Książka o filozofii życia - historia przyjaciół

 0    396 fiszek    angelikaroszczyk8
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

myśleć, sądzić
rozpocznij naukę
denken

brać prysznic
rozpocznij naukę
sich duschen

der Schrank (die Schränke)

odkładać, dawać (gdzieś)
rozpocznij naukę
tun

na górze, u góry
rozpocznij naukę
oben

vergessen

Przepraszam!
rozpocznij naukę
Entschuldigung! / Verzeihung!

podnosić (rękę)
rozpocznij naukę
heben (die Hand)

der Finger (die Finger)

filozofia (nauka)
rozpocznij naukę
die Philosophie (die Philosophien)

die Ordnung (die Ordnungen)

znów, znowu
rozpocznij naukę
wieder

der Mann (die Männer)

sterben

seitdem

wynajmować (komuś)
rozpocznij naukę
vermieten

bei jemandem


verlassen

otrzymywać, dostawać
rozpocznij naukę
bekommen

entstehen

lange her

empfehlen

erzählen

misstrauen

verstehen

zerstören

inżynieria genetyczna
rozpocznij naukę
die Gentechnologie

specjalizować się
rozpocznij naukę
sich spezialisieren

praca dyplomowa
rozpocznij naukę
die Diplomarbeit (die Diplomarbeiten)

ethisch

laboratorium
rozpocznij naukę
das Labor (die Labors)

innovativ

oprogramowanie
rozpocznij naukę
die Software (die Softwares)

każdego dnia
rozpocznij naukę
jeden Tag

theoretisch

abstrakcyjny
rozpocznij naukę
abstrakt

alles

stopień (temperatura)
rozpocznij naukę
der Grad (die Grade)

der Baum (die Bäume)

stawać się, zostawać
rozpocznij naukę
werden

die Leute = die Menschen

der Mensch (die Menschen)

euphorisch

der Frühling

der Sommer

der Herbst

der Winter


die Kneipe (die Kneipen)

publika, słuchacze
rozpocznij naukę
das Auditorium (die Auditorien)

potrzebować
rozpocznij naukę
brauchen

inspiracja, natchnienie
rozpocznij naukę
die Inspiration, -en

krzyczeć, wrzeszczeć
rozpocznij naukę
schreien

beste

auf der Welt


Prost!

nosić, mieć na sobie (ubrania)
rozpocznij naukę
tragen

czapka, beret
rozpocznij naukę
die Kappe, -n

fröhlich

mowic, rozmawiać (1)
rozpocznij naukę
reden

rozmawiać (2)
rozpocznij naukę
sich unterhalten

cichy, spokojny
rozpocznij naukę
still

schüchtern

spoglądać, oglądać, patrzeć
rozpocznij naukę
ansehen

na ścianie, przy ścianie
rozpocznij naukę
an der Wand

zeigen

der Bierkrug (die Bierkrüge)

die Jahreszahl, -en

bystry, elegancki
rozpocznij naukę
smart

typ, koleś, gość (INF)
rozpocznij naukę
der Typ (die Typen)


wysportowany
rozpocznij naukę
sportlich

ubranie (kein Pl.)
rozpocznij naukę
die Kleidung (kein Pl.)

międzynarodowy
rozpocznij naukę
international

die Ökonomie, -n

Co słychać?
rozpocznij naukę
Wie geht's?

kelner (2 wyrazy)
rozpocznij naukę
der Ober, - = der Kellner, -
der Bart (die Bärte)

das Glas (die Gläser)

wznosić toast (uderzać się)
rozpocznij naukę
anstoßen

tylko, jedynie
rozpocznij naukę
nur

der Monat, -e

szef (2 wyrazy)
rozpocznij naukę
der Boss = der Chef, -s

das Spielkasino

wykrzykiwać (coś)/ wzywać (lekarza)
rozpocznij naukę
rufen

nieprawdopodobny, nie do wiary, niewiarygodny
rozpocznij naukę
unglaublich

spokojny, cichy, stonowany
rozpocznij naukę
ruhig

tief

die Stimme, -n

exklusiv

śmierdzieć (czymś)
rozpocznij naukę
stinken (nach)

międzynarodowość
rozpocznij naukę
die Internationalität

wichtig

deshalb

deswegen

darum

weil

biegać, pędzić
rozpocznij naukę
rennen

antworten

mentalność
rozpocznij naukę
die Mentalität

To się nie zgadza.
rozpocznij naukę
Das stimmt nicht.

