mikrobiologia zakażenia krwi, choroby przenoszone drogą płciową, zakażenia ukł. moczowo-płciowego

 0    80 fiszek    tifi
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Bakteriemia, wiremia, funemia, parazytemia def.
rozpocznij naukę
obecność we krwi określonych drobnoustrojów zdolnych do życia
Rodzaje bakteriemii
rozpocznij naukę
- pierwotna i wtórna - przejściowa (zabiegi stomatologiczne, mycie zębów, najczęściej spowodowane przez florę fizjologiczną, bakterie szybko fagocytowane przez makrofagi, ale mogą powodować zapalenia stawów, opon mózgowych, wsierdzia, ropnie w nerkach itp.) - nawracająca (okresowe wysiewy bakterii do krwi w przebiegu różnych zapaleń) - ciągła (w przebiegu zapalenia wsierdzia, brucelozy, duru brzusznego, zakażenia odcewnikowego)
Postacie zakażenia krwi
rozpocznij naukę
-SIRS - zespół uogólnionej reakcji zapalnej (gorączka/hipotermia, tachypnoe, tachykardia, leukopenia/leukocytoza) -Sepsa (układowa odp. na infekcję) -Wstrząs septyczny -MODS - zespół niewydolności wielonarządowej
Początkowe objawy zakażenia krwi
rozpocznij naukę
jak przy przeziębieniu: ból gardła trudności z oddychaniem gorączka dreszcze, poty
główne cele posiewu krwi
rozpocznij naukę
-potwierdzenie etiologii infekcyjnej -identyfikacja czynnika etiologicznego -ukierunkowanie antybiotykoterapii
czynniki wpływające na wynik posiewu
rozpocznij naukę
sposób i czas pobrania, ilość próbek, objętość pobranej krwi, skład podłoża, czas hodowli, interpretacja wyników
czas pobierania krwi
rozpocznij naukę
-najlepiej 30min. przed spodziewanym szczytem gorączki -ostry przebieg z gorączką - pobieramy z dwóch niezależnych wkłuć bezpośrednio po sobie - FUO - dwie próbki w odstępach godziny, ew. powtórzyć po 24 i 48h -podejrzenie endocarditis - min. 2-3 próbki/24h dzieci 1-5ml, dorosli 10-30ml
diagnostyka zakażenia odcewnikowego
rozpocznij naukę
bada się końcówkę cewnika, krew pobraną przez cewnik oraz 2 próbki krwi obwodowej, przy zmianach zapalnych w miejscu wkłucia pobrać też wymaz z tego miejsca
czas inkubacji posiewu
rozpocznij naukę
5 dni
na jakie podłoża należy pobrać krew do posiewu
rozpocznij naukę
tlenowe i beztlenowe
etapy powstawania biofilmu
rozpocznij naukę
1. adhezja pojedyńczych komórek bakteryjnych do powierzchni 2. produkcja zewnątrzkomórkowego śluzu odpowiedzialnego za nieodwracalną adhezję, proliferację i akumulację bakterii oraz chroniącego biofilm przed fagocytozą, antybiotykami itp.
