medyczne podstawowe

 0    1 219 fiszek    anaida
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
ankylosing spondylitis
rozpocznij naukę
usztywnienie kręgów
angioma
rozpocznij naukę
naczyniak
atrial
rozpocznij naukę
przedsionkowy
barbiturism
rozpocznij naukę
zatrucie lub przedawkowanie barbituranów
blindness
rozpocznij naukę
ślepota
brain-damaged
rozpocznij naukę
z uszkodzeniem mózgu (+1 inne znaczenie)
cancer patient
rozpocznij naukę
osoba chora na raka
chiropody
rozpocznij naukę
leczenie i pielęgnacja stóp
coelioscopy
rozpocznij naukę
laparoskopia (wziernikowanie jamy otrzewnej)
coniosis, dust disease
rozpocznij naukę
pylica płuc (choroba)
crossmatch
rozpocznij naukę
przeprowadzać próbę krzyżową
decapsulate
rozpocznij naukę
obłuszczać, odłuszczać (np. nerkę)
dermatosis
rozpocznij naukę
dermatoza, choroba skóry
diphtherial, also: diphtheric, also: diphtheritic
rozpocznij naukę
błoniczny, dyfteryjny
dysmnesia
rozpocznij naukę
zaburzenie pamięci
electromyography
rozpocznij naukę
elektromiografia
endometritis
rozpocznij naukę
zapalenie błony śluzowej macicy
ESR, erythrocyte sedimentation rate
rozpocznij naukę
OB, odczyn Biernackiego, opad krwi
fibroid
rozpocznij naukę
włókniak (+1 inne znaczenie)
gene therapy
rozpocznij naukę
terapia genowa
grommet
rozpocznij naukę
BrE dren śródbębenkowy (+1 inne znaczenie)
health screening
rozpocznij naukę
badania przesiewowe
hernioplasty
rozpocznij naukę
plastyka przepukliny
hydrocephalic, hydrocephalous
rozpocznij naukę
cierpiący na wodogłowie
immunodeficiency
rozpocznij naukę
niedobór odporności
inpatient
rozpocznij naukę
pacjent, chory, hospitalizowany (+1 inne znaczenie)
ischias
rozpocznij naukę
rwa kulszowa, ischias
lentivirus
rozpocznij naukę
lentiwirus
mackintosh sheet
rozpocznij naukę
nieprzemakalna podkładka
microsurgical specialist
rozpocznij naukę
specjalista w dziedzinie mikrochirurgii
myoma
rozpocznij naukę
mięśniak
nosology
rozpocznij naukę
klasyfikacja chorób, nozologia
orofacial cleft defect
rozpocznij naukę
rozszczep wargi i podniebienia
paranoid schizophrenia
rozpocznij naukę
schizofrenia paranoidalna
petit mal
rozpocznij naukę
mały napad padaczkowy
pneumonia
rozpocznij naukę
zapalenie płuc
prolapse
rozpocznij naukę
wypadanie
rebound phenomenon
rozpocznij naukę
zespół odstawienia
roseola
rozpocznij naukę
wysypka różowa, różyczka
shared care
rozpocznij naukę
BrE podział kosztów utrzymania osoby niepełnosprawnej pomiędzy rodzinę i agendę pomocy społecznej
sternotomy
rozpocznij naukę
nacięcie mostka
tachycardiac
rozpocznij naukę
częstoskurczowy
trabeculectomy
rozpocznij naukę
trabekulektomia (okulistyczny zabieg operacyjny)
uveitis
rozpocznij naukę
zapalenie naczyniówki oka
waterbrash
rozpocznij naukę
zgaga
angioplasty
rozpocznij naukę
plastyka naczynia
atrial fibrillation
rozpocznij naukę
migotanie przedsionków (zaburzenie rytmu serca)
barium meal
rozpocznij naukę
papka barowa (podawana do połknięcia przed badaniem RTG)
blood alcohol content, BAC, blood alcohol level
rozpocznij naukę
poziom alkoholu we krwi
breath sounds
rozpocznij naukę
szmery oddechowe
cancer prevention
rozpocznij naukę
zapobieganie zachorowaniom na raka
chlamydia
rozpocznij naukę
chlamydia (choroba przenoszona drogą płciową) (+3 inne znaczenia)
BrE coelom, AmE celom
rozpocznij naukę
jama ciała
conization
rozpocznij naukę
konizacja (wycięcie stożka tkanki z szyjki macicy)
crossover study
rozpocznij naukę
badanie skuteczności wariantów terapii
decerebrate
rozpocznij naukę
odkorkować, odmóżdżyć (+1 inne znaczenie)
desaturation
rozpocznij naukę
desaturacja
dipsomania
rozpocznij naukę
dypsomania, opilstwo okresowe
dyspareunia
rozpocznij naukę
dyspareunia
electroretinogram, (abbreviation) ERG
rozpocznij naukę
elektroretinogram
endomorph
rozpocznij naukę
endomorfik (osoba charakteryzująca się ciężką budową ciała)
etherize, BrE etherise
rozpocznij naukę
znieczulać eterem, usypiać eterem
fibroma
rozpocznij naukę
włókniak (łagodny nowotwór)
gene-splicing
rozpocznij naukę
składanie genów
growth factor
rozpocznij naukę
czynnik wzrostowy
health system
rozpocznij naukę
system zdrowotny
herniotomy
rozpocznij naukę
operacja przepukliny
hydrocephaly, hydrocephalus
rozpocznij naukę
wodogłowie
immunodeficient
rozpocznij naukę
wykazujący obniżoną odporność
insolation
rozpocznij naukę
formal udar słoneczny (+2 inne znaczenia)