altmodisch

ohne (+Akkusativ)

die Wissenschaft, -en

prawidłowy, poprawny
rozpocznij naukę
richtig

obiektywny, rzeczowy
rozpocznij naukę
objektiv

modern

życie (kein Pl.)
rozpocznij naukę
das Leben (kein Pl.)

der Tod, -e

letztes Mal


der Sohn (die Söhne)

spoglądać w górę, doglądać, uważać
rozpocznij naukę
aufsehen

schlecht

sfrustrowany
rozpocznij naukę
frustriert

wieczorem, każdego wieczoru
rozpocznij naukę
abends

rozwiązywać (np. problem, krzyżówkę)
rozpocznij naukę
lösen

obracać się
rozpocznij naukę
sich wenden

szczery, uczciwy
rozpocznij naukę
ehrlich

poślubić (kogoś)
rozpocznij naukę
jemanden heiraten

plötzlich


związek, stosunek
rozpocznij naukę
die Beziehung, -en

bezpośrednio
rozpocznij naukę
direkt

uśmiechać się (słodko)
rozpocznij naukę
lächeln (süß)

das Parfüm, -s

używać, korzystać
rozpocznij naukę
benutzen

krem do twarzy
rozpocznij naukę
die Gesichtscreme, -s


język chiński
rozpocznij naukę
Chinesisch

eigentlich

schnell

der Gewinn, -e

kłaść, położyć
rozpocznij naukę
legen

Na los!


otwierać (2 wyrazy)
rozpocznij naukę
öffnen = aufmachen

wziąć, brać (3 os. lpoj.)
rozpocznij naukę
nehmen (er nimmt)

wrażliwy, czuły
rozpocznij naukę
sensibel


ramię, bark
rozpocznij naukę
die Schulter, -n

wyglądać, sprawiać wrażenie
rozpocznij naukę
aussehen

pani, kobieta, żona
rozpocznij naukę
die Frau (die Frauen)

gestykulować
rozpocznij naukę
gestikulieren

frisch

interesować się czymś
rozpocznij naukę
sich (+Akkusativ) für etwas interessieren

normalnie, zwykle
rozpocznij naukę
normalerweise

myśl, przekonanie, zdanie
rozpocznij naukę
der Sinn, -e

skoncentrowany
rozpocznij naukę
konzentriert

zaangażowany
rozpocznij naukę
engagiert

das Gesicht (die Gesichter)

der Philosoph (die Philosophen)

glänzen

podobać się
rozpocznij naukę
gefallen

To mi się nie podoba.
rozpocznij naukę
Das gefällt mir nicht.

das Schloss (die Schlösser)

romantisch

Wunderbar!

die Stadt (die Städte)

verschieden

przynosić, sprowadzać / wzywać (policje)
rozpocznij naukę
holen

ein bisschen

pijany (1) (inf)
rozpocznij naukę
blau

pijany, nietrzeźwy (2)
rozpocznij naukę
getrunken

uważać, wydawać się, myśleć
rozpocznij naukę
glauben

pójść na spacer (1) (2 czasown.)
rozpocznij naukę
spazieren gehen

pójść na spacer (2)
rozpocznij naukę
einen Spaziergang machen


bezahlen

we czwórkę
rozpocznij naukę
zu viert

telefon komórkowy
rozpocznij naukę
das Handy (die Handys)

klingeln


nicość/nikt (ktoś nieznaczący)
rozpocznij naukę
nichts/niemand

das Chaos

główna ulica
rozpocznij naukę
die Hauptstraße, -n

der Markt (die Märkte)

das Rathaus (die Rathäuser)

die Brücke, -n

pełnia księżyca
rozpocznij naukę
der Vollmond

der Berg (die Berge)

