Oxford Excellence for matura exam unit 5 Praca

5  2    188 fiszek    erka22
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
pracownik naukowy
rozpocznij naukę
academic
księgowy
rozpocznij naukę
accountant
aktor, aktorka
rozpocznij naukę
actor, actress
kontroler ruchu lotniczego
rozpocznij naukę
air traffic controller
artysta
rozpocznij naukę
artist
opiekunka do dzieci (stała praca)
rozpocznij naukę
au pair
opiekunka do dzieci (praca dorywcza)
rozpocznij naukę
babysitter
fryzjer męski
rozpocznij naukę
barber
adwokat
rozpocznij naukę
barrister (US attorney)
taksówkarz
rozpocznij naukę
taxi driver
biznesmen, bizeswoman
rozpocznij naukę
businessman, businesswoman
mechanik samochodowy
rozpocznij naukę
car mechanic
kasjer
rozpocznij naukę
cashier
szef kuchni
rozpocznij naukę
chef
programista komputerowy
rozpocznij naukę
computer programmer
dyrygent
rozpocznij naukę
conductor
kucharz
rozpocznij naukę
cook, chef
instruktor nauki jazdy
rozpocznij naukę
driving instructor
elektryk
rozpocznij naukę
electrician
inżynier
rozpocznij naukę
engineer
pracownik fabryczny
rozpocznij naukę
factory worker
rolnik
rozpocznij naukę
farmer
strażak
rozpocznij naukę
firefighter
steward
rozpocznij naukę
flight attendant
gospodyni domowa
rozpocznij naukę
housewife
dekorator wnętrz
rozpocznij naukę
interior decorator
tłumacz symultaniczny
rozpocznij naukę
interpreter
informatyk
rozpocznij naukę
IT specialist
dziennikarz
rozpocznij naukę
journalist
prawnik
rozpocznij naukę
lawyer
wykładowca
rozpocznij naukę
lecturer
bibliotekarz
rozpocznij naukę
librarian
górnik
rozpocznij naukę
miner
muzyk
rozpocznij naukę
musician
pielęgniarka
rozpocznij naukę
nurse
aptekarz, aptekarka
rozpocznij naukę
pharmacist, chemist
pilot
rozpocznij naukę
pilot
policjant
rozpocznij naukę
police officer
listonosz, listonoszka
rozpocznij naukę
postman, postwoman
psycholog
rozpocznij naukę
psychologist
recepcjonista, recepcjonistka
rozpocznij naukę
receptionist
pracownik służb oczyszczania miasta
rozpocznij naukę
road sweeper
przedstawiciel handlowy
rozpocznij naukę
sales representative (rep)
naukowiec
rozpocznij naukę
scientist
rzeźbiarz
rozpocznij naukę
sculptor
sekretarz, sekretarka
rozpocznij naukę
secretary
pracownik ochrony
rozpocznij naukę
security guard
właściciel sklepu
rozpocznij naukę
shopkeeper
pracownik społeczny
rozpocznij naukę
social worker
makler giełdowy
rozpocznij naukę
stockbroker
kontroler biletów
rozpocznij naukę
ticket inspector
tłumacz, tłumaczka
rozpocznij naukę
translator
opiekować się dzieckiem
rozpocznij naukę
babysit
mieć dyżur (o lekarzu, policjancie)
rozpocznij naukę
be on call
być na dyżurze/ po dyżurze
rozpocznij naukę
be on duty/ off duty
być odpowiedzialnym za coś
rozpocznij naukę
be responsible for sth
przynosić rachunek
rozpocznij naukę
bring the bill
zajęty, zapracowany
rozpocznij naukę
busy
sprawdzać zapasy (w magazynie)
rozpocznij naukę
check stock
rejestrować godzinę przyjścia do/ wyjścia z pracy
rozpocznij naukę
clock on/ off
sprzątać ze stołów
rozpocznij naukę
clear tables
mieć nowe pomysły
rozpocznij naukę
come up with new ideas
koncentrować się na czymś
rozpocznij naukę
concentrate on sth
mieć do czynienia z klientami
rozpocznij naukę
deal with customers
wykonywać jakąś pracę
rozpocznij naukę
do a job
obowiązek
rozpocznij naukę
duty
zarabiać na życie jako
rozpocznij naukę
earn one's living as
karmić zwierzęta
rozpocznij naukę
