Anne słownictwo na 7.03

 0    324 fiszki    fiszkifrancuski
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
la nature
rozpocznij naukę
natura
la météorologie
rozpocznij naukę
meteorologia / pogoda
la météo
rozpocznij naukę
meteorologia / pogoda *
la température
rozpocznij naukę
temperatura
il fait chaud
rozpocznij naukę
jest ciepło
pogoda, temperatura
il fait doux
rozpocznij naukę
jest ładnie, przyjemnie 1
pogoda, temperatura
il fait bon
rozpocznij naukę
jest ładnie, przyjemnie 2
pogoda, temperatura
il fait frais
rozpocznij naukę
jest świeżo
pogoda, temperatura
il fait froid
rozpocznij naukę
jest zimno
pogoda, temperatura
il fait 12 dégrées
rozpocznij naukę
jest 12 stopni
pogoda, temperatura
ensoleillement
rozpocznij naukę
nasłonecznienie
il fait beau
rozpocznij naukę
jest ładnie
pogoda - nasłonecznienie
il y a du soleil
rozpocznij naukę
jest słońce
pogoda - nasłonecznienie
le temps est variable
rozpocznij naukę
pogoda jest zmienna (są chmury i przejaśnienia)
pogoda - nasłonecznienie
le temps est pluvieux
rozpocznij naukę
jest deszczowa pogoda
pogoda - opady deszczu
le temps est nuageux
rozpocznij naukę
jest pochmurna pogoda
pogoda - nasłonecznienie
le temps est ensoleillé
rozpocznij naukę
pogoda jest słoneczna
pogoda - nasłonecznienie
le ciel est couvert
rozpocznij naukę
niebo jest zachmurzone 1 (zakryte)
pogoda - nasłonecznienie
le ciel est nuageux
rozpocznij naukę
niebo jest zachmurzone 2
pogoda - nasłonecznienie
précipitations
rozpocznij naukę
opady
il pleut
rozpocznij naukę
pada
pogoda - opady
il pleut à verse
rozpocznij naukę
leje 1
pogoda - opady
il pleut à torrents
rozpocznij naukę
leje 2
pogoda - opady
des gouttes de pluie
rozpocznij naukę
krople deszczu
pogoda - opady
il pleut très fort
rozpocznij naukę
pada mocno
pogoda - opady
il y a une grosse averse
rozpocznij naukę
jest wielka ulewa
pogoda - opady
il y a un orage
rozpocznij naukę
jest burza
pogoda - opady
des éclairs
rozpocznij naukę
pioruny
pogoda - opady
des tonnerres
rozpocznij naukę
grzmoty
pogoda - opady
il neige
rozpocznij naukę
pada śnieg
pogoda - opady
des flocons de neige
rozpocznij naukę
płatki śniegu
pogoda - opady
il grêle
rozpocznij naukę
pada grad
pogoda - opady
des grêlons
rozpocznij naukę
grad (l. mn)
pogoda - opady
le vent
rozpocznij naukę
wiatr
pogoda - wiatr
il y a du vent
rozpocznij naukę
jest wiatr
pogoda - wiatr
un vent fort
rozpocznij naukę
silny wiatr
pogoda - wiatr
un vent léger
rozpocznij naukę
słaby wiatr
pogoda - wiatr
le vent souffle très fort
rozpocznij naukę
wiatr mocno wieje
pogoda - wiatr
types de climat
rozpocznij naukę
rodzaje klimatu
le climat sec
rozpocznij naukę
suchy klimat
le climat humide
rozpocznij naukę
klimat wilgotny
le climat chaud
rozpocznij naukę
ciepły klimat
le climat froid
rozpocznij naukę
zimny klimat
le climat dur
rozpocznij naukę
klimat trudny, ostry
le climat rigoureux
rozpocznij naukę
surowy klimat
le climat doux
rozpocznij naukę
łagodny klimat
le climat tempéré
rozpocznij naukę
umiarkowany klimat
le climat océanique
rozpocznij naukę
klimat oceaniczny
le climat continental
rozpocznij naukę
klimat kontynentalny
le climat tropical
rozpocznij naukę
tropikalny klimat
le climat chaud et humide
rozpocznij naukę