światło księżyca
rozpocznij naukę
das Mondlicht

schweigen

zarabiać pieniądze
rozpocznij naukę
Geld verdienen

wydawać pieniądze
rozpocznij naukę
Geld ausgeben

suchen

obie, obaj, obydwaj
rozpocznij naukę
beide

rational

das Gefühl (die Gefühle)

wyobrażenie, wizja
rozpocznij naukę
die Vision, -en

połączenie
rozpocznij naukę
die Verbindung, -en

podnosić się, otwierać się / wschodzić (słońce)
rozpocznij naukę
aufgehen

obok, w pobliżu
rozpocznij naukę
vorbei

właśnie, akurat
rozpocznij naukę
gerade

jeszcze/ciągle, nadal
rozpocznij naukę
noch

śnieżnobiały
rozpocznij naukę
schneeweiß

uciekać (2 wyrazy)
rozpocznij naukę
fliehen = flüchten

der Jude (die Juden)

komora gazowa
rozpocznij naukę
die Gaskammer, -n

ermordet

ermorden

okropny, straszny
rozpocznij naukę
schrecklich

kontynuować studiowanie
rozpocznij naukę
weiterstudieren

die Universität (die Universitäten)

Nagroda Nobla
rozpocznij naukę
der Nobelpreis, -e

die Medizin

kennenlernen

więc, zatem
rozpocznij naukę
also

przy tym, na tym
rozpocznij naukę
daran

hinauf

der Mond (die Monde)

świecić się
rozpocznij naukę
leuchten


das Geheimnis (die Geheimnisse)

odbijać się, odzwierciedlać
rozpocznij naukę
sich spiegeln

bellen

der Ort, -e

tajemniczy, zagadkowy
rozpocznij naukę
mystisch

warten


za (coś) (np. położyć)
rozpocznij naukę
hinter


zamknięty (np. mieszkanie)
rozpocznij naukę
verschlossen

das Fass (die Fässer)


za (podążać)
rozpocznij naukę
hinterher

lecieć z powrotem
rozpocznij naukę
zurückfliegen

in der Nacht

spoglądać, patrzeć
rozpocznij naukę
ansehen

wariacki, szalony (1) (4 litery)
rozpocznij naukę
gaga

zwariowany, szalony (2) (8 liter)
rozpocznij naukę
verrückt

poszukiwanie
rozpocznij naukę
die Suche, -n

śmiać się
rozpocznij naukę
lachen

potem, później
rozpocznij naukę
nachher

najpierw, na początku
rozpocznij naukę
zuerst

przynosić ze sobą
rozpocznij naukę
mitbringen

lampa naftowa
rozpocznij naukę
die Petroleumlampe, -n

na prawo, po prawej stronie
rozpocznij naukę
rechts


der Schuh (die Schuhe)

der Eingang (die Eingänge)

pół, połowa
rozpocznij naukę
halb

droga, szlak
rozpocznij naukę
der Weg (die Wege)


brama wejściowa
rozpocznij naukę
das Eingangstor, -e

die Mauer, -n

die Schlossmauer, -n

der Fußweg

prowadzić, kierować (dokądś)
rozpocznij naukę
führen


włączać (np. swiatło)
rozpocznij naukę
anmachen

das Licht, -er

palić, płonąć
rozpocznij naukę
brennen

krzewy, zarośla, busz
rozpocznij naukę
der Busch (die Büsche)

hineingehen


prawie wcale, zaledwie, z trudem
rozpocznij naukę
kaum

der Schrei (die Schreie)

potwór, bestia
rozpocznij naukę
das Monster, -

das Arschloch (die Arschlöcher)

iść, podążać (ang.> follow)
rozpocznij naukę
folgen

die Scheiße

trzymać, chwytać
rozpocznij naukę
halten


faktycznie, rzeczywiście
rozpocznij naukę
tatsächlich

das Messer (die Messer)

die Gabel (die Gabeln)

der Löffel (die Löffel)

das Holz

ścinać (włosy), kroić (chleb)
rozpocznij naukę
schneiden

za tym, za czymś
rozpocznij naukę
dahinter

das Zeichnen

versuchen

korytarz, przejście
rozpocznij naukę
der Gang (die Gänge)

strach, lęk
rozpocznij naukę
die Angst (die Ängste)

die Ratte, -n

pomieszczenie
rozpocznij naukę
der Raum (die Räume)

das Skelett, -e

zardzewiały
rozpocznij naukę
rostig

das Schwert (die Schwerter)


die Halle, -n

olbrzymi, gigantyczny
rozpocznij naukę
gigantisch

pojmować, mieścić (litry czegoś)
rozpocznij naukę
fassen

überall


die Dose (die Dosen)