feed animals
zastępować kogoś
rozpocznij naukę
fill in for sb, stand in for sb
kończyć pracę
rozpocznij naukę
knock off (informal)
zarządzać
rozpocznij naukę
manage, run
zarząd
rozpocznij naukę
management
dotrzymywać terminów
rozpocznij naukę
meet deadlines
przepracowywać się
rozpocznij naukę
overwork
zbierać owoce
rozpocznij naukę
pick fruit
grać w gry
rozpocznij naukę
play games
umieszczać ceny na towarach
rozpocznij naukę
price foods
układać do snu
rozpocznij naukę
put to bed
obsługiwać klientów
rozpocznij naukę
serve customers
podawać posiłki
rozpocznij naukę
serve meals
zatrudniać (pracowników)
rozpocznij naukę
take on workers
przyjmować zamówienia
rozpocznij naukę
take orders
przejmować od kogoś obowiązki
rozpocznij naukę
take over from sb
opowiadać bajki
rozpocznij naukę
tell stories
pracować(na farmie/ w sklepie)
rozpocznij naukę
work (on farm/ in a shop)
pracować nad czymś
rozpocznij naukę
work on, at sth
pracować jako (kelner/prawnik)
rozpocznij naukę
work as (a waiter/ a lawyer)
pracować dla kogoś
rozpocznij naukę
work for sb
szef
rozpocznij naukę
boss
współpracownik
rozpocznij naukę
colleague
pracownik
rozpocznij naukę
employee, worker
pracownik na kierowniczym stanowisku
rozpocznij naukę
executive
praktykant
rozpocznij naukę
intern
kierownik
rozpocznij naukę
manager
personel
rozpocznij naukę
staff
zespół
rozpocznij naukę
team
być częścią zespołu
rozpocznij naukę
be part of a team
nadzorować coś/kogoś
rozpocznij naukę
be in charge of sth/sb
być na zwolnieniu lekarskim
rozpocznij naukę
be on sick leave
strajkować
rozpocznij naukę
be/ go on strike
prowadzić własną działalność gospodarczą
rozpocznij naukę
be self-employed
dodatki do pensji
rozpocznij naukę
benefits, perks
pracować w czasie strajku
rozpocznij naukę
break a strike
robić karierę
rozpocznij naukę
have/ do a career
pracować na zmiany
rozpocznij naukę
do/work shifts
zatrudniać kogoś
rozpocznij naukę
employ sb
zatrudnienie
rozpocznij naukę
employment
honorarium (np. dla prawnika, lekarza)
rozpocznij naukę
fee
dostać dodatek do pensji
rozpocznij naukę
get a bonus
dostać podwyżkę
rozpocznij naukę
get a pay rise
dostać wynagrodzenie
rozpocznij naukę
get paid
dostać awans
rozpocznij naukę
get promoted
mieć dobre perspektywy (w pracy)
rozpocznij naukę
have good prospects
praktyka zawodowa
rozpocznij naukę
internship
praca (za którą otrzymuje się wynagrodzenie)
rozpocznij naukę
job
praca (za którą otrzymuje się wynagrodzenie) w pełnym wymiarze godzin
rozpocznij naukę
full-time job
praca (za którą otrzymuje się wynagrodzenie) fizyczna
rozpocznij naukę
manual/physical job
praca (za którą otrzymuje się wynagrodzenie) w niepełnym wymiarze godzin
rozpocznij naukę
part-time job
stała praca (za którą otrzymuje się wynagrodzenie)
rozpocznij naukę
permanent job
praca (za którą otrzymuje się wynagrodzenie) sezonowa
rozpocznij naukę
seasonal job
wakacyjna praca (za którą otrzymuje się wynagrodzenie)
rozpocznij naukę
summer job
praca (za którą otrzymuje się wynagrodzenie) tymczasowa
rozpocznij naukę
temporary job
dobrze płatna praca (za którą otrzymuje się wynagrodzenie)
rozpocznij naukę
well-paid job
rynek pracy
rozpocznij naukę
job market
urlop (macierzyński/ ojcowski)
rozpocznij naukę
(maternity/paternity) leave
zawód, zajęcie
rozpocznij naukę
occupation
drobne prace
rozpocznij naukę
odd jobs
płaca (regularnie wypłacana)
rozpocznij naukę
pay
zapłata za pracę jednorazowąlub dorywczą