itchiness
rozpocznij naukę
swędzenie, świąt (+1 inne znaczenie)
leprosy
rozpocznij naukę
trąd
macrocephalic, macrocephalous
rozpocznij naukę
makrocefaliczny (wielkogłowy)
milk fever
rozpocznij naukę
gorączka spowodowana zastojem mleka (u niemowlęcia)
myopathy
rozpocznij naukę
miopatia
nourished
rozpocznij naukę
technical odżywiony, karmiony
orphan drug
rozpocznij naukę
lek sierocy
paraplegia
rozpocznij naukę
paraliż obustronny
phagocytosis
rozpocznij naukę
fagocytoza
pneumothorax
rozpocznij naukę
odma opłucnowa
prophylaxis
rozpocznij naukę
profilaktyka
recommended daily amount, RDA
rozpocznij naukę
zalecana dawka dzienna
rupture
rozpocznij naukę
przepuklina (+4 inne znaczenia)
shingles
rozpocznij naukę
półpasiec (choroba) (+1 inne znaczenie)
still tissue
rozpocznij naukę
tkanka martwa
BrE tachypnoea, AmE tachypnea
rozpocznij naukę
przyspieszony oddech
tracheostomy tube
rozpocznij naukę
rurka intubacyjna
vaccinology
rozpocznij naukę
nauka o szczepionkach, wakcynologia
wen
rozpocznij naukę
torbiel łojowa
allergist
rozpocznij naukę
alergolog
anicteric
rozpocznij naukę
bezżółtaczkowy
atrial flutter
rozpocznij naukę
trzepotanie przedsionków (zaburzenie rytmu serca)
Barlow's syndrome, mitral valve prolapse
rozpocznij naukę
zespół Barlowa, wypadanie płatka zastawki mitralnej
blood blister
rozpocznij naukę
pęcherzyk wypełniony krwią
breech delivery, breech birth
rozpocznij naukę
poród pośladkowy
cancer research
rozpocznij naukę
badania nad rakiem
chloasma
rozpocznij naukę
ostuda, plama barwnikowa (np. na twarzy)
cohort study
rozpocznij naukę
badanie kohorty
conjunctivitis
rozpocznij naukę
zapalenie spojówek
croup
rozpocznij naukę
krup, ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli (+1 inne znaczenie)
deciduitis
rozpocznij naukę
zapalenie błony doczesnej
desensitization, BrE desensitisation
rozpocznij naukę
odczulanie
disease progression
rozpocznij naukę
rozwój choroby, postęp choroby
dyspepsia
rozpocznij naukę
niestrawność
electroretinography
rozpocznij naukę
elektroretinografia
endoparasite
rozpocznij naukę
pasożyt wewnętrzny
etiological
rozpocznij naukę
etiologiczny
fibromatosis
rozpocznij naukę
włókniak
BrE general anaesthetic, AmE general anesthetic
rozpocznij naukę
środek znieczulenia ogólnego
guaiacum, guaiocum, guaiac resin
rozpocznij naukę
żywica gwajakowa
hearing loss
rozpocznij naukę
utrata słuchu (głównie częściowa)
heroic treatment
rozpocznij naukę
podtrzymywanie życia za wszelką cenę
hydropathic
rozpocznij naukę
hydropatyczny (związany z hydroterapią)
immunofluorescence
rozpocznij naukę
immunofluorescencja (metoda badania reakcji antygen-przeciwciało) (+1 inne znaczenie)
inspirator
rozpocznij naukę
inhalator (+1 inne znaczenie)
jail fever
rozpocznij naukę
tyfus
lesion
rozpocznij naukę
obrażenie, uszkodzenie, rana, zmiana chorobowa na ciele
macrocephaly
rozpocznij naukę
makrocefalia, wielkogłowie
modality
rozpocznij naukę
sposób leczenia, procedura leczenia (+1 inne znaczenie)
myopia
rozpocznij naukę
krótkowzroczność
NSTEMI, non-ST elevation myocardial infarction
rozpocznij naukę
zawał bez uniesienia odcinka ST
orphan embryo
rozpocznij naukę
zamrożony embrion, do którego rodzice zrzekli się praw
parathyroidism
rozpocznij naukę
zaburzenie pracy gruczołów przytarczycznych
phalange, phalanx
rozpocznij naukę
falanga (kość palca, paliczek) (+1 inne znaczenie)
podiatry
rozpocznij naukę
podologia, podiatria (dziedzina medycyny zajmująca się chorobami stóp)
proprietary medicine
rozpocznij naukę
lek chroniony patentem (o zastrzeżonej nazwie)
recovery position
rozpocznij naukę
pozycja bezpieczna (podczas udzielania pierwszej pomocy)
SAD, seasonal affective disorder
rozpocznij naukę
sezonowe zaburzenie afektywne
shunt
rozpocznij naukę
zespolenie (+7 innych znaczeń)
stoma
rozpocznij naukę
sztuczna przetoka
tamponade
rozpocznij naukę
tamponada (zatrzymanie krwawienia przy użyciu gazy)
tracheotomy
rozpocznij naukę
tracheotomia, nacięcie tchawicy
vaginosis
rozpocznij naukę
zakażenie pochwy
wheal response
rozpocznij naukę
bąbel pokrzywkowy
alkalosis
rozpocznij naukę
zasadowica, alkaloza (podwyższony poziom zasad we krwi)
atrioventricular block, AV block
rozpocznij naukę
blok przewodnictwa przedsionkowo-komorowego
barrel chest
rozpocznij naukę
beczkowata klatka piersiowa (okrągła, szeroka, odstająca)
blood clot
rozpocznij naukę
skrzep krwi