gorący i wilgotny klimat
le climat désertique
rozpocznij naukę
klimat pustynny
le climat chaud et sec
rozpocznij naukę
gorący i suchy klimat
une plante
rozpocznij naukę
roślina
une plante verte
rozpocznij naukę
roślina doniczkowa
une fleur
rozpocznij naukę
kwiat
une fleur d'appartement
rozpocznij naukę
kwiat domowy
une fleur de jardin
rozpocznij naukę
kwiat ogrodowy
une fleur sauvage
rozpocznij naukę
dziki kwiat
la tige
rozpocznij naukę
łodyga
les pétales
rozpocznij naukę
płatki
une rose
rozpocznij naukę
róża
une tulipe
rozpocznij naukę
tulipan
une jonquille
rozpocznij naukę
żonkil
un arbre
rozpocznij naukę
drzewo
les racines
rozpocznij naukę
korzenie
le tronc
rozpocznij naukę
pień
une écorce
rozpocznij naukę
kora, powłoka, skórka
le tronc recouvert d'écorce
rozpocznij naukę
pień pokryty korą
les branches
rozpocznij naukę
gałęzie
les feuilles
rozpocznij naukę
liście
la feuillage
rozpocznij naukę
listowie
une feuille d'arbre
rozpocznij naukę
liść drzewa
une feuille de plante
rozpocznij naukę
liści rośliny
une feuille verte
rozpocznij naukę
zielony liść
une feuille morte
rozpocznij naukę
obumarły liść
un fruit
rozpocznij naukę
owoc
un fruit encore vert
rozpocznij naukę
niedojrzały owoc (wciąż)
un fruit mûr
rozpocznij naukę
dojrzały owoc
un fruit pourri
rozpocznij naukę
zgniły owoc
une graine
rozpocznij naukę
nasionko, nasienie
les végétaux
rozpocznij naukę
rośliny
la flore
rozpocznij naukę
flora
les catastrophes naturelles
rozpocznij naukę
katastrofy naturalne
un tremblement de terre
rozpocznij naukę
trzęsienie ziemi
un raz-de-marée
rozpocznij naukę
tsunami 1
un tsunami
rozpocznij naukę
tsunami 2
un ouragan
rozpocznij naukę
Huragan
un cyclone
rozpocznij naukę
cyklon
une tempête
rozpocznij naukę
burza
une éruption volcanique
rozpocznij naukę
wybuch wulkanu
une tempête de sable
rozpocznij naukę
burza piaskowa
une tempête de neige
rozpocznij naukę
zamieć śnieżna
une avalanche
rozpocznij naukę
lawina
une inondation
rozpocznij naukę
powódź
un incendie de forêt
rozpocznij naukę
pożar lasu
une grande sécheresse
rozpocznij naukę
wielka susza
une canicule
rozpocznij naukę
fala upałów
les dangers environnementaux
rozpocznij naukę
zagrożenia dla środowiska
des risques
rozpocznij naukę
ryzyka, zagrożenia
une marée noire
rozpocznij naukę
wycieku ropy (czarna kałuża)
une fuite
rozpocznij naukę
wyciek
la pollution des eaux
rozpocznij naukę
zanieczyszczenie wód
le réchauffement de la planète
rozpocznij naukę
globalne ocieplenie
le dérèglement du climat
rozpocznij naukę
zmiany klimatu
l'extinction des espèces menacées
rozpocznij naukę
wymieranie gatunków zagrożonych
l'appauvrissement de la faune et de la flore
rozpocznij naukę
ubożenie fauny i flory
l'extension des zones désertiques
rozpocznij naukę
rozszerzenie obszarów pustynnych
l'épuisement des ressources énergétiques de la planète
rozpocznij naukę
wyczerpywanie się zasobów energetycznych planety
des solutions
rozpocznij naukę
rozwiązania
ne pas chasser les espèces animales protégées
rozpocznij naukę
nie polować na chronione gatunki zwierząt
abandonner progressivement les énergies polluantes
rozpocznij naukę
stopniowo odchodzić od zanieczyszczających (źródeł) energii
remplacer les énergies polluantes par les énergies renouvelables
