Skeleton membri superioris liberi

 0    64 fiszki    zuzannax
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
obojczyk
rozpocznij naukę
clavicula
wycisk więzadła żebrowo-obojczykowego
rozpocznij naukę
impressio ligamenti costoclavicularis
bruzda mięśnia podobojczykowego
rozpocznij naukę
sulcus musculi subclavii
guzek stożkowaty
rozpocznij naukę
tuberculum conoideum
kresa czworoboczna
rozpocznij naukę
linea trapezoidea
łopatka
rozpocznij naukę
scapula
brzeg górny
rozpocznij naukę
margo superior
wcięcie łopatki
rozpocznij naukę
incisura scapulae
otwór łopatki
rozpocznij naukę
foramen scapulae
wyrostek kruczy
rozpocznij naukę
processus coracoideus
dół podłopatkowy
rozpocznij naukę
fossa subscapularis
brzeg boczny
rozpocznij naukę
margo lateralis
brzeg przyśrodkowy
rozpocznij naukę
margo medialis
kąt górny
rozpocznij naukę
angulus superior
grzebień łopatki
rozpocznij naukę
spina scapulae
wyrostek barkowy
rozpocznij naukę
acromion
dół nadgrzebieniowy
rozpocznij naukę
fossa supraspinata
dół podgrzebieniowy
rozpocznij naukę
fossa infraspinata
kąt dolny
rozpocznij naukę
angulus inferior
panewka stawowa
rozpocznij naukę
cavitas glenoidalis
guzek nadpanewkowy
rozpocznij naukę
tuberculum supraglenoidale
guzek podpanewkowy
rozpocznij naukę
tuberculum infraglenoidale
szyjka łopatki
rozpocznij naukę
collum scapulae
kość ramienna
rozpocznij naukę
humerus
głowa k. ramiennej
rozpocznij naukę
caput humeri
guzek mniejszy
rozpocznij naukę
tuberculum minus
guzek większy
rozpocznij naukę
tuberculum majus
bruzda między guzkowa
rozpocznij naukę
sulcus intertubercularis
grzebień guzka mniejszego
rozpocznij naukę
crista tuberculi minoris
grzebień guzka większego
rozpocznij naukę
crista tuberculi majoris
otwór odżywczy
rozpocznij naukę
foramen nutricium
dół dziobiasty
rozpocznij naukę
fossa coronoidea
dół promieniowy
rozpocznij naukę
fossa radialis
główka k. ramiennej
rozpocznij naukę
capitulum humeri
bloczek k. ramiennej
rozpocznij naukę
trochlea humeris
szyjka anatomiczna
rozpocznij naukę
collum anatomicum
szyjka chirurgiczna
rozpocznij naukę
collum chirurgicum
guzowatość naramienna
rozpocznij naukę
tuberositas deltoidea
dół wyrostka łokciowego
rozpocznij naukę
fossa oleocrani
nadkłykieć boczny
rozpocznij naukę
epicondylus lateralis
nadkłykieć prześrodkowy
rozpocznij naukę
epicondylus medialis
grzebień nadkłykciowy przyśrodkowy
rozpocznij naukę
crista supracondylaris medialis
grzebień nadkłykciowy boczny
rozpocznij naukę
crista supracondylaris lateralis
bruzda spiralna
rozpocznij naukę
sulcus spiralis
kość promieniowa
rozpocznij naukę
radius
guzowatość kości promieniowej
rozpocznij naukę
tuberositas radii
brzeg międzykostny
rozpocznij naukę
margo interosseus
wcięcie łokciowe
rozpocznij naukę
incisura ulnaris
powierzchnia stawowa nadgarstkowa
rozpocznij naukę
facies articularis carpalis
głowa k. promieniowej
rozpocznij naukę
caput radii
szyjka k. promieniowej
rozpocznij naukę
collum radii
wyrostek rylcowaty
rozpocznij naukę
processus styloideus
guzek grzbietowy
rozpocznij naukę
tuberculum dorsale
kość łokciowa
rozpocznij naukę
ulna
wcięcie bloczkowe
rozpocznij naukę
incisura trochlearis
guzowatość k. łokciowej
rozpocznij naukę
tuberositas ulnae
obwód stawowy (łokciowa)
rozpocznij naukę
circumferentia articularis
wcięcie promieniowe
rozpocznij naukę
incisura radialis
wyrostek łokciowy
rozpocznij naukę
olecranon
wyrostek dziobiasty
rozpocznij naukę
processus coronoideus
bruzda mięśnia prostownika łokciowego nadgarstka (łokciowa, tył)
rozpocznij naukę
m. extensor carpi ulnaris
kości nadgarstka
rozpocznij naukę
ossa carpi
kości śródręcza
rozpocznij naukę
ossa metacarpi
paliczki
rozpocznij naukę
phalanges

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.