Bright's disease
rozpocznij naukę
choroba Brighta
cancer screening
rozpocznij naukę
badania przesiewowe w kierunku chorób nowotworowych
chlorosis
rozpocznij naukę
blednica (+1 inne znaczenie)
cold pack
rozpocznij naukę
zimny okład (z mokrego prześcieradła) (+1 inne znaczenie)
connate
rozpocznij naukę
wrodzony (+3 inne znaczenia)
croupous
rozpocznij naukę
krupowy
decoct
rozpocznij naukę
prygotowywać wywar, wygotować
desert fever
rozpocznij naukę
kokcydioidmikoza
disinhibit
rozpocznij naukę
odhamowywać (+1 inne znaczenie)
dysphagia
rozpocznij naukę
utrudnione połykanie, dysfagia
electrosurgery
rozpocznij naukę
elektrochirurgia
endophtalmitis
rozpocznij naukę
wewnątrzgałkowe zapalenie oka
eugenics
rozpocznij naukę
eugenika (dział medycyny)
fibromatous
rozpocznij naukę
włókniejący
general paralysis of the insane, (abbreviation) GPI
rozpocznij naukę
porażenie postępujące
gumboil
rozpocznij naukę
ropień dziąsła
heart block
rozpocznij naukę
blok przewodnictwa sercowego
herpangina
rozpocznij naukę
opryszczkowe zapalenie gardła
hydropathy
rozpocznij naukę
wodolecznictwo
immunogenic
rozpocznij naukę
wywołujący reakcję immunologiczną, immunogenny
inspire
rozpocznij naukę
wdychać (+2 inne znaczenia)
jaundice
rozpocznij naukę
żółtaczka (+1 inne znaczenie)
leucopenia
rozpocznij naukę
zmniejszona liczba białych krwinek we krwi
macrosomia
rozpocznij naukę
makrosomia, gigantyzm
moist rales
rozpocznij naukę
rzężenia wilgotne
myositis
rozpocznij naukę
zapalenie mięśni
nuchal
rozpocznij naukę
karkowy
BrE orthopaedics, AmE orthopedics
rozpocznij naukę
ortopedia
paratyphoid
rozpocznij naukę
dur rzekomy, paradur
phantom pregnancy
rozpocznij naukę
ciąża urojona
polio vaccine
rozpocznij naukę
szczepionka przeciw polio
prosopagnosia
rozpocznij naukę
prozopagnozja (zaburzenie polegające na nierozpoznawaniu twarzy)
recovery room
rozpocznij naukę
pokój wybudzeń (w szpitalu)
saline
rozpocznij naukę
sól fizjologiczna (+1 inne znaczenie)
sialorrhea
rozpocznij naukę
ślinotok
stoma patient
rozpocznij naukę
pacjent ze sztuczną przetoką
tardive
rozpocznij naukę
późny, opóźniony (zwłaszcza w odniesieniu do objawów choroby)
tracheotomy tube
rozpocznij naukę
rurka tracheotomijna
vagotomy
rozpocznij naukę
przecięcie nerwu błędnego, wagotomia
whitehead
rozpocznij naukę
tłuszczak
allergic reaction
rozpocznij naukę
reakcja alergiczna
ankylosis, also: anchylosis
rozpocznij naukę
zesztywnienie stawu
atrioventricular dissociation
rozpocznij naukę
rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe
barrier nursing
rozpocznij naukę
trzymanie chorego w izolatce
blood clotting agent
rozpocznij naukę
czynnik krzepnięcia krwi
brittle bones, brittle-bone disease
rozpocznij naukę
wrodzona łamliwość kości
cancer specialist
rozpocznij naukę
onkolog, lekarz chorób nowotworowych
chlorotic
rozpocznij naukę
bledniczy
cold-pack
rozpocznij naukę
zawijać w mokre prześcieradło (dla zbicia gorączki) (+1 inne znaczenie)
connective tissue disease
rozpocznij naukę
kolagenoza, choroba kolagenowa
cryonics
rozpocznij naukę
zamrażanie
decompensation
rozpocznij naukę
dekompensacja, niewyrównanie
desmitis
rozpocznij naukę
zapalenie więzadła
disinhibiting
rozpocznij naukę
odhamowujący (+1 inne znaczenie)
dysphasia
rozpocznij naukę
zaburzenie mowy, dysfazja
electrotherapist
rozpocznij naukę
fizykoterapeuta zajmujący się elektrolecznictwem
endophthalmitis
rozpocznij naukę
zapalenie wnętrza gałki ocznej
eupnea
rozpocznij naukę
prawidłowy oddech
fibromyalgia
rozpocznij naukę
fibromialgia
genetic counselling
rozpocznij naukę
poradnictwo genetyczne
gumma
rozpocznij naukę
kilak
heart rate, HR
rozpocznij naukę
tętno
herpes
rozpocznij naukę
opryszczka
hydrophobia
rozpocznij naukę
wścieklizna, wodowstręt
immunoglobulin
rozpocznij naukę
immunoglobulina, przeciwciało
insufflate
rozpocznij naukę
wdmuchiwać, przedmuchiwać
jejunostomy
rozpocznij naukę
resekcja jelita czczego
leucotomy, leukotomy
rozpocznij naukę
leukotomia
magnetic resonance imaging
rozpocznij naukę
obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego
mongolism
rozpocznij naukę
mongolizm, mongołowatość (o zespole Downa)
myringitis
rozpocznij naukę
zapalenie błony bębenkowej
nuchal fold measurement
rozpocznij naukę
pomiar pogrubienia fałdu karkowego
BrE orthopnoea, AmE orthopnea
rozpocznij naukę
prawidłowe oddychanie tylko w pozycji stojącej
