Polska po II wojnie światowej (matura – poziom podstawowy)

 0    82 fiszki    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
W którym roku powstał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej?
rozpocznij naukę
W 1945 r.
W którym roku odbyło się referendum ludowe?
rozpocznij naukę
W 1946 r.
W którym roku odbyły się w Polsce pierwsze po II wojnie światowej wybory do sejmu?
rozpocznij naukę
W 1947 r.
W którym roku powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza?
rozpocznij naukę
W 1948 r.
W którym roku doszło do czerwcowych demonstracji w Poznaniu?
rozpocznij naukę
W 1956 r.
W którym roku Władysław Gomułka został I sekretarzem KC PZPR?
rozpocznij naukę
W 1956 r.
W któym roku Edward Gierek został I sekretarzem KC PZPR?
rozpocznij naukę
W 1970 r.
W którym roku Karol Wojtyła został wybrany papieżem?
rozpocznij naukę
W 1978 r.
W którym roku został zarejestrowany NSZZ "Solidarność"
rozpocznij naukę
W 1980 r.
W któym roku rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu?
rozpocznij naukę
W 1989 r.
W którym roku odbyły się wolne wybory do Sejmu?
rozpocznij naukę
W 1991 r.
W którym roku Aleksander Kwaśniewski został wybrany na Prezydenta RP (I kadencja)?
rozpocznij naukę
W 1995 r.
W którym roku Polska została członkiem UE?
rozpocznij naukę
W 2004 r.
Czy w referendum ludowym było pytanie dotyczące zniesienia senatu?
rozpocznij naukę
Tak
Czy w referendum ludowym było pytanie dotyczące utrwalenia zachodnich granic Polski?
rozpocznij naukę
Tak
Jaka siła polityczna miała dominującą pozycję w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej?
rozpocznij naukę
Komuniści
Czy Stanisław Miłkołajczyk należał do PSLu
rozpocznij naukę
Tak
Kto został prezydentem Polski w 1947 r.?
rozpocznij naukę
Bolesław Bierut
Czy wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. zostały sfałszowane?
rozpocznij naukę
Tak
Rozwiń skrót PZPR.
rozpocznij naukę
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Z połączenia jakich dwóch partii powstała PZPR?
rozpocznij naukę
PPS, PPR
Rozwiń skrót PPR.
rozpocznij naukę
Polska Partia Robotnicza
Rozwiń skrót PPS.
rozpocznij naukę
Polska Partia Socjalistyczna
Jaka grupa ludności protestowała przede wszystkim w Polsce w 1968 r.(robotnicy czy studenci)?
rozpocznij naukę
Studenci
Czy w 1968 r. doszło w Polsce do nasilenia się antysemityzmu?
rozpocznij naukę
Tak
Rozwiń skrót KOR.
rozpocznij naukę
Komitet Obrony Robotników
Kto był I sekretarzem KC PZPR w grudniu 1981 r.?
rozpocznij naukę
Gen. W. Jaruzelski
Czy Lech Wałęsa został wyróżniony pokojową Nagrodą Nobla?
rozpocznij naukę
Tak
Ile procent kandydatów miało być powoływanych w wolnych wyborach do Sejmu (zgodnie z porozumieniami Okrągłego Stołu)?
rozpocznij naukę
35%
Ile procent miejsc w nowym sejmie miała zagwarantowane PZPR, i jej sojusznicy (zgodnie z porozumieniami Okrągłego Stołu)?
rozpocznij naukę
65%
Kto został premierem Polski w 1989 r.?
rozpocznij naukę
Tadeusz Mazowiecki
Rozwiń skrót SLD.
rozpocznij naukę
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Rozwiń skrót PSL.
rozpocznij naukę
Polskie Stronnictwo Ludowe
Rozwiń skrót PO
rozpocznij naukę
Platforma Obywatelska
Rozwiń skrót PiS
rozpocznij naukę
Prawo i Sprawiedliwość
Kto był prezydenrem RP w latach 1995-2005?
rozpocznij naukę
Aleksander Kwaśniewski
Kto był prezydentem RP w roku 2009?
rozpocznij naukę
Lech Kaczyński
Kto był premierem RP w roku 2009 r.?
rozpocznij naukę
Donald Tusk
W którym roku została uchwalona konstytucja PRL?
rozpocznij naukę
W 1952 r.
W którym roku została uchwalona ustawa przewidująca nacjonalizację przemysłu w Polsce?
rozpocznij naukę
W 1946 r.
W którym roku została wprowadzona reforma rolna?
rozpocznij naukę
W 1944 r.
W który roku miał miejsce pogrom kielecki?
rozpocznij naukę
W 1946 r.