rozpocznij naukę
zastąpić zanieczyszczające (źródła) energii odnawialnymi (źródeł) energii
l'énergie hydraulique
rozpocznij naukę
energia wodna
l'énergie solaire
rozpocznij naukę
energia słoneczna
l'énergie éolienne
rozpocznij naukę
Energia wiatrowa 2
des panneaux solaires
rozpocznij naukę
panele słoneczne
l'énergie du vent
rozpocznij naukę
energia wiatrowa 1
privilégier le vélo
rozpocznij naukę
uprzywilejowywać rower
privilégier
rozpocznij naukę
uprzywilejowywać, preferować, dawać pierwszeństwo, wykorzystywać głównie
privilégier les transports en commun
rozpocznij naukę
uprzywilejowywać transport publiczny
trier ses déchets
rozpocznij naukę
sortować swoje odpady
économiser l'eau
rozpocznij naukę
oszczędzać wodę
économiser l'électricité
rozpocznij naukę
oszczędzać energię elektryczną
fixer des quotas d'émission de gaz polluants
rozpocznij naukę
ustalić normy/ limity emisji gazów zanieczyszczających
taxer les pollueurs
rozpocznij naukę
opodatkować podmioty zanieczyszczające
causes
rozpocznij naukę
przyczyny
les pesticides et les engrais chimiques
rozpocznij naukę
pestycydy i nawozy chemiczne
le gaz à effet de serre
rozpocznij naukę
gaz cieplarniany
la pollution industrielle
rozpocznij naukę
zanieczyszczenie przemysłowe
la pollution automobile
rozpocznij naukę
zanieczyszczenie samochodowe
la pollution ménagère
rozpocznij naukę
zanieczyszczenie gospodarstwa domowego
la surexploitation
rozpocznij naukę
nadmierna eksploatacja
la surexploitation des ressources naturelles
rozpocznij naukę
nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych
le gaspillage d'énergie
rozpocznij naukę
marnotrawstwo energii
les insectes
rozpocznij naukę
owady
les animaux
rozpocznij naukę
zwierzęta
la faune
rozpocznij naukę
fauna
les pattes
rozpocznij naukę
nogi owadów lub łapy zwierząt
les antennes
rozpocznij naukę
czułki
les ailes
rozpocznij naukę
skrzydełka
une fourmis
rozpocznij naukę
mrówka
une araignée
rozpocznij naukę
Pająk
une mouche
rozpocznij naukę
mucha
un moustique
rozpocznij naukę
komar
une abeille
rozpocznij naukę
pszczoła
une guêpe
rozpocznij naukę
osa
une sauterelle
rozpocznij naukę
konik polny
une cigale
rozpocznij naukę
Cykada
ravitailler
rozpocznij naukę
zatankować
les poissons
rozpocznij naukę
ryby
les nageoires
rozpocznij naukę
płetwy
la queue
rozpocznij naukę
ogon
la chair
rozpocznij naukę
mięso, ciało
les arêtes
rozpocznij naukę
ości
l'aileron du requin
rozpocznij naukę
płetwa grzbietowa rekina
l'aileron du dauphin
rozpocznij naukę
płetwa grzbietowa delfina
des poissons d'eau douce
rozpocznij naukę
ryby słodkowodne
le lac
rozpocznij naukę
jezioro
la rivière
rozpocznij naukę
Rzeka
une truite
rozpocznij naukę
pstrąg
un brochet
rozpocznij naukę
szczupak
une carpe
rozpocznij naukę
karp
un saumon
rozpocznij naukę
łosoś
des poissons de mer
rozpocznij naukę
ryby morskie
un thon
rozpocznij naukę
tuńczyk
une sardine
rozpocznij naukę
sardynka
un requin
rozpocznij naukę
Rekin
une baleine
rozpocznij naukę
wieloryb
les animaux de ferme
rozpocznij naukę
zwierzęta gospodarcze
le cheval
rozpocznij naukę
koń
la jument
rozpocznij naukę
klacz
le poulain
rozpocznij naukę
źrebię
la vache
rozpocznij naukę
krowa
le taureau
rozpocznij naukę