parenteral
rozpocznij naukę
pozajelitowy
phantosmia
rozpocznij naukę
halucynacje węchowe
poliomyelitis, polio
rozpocznij naukę
choroba Heinego-Medina, paraliż dziecięcy, polio
prostate cancer
rozpocznij naukę
rak prostaty
recovery team
rozpocznij naukę
zespół pobierający tkanki (do przeszczepu) (+1 inne znaczenie)
salmonella
rozpocznij naukę
salmonella
sickle-cell anaemia
rozpocznij naukę
niedokrwistość sierpowata
stomach stapling
rozpocznij naukę
chirurgiczne zmniejszenie żołądka
tendinitis
rozpocznij naukę
zapalenie ścięgien
trachoma
rozpocznij naukę
jaglica, trachoma (przewlekłe zapalenie spojówki i rogówek)
valve regurgitation
rozpocznij naukę
niedomykalność zastawki
whitlow
rozpocznij naukę
zastrzał, zanokcica
annulus
rozpocznij naukę
technical dysk międzykręgowy (+1 inne znaczenie)
atrophied
rozpocznij naukę
atroficzny, zwyrodniały (+1 inne znaczenie)
BrE basal anaesthesia, AmE basal anesthesia
rozpocznij naukę
znieczulenie podstawowe
blood corpuscle
rozpocznij naukę
komórka krwi
broma
rozpocznij naukę
żywność w stanie stałym (+1 inne znaczenie)
cancer surgery
rozpocznij naukę
operacja usunięcia raka
ChM, MS, Master of Surgery
rozpocznij naukę
magister w dziedzinie chirurgii (odpowiednik doktora w innych dziedzinach)
colic
rozpocznij naukę
kolka, ból kolkowy
constipate
rozpocznij naukę
powodować zaparcie
cryptogenic
rozpocznij naukę
o nieznanej etiologii
decompression sickness
rozpocznij naukę
choroba kesonowa
desmoid
rozpocznij naukę
włókniec, guz z fibroplastów (+1 inne znaczenie)
dislocated
rozpocznij naukę
zwichnięty
dysphonia
rozpocznij naukę
dysfonia
electrotherapy
rozpocznij naukę
elektroterapia, elektrolecznictwo
endoscope
rozpocznij naukę
wziernik do badaniu wnętrz jam, endoskop
evacuant
rozpocznij naukę
wypróżniający (np. środek)
fibrosis
rozpocznij naukę
zwłóknienie
genetic ID card
rozpocznij naukę
osobista karta genetyczna
gustation
rozpocznij naukę
zmysł smaku (+1 inne znaczenie)
heart sound
rozpocznij naukę
ton serca
herpes zoster
rozpocznij naukę
półpasiec
hydrotherapeutic
rozpocznij naukę
wodoleczniczy
immunological
rozpocznij naukę
immunologiczny
insufflation
rozpocznij naukę
wdmuchiwanie (+1 inne znaczenie)
BrE kalaemia, AmE kalemia
rozpocznij naukę
stężenie potasu we krwi
BrE leukaemia, AmE leukemia
rozpocznij naukę
białaczka, leukemia
malabsorption
rozpocznij naukę
złe wchłanianie pokarmu
monocular
rozpocznij naukę
jednooki
myringoplasty
rozpocznij naukę
plastyka błony bębenkowej
nuchal translucency
rozpocznij naukę
przezierność fałdu karkowego
orthoptics
rozpocznij naukę
ortoptyka
paresis
rozpocznij naukę
niedowład, porażenie postępujące
pharmacokinetics
rozpocznij naukę
farmakokinetyka
polydipsia
rozpocznij naukę
technical nadmierne pragnienie
prostatectomy
rozpocznij naukę
prostatektomia, wycięcie gruczołu krokowego
rectal
rozpocznij naukę
odbytniczy (związany z odbytem)
salmonella poisoning
rozpocznij naukę
zatrucie salmonellą
SIDS, sudden infant death syndrome
rozpocznij naukę
nagła śmierć łóżeczkowa
stool
rozpocznij naukę
stolec (+1 inne znaczenie)
tendonitis
rozpocznij naukę
zapalenie ścięgna
traction
rozpocznij naukę
wyciąg chirurgiczny (stosowany przy złamaniach kości) (+3 inne znaczenia)
valvular
rozpocznij naukę
zastawkowy
whole blood
rozpocznij naukę
krew pełna, krew całkowita
allograft
rozpocznij naukę
alloprzeszczep, przeszczep allogeniczny
arrhythmia
rozpocznij naukę
arytmia, niemiarowość
attention-deficit disorder, ADD
rozpocznij naukę
zespół nadpobudliwości psychoruchowej
basal cell
rozpocznij naukę
komórka podstawna, komórka warstwy podstawnej
blood count, blood constituency
rozpocznij naukę
morfologia (skład morfologiczny krwi)
bromatherapy
rozpocznij naukę
leczenie dietą
cancer ward
rozpocznij naukę
oddział onkologiczny
cholangiogram
rozpocznij naukę
zdjęcie rentgenowskie dróg żółciowych
colicky
rozpocznij naukę
kolkowy
consultancy fees
rozpocznij naukę
opłata za wizytę u specjalisty
cryptorchidism
rozpocznij naukę
wnętrostwo
decongest
rozpocznij naukę
obkurczać śluzówkę, zmniejszać przekrwienie (+1 inne znaczenie)
detached retina
rozpocznij naukę
odklejona siatkówka
dissecting forceps
rozpocznij naukę
kleszczyki do preparowania
BrE dyspnoea, AmE dyspnea
rozpocznij naukę
duszności
elephantiasis
rozpocznij naukę
słoniowacizna (nasilony obrzęk kończyn na skutek utrudnionego odpływu chłonki)