czym jest quorum sensing
rozpocznij naukę
system komunikacji między komórkami w biofilmie kontrolujący ekspresję genów w zależności od liczebności kom. w skupisku. Działanie opiera się na wysyłaniu do środowiska zewnętrznego tzw. autoinduktorów, aby wzmocnić strukturę naastępnymi warstwami bakterii
Etiologia zakażeń odcewnikowych
rozpocznij naukę
50% Gram+ znajdujące się na skórze: S. aureus, S. epidermidis, S. species 25-33% Gram-: E. coli, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa 3-5% grzyby
Źródła bakteriemii
rozpocznij naukę
drogi moczopłciowe, oddechowe, ropnie, rany chirurgiczne, drogi żółciowe, nieznane źródła
Krew nalezy pobierac:
rozpocznij naukę
w zapaleniu opon, płuc, ukł. moczowopłciowego, wsierdzia, FUO, przy niewyjaśnionym, nagłym pogorszeniu zdrowia
czas oczekiwania na wynik
rozpocznij naukę
wstępny-24h ostateczny+antybiogram-2-4dni bakterie beztlenowe/grzyby-10dni prątki gruźlicy - 4tyg. pozytywny, 10 negatywny
Grupa ryzyka
rozpocznij naukę
osoby po IZW, leczeni immunosupresyjnie, cukrzycy t. 1, z marskością wątroby, AIDS, hemofilią, RZS, hemodializowani, pacjenci onkologiczni
Bakterie chorobotwórcze odpowiedzialne za zakażenia krwi
rozpocznij naukę
S. viridans, Enterococcusy, S. aureus, Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella (grupa bakterii HACEK)
Bakterie z zakażen zębopochodnych
rozpocznij naukę
S. aureus, albus, epidermidis, S. haemolyticus, viridans, pyogenes, E. faecalis (Gram+), E. coli, Haemophilus aphrophilus
najczęstsze wirusowe choroby przenoszone droga płciową
rozpocznij naukę
HBV(Hepadnaviridae)-WZW B, HCV(Flaviviridae)-WZW C, HGV(Flaviviridae)-WZW G, HDV(Deltavirus)-WZW D, HIV(Retroviridae)-AIDS, HTLV(Retroviridae)-ludzki wirus t-limfotropowy, HSV-opryszczka, HPV- brodawczak
Najczęstsze bakteryjne choroby przenoszone drogą płciową
rozpocznij naukę
-kiła (Treponema pallidum) -rzeżączka (Neisseria gonorrhoeae) -wrzód miękki (Haemophilus ducreyi) -ziarniniak pachwinowy (Klebsiella granulomatis)
Nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej jest powodowane przez:
rozpocznij naukę
Ch. trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium
Postacie kliniczne zakażeń ukł. moczowego
rozpocznij naukę
zapalenie cewki moczowej, pochwy, szyjki macicy, narządowe o charakterze wstępującym(jajniki, jądra, jajowody itd.)
Neisseria gonorrhoeae
rozpocznij naukę
-Gram- dwoinka wywołująca rzeżączkę -zakażenie poprzez kontakty seksualne lub drogą pionową -czynniki chorobotwórczości: otoczka, fimbrie, LPS, proteaza IgA, B-laktamaza, białka helatujące -wrażliwa na wysychanie, krótko przeżywa poza organizmem -wywołuje też ostre zapalenie cewki moczowej, zapalenie prostaty, jąder, odbytu, gardła, szyjki macicy i jajników, ropnie okołocewkowe
Rzeżączka
rozpocznij naukę
-wywoływana przez N. gonorrhoeae -krótki okres inkubacji -wiąże się z nabłonkiem cylindrycznym szyjki macicy, cewki moczowej, odbytnicy i spojówek -u kobiet najczęściej bezobjawowa, ew. ropna wydzielina z pochwy, objawy ze strony ukł. moczowego -u mężczyzn ból przy oddawaniu moczu i ropna wydzielina z cewki -powikłania: rozrost nabłonkowy w obrębie sromu i odbytu, zapalenia narządów miednicy, zapalenia stawów, wsierdzia -leczenie: poprzez domięśniowe podawanie penicyliny lub za pomocą cefalospor
Gonokokowe zapalenie stawów
rozpocznij naukę
-najczęściej krwiopochodne z cewki, pochwy i gardła -najczęściej ma postać bakteriemii z triadą objawów: zapalenie pochewek ścięgnistych, bóle wielostawowe, wysypka tułowia i kończyn
