Niemiecki - szkoła

 0    139 fiszek    wisniowyglan
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
die Grundschule
rozpocznij naukę
szkoła podstawowa
das Gymnasium
rozpocznij naukę
gimnazjum
die Hochschule
rozpocznij naukę
szkoła wyższa
der Kindergarten
rozpocznij naukę
przedszkole
die Oberschule
rozpocznij naukę
szkoła średnia
die Universität, die Uni
rozpocznij naukę
uniwersytet
die Bibliothek
rozpocznij naukę
biblioteka
der Computerraum
rozpocznij naukę
sala komputerowa
die Kantine
rozpocznij naukę
stołówka
der Klassenraum, das Klassenzimmer
rozpocznij naukę
sala
das Labor
rozpocznij naukę
laboratorium
das Lehrerzimmer
rozpocznij naukę
pokój nauczycielski
der Sportplatz
rozpocznij naukę
boisko sportowe
die Turnhalle
rozpocznij naukę
sala gimnastyczna
der Direktor
rozpocznij naukę
dyrektor
der Klassenkamerad
rozpocznij naukę
kolega z klasy
der Klassenlehrer
rozpocznij naukę
wychowawca
der Lehrer
rozpocznij naukę
nauczyciel
der Schüler
rozpocznij naukę
uczeń
der Student
rozpocznij naukę
student
sehr gut
rozpocznij naukę
bardzo dobry
gut
rozpocznij naukę
dobry
befriedigend
rozpocznij naukę
dostateczny
ausreichend
rozpocznij naukę
dopuszczający
mangelhaft
rozpocznij naukę
mierny
ungenügend
rozpocznij naukę
niedostateczny
die Biologie
rozpocznij naukę
biologia
die Chemie
rozpocznij naukę
chemia
das Deutsch
rozpocznij naukę
niemiecki
das Englisch
rozpocznij naukę
angielski
die Erdkunde
rozpocznij naukę
geografia
die Geschichte
rozpocznij naukę
historia
die Kunst
rozpocznij naukę
plastyka
das Latein
rozpocznij naukę
łacina
die Mathematik (die Mathe)
rozpocznij naukę
matematyka
die Musik
rozpocznij naukę
muzyka
die Physik
rozpocznij naukę
fizyka
das Polnisch
rozpocznij naukę
polski
die Religion
rozpocznij naukę
religia
das Schulfack
rozpocznij naukę
przedmiot szkolny
die Socialkunde
rozpocznij naukę
wychowanie obywatelskie
der Sport
rozpocznij naukę
w-f
der Unterricht
rozpocznij naukę
zajęcia
das Werken
rozpocznij naukę
prace ręczne
die Arbeitsgemeinschaft
rozpocznij naukę
grupa przedmiotowa
die Theatergruppe
rozpocznij naukę
grupa teatralna
die Antwort
rozpocznij naukę
odpowiedź
die Aufgabe
rozpocznij naukę
zadanie
der Aufsatz
rozpocznij naukę
wypracowanie
die Aussprache
rozpocznij naukę
wymowa
das Beispiel
rozpocznij naukę
przyklad
das Bild
rozpocznij naukę
obrazek
das Buch
rozpocznij naukę
książka
der Fehler
rozpocznij naukę
błąd
die Frage
rozpocznij naukę
pytanie
die Graphik
rozpocznij naukę
grafika
die Hausaufgabe
rozpocznij naukę
praca domowa
das Heft
rozpocznij naukę
zeszyt
die Lektüre
rozpocznij naukę
lektura
das Lied
rozpocznij naukę
piosenka
die Notiz
rozpocznij naukę
notatka
das Referat
rozpocznij naukę
referat
der stoff
rozpocznij naukę
materiał
die Tafel
rozpocznij naukę
tablica
der Text
rozpocznij naukę
tekst
die Übung
rozpocznij naukę
ćwiczenie
der Versuch
rozpocznij naukę
doświadczenie
analysieren
rozpocznij naukę
analizować
antworten auf +Akk
rozpocznij naukę
odpowiadać na
aufgeben
rozpocznij naukę
zadać pracę domową
auswendig lernen