endoscopic
rozpocznij naukę
endoskopowy
evaginate
rozpocznij naukę
wywracać na zewnątrz
fibrositis
rozpocznij naukę
gościec mięśniowo-ścięgnisty
genetic manipulation
rozpocznij naukę
manipulacja genetyczna
BrE gynaecology, AmE gynecology
rozpocznij naukę
ginekologia
heart surgeon
rozpocznij naukę
kardiochirurg
herpesvirus
rozpocznij naukę
wirus opryszczki
hydrotherapy
rozpocznij naukę
wodolecznictwo, hydroterapia (dział fizjoterapii)
immunologist
rozpocznij naukę
immunolog
insulin level
rozpocznij naukę
poziom insuliny
Kaposi's sarcoma
rozpocznij naukę
mięsak Kaposiego
leukocytosis
rozpocznij naukę
leukocytoza, zwiększona liczba białych krwinek we krwi
malignancy, also: malignance
rozpocznij naukę
technical guz, nowotwór (+1 inne znaczenie)
monocular vision
rozpocznij naukę
widzenie jednooczne
myringotomy
rozpocznij naukę
nacięcie błony bębenkowej
nulligravida
rozpocznij naukę
technical nieródka (kobieta, która nigdy nie była w ciąży)
orthoptist
rozpocznij naukę
ortoptyk
paresthesia
rozpocznij naukę
parestezja (samoistne wrażenie czuciowe zdrętwienia, mrowienia lub kłucia)
pharmacopoeia
rozpocznij naukę
farmakopea, lekospis
BrE polymenorrhoea, AmE polymenorrhea
rozpocznij naukę
nadmierne częste miesiączkowanie
prosthetic
rozpocznij naukę
protetyczny
rectoscopy
rozpocznij naukę
wziernikowanie odbytnicy
salmonellosis
rozpocznij naukę
salmonelloza
silicosis
rozpocznij naukę
sylikoza, krzemica, pylica płuc
strangulation
rozpocznij naukę
podwiązanie (np. żyły) (+1 inne znaczenie)
tenesmus
rozpocznij naukę
bolesne parcie na mocz lub stolec
transcutaneous
rozpocznij naukę
przezskórny
valvular insufficiency
rozpocznij naukę
niedomykalność zastawki
word deaf
rozpocznij naukę
cierpiący na afazję czuciową
alopecia
rozpocznij naukę
łysienie
allopath, also: allopathist
rozpocznij naukę
alopata (lekarz leczący metodą alopatii, niehomeopata)
arsenical poisoning
rozpocznij naukę
zatrucie arszenikiem
attenuate
rozpocznij naukę
formal osłabić działanie (np. wirusa) (+1 inne znaczenie)
basal cell carcinoma
rozpocznij naukę
rak podstawnokomórkowy
blood disorder
rozpocznij naukę
choroba krwi
bromism
rozpocznij naukę
zatrucie bromem
cancer-causing
rozpocznij naukę
rakotwórczy, kancerogenny
cholecystectomy
rozpocznij naukę
wycięcie pęcherzyka żółciowego
colicky baby
rozpocznij naukę
niemowlę ze skłonnością do kolki
consulting hours
rozpocznij naukę
godziny przyjęć
crystal therapy
rozpocznij naukę
uzdrawianie kryształami
decortication
rozpocznij naukę
dekortykacja (+1 inne znaczenie)
deterge
rozpocznij naukę
oczyszczać (np. ranę)
distension
rozpocznij naukę
rozstrzeń (patologiczne rozszerzenie)
dyspraxia
rozpocznij naukę
dyspraksja (schorzenie powodujące problemy z poruszaniem się)
elephantiastic
rozpocznij naukę
słoniowaty, dotknięty słoniowacizną
endoscopic retrograde cholangiopancreatography, ERCP
rozpocznij naukę
endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (badanie obrazowe dróg żółciowych i trzustkowych)
eversion
rozpocznij naukę
wynicowanie, wywinięcie
fine rales
rozpocznij naukę
rzężenia drobnobańkowe
genetic predisposition, genetic susceptibility
rozpocznij naukę
uwarunkowania genetyczne
habitus
rozpocznij naukę
budowa i wygląd ciała (głównie pod względem podatności na choroby)
heart transplant
rozpocznij naukę
przeszczep serca
herpetic
rozpocznij naukę
opryszczkowy (+1 inne znaczenie)
hyperacidity
rozpocznij naukę
nadkwaśność
immunology
rozpocznij naukę
immunologia
insulin resistance, (abbreviation) IR
rozpocznij naukę
insulinoodporność
keratitis
rozpocznij naukę
zapalenie rogówki
BrE leukorrhoea, AmE leukorrhea
rozpocznij naukę
upławy
malignant tumor
rozpocznij naukę
nowotwór złośliwy
monomania
rozpocznij naukę
monomania, opanowanie przez natrętną ideę (rodzaj paranoi)
narcolepsy
rozpocznij naukę
narkolepsja
nullipara
rozpocznij naukę
technical nieródka (kobieta, która nigdy nie rodziła)
orthotics
rozpocznij naukę
orteza (aparat ortopedyczny)
Parkinson's disease
rozpocznij naukę
choroba Parkinsona
pharyngitis
rozpocznij naukę
zapalenie gardła
polyneuropathy
rozpocznij naukę
polineuropatia, neuropatia wielu nerwów obwodowych
protein deficiency
rozpocznij naukę
niedobór białka
reflexology
rozpocznij naukę
refleksologia
salpingitis
rozpocznij naukę
zapalenie jajowodu
simple fracture
rozpocznij naukę
złamanie zamknięte
strangury
rozpocznij naukę