Rzeżączkowe zapalenie spojówek
rozpocznij naukę
-rozwija się na wskutek zakażenia dwoinkami w drogach rodnych matki -zapobiega się poprzez zabieg Credego(wkroplenie roztworu AgNO3 do worków spojówkowych zaraz po urodzeniu)
Nierzeżączkowe zapalenie cewki (NGU)
rozpocznij naukę
-zap. w którym nie stwierdza się obecności N. gonorrhoeae -wylęga się 1-3tyg -głównymi objawami są ropna wydzielina z cewki i dysuria, mogą też towarzyszyć podrażnienie prącia, upławy, przewlekły ból i dyskomfort w okolicach podbrzusza, bolesne stosunki płciowe -potwierdzenie rozpoznania poprzez wykazanie zwiększonej ilości leukocytów z segmentowanym jądrem w przedniej cewce nalezy wykonac posiew w kierunku Neisseri -leczenie makrolidami, tetracyklinami, chinolonami
NGU powikłania u mężczyzn
rozpocznij naukę
zapalenie najądrzy, prostaty, odbytu, zespół Reitera(zap. stawów, spojówek, cewki moczowej)
NGU powikłania u kobiet
rozpocznij naukę
zapalenie szyjki macicy, cewki, endometrium, z. Reitera
Chlamydia trachomatis
rozpocznij naukę
-Gram- ziarniako-pałeczki nie mające mureiny w ścianie (bezwględne pasożyty wewnątzkomórkowe) -dwie formy rozwojowe: zakaźne ciałka podstawne i niezakaźne siateczkowate -czynniki chorobotwórczości: LPS, białko hamujące faocytozę -postacie kliniczne zakażeń: NGU, infekcje ukł. rozrodczego, ziarnica weneryczna, infekcje oczu, jaglica, z. Reitera, zap. błon płodowych, wtrętowe zap. spojówek u dorosłych (wywołane serotypami D-K - okulogenitalnymi)
Objawy kliniczne zakażenia Ch. trachomatis, leczenie
rozpocznij naukę
ból, częste oddawanie moczu, upławy, przewlekłe bóle w miednicy, nawracające stany zapalne, ból podczas stosunku -leczenie tetracyklinami, makrolidami, chinolonami
Jaglica
rozpocznij naukę
-wywołana przez serotypy A, B, Ba, C -rozprzestrzenia się przez bezpośredni kontakt oraz przez wektor-muchę pospolitą, czemu sprzyjają złe warunki higieniczne -ch. endemiczna -dotyczy dzieci -pojawia się zapalenie spojówek, grudki, proces zapalny powoduje bliznowacenie i podwijanie rzęs, które uszkadzają rogówkę
Ziarnina weneryczna pachwin
rozpocznij naukę
-powodowana przez serotyp LGV chlamydii -zmiana pierwotna niebolesna, później rozwija się zapalenie węzłów chłonnych, pojawia się bolesność, mogą powstawać przetoki -diagnostyka poprzez hodowle, metody wykrywające DNA/RNA, metody serologiczne -materiał do badań: wymaz ze spojówek, gardła, cewki, szyjki macicy, łzy, sperma, mocz itd.
Zakażenia powodowane przez M. hominis
rozpocznij naukę
NGU, zap. prostaty, pęcherza, kłębuszków nerkowych, stawów, dróg oddechowych, atypowe zap. płuc
Zakażenia powodowane przez M. genitalium
rozpocznij naukę
NGU, zapalenie narządów miednicy mniejszej, prostaty, jąder, najądrzy, błon płodowych, zakażenia połogowe, okołoporodowe noworodków
Klebsiella granulomatis
rozpocznij naukę
-Gram- wzgłednie beztlenowa pałeczka -wywołuje ziarniniaka pachwinowego, zakażenie przez kontakty seksualne
Ziarniniak pachwinowy
rozpocznij naukę
-na narządach płciowych lub pachwinach pojawia się podskórny guzek, który po pęknięciu ujawnia niebolesna, ziarninakową zmianę, mogącą penetrować w głąb tkanki -postacie: wrzodziejąca, brodawkowata, martwicza, bliznowata leczenie doksycykliną -diagnostyka przez barwienie Gram, w preparacie widoczne ciałka Donowana
Mięczak zakaźny
rozpocznij naukę