naprawdę, rzeczywiście
rozpocznij naukę
wirklich

der Idiot, -en

szukać dalej
rozpocznij naukę
weitersuchen


bleibenam Ende

przed (czymś)
rozpocznij naukę
vor

podstawa, fundament
rozpocznij naukę
das Fundament, -e

winogrona jeść
rozpocznij naukę
die Traube, -n

das Blatt (die Blätter)

die Ellipse, -n

das Quadrat, -e

patrzeć spoglądać
rozpocznij naukę
schauen

genau

der Kreis, -e

das Eisen

herum

naciskać, uciskać
rozpocznij naukę
drücken

ruszać się
rozpocznij naukę
sich bewegen

demonstrować, wykazywać
rozpocznij naukę
aufzeigen

skrzypieć (drzwi)
rozpocznij naukę
quietschen

wchodzić (inf)
rozpocznij naukę
reinkommen

Chodź do środka! (slang)
rozpocznij naukę
Komm rein!


krzyczeć, wrzeszczeć
rozpocznij naukę
schreien


zbliżać się, podchodzić
rozpocznij naukę
zukommen


tropfen

przybiegać, biec
rozpocznij naukę
herlaufen

klatka piersiowa
rozpocznij naukę
die Brust (die Brüste)

mieć bzika, wariować
rozpocznij naukę
spinnen

żart, dowcip
rozpocznij naukę
der Witz, -e

die Herzattacke, -n

der Schauspieler, -

die Schauspielerin (die Schauspielerinnen)

ein paar

der Wein, -e

die Richtung, -en

kpić sobie, robić (z kogoś) głupka, robić sobie jaja (not polite)
rozpocznij naukę
verarschendie Generation, -en

skomplikowany
rozpocznij naukę
kompliziert

złożony, kompleksowy
rozpocznij naukę
komplex

bzdury, brednie
rozpocznij naukę
der Quatsch

das Phantom, -e

bzdury, pieprzenie ***gówno prawda
rozpocznij naukę
Bullshit

wütend

postawić, ustawić
rozpocznij naukę
stellen

dźwięk, ton
rozpocznij naukę
der Ton (die Töne)

Co to znaczy po niemiecku?
rozpocznij naukę
Was bedeutet das auf Deutsch?

bedeuten

neunte

"Oda do radości"
rozpocznij naukę
'Ode an die Freude'

dość, wystarczająco
rozpocznij naukę
genug

ziehen

zumachen

obok, w pobliżu
rozpocznij naukę
vorbei

przynosić/wzywać (policje)
rozpocznij naukę
holen

das Taschenmesser, -

torba/kieszeń
rozpocznij naukę
die Tasche, -n

towarzyszyć, iść (z kimś)
rozpocznij naukę
mitkommen

ryć (coś w ścianie)
rozpocznij naukę
ritzen

nadepnąć, kopać
rozpocznij naukę
treten

das Komma, -s

dokładność, precyzja
rozpocznij naukę
die Präzision

wyjść (np. z domu, do miasta)
rozpocznij naukę
ausgehen

wissen

das Zimmer, -

dzwonić, telefonować
rozpocznij naukę
anrufen

świecić (słońce)
rozpocznij naukę
scheinen

Dziś świeci słońce.
rozpocznij naukę
Es scheint heute.

früher

egal


na dole, u dołu
rozpocznij naukę
unten

die Seite, -n

der Bus (die Busse)

ławka (w parku, w ogrodzie)
rozpocznij naukę
die Bank (die Bänke)


der Mund (die Münde)

program, audycja
rozpocznij naukę
die Sendung, -en

der Friseur, -e

die Boutique, -n

der Vogel (die Vögel)

zwitschern

zaczynać (2 wyrazy)
rozpocznij naukę
anfangen = beginnen

sofort

der Flirt, -s

das Denken

der Körper, -

efekt, wrażenie
rozpocznij naukę
der Effekt, -e

das Ding, -e

erstens

zweitens

übrigens

drittens

zakochać się
rozpocznij naukę
sich verlieben

verliebt

szczęśliwy
rozpocznij naukę
glücklich

w zasadzie, zasadniczo
rozpocznij naukę
im Prinzip


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.