bolesne oddawanie moczu kroplami
tennis elbow
rozpocznij naukę
łokieć tenisisty (rodzaj schorzenia stawów)
transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS
rozpocznij naukę
przezskórna elektryczna stymulacja nerwów
vaporizer
rozpocznij naukę
spray, aerozol (+3 inne znaczenia)
word deafness
rozpocznij naukę
afazja czuciowa, afazja sensoryczna
allopathic
rozpocznij naukę
alopatyczny (zgodny z zasadami medycyny konwencjonalnej)
arterialization
rozpocznij naukę
arterializacja (krwi) (+1 inne znaczenie)
audiometric examination room
rozpocznij naukę
gabinet badań audiometrycznych
basic life support, BLS
rozpocznij naukę
podstawowe zabiegi resuscytacyjne
blood factor negative
rozpocznij naukę
czynnik Rh ujemny
bronchial
rozpocznij naukę
oskrzelowy
cancerate
rozpocznij naukę
rakowieć
cholecystitis
rozpocznij naukę
zapalenie pęcherzyka żółciowego
colitis, also: colonitis
rozpocznij naukę
zapalenie okrężnicy
contact dermatitis
rozpocznij naukę
zapalenie skóry kontaktowe
cumulative action
rozpocznij naukę
działanie skojarzone leku
decubitus
rozpocznij naukę
pozycja chorego w łóżku
detoxicate
rozpocznij naukę
odtruwać
distention
rozpocznij naukę
AmE rozstrzeń (patologiczne rozszerzenie)
dysrhythmia
rozpocznij naukę
dysrytmia
embolectomy
rozpocznij naukę
usunięcie zatoru
endoscopically
rozpocznij naukę
endoskopowo
excipient
rozpocznij naukę
zaróbka leku (+1 inne znaczenie)
finger clubbing
rozpocznij naukę
palce pałeczkowate
genetic relationship
rozpocznij naukę
pokrewieństwo genetyczne
BrE haematemesis, AmE hematemesis
rozpocznij naukę
wymioty fusowate
heart transplant patient
rozpocznij naukę
pacjent z przeszczepionym sercem
heterograft
rozpocznij naukę
heteroprzeszczep
BrE hyperaesthesia, AmE hyperesthesia
rozpocznij naukę
przeczulica
immunopathology
rozpocznij naukę
immunopatologia
insulin shock
rozpocznij naukę
wstrząs insulinowy
keratoplasty
rozpocznij naukę
keratoplastyka (przeszczepienie rogówki)
lichen
rozpocznij naukę
liszaj (swędzący wykwit na skórze) (+1 inne znaczenie)
Malta fever
rozpocznij naukę
gorączka maltańska (przewlekła i zakaźna choroba)
monomaniac
rozpocznij naukę
monomaniak (+1 inne znaczenie)
necropsy
rozpocznij naukę
sekcja zwłok, autopsja
nutraceutical
rozpocznij naukę
nutraceutyki (produkty spożywcze, których spożywanie przynosi człowiekowi korzyści zdrowotne)
ostalgia
rozpocznij naukę
ból kości
parkinsonism
rozpocznij naukę
parkinsonizm
pharyngoscopy
rozpocznij naukę
wziernikowanie gardła
polyp, polypus
rozpocznij naukę
polip (twór o cechach łagodnego nowotworu) (+1 inne znaczenie)
proteinuria
rozpocznij naukę
białkomocz (występowanie białka w moczu)
refrigerant
rozpocznij naukę
środek obniżający temperaturę ciała (+3 inne znaczenia)
sarcoidosis
rozpocznij naukę
sarkoidoza (choroba)
singleton pregnancy
rozpocznij naukę
ciąża pojedyncza
strawberry mark
rozpocznij naukę
znamię naczyniowe
tension headache
rozpocznij naukę
napięciowy ból głowy
transdermal patch
rozpocznij naukę
plaster przezskórny
variola
rozpocznij naukę
ospa wietrzna
workaholism, work addiction, technical ergomania
rozpocznij naukę
pracoholizm (uzależnienie od pracy)
allopathy
rozpocznij naukę
alopatia, medycyna konwencjonalna
arteriology
rozpocznij naukę
arteriologia (nauka o tętnicach)
auditory agnosis
rozpocznij naukę
agnozja słuchowa
BCG
rozpocznij naukę
BCG (szczepionka przeciw gruźlicy)
blood factor positive
rozpocznij naukę
czynnik Rh dodatni
bronchial tubes
rozpocznij naukę
oskrzela
cancered
rozpocznij naukę
dotknięty rakiem
cholecystogram
rozpocznij naukę
zdjęcie rentgenowskie pęcherzyka żółciowego
collagen implant
rozpocznij naukę
implant kolagenowy (stosowany w chirurgii plastycznej)
contactant
rozpocznij naukę
alergen kontaktowy
cumulative poison
rozpocznij naukę
trucizna gromadząca się w organiźmie
decubitus ulcer
rozpocznij naukę
odleżyna
detoxification, detoxication
rozpocznij naukę
detoksykacja, odtruwanie, detoks (+1 inne znaczenie)
distress
rozpocznij naukę
ciężki stan, wyczerpanie (+4 inne znaczenia)
dystocia
rozpocznij naukę
dystocja
embolism
rozpocznij naukę
zator
endoscopy
rozpocznij naukę
endoskopia
excoriate
rozpocznij naukę
zdzierać skórę (+1 inne znaczenie)
fingerstall
rozpocznij naukę
BrE ochraniacz na palec
genetic testing
rozpocznij naukę
badania genetyczne
BrE haematic, AmE hematic
rozpocznij naukę