rozpocznij naukę
payment
zawód (wymagający wysokich kwalifikacji)
rozpocznij naukę
profession
zysk
rozpocznij naukę
profit
utrzymywać się (z rolnictwa)
rozpocznij naukę
rely on (farming) for one's income
pensja miesięczna
rozpocznij naukę
salary
praca (wymagając/ niewymagająca wysokich kwalifikacji)
rozpocznij naukę
(skilled/unskilled) work
brać urlop/ dzień wolny
rozpocznij naukę
take leave/ a day off
zarobki (tygodniowe)
rozpocznij naukę
wages
pracownik (umysłowy/fizyczny)
rozpocznij naukę
(white collar/ blue collar) worker
pracować nadliczbowo
rozpocznij naukę
work long hours
pracować na zlecenie
rozpocznij naukę
work freelance
pracować w domu
rozpocznij naukę
work from home
praca fizyczna lub umysłowa
rozpocznij naukę
work
pracować w nadgodzinach
rozpocznij naukę
work/ do overtime
warunki pracy
rozpocznij naukę
working conditions
przyjmować ofertę pracy
rozpocznij naukę
accept a job offer
formularz podania o pracę
rozpocznij naukę
application form
starać się o pracę
rozpocznij naukę
apply for a job
dostać propozycję pracy
rozpocznij naukę
be offered a job
świadectwo, zaświadczenie
rozpocznij naukę
certificate
przyjść na rozmowę kwalifikacyjną
rozpocznij naukę
come for an interview
list motywacyjny
rozpocznij naukę
covering letter
życiorys
rozpocznij naukę
Curriculum Vitae (CV)
dyplom, stopień naukowy (w jakiejś dziedzinie)
rozpocznij naukę
degree in sth
dołączyć życiorys
rozpocznij naukę
enclose a CV
wypełnić formularz
rozpocznij naukę
fill in form
ogłoszenie o pracę
rozpocznij naukę
job advertisement
podanie o pracę
rozpocznij naukę
job application
biuro pośrednictwa pracy
rozpocznij naukę
job centre
poszukiwanie pracy
rozpocznij naukę
job hunting
wolna posada, wakat
rozpocznij naukę
job vacancy
szukać pracy
rozpocznij naukę
look for a job
kwalifikacje
rozpocznij naukę
qualifications
rekrutacja
rozpocznij naukę
recruitment
referencje
rozpocznij naukę
references
wymagać
rozpocznij naukę
require
podpisać umowę
rozpocznij naukę
sign the contract
pensja początkowa
rozpocznij naukę
starting salary
przyjęty kandydat
rozpocznij naukę
successful candidate
odrzucać propozycję pracy
rozpocznij naukę
turn down a job offer
doświadczenie zawodowe
rozpocznij naukę
work experience
zostać wyrzuconym z pracy
rozpocznij naukę
be fired
zostać zwolnionym (z powodu redukcji etatów)
rozpocznij naukę
be made redundant
być na urlopie
rozpocznij naukę
be on holiday
być na zasiłku
rozpocznij naukę
be on dole (informal) (US be on welfare)
zwalniać, zdymisjonować
rozpocznij naukę
dismiss (formal)
wylądować na zasiłku
rozpocznij naukę
end up on the dole
przeżyć (za małe pieniądze)
rozpocznij naukę
get by (on very little money)
dostawać zasiłek
rozpocznij naukę
get state benefits
zwolnić, wylać kogoś
rozpocznij naukę
give sb the sack (informal)
porzucać pracę
rozpocznij naukę
give up/ quit work
(wysokie/niskie) bezrobocie
rozpocznij naukę
(high/low) unemployment
przyjmować pracowników
rozpocznij naukę
hire staff
zwalniać kogoś
rozpocznij naukę
lay sb off
emerytura (świadczenia pieniężne)
rozpocznij naukę
pension
złożyć rezygnację
rozpocznij naukę
resign
przejść na emeryturę (zaprzestanie pracy)
rozpocznij naukę
retire
emerytura
rozpocznij naukę
retirement
bez pracy, bezrobotny
rozpocznij naukę
unemployed, out of work
zasiłek dla bezrobotnych
rozpocznij naukę
unemployment benefit

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.