DEMOGRAFIA E IMIGRACION

 0    55 fiszek    anoolcia
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

la AGENCIA DE INMIGRACIÓN
rozpocznij naukę
urząd imigracyjny

el ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR)
rozpocznij naukę
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców

el BIENESTAR SOCIAL
rozpocznij naukę
dobrobyt społeczny

la CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN
rozpocznij naukę
kampania społeczna

el CENSO DE POBLACIÓN
rozpocznij naukę
spis ludności

el CENTRO DE REFUGIADOS
rozpocznij naukę
ośrodek dla uchodźców

la COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO
rozpocznij naukę
Hiszpańska Komisja Pomocy Uchodźcom

los CONDICIONANTES SOCIALES
rozpocznij naukę
uwarunkowania społeczne

la CONFLICTIVIDAD SOCIAL
rozpocznij naukę
niepokoje społeczne

la CONSULTA PÚBLICA
rozpocznij naukę
konsultacje społeczne

la CONVENCIÓN EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS
rozpocznij naukę
Europejska Konwencja Praw Człowieka

el CRECIMIENTO POBLACIONAL / el CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
rozpocznij naukę
wzrost demograficzny

la DENSIDAD DE POBLACIÓN
rozpocznij naukę
gęstość zaludnienia

el EMPADRONAMIENTO
rozpocznij naukę
zameldowanie

el ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL
rozpocznij naukę
starzenie się społeczeństwa

la ESPERANZA DE VIDA
rozpocznij naukę
oczekiwana dalsza długość trwania życia [bardziej potocznie: średnia długość życia]

el ESTRATO SOCIAL
rozpocznij naukę
warstwa społeczna

el FLUJO MIGRATORIO
rozpocznij naukę
napływ migracyjny

el INDICADOR DE BIENESTAR SOCIAL
rozpocznij naukę
wskaźnik dobrobytu społeczeństwa

la INMIGRACIÓN ILEGAL/IRREGULAR
rozpocznij naukę
nielegalna imigracja

el INMIGRANTE ILEGAL/IRREGULAR/el INDOCUMENTADO / el SIN PAPELES
rozpocznij naukę
nielegalny imigrant

la LEY DE EXTRANJERÍA
rozpocznij naukę
ustawa o cudzoziemcach

la LIMPIEZA ÉTNICA
rozpocznij naukę
czystka etniczna

la LONGEVIDAD
rozpocznij naukę
długowieczność

el MERCADO DE LA VIVIENDA
rozpocznij naukę
rynek mieszkaniowy

la MINORÍA ÉTNICA
rozpocznij naukę
mniejszość etniczna

la MINORÍA NACIONAL
rozpocznij naukę
mniejszość narodowa

la MORBILIDAD
rozpocznij naukę
zachorowalność / zapadalność

el NIVEL DE INSTRUCCIÓN
rozpocznij naukę
poziom wykształcenia

la OFICINA DE EXTRANJEROS
rozpocznij naukę
urząd ds. cudzoziemców

el PAÍS EN VÍAS DE DESAROLLO
rozpocznij naukę
kraj rozwijający się

el PAÍS INDUSTRIALIZADO
rozpocznij naukę
kraj uprzemysłowiony

el PAÍS SUBDESARROLLADO
rozpocznij naukę
kraj słabo rozwinięty / zacofany gospodarczo

el PERMISO DE RESIDENCIA
rozpocznij naukę
pozwolenie na pobyt

la PIRÁMIDE DE POBLACIÓN
rozpocznij naukę
struktura/ piramida płci i wieku

la POBLACIÓN ACTIVA
rozpocznij naukę
ludność aktywna

la POBLACIÓN DE DERECHO
rozpocznij naukę
ludność faktycznie zamieszkała

la POBLACIÓN DE HECHO
rozpocznij naukę
ludność stała

la POBLACIÓN ESTABLE
rozpocznij naukę
populacja ustabilizowana / ludność zastojowa

la POBREZA EXTREMA
rozpocznij naukę
skrajne ubóstwo

la REAGRUPACIÓN FAMILIAR
rozpocznij naukę
łączenie rodzin

el REFUGIADO
rozpocznij naukę
uchodźca

el RETROCESO DE UNA POBLACIÓN
rozpocznij naukę
spadek liczby ludności

repatriować

el SALDO MIGRATORIO
rozpocznij naukę
saldo migracji

la TASA DE DESEMPLEO
rozpocznij naukę
la TASA DE DESEMPLEO po hiszpańsku
stopa bezrobocia

la TASA DE FECUNDIDAD
rozpocznij naukę
współczynnik dzietności

la TASA DE FEMINIDAD
rozpocznij naukę
współczynnik feminizacji

la TASA DE MASCULINIDAD
rozpocznij naukę
współczynnik maskulinizacji

la TASA DE MORTALIDAD
rozpocznij naukę
współczynnik umieralności

la TASA DE NATALIDAD
rozpocznij naukę
współczynnik urodzeń

el TRÁMITE / el PROCEDIMIENTO DE DEPORTACIÓN
rozpocznij naukę
postępowanie deportacyjne

la TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA
rozpocznij naukę
transformacja demograficzna

la VIOLENCIA DOMÉSTICA / FAMILIAR
rozpocznij naukę
przemoc domowa

la VIOLENCIA DE GÉNERO
rozpocznij naukę
przemoc ze względu na płeć / przemoc wobec kobiet


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.