słowotwórstwo 2

 0    164 fiszki    wojciechp
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

decide

decision

zdecydowanie
rozpocznij naukę
decisively

niezdecydowany
rozpocznij naukę
indecisive

beauty

beautiful

beauician

beautify


payment

opłacalny/płatny
rozpocznij naukę
payable

payee

payer

receive

recepcjonista
rozpocznij naukę
receptionist

receipt

otwarty (na pomysły, sugestie)
rozpocznij naukę
receptive


heroism

heroically

heroine

produce

production

producer

nieproduktywny
rozpocznij naukę
unproductive

explain

objaśniający
rozpocznij naukę
explanatory

niewytłumaczalny
rozpocznij naukę
inexplicable

wyjaśnienie
rozpocznij naukę
explanation

compare

nieporównywalnie
rozpocznij naukę
incomparatively

porównawczy
rozpocznij naukę
comparative

comparison

advise

inadvisable

advisory

stosowność
rozpocznij naukę
advisability

admire

admirer

admiration

godny podziwu
rozpocznij naukę
admirable

stable

ustabilizować
rozpocznij naukę
stabilise

niestałość
rozpocznij naukę
unstableness

unstable

economy

oszczędzać
rozpocznij naukę
economise

nieekonomiczny, nieoszczędny
rozpocznij naukę
uneconomical

ekonomiczny (dotyczący ekonomii)
rozpocznij naukę
economic

mieszkać, rezydować
rozpocznij naukę
reside

residence

residential

resident

comfort

pocieszający
rozpocznij naukę
comforting

uncomfortable

discomfort


death

deadly

uśmierzyć, złagodzić
rozpocznij naukę
deaden

dowieść, demonstrować
rozpocznij naukę
demonstrate

demonstrator
rozpocznij naukę
demonstrator

powściągliwy
rozpocznij naukę
undemonstrative

w oczywisty sposób
rozpocznij naukę
demonstrably

naśladować
rozpocznij naukę
imitate

imitation

naśladujący
rozpocznij naukę
imitative

niepowtarzalny
rozpocznij naukę
inimitable

kłócić się
rozpocznij naukę
argue

argument

argumentative

prawdopodobnie
rozpocznij naukę
arguably

repeat

niepowtarzalny
rozpocznij naukę
unrepeatable

powtarzalny, monotonny
rozpocznij naukę
repetitive

powtórzenie
rozpocznij naukę
repetition

nie udać się, zawieść
rozpocznij naukę
fail

nieprzyzwoicie
rozpocznij naukę
unfailingly

failure

słabnący, gasnący
rozpocznij naukę
failing

courage

zniechęcać
rozpocznij naukę
discourage

courageously

encouragement

real

nierealistyczne
rozpocznij naukę
unrealistic

rzeczywistość
rozpocznij naukę
reality

realist

FALSE

fałszowanie
rozpocznij naukę
falsifying

falshood

fałszywość
rozpocznij naukę
falsity

prophesy

prophet

przepowiadanie
rozpocznij naukę
prophesy

prophetic

describe

nie do opisania
rozpocznij naukę
idescribable

descriptive

description

friendship

zaprzyjaźniony
rozpocznij naukę
befriended

nieprzyjazny
rozpocznij naukę
unfriendly


sensation

insensitive

senslessinfamous

infamy

defend

defensive

nie do obroniena
rozpocznij naukę
indefensible

defence

zadzać się
rozpocznij naukę
agree

disagreeable

agreement

akceptowalny
rozpocznij naukę
agreeable

possess

posiadłość
rozpocznij naukę
possession

possessive

possessor

different

różnić się
rozpocznij naukę
differ

rozróżniać
rozpocznij naukę
differentiate

nieporozumienia
rozpocznij naukę
differences

active

activist

activated

inactive

form

kształtujący
rozpocznij naukę
formative

deormity

formation

compel

obowiązkowy
rozpocznij naukę
compulsory

compulsion

przekonujący
rozpocznij naukę
compelling

create

creator

creative

tworzenie, wytwór
rozpocznij naukę
creation

enthusiasm

entuzjastycznie
rozpocznij naukę
enthusiastically

enthusiast

zachwycać się
rozpocznij naukę
enthuse

potrzebny, konieczny
rozpocznij naukę
necessary

necessitate

necessarily

konieczność
rozpocznij naukę
necessity

destroy

niezniszczalny
rozpocznij naukę
indestructible

destruction

destrukcyjny
rozpocznij naukę
destructive

zdołać

management

nieposłuszny
rozpocznij naukę
anmanageable

managerial

believe

niewiarygodny
rozpocznij naukę
unbelievable

beliefs

niedowierzanie
rozpocznij naukę
disbelief


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.