byk
le veau
rozpocznij naukę
cielę
le cochon
rozpocznij naukę
świnia
la cochonne
rozpocznij naukę
locha
dziwka
le porcelet
rozpocznij naukę
prosię
le mouton
rozpocznij naukę
baran
la brebis
rozpocznij naukę
owca
l'agneau
rozpocznij naukę
jagnię
les oiseaux
rozpocznij naukę
ptaki
les ailes
rozpocznij naukę
skrzydła
les plumes
rozpocznij naukę
pierze, pióra
le bec
rozpocznij naukę
dziób
l'oeuf
rozpocznij naukę
jajko
pondre des oeufs
rozpocznij naukę
znosić jajka
pondre un oeuf
rozpocznij naukę
znieść jajko
un nid
rozpocznij naukę
gniazdo
faire son nid
rozpocznij naukę
zrobić swoje gniazdo
des oiseaux de proie
rozpocznij naukę
ptaki drapieżne 1
des oieaux rapaces
rozpocznij naukę
ptaki drapieżne 2
l'aigle
rozpocznij naukę
orzeł
le faucon
rozpocznij naukę
sokół
des oiseaux de ferme
rozpocznij naukę
ptactwo domowe, ptaki gospodarcze
la volaille
rozpocznij naukę
Drób
la poule
rozpocznij naukę
kura
le coq
rozpocznij naukę
kogut
le poussin
rozpocznij naukę
pisklę
la dinde
rozpocznij naukę
indyk
l'oie
rozpocznij naukę
gęś
d'autres oiseaux
rozpocznij naukę
inne ptaki
le pigeon
rozpocznij naukę
gołąb
le moineau
rozpocznij naukę
wróbel
le canard
rozpocznij naukę
kaczka
le cygne
rozpocznij naukę
łabędź
la mouette
rozpocznij naukę
mewa
la cigogne
rozpocznij naukę
bocian
l'alouette
rozpocznij naukę
skowronek
l'hirondelle
rozpocznij naukę
połknąć
les animaux sauvages
rozpocznij naukę
dzikie zwierzęta
l'ours
rozpocznij naukę
niedźwiedź
l'ourse
rozpocznij naukę
niedźwiedzica
le loup
rozpocznij naukę
wilk
la louve
rozpocznij naukę
wilczyca
le renard
rozpocznij naukę
lis
la renarde
rozpocznij naukę
lisica
le cerf
rozpocznij naukę
jeleń
la biche
rozpocznij naukę
łania
le lion
rozpocznij naukę
lew
la lionne
rozpocznij naukę
lwica
le tigre
rozpocznij naukę
tygrys
la tigresse
rozpocznij naukę
tygrysica
l'éléphant
rozpocznij naukę
Słoń
l'éléphante
rozpocznij naukę
słonica
les animaux domestiques
rozpocznij naukę
zwierzęta domowe
le chien
rozpocznij naukę
pies
la chienne
rozpocznij naukę
suka
le chiot
rozpocznij naukę
szczenię
le chat
rozpocznij naukę
kot
la chatte
rozpocznij naukę
kotka
le chaton
rozpocznij naukę
kocię, kotek
le cochon d'Inde
rozpocznij naukę
świnka morska
le hamster
rozpocznij naukę
chomik
le paysage de forêt
rozpocznij naukę
krajobraz leśny 1
le paysage forestier
rozpocznij naukę
krajobraz leśny 2
un bois
rozpocznij naukę
lasek
une forêt
rozpocznij naukę
Las
une clairière
rozpocznij naukę
polana w lesie
une forêt épaisse
rozpocznij naukę
gęsty las 1
une forêt dense
rozpocznij naukę
gęsty las 2
une forêt clairsemée
rozpocznij naukę
przerzedzony las
une forêt tropicale
rozpocznij naukę
tropikalny las
la forêt amazonienne
rozpocznij naukę
las Amazonii
le paysage de bord de mer
rozpocznij naukę
nadmorski krajobraz 1
le paysage côtier
rozpocznij naukę
nadmorski krajobraz 2
le bord de mer
rozpocznij naukę
brzeg morza 1
la côte
rozpocznij naukę
brzeg morza 2
le littoral
rozpocznij naukę
brzeg morza 3
wybrzeże
une falaise
rozpocznij naukę
urwisko, klif
une presqu'île
rozpocznij naukę
półwysep
une île
rozpocznij naukę
wyspa
un archipel
rozpocznij naukę
archipelag
un cap
rozpocznij naukę
przylądek
le cap Horn
rozpocznij naukę
Przylądek Horn
