Was ist „typisch deutsch“?

 0    103 fiszki    lotolga
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
das Klischee, Klischees
rozpocznij naukę
stereotyp
in Klischees denken
rozpocznij naukę
myśleć stereotypami
schmeichelhaft
rozpocznij naukę
pochlebny
ruppig
rozpocznij naukę
gburowaty
die Vorstellung, Vorstellungen
rozpocznij naukę
przedstawienie, wyobrażenie
herziehen, zog her, ist herzogen
rozpocznij naukę
sprowadzić się
der Ausdruck, Ausdrücke
rozpocznij naukę
wyrażenie
das Schimpfwort, Schimpfwörte
rozpocznij naukę
wyzwisko
erscheinen, erschien, ist erschienen
rozpocznij naukę
wydawać się, (też pojawiać się- Zeitschrift escheint)
Mir erscheint das Kind ruhig.
rozpocznij naukę
Dziecko wydaje mi sie spokojne.
die Knolle, Knollen
rozpocznij naukę
bulwa
die Tugend, Tugenden
rozpocznij naukę
cnota
die Beilage (die Beilagen)
rozpocznij naukę
dodatek
Wir bitten Sie um Beilage der Rechnung
rozpocznij naukę
prosimy o załączenie rachunku
Ein Fleischgericht mit Gemüse und Salat als Beilage
rozpocznij naukę
Danie mięsne z warzywami i sałatą jako dodatek
von etw schwärmen, schwärmte, hat geschwärmt
rozpocznij naukę
zachwycać się czymś
Er schwärmte vom guten polnischen Essen
rozpocznij naukę
On zachwycał się o dobrym polskim jedzeniem.
der Reibekuchen, die Reibekuchen
rozpocznij naukę
placek ziemniaczany
von jdm/etw hingerissen sein
rozpocznij naukę
być zafascynowanym kimś/czymś
er war ganz hingerissen von ihr
rozpocznij naukę
był nią całkowicie zafascynowany
ohne zu zögern
rozpocznij naukę
bez wahania
zögernd
rozpocznij naukę
niezdecydowany
gestehen (Fehler), gestand, hat gestanden
rozpocznij naukę
przyznawać się
offen gestanden
rozpocznij naukę
prawdę mówiąc
offen gestanden weiß ich es nicht
rozpocznij naukę
Szczerze mówiąc, nie wiem tego.
zugeben = (eingestehen) gibt zu, gab zu, hat zugegeben
rozpocznij naukę
przyznawać się
Hier gebe ich das aber selten zu.
rozpocznij naukę
Tu rzadko się jednak przyznaję.
ungläubig gucken
rozpocznij naukę
niedowierzająco patrzeć
das Fazit (die Fazits/Fazite)
rozpocznij naukę
wniosek, konkluzja
rücksichtslos
rozpocznij naukę
bezwzględny
vollkommen (völlig)
rozpocznij naukę
całkowity, zupełny
ich bin vollkommen deiner Meinung
rozpocznij naukę
podzielam całkowicie twoje zdanie
Vollkommener Unsinn
rozpocznij naukę
całkowity nonsens
erzählen VON, erzählte, hat erzählt
rozpocznij naukę
opowiadać
Er erzählt von seinem letzten Besuch in Warschau.
rozpocznij naukę
Opowiada o jego ostatniej wizycie w Warszawie.
desinteressiert
rozpocznij naukę
znudzony, niezainteresowany
im Unrecht sein
rozpocznij naukę
być w błędzie, nie mieć racji
höflich
rozpocznij naukę
uprzejmy
die Direktheit
rozpocznij naukę
bezpośredniość
der Teutone (die Teutonin)
rozpocznij naukę
typowy Niemiec
bepackten (Person, Auto)
rozpocznij naukę
obładowany, załadowany
schlicht (Person, Verhältnisse)
rozpocznij naukę
prosty
schlichte Eleganz
rozpocznij naukę
prosta elegancja
anrempeln =(anstoßen);
rozpocznij naukę
potrącić kogoś
Sie wurde umgerempelt.
rozpocznij naukę
została popchnięta
reichlich
rozpocznij naukę
obfity, hojny
ein reichliches Trinkgeld geben
rozpocznij naukę
dać hojny napiwek
das Urteil, die Urteile
rozpocznij naukę
wyrok, osąd
die Ernsthaftigkeit
rozpocznij naukę
szczerość, powaga
etw (z.B. die Ernsthaftigkeit) an den Tag legen
rozpocznij naukę
wykazywać coś (np. powagę)
trockener Witz
rozpocznij naukę
suchy dowcip, "suchar"
mitfühlend
rozpocznij naukę
współczujący
hinzufügen, fügte hinzu, hat hinzugefügt
rozpocznij naukę
dodawać, uzupełniać
Ich habe nichts hinzufügen.