W którym roku internowano prymasa Wyszyńskiego?
rozpocznij naukę
W 1953 r.
W którym roku doszło do manifestacji i starć z milicją w Radomiu, Ursusie i Płocku?
rozpocznij naukę
W 1976 r.
W którym roku miała miejsce pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski?
rozpocznij naukę
W 1979 r.
W którym roku podpisano porozumienia sierpniowe?
rozpocznij naukę
W 1980 r.
Podaj dokładną datę wprowadzenia stanu wojennego.
rozpocznij naukę
13. XII. 1981 r.
W którym roku miał miejsce zamach na papieża Jana Pawła II?
rozpocznij naukę
1981 r.
W którym roku został zniesiony Stan Wojenny?
rozpocznij naukę
W 1983 r.
Podaj dokładną datę wyborów do sejmu kontraktowego.
rozpocznij naukę
4. VI. 1989 r.
W którym roku rozwiązała się Polska Zjednoczona Partia Robotnicza?
rozpocznij naukę
W 1990 r.
W którym roku odbyły się pierwsze wybory Prezydenta RP?
rozpocznij naukę
W 1990 r.
W którym roku Polska wstąpiła do NATO
rozpocznij naukę
W 1997 r.
Czy w referendum ludowym było pytanie dotyczące utrwalenia wschodnich granic Polski?
rozpocznij naukę
Nie
Kto był premierem Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej?
rozpocznij naukę
Edward Osóbka Morawski
Kto był sądzony w czasie tzw. procesu szesnastu w Moskwie w czerwcu 1945 roku?
rozpocznij naukę
Przywódcy polskiego podziemia, m.in. Stanisław Okulicki
Czy kraje zachodnie uznały Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej?
rozpocznij naukę
Tak
Kto był prezem PSLu w 1946 r.?
rozpocznij naukę
Stanisław Mikołajczyk
Kto został premierem Polski w 1947 r.?
rozpocznij naukę
Józef Cyrankiewicz
Jakie partie polityczne istniały w Polsce w 1949 r.
rozpocznij naukę
PZPR, SD, ZSL
Czy połączenie partii PPR i PPS wywoływało opór niektórych członków PPS?
rozpocznij naukę
Tak
Czy Polska brała udział w planie odbudowy Marshalla?
rozpocznij naukę
Nie
Jaki był stosunek natolińczyków do zmian w Poslce?
rozpocznij naukę
Niechętny
Czy puławianie byli zwolennikami zaostrzenia polityki partii?
rozpocznij naukę
Nie
Czy puławianie opowiadali się za demokratyzacją i liberalizacją systemu?
rozpocznij naukę
Tak
Z czym związane były konflikty państwowo-kościelne w 1966 r.
rozpocznij naukę
Z obchodami 1000 lecia państwa Polskiego/kościoła w Polsce.
Kto stał na czele frakcji tzw. partyzantów?
rozpocznij naukę
Mieczysław Moczar
Kto stał na czele frakcji technokratów?
rozpocznij naukę
Edward Gierek
Jaka grupa ludności protestowała przede wszystkim w Polsce w 1968 r.?
rozpocznij naukę
Studenci
Co było bezpośrednią przyczyną protestów w grudniu 1970 r.?
rozpocznij naukę
Podwyżki cen
W jakiej części kraju doszło przede wszystkim do protestów w grudniu 1970 r.?
rozpocznij naukę
Na Wybrzeżu
Kto został wyróżniony pokojową Nagrodą Nobla w 1983 r.?
rozpocznij naukę
Lech Wałęsa
Ile procent kandydatów miało być powoływanych w wolnych wyborach do Senatu (zgodnie z porozumieniami Okrągłego Stołu)?
rozpocznij naukę
100%
Kto został wybrany na prezydenta Polski w 1989 r.?
rozpocznij naukę
Wojciech Jaruzelski
Kto był ministrem finansów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego?
rozpocznij naukę
Leszek Balcerowicz
Rozwiń skrót UD.
rozpocznij naukę
Unia Demokratyczna
Podaj partie należące do koalicji rządzącej w Polsce w latach 1993-1997.
rozpocznij naukę
SLD, PSL
Podaj partie należące do koalicji rządzącej w Polsce w XI. 1997 roku.
rozpocznij naukę
AWS, UW
Rozwiń skrót UW.
rozpocznij naukę
Unia Wolności
Rozwiń skór EWG.
rozpocznij naukę
Europejska Wspólnota Gospodarcza
Czy obecnie obowiązująca w Polsce Konstytucja została przyjęta w 1997 r.?
rozpocznij naukę
Tak
Czy obecnie obowiązująca w Polsce Konstytucja została przyjęta w 2007 r.?
rozpocznij naukę
Nie

Komentarze:

napisał: 2011-03-07 15:15:52
Kto był premierem RP po II wojnie światowej?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.