-choroba skóry i błon śluzowych, wywołana przez wirus z grupy Poxvirus - MCV(1 lub 2) -drogi przenoszenia: bezpośredni kontakt, przedmioty -lokalizacja zmiany(niewielkie grudki z charakterystycznym zagłębieniem po środku, cieliste zlewające się wykwity): twarz, kończyny, kl. piersiowa, wzgórek łonowy, człoenk, wargi sromowe, pachwiny -leczenie: usuwanie przy pomocy krioterapii, laseroterapii, elektrokoagulacji, łyżeczkowania, wycięcia
HHV-8
rozpocznij naukę
-wirus mięsaka Kaposiego z rodziny Herpesviridae -najbardziej zagraża nosicielom HIV i chorym na AIDS -zakażenie często prowadzi do nowotworu obejmującego skórę, błony śluzowe jamy ustnej i nosowej oraz płuca, nerki i p. pok. -zakażenie prawdopodobnie przez kontakt seksualny
Owrzodzenia narządów płciowych (GUDs)
rozpocznij naukę
powodowane przez Heres simplex virus, T. pallidum, H. ducreyi
HSV
rozpocznij naukę
-drogi zakażenia: kontakt z płynem pęcherzykowym, kontakt płciowy, zakażenia okołoporodowe/wrodzone -wirus atakuje śródbłonek naczyń skóry powodując martwicę naskórka i stan zapalny -po okresie zakażenia pierwotego(2-3tyg.) lokuje się w zwojach 1-trójdzielnym, 2-krzyżowym i pozostaje tam w stanie utajenia - u kobiet zmiany w obrębie: sromu, pochwy, szyjki macicy, cewki, krocza i odbytu, towarzyszy ból i śluzowo-ropna wydzielina w pochwie -u mężczyzn na żołędzi, skórze prącia, w odbytnicy, w cewc
Zakażenie wrodzone HSV
rozpocznij naukę
-przy zakażeniu wewnątrzmacicznym może się urodzić zdrowe dziecko, ale może też dojść do poronienia, przedwczesnego porodu lub wrodzonego zakażenia -objawy: zapalenie mózgu, wodogłowie, zapalenie płuc, martwicze zap. wątroby, zap. naczyniówki, siatkówki, rogówki -zakażenia okołoporodowe ograniczają się do skóry, oczu lub zapalenia mózgu lub zakażeń rozsianych
H. ducreyi
rozpocznij naukę
-Gram- pałeczka wywołująca wrzód weneryczny(miękki)(głównie Afryka, Azja) -sprzyja zła higiena, wrota infekcji- mikrouszkodzenia naskórka -objawy miejscowe (grudki, krostki, pęcherze w miejscu wniknięcia przekształcające się w owrzodzenie) lub ogólne -może towarzyszyć zap. węzłów chłonnych -powikłania: stulejka, rozległe owrzodzenia -leczenie: erytromycyna, azytromycyna, ceftriakson, ciprofloksacyna, spektinomycyna -owrzodzenie może przypominać wczesne objawy kiły pierwotnej, ale wrzód miękki b
T. pallidum
rozpocznij naukę
-krętki wywołujące kiłę, penetrują z miejsca zakażenia do węzłów chłonnych a stamtąd z krwią -po związaniu z pow. komórek następuje zapalenie, bliznowacenie śródlonka i martwica tkanek -postacie kliniczne: pierwotna, drugorzędowa, trzeciorzędowa, wrodzona -diagnostyka: serologia(z surowicą i PMR), odczyn z kardiolipiną(wykrywanie swoistych IgA i IgG), testy mikroflokulacji(VDRL, USR), odczyny swoiste wykonywane z antygenami T. pallidum, immunofluorescencja, test hemaglutynacji biernej, ELISA
Wirus Papilloma (HPV)
rozpocznij naukę
-rodzina Papovaviridae -powoduje kłykciny kończyste (inaczej brodawki weneryczne)(HPV 11, 6 czasem 16 i 18)-przenoszenie drogą płciową i w czasie porodu -16,18,31,33,35 - onkowirusy średniego/dużego stopnia -objawy kliniczne: kłykciny kończyste, zmiany dysplastyczne krocza -leczenie przez elektrokoagulację, krioterapię, laseroterapię -diagnostyka: badania cytologiczne, sondy molekularne, PCR, mikroskopia elektronowa
zakażenia górnych dróg moczowych obejmują:
rozpocznij naukę
miąższ nerki i okolicę okołonerkową
zakażenia dolnych dróg moczowych dotyczą:
rozpocznij naukę
