Tragedia

 0    17 fiszek    emil86
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
rozpocznij naukę
 po polsku
Melpomene, muza tragedii, z maską tragiczną
Co to jest tragedia?
rozpocznij naukę
jest to jeden z trzech (obok komedii i dramatu właściwego) podstawowych gatunków dramatu
Co jest charakterystyczne dla treści dramatu?
rozpocznij naukę
ośrodkiem akcji jest nieprzezwyciężalny i kończący się nieuchronną klęską, konflikt wybitnej jednostki z siłami wyższymi - losem, fatum itp.
Jak określa się konflikt bohatera tragedii z losem?
rozpocznij naukę
konflikt tragiczny
Czym charakteryzuje się konflikt tragiczny?
rozpocznij naukę
na zderzeniu dwóch równorzędnych racji; bohater jest zmuszony wybrać jedną z nich, co w sposób konieczny prowadzi do klęski
Gdzie powstawały pierwotnie tragedie?
rozpocznij naukę
w starożytnej Grecji
Co jest źródłem starogreckich tragedii?
rozpocznij naukę
prawdopodobnie obrzędy religijne na cześć Dionizosa
Od kiedy powstawały tragedie greckie?
rozpocznij naukę
od VI w. p.n.e.
Wymień imiona trzech najbardziej znanych tragików ateńskich z V w. p.n.e.
rozpocznij naukę
Ajschylos, Sofokles, Eurypides
Jak się nazywa najstarsza zachowana tragedia grecka?
rozpocznij naukę
"Persowie" Ajschylosa (472 r. p.n.e.)
Wymień dwie najbardziej znane tragedie Sofoklesa.
rozpocznij naukę
"Król Edyp", "Antygona"
Jakie imperium przejęło od starożytnych Greków modę na tragedie?
rozpocznij naukę
Starożytny Rzym
Jak średniowiecze wpłynęło na rozwój tragedii?
rozpocznij naukę
negatywnie, w średniowieczu zanikła tradycja gatunkowa tragedii
W jakiej nowożytnej epoce literackiej odrodziła się tragedia?
rozpocznij naukę
w renesansie
Podaj autora i tytuł pierwszej polskiej tragedii.
rozpocznij naukę
"Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego (1578 r.)
Wymień najważniejszych twórców (polskich i zagranicznych) tragedii romantycznych.
rozpocznij naukę
Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, George Byron, Aleksander Puszkin
Czym charakteryzuje się tragedia w epoce romantyzmu?
rozpocznij naukę
modyfikowaniem i w konsekwencji rozmyciem skodyfikowanej koncepcji tragedii antycznej

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.