dotyczący krwi, zawarty we krwi, wywołujący zmiany we krwi
heat stroke
rozpocznij naukę
udar cieplny
heterotaxy, heterotaxis, heterotaxia
rozpocznij naukę
heterotaksja, nieprawidłowe usytuowanie narządów
BrE hyperamylasaemia, AmE hyperamylasemia
rozpocznij naukę
podwyższona ilość amylazy we krwi
immunostimulant
rozpocznij naukę
środek immunostymulujący (+1 inne znaczenie)
insulin treatment
rozpocznij naukę
terapia insulinowa
keratotomy
rozpocznij naukę
keratotomia (nacięcie rogówki)
life-support machine
rozpocznij naukę
respirator
mammograph
rozpocznij naukę
mammograf
mononucleosis
rozpocznij naukę
mononukleoza
necrotizing fasciitis
rozpocznij naukę
martwicze zapalenie powięzi
nystagmus, ocular ataxia
rozpocznij naukę
oczopląs
osteitis
rozpocznij naukę
zapalenie kości
parodontosis
rozpocznij naukę
paradentoza, przyzębica
phenylketonuria
rozpocznij naukę
fenyloketonuria (choroba genetyczna)
polyphagia
rozpocznij naukę
technical żarłoczność, nadmierne łaknienie
protocol
rozpocznij naukę
reguły postępowania (+3 inne znaczenia)
regurgitation
rozpocznij naukę
regurgitacja (przesunięcie treści pokarmowej z żołądka do przełyku bez odruchu wymiotnego) (+1 inne znaczenie)
sarcomatosis
rozpocznij naukę
mięsakowatość
sinus arrhythmia
rozpocznij naukę
niemiarowość zatokowa
strep throat
rozpocznij naukę
AmE choroba gardła, zapalenie gardła
teratoma
rozpocznij naukę
potworniak (nowotwór wywodzący się z komórek zarodkowych)
BrE transient ischaemic attack, AmE transient ischemic attack, TIA
rozpocznij naukę
przemijający atak niedokrwienny, TIA
varix, varicose vein
rozpocznij naukę
żylak
writer's cramp
rozpocznij naukę
skurcz ręki, kurcz pisarski
arteriosclerosis
rozpocznij naukę
miażdżyca, arterioskleroza
auriscope
rozpocznij naukę
wziernik uszny
BDS, Bachelor of Dental Surgery
rozpocznij naukę
BrE technik chirurgii stomatologicznej
blood flow
rozpocznij naukę
przepływ krwi
bronchiectasis
rozpocznij naukę
rozstrzeń oskrzeli
cancerous
rozpocznij naukę
rakowaty, nowotworowy
cholecystolithiasis
rozpocznij naukę
kamica pęcherzyka żółciowego
collapsed lung
rozpocznij naukę
niedodma
contagious aphtha
rozpocznij naukę
pryszczyca
cupping glass
rozpocznij naukę
bańka
deep therapy
rozpocznij naukę
głęboka radioterapia
detoxify, informal detox
rozpocznij naukę
oczyszczać z substancji toksycznych (+1 inne znaczenie)
diuretically
rozpocznij naukę
moczopędnie
dystrophia
rozpocznij naukę
dystrofia
embolus
rozpocznij naukę
czop zatorowy
endoskeletal
rozpocznij naukę
dotyczący szkieletu wewnętrznego
exfoliation
rozpocznij naukę
złuszczanie się (+1 inne znaczenie)
first-degree atrioventricular block
rozpocznij naukę
blok przedsionkowo-komorowy I stopnia
gentamicin
rozpocznij naukę
gentamycyna
BrE haematinic, BrE haematic, AmE hematinic, AmE hematic
rozpocznij naukę
czynnik poprawiający stan krwi
heat treatment
rozpocznij naukę
termoterapia (+1 inne znaczenie)
heterotransplant
rozpocznij naukę
heterotransplantacja
BrE hypercalcaemia, AmE hypercalcemia
rozpocznij naukę
nadmiar wapnia we krwi, hiperkalcemia
immunosuppression, immunodepression
rozpocznij naukę
immunosupresja
insulin-dependency
rozpocznij naukę
insulinozależność
BrE ketonaemia, AmE ketonemia
rozpocznij naukę
ketonemia, ciała ketonowe we krwi
ligation
rozpocznij naukę
podwiązanie (np. żyły, tętnicy, jajników)
mammography
rozpocznij naukę
mammografia
monotherapy
rozpocznij naukę
monoterapia
neocortex
rozpocznij naukę
kora nowa, neokorteks, izokorteks
observation ward
rozpocznij naukę
oddział obserwacyjny
osteoarthritis
rozpocznij naukę
choroba zwyrodnieniowa stawów
parrot fever
rozpocznij naukę
choroba papuzia, papuzica
phimosis
rozpocznij naukę
stulejka
polyposis
rozpocznij naukę
polipowatość
proton pump inhibitor
rozpocznij naukę
inhibitor pompy protonowej (wodorowej)
relaxant
rozpocznij naukę
środek zwiotczający (+1 inne znaczenie)
scabies
rozpocznij naukę
świerzb (choroba skóry)
sinus pause
rozpocznij naukę
zahamowanie zatokowe
streptococcal, streptococcic, strep
rozpocznij naukę
paciorkowcowy
terminal ward
rozpocznij naukę
oddział opieki paliatywnej
trench fever
rozpocznij naukę
gorączka okopowa (ostra choroba zakaźna)
vascular
rozpocznij naukę
naczyniowy
xanthoma
rozpocznij naukę
żółtak, kępka żółta
alterative
rozpocznij naukę
stopniowo przywracający zdrowie (+2 inne znaczenia)
arteriotomy
rozpocznij naukę
