieszczenie fragmentu chromosomu

mutacje liczbowe
rozpocznij naukę
zaburzenia w rozdziale chromosomów podczas podziału komórki

autosomalny dominujący
rozpocznij naukę
choroba występuje w każdym pokoleniu, ryzyko jej wystąpienia dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn, ujawnia się u heterozygot i homozygot dominujacych

autosomalny recesywny
rozpocznij naukę
chorują tylko homozygoty recesywne, ryzyko wystąpienia dotyczy kobiet i mężczyzn, rodzice są zwykle nosicielami

recesywny sprzężony z chromosomem X
rozpocznij naukę
schorzenie dotyczy mężczyzn, kobiety są nosicielkami, choroba nie jest przekazywana z ojca na syna

dominujący sprzężony z chromosomem X
rozpocznij naukę
choróją kobiety będace homozygotami dominującymi pod względem zmutowanego genu i heterozygotami. Chory mężczyzna będzie miał zdrowych synów i zdrowe córki, u kobiety prawdopodobieństwo choroby będzie 50%, nie zależnie od płci

powstawanie nowotworów
rozpocznij naukę
mutacje w odcinku DNA odpowiedzialne za podział komórki mogą spowodować, że komórka będzie dzielić się w sposób nie kontrolowany

mutacje neutralne
rozpocznij naukę
nie niosą za sobą za sobą żadnych skutków dla organizmu, ponieważ nie wpływają na zmiany funkcjonowania białek kodowanych w DNA

mutacje niekorzystne
rozpocznij naukę
powodują powstawanie białek, które nie mogą prawidłowo spełniać swojej roli

mutacja niekorzystna w komórce rozrodczej
rozpocznij naukę
powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu całego organizmu potomnego

mutacja niekorzystna w komórce somatycznej
rozpocznij naukę
to pełnione przez nią funkcje przejmują zwykle inne komórki, powoduje to, że skutki mutacji nie są widoczne w całym organiźmie

mutacje korzystne
rozpocznij naukę
dla organizmu powodują wykształcenie nowej cechy ułatwiającej organizmowi przeżycie

choroby jednogenowe
rozpocznij naukę
spowodowane mutacjami w pojedynczych genach, np: fenyloketonuria, daltonizm, hemofilia

choroby chromosomalne
rozpocznij naukę
spowodowane mutacjami chromosomowymi, np: zespół Downa, zespół Turnera

choroby wieloczynnikowe/ wielogenne
rozpocznij naukę
spowodowane mutacjami w wielu genach, często związane z czynnikami zewnętrznymi, np: autyzm, schizofrenia, nadciśnienie, cukrzyca

gdzy w komórce zamiast dwóch zestawów chromosomów homologicznych występują trzy chromosomy

jeżeli w komórce występuje jeden chromosom danej pary

badania prenatalne
rozpocznij naukę
wszystkie testy i badania umożliwiające ocenę stanu płodu

aminopunkcja
rozpocznij naukę
pobranie płynu owodniowego za pomocą igły nakłuwającej powłoki brzuszne i macicę

biopsja kosmówki
rozpocznij naukę
pobranie wycinka kosmówki, umożliwia to zbadanie kariotypu płodu

badania inwazyjne
rozpocznij naukę
umożliwiają poznanie kariotypu płodu

testy pourodzeniowe
rozpocznij naukę
pozwalają na zdiagnozowanie niektórych chorób u noworotka

pobranie krwi płodu
rozpocznij naukę
z żyły pępowinowej, umożliwia nie tylko zbadanie kariotypu, ale takze określenie różnych związków w jego krwi


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.