Skeleton membri superioris liberi

 0    64 fiszki    zuzannax
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

clavicula

wycisk więzadła żebrowo-obojczykowego
rozpocznij naukę
impressio ligamenti costoclavicularis

bruzda mięśnia podobojczykowego
rozpocznij naukę
sulcus musculi subclavii

guzek stożkowaty
rozpocznij naukę
tuberculum conoideum

kresa czworoboczna
rozpocznij naukę
linea trapezoidea

scapula

brzeg górny
rozpocznij naukę
margo superior

wcięcie łopatki
rozpocznij naukę
incisura scapulae

otwór łopatki
rozpocznij naukę
foramen scapulae

wyrostek kruczy
rozpocznij naukę
processus coracoideus

dół podłopatkowy
rozpocznij naukę
fossa subscapularis

brzeg boczny
rozpocznij naukę
margo lateralis

brzeg przyśrodkowy
rozpocznij naukę
margo medialis

angulus superior

grzebień łopatki
rozpocznij naukę
spina scapulae

wyrostek barkowy
rozpocznij naukę
acromion

dół nadgrzebieniowy
rozpocznij naukę
fossa supraspinata

dół podgrzebieniowy
rozpocznij naukę
fossa infraspinata

angulus inferior

panewka stawowa
rozpocznij naukę
cavitas glenoidalis

guzek nadpanewkowy
rozpocznij naukę
tuberculum supraglenoidale

guzek podpanewkowy
rozpocznij naukę
tuberculum infraglenoidale

szyjka łopatki
rozpocznij naukę
collum scapulae

kość ramienna
rozpocznij naukę
humerus

głowa k. ramiennej
rozpocznij naukę
caput humeri

guzek mniejszy
rozpocznij naukę
tuberculum minus

guzek większy
rozpocznij naukę
tuberculum majus

bruzda między guzkowa
rozpocznij naukę
sulcus intertubercularis

grzebień guzka mniejszego
rozpocznij naukę
crista tuberculi minoris

grzebień guzka większego
rozpocznij naukę
crista tuberculi majoris

otwór odżywczy
rozpocznij naukę
foramen nutricium

dół dziobiasty
rozpocznij naukę
fossa coronoidea

dół promieniowy
rozpocznij naukę
fossa radialis

główka k. ramiennej
rozpocznij naukę
capitulum humeri

bloczek k. ramiennej
rozpocznij naukę
trochlea humeris

szyjka anatomiczna
rozpocznij naukę
collum anatomicum

szyjka chirurgiczna
rozpocznij naukę
collum chirurgicum

guzowatość naramienna
rozpocznij naukę
tuberositas deltoidea

dół wyrostka łokciowego
rozpocznij naukę
fossa oleocrani

nadkłykieć boczny
rozpocznij naukę
epicondylus lateralis

nadkłykieć prześrodkowy
rozpocznij naukę
epicondylus medialis

grzebień nadkłykciowy przyśrodkowy
rozpocznij naukę
crista supracondylaris medialis

grzebień nadkłykciowy boczny
rozpocznij naukę
crista supracondylaris lateralis

bruzda spiralna
rozpocznij naukę
sulcus spiralis

kość promieniowa
rozpocznij naukę
radius

guzowatość kości promieniowej
rozpocznij naukę
tuberositas radii

brzeg międzykostny
rozpocznij naukę
margo interosseus

wcięcie łokciowe
rozpocznij naukę
incisura ulnaris

powierzchnia stawowa nadgarstkowa
rozpocznij naukę
facies articularis carpalis

głowa k. promieniowej
rozpocznij naukę
caput radii

szyjka k. promieniowej
rozpocznij naukę
collum radii

wyrostek rylcowaty
rozpocznij naukę
processus styloideus

guzek grzbietowy
rozpocznij naukę
tuberculum dorsale

kość łokciowa
rozpocznij naukę
ulna

wcięcie bloczkowe
rozpocznij naukę
incisura trochlearis

guzowatość k. łokciowej
rozpocznij naukę
tuberositas ulnae

obwód stawowy (łokciowa)
rozpocznij naukę
circumferentia articularis

wcięcie promieniowe
rozpocznij naukę
incisura radialis

wyrostek łokciowy
rozpocznij naukę
olecranon

wyrostek dziobiasty
rozpocznij naukę
processus coronoideus

bruzda mięśnia prostownika łokciowego nadgarstka (łokciowa, tył)
rozpocznij naukę
m. extensor carpi ulnaris

kości nadgarstka
rozpocznij naukę
ossa carpi

kości śródręcza
rozpocznij naukę
ossa metacarpi

phalanges


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.