pęcherza moczowego i cewki
drogi zakażenia ukł. moczowego
rozpocznij naukę
najczęstszym czynnikiem etiologicznym są bakterie, które docierają drogą wstępującą(najważniejsza), krwiopochodną, przez ciągłość i limfatyczną
Droga wstępująca (ukł. moczowy)
rozpocznij naukę
-początkowo kolonizacja ujścia cewki florą własną pacjenta, później inwazja pęcherza przez cewkę -najczęsciej przez E. coli, szpitalne(związane z opornością na antybiotyki) przez Klebsiella, Proteus(te dwa maja ureazę i mogą powodować kamicę), Pseudomonas, S. epidermidis, E. faecalis, u aktywnych seksualnie kobiet również S. saprophyticus
Droga krwiopochodna (ukł. moczowy)
rozpocznij naukę
-rzadko, głównie u noworodków i chorych z upośledzoną odpornością -najczęsciej przez gronkowce, paciorkowce, Mycobacterium i Candida
Zapalenie cewki moczowej
rozpocznij naukę
-różna etiologia, przenoszona głównie drogą płciową -rzeżączkowe(N. gonorrhoeae) i nierzeżączkowe(Ch. trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis/genitalium, T. vaginalis
Zakażenie układu moczowego (ZUM)
rozpocznij naukę
-stan chorobowy spowodowany wtargnięciem drobnoustrojów powyżej zwieracza pęcherza moczowego -objawy: ból lub pieczenie przy mikcji, koniecznośc częstego oddawania moczu, krwiomocz -przy zakażeniu nerki pojawia się gorączka
Czynniki sprzyjające zakażeniom dróg moczowych
rozpocznij naukę
1. cechy drobnoustrojów: fimbrie(typ 1 - łaczą się z leukocytami i wyzwalają stan zapalny, np. u E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis, typ 2 - łączy E. coli z urotelium), hemolizyny uszkadzające erytrocyty(hemolizyna A u E. coli, siderofory u E. coli i Klebsielli), otoczki(u E. coli może byc mikrootoczka tzw. antygen K1, umożliwiająca mimikrę cząsteczkową) chroniące przed fagocytozą, ureaza(rozkłada mocznik do amoniaku ->alkalizacja środowiska->inicjacja powstawania kamieni struwitowych, działan
Pseudomonas
rozpocznij naukę
-wytwarza ureazę, proteazę i elastazę (degradują tkanki, umożliwają wnikanie bakterii) -tworzy mikrokolonie otoczone śluzem -tworzy protoplasty i sferoplasty pozbawione mureiny, mogące przetrwać w wysokim ciśnieniu osmotycznym nerek (po zakończeniu antybiotykoterapii wracają do podstawowego stanu i dają nawroty)
Mechanizmy zapobiegania rozwojowi zakażenia
rozpocznij naukę
-spłukiwanie nabłonka podczas mikcji, złuszczanie się urotelium, występowanie flory fizjologicznej, bariera mechaniczna(zwieracz cewki), kwaśny odczyn moczu, aktywne niszczenie drobnoustrojów przez ukł. immunologiczny, warstwa mukopolisacharydów w pęcherzu zapobiegająca adhezji
Czynniki predysponujące do zakażeń ukł. moczowego
rozpocznij naukę
-czynniki mechaniczne (kamienie, guzy, ciąża - zaburzają przepływ moczu), zaburzenia neurologiczne, aktywne życie seksualne, cewnikowanie -antybiotykoterapia -antykoncepcja -nałogi -choroby obniżające odpornośc
podziały kliniczne zakażeń
rozpocznij naukę
-pojedyńcze epizody -przewlekłe lub nawrotowe -proste i złożone -objawowe i bezobjawowe
ZUM u kobiet
rozpocznij naukę
-objawy: częstomocz, parcie naglące, ból w podbrzuszu -postacie: zap. pęcherza, zap. cewki, zap pochwy
ZUM u mężczyzn
rozpocznij naukę
-ostre niepowikłane występuje rzadko ze względu na budowę anatomiczną -podobny, ale łagodniejszy przebieg niż u kobiet
Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń
rozpocznij naukę
