mutacje

 0    14 fiszek    dmnkgolab
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
MUTACJA
rozpocznij naukę
trwałe zmiany materiału genetycznego (samoistne lub na skutek działania różnych czynników)
MUTACJA SPONTANICZNA przyczyna
rozpocznij naukę
błąd replikacji
MUTACJA INDUKOWANA przyczyna
rozpocznij naukę
mutagen
MUTAGEN (czynnik mutagenny)
rozpocznij naukę
czynnik działający bezpośrednio na KOMÓRKĘ, wskutek którego zachodzi mutacja
FIZYCZNE CZYNNIKI MUTAGENNE
rozpocznij naukę
-promieniowanie jonizujące -promieniowanie ultrafioletowe
CHEMICZNE CZYNNIKI MUTAGENNE
rozpocznij naukę
-kwas azotowy (III) -analogi zasad azotowych -benzopiren
PODZIAŁ MUTACJI
rozpocznij naukę
GENOWE - delecja, substytucja(*transwersja, tranzycja), insercja CHROMOSOMOWE - Strukturalne (delecja, duplikacja, inwersja, translokacja) Liczbowe (aneuploidia, poliplopidia)
MUTACJA GENOWA
rozpocznij naukę
zmiana PRAWIDŁOWEJ sekwencji nukleotydów genu
TYPY MUTACJI GENOWYCH: delecja insercja substytucja
rozpocznij naukę
delecja - utrata 1 lub kilku par nukleotydów insercja - wstawienie substytucja - wymiana zasady azotowej na inną
SKUTKI MUTACJI GENOWYCH
rozpocznij naukę
- synonimowe - zmiany sensu - nonsensowne - przesunięcia fazy odczytu
MUTACJE CHROMOSOMOWE STRUKTURALNE
rozpocznij naukę
obejmują pękanie i inne procesy chromosomów
MUTACJE CHROMOSOMOWE STRUKTURALNE - typy delecja, duplikacja, inwersja, translokacja
rozpocznij naukę
delecja - utrata fragmentu chromosomu duplikacja - podwojenie fragmentu chromosomu inwersja - odwrócenie translokacja - przyłączenie do chromosomu fragmentu z innego lub wzajemna wymiana z innym
MUTACJE CHROMOSOMOWE LICZBOWE
rozpocznij naukę
przyczyny: spontaniczne lub indukowane działanie czynników mutagennych
MUTACJE CHROMOSOMOWE LICZBOWE - rodzaje zmian
rozpocznij naukę
-zmiany pojedynczych par chromosomów u organizmów - aneuploidów -zwielokrotnienie liczby chromosomów o 1 lub więcej zestawów chromosomów u poliploidów

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.