rozpocznij naukę
Nie mam nic do dodania.
ertragen, erträgt - ertrug - hat ertragen
rozpocznij naukę
znosić, wytrzymywać
kaum zu ertragen
rozpocznij naukę
nie do zniesienia
der Ruf (die Rufe)
rozpocznij naukę
reputacja, krzyk, wezwanie
Dieser Arzt hat einen guten Ruf.
rozpocznij naukę
Ten lekarz ma dobrą reputację.
angehen
rozpocznij naukę
dotyczyć
Was geht dich das an?
rozpocznij naukę
Co Cię to obchodzi?
Das geht dich nichts an!
rozpocznij naukę
To ciebie nie dotyczy!
bescheinigen, bescheinigte, hat bescheinigt
rozpocznij naukę
poświadczać, potwierdzać
der Blätterwald
rozpocznij naukę
prasa (potocznie)
Mit diesem Artikel sorgte er für Schlagzeilen im deutschen Blätterwald.
rozpocznij naukę
Tym artykułem trafił na czołówki gazet.
gnadenlos
rozpocznij naukę
bezlitosny
der Bummel, die Bummel
rozpocznij naukę
spacer
die Sparsamkeit
rozpocznij naukę
oszczędność der
der Geiz
rozpocznij naukę
skąpstwo
bemühen sich, bemühte sich, hat sich bemüht
rozpocznij naukę
starać się
Sie bemühte sich ihren Ärger nicht zu zeigen
rozpocznij naukę
Starała się nie okazywać swojej złości.
Geld, Zeit verschwenden, verschwendete, hat verschwendet
rozpocznij naukę
tracić pieniądze, czas
hingegen
rozpocznij naukę
natomiast
die Erkenntnis, Erkenntnisse
rozpocznij naukę
przekonanie
arbeitsam
rozpocznij naukę
pracowity
der Fleiß
rozpocznij naukę
pracowitość, pilność
berechtigen ZU, berechtigte, hat berechtigt
rozpocznij naukę
upoważniać do
das Abitur berechtigt ihn zum Studium an einer Universität
rozpocznij naukę
matura uprawnia go do studiowania na uniwersytecie
In Mexiko herrscht die Vorstellung...
rozpocznij naukę
w meksyku panuje wyobrażenie...
herrschen, herrschte, hat geherrscht
rozpocznij naukę
panować, obowiązywać
bemerkenswert
rozpocznij naukę
zasługujący na uwagę
gestalten / gestaltete / hat gestaltet
rozpocznij naukę
organizować, urządzać
die Arbeit mit der Freizeit gestalten
rozpocznij naukę
organizować pracę i czas wolny
gelten gilt, galt, hat gegolten
rozpocznij naukę
być ważnym, obowiązywać, mieć wartość
Die Fahrkarte gilt drei Tage.
rozpocznij naukę
Bilet jest ważny przez trzy dni.
auf Anhieb
rozpocznij naukę
od razu, z miejsca
einfallen, fiel ein, ist eingefallen
rozpocznij naukę
przychodzić na myśl
In Berlin herrscht blankes Chaos.
rozpocznij naukę
W Berlinie panuje czysty chaos.
Die Deutschen halten sich an Regeln.
rozpocznij naukę
Niemcy trzymają się zasad.
beklagt
rozpocznij naukę
oskarżony, pozwany
jammern
rozpocznij naukę
biadolić, lamentować
zitieren, zitierte, hat zitiert
rozpocznij naukę
cytować
tadellos
rozpocznij naukę
nienaganny, mistrzowski
das Dschungel
rozpocznij naukę
dżungla
gewiss
rozpocznij naukę
pewien, niejaki
Hier ist ein gewisser Herr Müller.
rozpocznij naukę
Oto niejaki Pan Müller.
die Laxheit
rozpocznij naukę
rozluźnienie, rozprężenie
die Nachlässigkeit
rozpocznij naukę
niedbałość
Die Ausländer scheinen eine bessere Meinung über die Deutschen zu haben.
rozpocznij naukę
Obcy zdają się mieć lepsze zdanie o Niemcach.
das Lob, die Lobe
rozpocznij naukę
pochwała
Lob sprechen
rozpocznij naukę
mówić pochwały
die Vorsicht
rozpocznij naukę
przezorność, ostrożność
aus einer Geschichte herrühren
rozpocznij naukę
wynikać z historii
der Untertitel
rozpocznij naukę
podtytuł, napisy

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.