la péninsule de Hel
rozpocznij naukę
półwysep helski
une baie
rozpocznij naukę
półwysep 1
un golf
rozpocznij naukę
półwysep 2
une péninsule
rozpocznij naukę
półwysep 3
un détroit
rozpocznij naukę
cieśnina
le détroit de Gibraltar
rozpocznij naukę
Cieśnina Gibraltarska
une côte sauvage
rozpocznij naukę
dzikie wybrzeże
une côte rocailleuse
rozpocznij naukę
skaliste wybrzeże
une plage de sable
rozpocznij naukę
piaszczysta plaża
une plage de galets
rozpocznij naukę
żwirowa/ kamienista plaża
des dunes
rozpocznij naukę
wydmy
des dunes de sable
rozpocznij naukę
wydmy piaszczyste
des coquillages
rozpocznij naukę
des coquillages po francusku
muszelki
des vagues
rozpocznij naukę
fale
la marée haute
rozpocznij naukę
przypływ
la marée basse
rozpocznij naukę
odpływ
les paysages exotiques
rozpocznij naukę
egzotyczne krajobrazy
un désert
rozpocznij naukę
pustynia
le Sahara
rozpocznij naukę
Sahara
une oasis
rozpocznij naukę
oaza
un palmier
rozpocznij naukę
palma
un cocotier
rozpocznij naukę
drzewo kokosowe
un bananier
rozpocznij naukę
drzewo bananowe
la banquise
rozpocznij naukę
pokrywa lodowa
le paysage de montagne
rozpocznij naukę
górski krajobraz 1
le paysage montagneux
rozpocznij naukę
górski krajobraz 2
une chaîne de montagnes
rozpocznij naukę
pasmo górskie/ łańcuch górski
la chaîne des Pyrénées
rozpocznij naukę
pasmo górskie - Pireneje
un sommet
rozpocznij naukę
szczyt 1
un pic
rozpocznij naukę
szczyt 2
des rochers
rozpocznij naukę
skały
le Mont Blanc
rozpocznij naukę
Mont Blanc
un glacier
rozpocznij naukę
Lodowiec
des neiges éternelles
rozpocznij naukę
wieczny śnieg/ lodowiec
une vallée
rozpocznij naukę
Dolina
une vallée glaciaire
rozpocznij naukę
dolina lodowcowa
un col
rozpocznij naukę
przełęcz
wybitne, poprzeczne obniżenie w przebiegu grzbietu górskiego
un sentier de montagne
rozpocznij naukę
szlak górski
un torrent
rozpocznij naukę
potok, strumień górski
le paysage de campagne
rozpocznij naukę
krajobraz wiejski 1
le paysage champêtre
rozpocznij naukę
krajobraz wiejski 2
un champ de blé
rozpocznij naukę
pole pszenicy
un champ
rozpocznij naukę
pole
un champ de pommes de terre
rozpocznij naukę
pole ziemniaków
un verger
rozpocznij naukę
sad
un pré
rozpocznij naukę
łąka 1
une prairie
rozpocznij naukę
łąka 2
un marais
rozpocznij naukę
bagno
un étang
rozpocznij naukę
staw
un lac
rozpocznij naukę
jezioro
une rivière
rozpocznij naukę
rzeka
un ruisseau
rozpocznij naukę
Strumień
les corps célestes
rozpocznij naukę
ciała niebieskie
une étoile
rozpocznij naukę
gwiazda
une planète
rozpocznij naukę
planeta
un système de planètes
rozpocznij naukę
układ planetarny
le système solaire
rozpocznij naukę
Układ Słoneczny
jupiter
rozpocznij naukę
jowisz
saturne
rozpocznij naukę
Saturn
les anneaux de saturne
rozpocznij naukę
pierścienie Saturna
le satellite
rozpocznij naukę
satelita
le satellite naturel d'une planète
rozpocznij naukę
naturalna satelita planety
la lune d'une planète
rozpocznij naukę
księżyc planety
une comète
rozpocznij naukę
kometa
une astéroïde
rozpocznij naukę
astroid
une étoile filante
rozpocznij naukę
spadająca gwiazda
la voie lactée
rozpocznij naukę
Droga Mleczna
une galaxie
rozpocznij naukę
galaktyka

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.