rozpocznij naukę
uczyć się na pamieć
besprechen
rozpocznij naukę
omawiać
diskutieren
rozpocznij naukę
dyskutować
hören
rozpocznij naukę
słuchać
korrigieren
rozpocznij naukę
poprawiać
kontrollieren
rozpocznij naukę
sprawdzać
singen
rozpocznij naukę
śpiewać
üben
rozpocznij naukę
ćwiczyć
übersetzen
rozpocznij naukę
tłumaczyć
verbessern
rozpocznij naukę
poprawiać
verstehen
rozpocznij naukę
rozumieć
vorbereiten
rozpocznij naukę
przygotowywać
wiederholen
rozpocznij naukę
powtarzać
zeichnen
rozpocznij naukę
rysować
die Antwort geben
rozpocznij naukę
odpowiadać
die Frage stellen
rozpocznij naukę
stawiać pytanie
das Buch/ das Heft aufschlagen
rozpocznij naukę
otwierać książkę/ zeszyt
das Referat halten
rozpocznij naukę
wygłaszać referat
einen Versuch durchführen
rozpocznij naukę
przeprowadzać doświadczenie
aktiv
rozpocznij naukę
aktywny
aufmerksam
rozpocznij naukę
uważny
begabt
rozpocznij naukę
zdolny
brav
rozpocznij naukę
gzeczny
ehrgeizig
rozpocznij naukę
ambitny
faul
rozpocznij naukę
leniwy
fleißig
rozpocznij naukę
pracowity, pilny
freundlich
rozpocznij naukę
uprzzejmy
geduldig
rozpocznij naukę
cierpliwy
gerecht
rozpocznij naukę
sprawiedliwy
langweilig
rozpocznij naukę
nudny
pünktlich
rozpocznij naukę
punktualny
streng
rozpocznij naukę
surowy
systematisch
rozpocznij naukę
systematyczny
tolerant
rozpocznij naukę
tolerancyjny
aufpassen
rozpocznij naukę
uważać
bestrafen
rozpocznij naukę
karać
kritisieren
rozpocznij naukę
krytykować
loben
rozpocznij naukę
chwalić
motivieren
rozpocznij naukę
motywować
pauken
rozpocznij naukę
wkuwać
sich konzentrieren
rozpocznij naukę
koncentrować się
sich verspäten
rozpocznij naukę
spóźniać się
spicken/ schummeln
rozpocznij naukę
ściągać
stören
rozpocznij naukę
przeszkadzać
unterrichten
rozpocznij naukę
nauczać
zuhören
rozpocznij naukę
słuchać
bewerten
rozpocznij naukę
oceniac
tadeln
rozpocznij naukę
ganić
die Klassenarbeit
rozpocznij naukę
praca klasowa
die Klausur
rozpocznij naukę
praca klasowa
die Note
rozpocznij naukę
ocena
die Pause
rozpocznij naukę
przerwa
die Prüfung
rozpocznij naukę
egzamin
das Semester
rozpocznij naukę
semestr
Sommerferien
rozpocznij naukę
wakacje
der Stundenplan
rozpocznij naukę
plan lekcji
der Unterricht
rozpocznij naukę
zajęcia lekcyjne
das Zeugnis
rozpocznij naukę
świadectwo
die Note bekommen
rozpocznij naukę
otrzymać ocenę
die Note geben
rozpocznij naukę
postawić ocenę
die Schule besuchen
rozpocznij naukę
chodzić do szkoły
die Schule abschließen
rozpocznij naukę
ukończyć szkołę
an der Uni/ Hochschule studieren
rozpocznij naukę
studiować na uniwersytecie/ w szkole wyższej
in der Klasse sitzen bleiben
rozpocznij naukę
pozostać w klasie na drugi rok
die Schule schwänzen
rozpocznij naukę
wagarować
durch die Prüfung fallen
rozpocznij naukę
oblać egzamin
die Prüfung bestehen
rozpocznij naukę
zdać egzamin
die Prüfung ablegen
rozpocznij naukę
przystępować do egzaminu
sich auf die Prüfung vorbereiten
rozpocznij naukę
przygotować się do egzaminu

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.