-pobieranie moczu na posiew: ze środkowego strumienia, z nakłucia nadłonowego (u niemowląt i chorych u których nie można pobrać moczu w inny sposób, przy podejrzeniu zakażenia bakterjami beztlenowymi!), z cewnika (nowozałożonego, przez nakłucie górnej części), przy podejrzeniu gruźlicy ukł. moczowego(przez 6-12 kolejnych dni po 200ml) -hodowla - powinny być posiane do 2h od pobrania -barwienie Grama, badanie lekowrażliwości izolatów bakteryjnych -brak leukocytów i bakterii w polu widzenia wykluc
Bakteriomocz znamienny
rozpocznij naukę
>=10^5 żywych bakterii w ml moczu ze środkowego strumienia >10^3/ml z objawami zap. pęcherza >10^4/ml z ostrym odmiedniczkowym zap. nerek każda ilość bakterii w moczu pobranym przez nakłucie nadłonowe
Bakteriomocz bezobjawowy
rozpocznij naukę
-bakteriomocz znamienny u osób bez objawów zakażenia -u kobiet >10^5/ml tego samego drobnoustroju w 2 kolejnych próbkach - u mężczyzn >10^5/ml w jednej próbce -przy pobraniu z cewnika >10^2/ml
Flora fizjologiczna pochwy
rozpocznij naukę
Pałeczki kwasu mlekowego (Lactobacillus acidophilus, gasseri, crispatus) - nadają właściwe pH pochwie poprzez metabolizowanie glikogenu pod wpływem estrogenów do kwasu mlekowego, chroniąc przed zakażeniami, dodatkowo wytwarzają nadtlenek wodoru, bakteriocyny i pobudzają ukł. immunlogiczny
Bakteryjna waginoza
rozpocznij naukę
-zaburzenia równowagi mikrobiologicznej pochwy -brak cech zapalenia, również cytologicznych -zaburzony stosunek bakterii tlenowych/beztlenowych -redukcja liczebności Lactobacillus spp. -wzrasta za to ilość szczepów beztlenowych Lactobacillus o pleomorficznej formie, obniżonej zdolności do rozmnażania i braku aktywności antybiotycznej -niekontrolowanie namnażają się Gardnerella vaginalis, Mobiluncus curtisi i mulieris, Fusobacterium, Peptostreptococcus, Clostridium -zaburzenia trofiki Lactobacill
kryteria diagnostyczne bakteryjnego zakażenia pochwy wdłg Amsela (3 musza być spełnione)
rozpocznij naukę
-szarawo-biała jednorodna wydzielina z pochwy -ph>4,5 -dodatni test aminowy z KOH -obecność kom. jeżowych >20%
Skala Nugenta
rozpocznij naukę
-w powiększeniu do 1000x ocenia się przewagę konkretnych drobnoustrojów w trzech polach widzenia(morfotypy): 1 - Gram+ długich pałeczek Lactobacillus 2 - krótkich Gram- Gardnerella i Bacteroides 3- zakrzywionych, krótkich Mobiluncus -przyznaje się pkt, 0-3 to prawidłowo, 4-6 flora mieszana z gardnerella i mobiluncusem, 7-10 brak lactobacillusa, obecne tamte
Infekcja grzybicza pochwy
rozpocznij naukę
-najczęsciej powodowana przez grzyby z rodziny Candida (albicans, glabrata, tropicalis, crusei), rzadko promienice (Actinomyces, Aspergillus, Geotrichum)
Zakażenia okołoporodowe
rozpocznij naukę
-w trakcie akcji porodowej w wyniku kontaktu błon śluzowych noworodka z florą kanału rodnego -zakażenie CUN mogą spowodować: L. monocytogenes, E. coli K1, K. pneumoniae -zmiany skórne: S. aureus -zakażenie tkanek oka: Ch. trachomatis, N. gonorrhoeae
Paciorkowce grupy B (GBS)
rozpocznij naukę
-zakażenie nimi jest najczęstszą przyczyną zgonu noworodków -S. agalactiae (Gram+ ziarenkowiec zasiedlający p. pok, może bytowac w pochwie i w odpowiednch warunkach wstępować do macicy nawet przy nieuszkodzonych błonach płodowych i prowadzić do śmierci wewnątrzmacicznej lub porodu -może też wywołać infekcje w połogu -u noworodków może wywołać: zap. płuc, ZOMR, zap. szpiku, ropne zapalenie stawów, sepsę -u wszystkich ciężarnych badanie na obecność w 35-37tyg. ciąży(wymaz z pochwy/okolicy odbytu)!
