Praca naukowców - Unit 12 (Nauka i technika)

5  1    53 fiszki    kris15j
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
analiza
rozpocznij naukę
analysis
wniosek
rozpocznij naukę
conclusion
związek, połączenie
rozpocznij naukę
connection/link
odkrycie
rozpocznij naukę
discovery
dowody
rozpocznij naukę
evidence
doświadczenie, eksperyment
rozpocznij naukę
experiment
hipoteza
rozpocznij naukę
hypothesis
wynalazek
rozpocznij naukę
invention
wynalazca
rozpocznij naukę
inventor
wiedza
rozpocznij naukę
knowledge
laboratorium, pracownia
rozpocznij naukę
laboratory/lab
obserwacja
rozpocznij naukę
observation
zapis, dokumentacja
rozpocznij naukę
record
badania
rozpocznij naukę
research/study
wyniki badań
rozpocznij naukę
research/study findings/results
pracownik naukowy, badacz
rozpocznij naukę
researcher
nauka
rozpocznij naukę
science
naukowy
rozpocznij naukę
scientific
prawo naukowe
rozpocznij naukę
scientific law
metoda naukowa
rozpocznij naukę
scientific method
teoria naukowa
rozpocznij naukę
scientific theory
naukowo (jak?)
rozpocznij naukę
scientifically
dane statystyczne
rozpocznij naukę
statistical data
statystycznie
rozpocznij naukę
statistically
statystyka
rozpocznij naukę
statistics
badania, sondaż
rozpocznij naukę
survey
próba, analiza
rozpocznij naukę
test
teoria
rozpocznij naukę
theory
analizować, przeprowadzać analizę
rozpocznij naukę
analyse
potwierdzić
rozpocznij naukę
confirm
ustalać, określać
rozpocznij naukę
datermine
odkryć
rozpocznij naukę
discover/find out
powielić
rozpocznij naukę
duplicate
oszacować
rozpocznij naukę
estimate
przeprowadzać doświadczenia
rozpocznij naukę
experiment
postawić hipotezę
rozpocznij naukę
hypothesise
wynaleźć
rozpocznij naukę
invent
obserwować, prowadzić obserwacje
rozpocznij naukę
observe
udowodnić
rozpocznij naukę
prove
odrzucić
rozpocznij naukę
reject
badać
rozpocznij naukę
study/investigate
przeprowadzać doświadczenie
rozpocznij naukę
carry out/conduct/do an experiment
przeprowadzać badania
rozpocznij naukę
carry out/conduct/do research
dojść do wniosku, że
rozpocznij naukę
come to the conclusion that...
potwierdzić hipotezę
rozpocznij naukę
confirm a hypothesis
prowadzić dokumentację
rozpocznij naukę
keep records
dokonac odkrycia
rozpocznij naukę
make a discovery
przewidywać
rozpocznij naukę
make predictions/predict
opatentować wynalazek
rozpocznij naukę
patent an invention
odrzucić hipotezę
rozpocznij naukę
reject a hypothesis
specjalizować się w czymś
rozpocznij naukę
specialise in sth
podjąć badania
rozpocznij naukę
undertake research
otrzymać nagrodę Nobla w dziedzinie (fizyki)
rozpocznij naukę
win the Nobel Prize in (physics)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.