Listerioza
rozpocznij naukę
-wywoływana przez Gram+ pałeczkę Listeria monocytogenes -dwufazowy przebieg: początkowo objawy grypopodobne, potem kolejny skok temperatury -zwiększa ryzyko śmierci wewnątrzmacicznej (zakażenie wód płodowych i worka owodniowego) -diagnostyka: wymaz z pochwy, posiew płynu owodniowego
Listerioza okołoporodowa
rozpocznij naukę
-postać wczesna: objawy rozwijają się do 48h po porodzie, noworodek jest siny, może wystąpić bezdech, zapalenie płuc, przy ciężkich mikroropnie, ziarniniaki wątroby, śledziony, płuc itd., uznaje się, że do zakażenia dochodzi poprzez aspirację zakażonych wód płodowych -późna, związana z czynnościami okołoporodowymi, rozwija się w ciągu 1-2tyg., w 90% dochodzi do ZOMR
Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealitycum
rozpocznij naukę
-powszechnie kolonizują bł. śluzowe ukł. moczowo-płciowego -diagnostyka zakażeń technikami biologii molekularnej, immunofluorescencją, przez hodowlę -patogenność mykoplazm warunkuje zdolność do adhezji, ureaza, wytwarzanie zmiennych białek powierzchniowych, stymulacja/supresja komórek przez indukcję produkcji cytokin (IL-1,6,8,10, TNF)
Test UroGin
rozpocznij naukę
-wykrywa Ch. trachomatis, Ureaplasma sp., Mycoplasma genitalium, N gonorrhoeae, T. vaginalis, Gardnerella vaginalis, HSV, C. albicans
Badania profilaktyczne w kierunku chlamydii
rozpocznij naukę
<25r.ż - raz do roku, w ciąży w I i III trymestrze >25r.ż - przynajniej raz w roku, u ciężarnych w I trymestrze, w III jeszcze u kobiet z grupy ryzyka
TORCH
rozpocznij naukę
-grupa infekcji mających wpływ na rozwój płodu, przenoszonych nie tylko drogą płciową -T=toxoplasmosis O=other R=rubella C=cytomegaliosis H=HSV
toksoplazmoza
rozpocznij naukę
-infekcja pierwotniakiem Toxoplasma gondii -zakażenie wewnątrzmaciczne najczęsciej bezobjawowe, ew. o ciężkim lub lekkim przebiegu -objawy wrodzonej toksoplazmozy: małogłowie, wodogłowie, zwapnienia w mózgu, opóźnienie umysłowe -diagnostyka: testy serologiczne -leczenie spiramycyna, sulfadiazyna, pirymetamina
różyczka
rozpocznij naukę
-infekcja płodu następuje w czasie bezobjawowej lub objawowej wiremii u matki -uszkodzenie płodu zależy od wieku ciąży (maleje z wiekiem) -uszkodzenie w I trymestrze- triada objawów Gregga: zaburzenia słuchu, widzenia i wady ukł. krążenia -diagnostyka: dodatnie miano IgA w krwi pępowinowej, anemia, trombocytopenia w badaniu morfologicznym -szczepienia: dziewczynki 13lat, dzieci 13-15 lat, dzieci w 7rż, kobiety planujące ciążę pracujące z dziećmi
parwowiroza b19
rozpocznij naukę
-bezobjawowo lub z objawami grypopowymi -zmiany na skórze podobne do różyczki -niewielkie ryzyko zakażenia/obumarcia płodu -diagnostyka: USG, serologia
ospa wietrzna/półpasiec (VZV)
rozpocznij naukę
-wirus Varicella/Zoster z rodziny Herpes -ciężki przebie gu matki charakteryzuje wysoka gorączka, objawy zapalenie płuc, płyn w opłucnej, zwłóknienie płuc -często może spowodować przedwczesne skurcze macicy i poród -ryzyko uszkodzenia płodu spada wraz z wiekiem ciążowym -może powodować blizny na skórze noworodków, objawy niedorozwoju kończyn, atrofię mięśni, niedowłady, zanik kory mózgu, zaburzenia widzenia

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.