arteriotomia (nacięcie tętnicy)
auscultate
rozpocznij naukę
osłuchiwać
be endemic
rozpocznij naukę
szerzyć się (np. o epidemii)
blood lead level
rozpocznij naukę
poziom ołowiu we krwi
bronchiolitis
rozpocznij naukę
zapalenie oskrzelików
cancroid
rozpocznij naukę
rakowaty (+1 inne znaczenie)
cholelithiasis
rozpocznij naukę
kamica pęcherzyka żółciowego
collateral relationship
rozpocznij naukę
pokrewieństwo drugorzędne, pokrewieństwo w linii bocznej
contagium
rozpocznij naukę
czynnik zakaźny, zarazek, drobnoustrój chorobotwórczy
curarize, BrE curarise
rozpocznij naukę
leczyć kurarą (+1 inne znaczenie)
deep vein thrombosis, (abbreviation) DVT
rozpocznij naukę
zakrzepica żył głębokich
detumescence
rozpocznij naukę
ustąpienie obrzęku (+1 inne znaczenie)
diverticulitis
rozpocznij naukę
zapalenie uchyłka
dystrophy, muscular dystrophy
rozpocznij naukę
dystrofia (zaburzenia w odżywianiu tkanki, narządu lub całego organizmu)
embrocate
rozpocznij naukę
nacierać (np. maścią)
endothelial
rozpocznij naukę
śródbłonkowy
exhilarant
rozpocznij naukę
rozweselający, pobudzający (np. czynnik)
fistula
rozpocznij naukę
przetoka (kanał między narządami)
geriatric
rozpocznij naukę
geriatryczny (związany z geriatrią) (+1 inne znaczenie)
haematochezia
rozpocznij naukę
obecność świeżej krwi w kale
heatstroke
rozpocznij naukę
udar cieplny
hiatal
rozpocznij naukę
rozworowy
hypercalciuria
rozpocznij naukę
nadmiar wapnia w moczu
immunosuppressive
rozpocznij naukę
środek immunosupresyjny (+1 inne znaczenie)
insulin-dependent
rozpocznij naukę
insulinozależny
ketonuria
rozpocznij naukę
ketonuria, obecność ciał ketonowych w moczu
lightening
rozpocznij naukę
przesunięcie się dziecka w stronę kanału rodnego
mange
rozpocznij naukę
parch, świerzb (choroba objawiająca się swędzeniem)
Montezuma's revenge
rozpocznij naukę
informal biegunka podróżnych
neoplasia
rozpocznij naukę
neoplazja (zmiana przednowotworowa) (+1 inne znaczenie)
obsessive neurosis
rozpocznij naukę
nerwica natręctw
osteodynia
rozpocznij naukę
ból kostny
pass
rozpocznij naukę
stracić (np. dużo krwi) (+21 innych znaczeń)
phlebitis
rozpocznij naukę
zapalenie żyły
polyuria
rozpocznij naukę
technical wielomocz, nadmierne moczenie
pruritus
rozpocznij naukę
świąd
remittent
rozpocznij naukę
nawracający
scabious
rozpocznij naukę
świerzbowaty (+1 inne znaczenie)
sinus rhythm
rozpocznij naukę
rytm zatokowy
streptococcus
rozpocznij naukę
paciorkowiec (bakteria)
test
rozpocznij naukę
badanie (np. krwi) (+10 innych znaczeń)
trepan, trephine
rozpocznij naukę
trepan (narzędzie chirurgiczne) (+1 inne znaczenie)
vascularity
rozpocznij naukę
unaczynienie
xenograft
rozpocznij naukę
przeszczep heterogeniczny
ambulanceman
rozpocznij naukę
sanitariusz pogotowia ratunkowego
altitude sickness
rozpocznij naukę
choroba wysokościowa
arteritis
rozpocznij naukę
zapalenie tętnicy
auscultation
rozpocznij naukę
osłuchiwanie (medyczny zabieg diagnostyczny)
Bell's palsy
rozpocznij naukę
samoistne porażenie nerwu twarzowego
blood plasma
rozpocznij naukę
osocze krwi
bronchitic
rozpocznij naukę
odnoszący się do zapalenia oskrzeli
canker
rozpocznij naukę
zgorzelinowe zapalenie jamy ustnej (+1 inne znaczenie)
cholera
rozpocznij naukę
cholera (choroba)
collenchyma
rozpocznij naukę
zwarcica
contract practice
rozpocznij naukę
opieka lekarska za z góry opłaconą odpłatnością
curettage
rozpocznij naukę
wyłyżeczkowanie
deer fly fever
rozpocznij naukę
tularemia
deuteranopia
rozpocznij naukę
ślepota na barwę zieloną
diverticulosis
rozpocznij naukę
uchyłkowatość (+2 inne znaczenia)
dysuria
rozpocznij naukę
bolesne lub trudne oddawanie moczu
embryological, also: embryologic
rozpocznij naukę
embriologiczny
endothelioma
rozpocznij naukę
śródbłoniak
exocrine
rozpocznij naukę
egzokrynowy, zewnątrzwydzielniczy
flash burn
rozpocznij naukę
oparzenie spowodowane eksplozją atomową
geriatrics
rozpocznij naukę
geriatria (dział medycyny zajmujący się chorobami wieku starczego)
BrE haematological, BrE haematologic, AmE hematological, AmE hematologic
rozpocznij naukę
hematologiczny\
hebdomadal
rozpocznij naukę
dotyczący pierwszego tygodnia życia (+1 inne znaczenie)
high-dependency
rozpocznij naukę
specjalnej troski
BrE hyperglycaemia, AmE hyperglycemia
rozpocznij naukę
hiperglikemia, podwyższona ilość glukozy we krwi
immunotherapy
rozpocznij naukę
immunoterapia
intensive care
rozpocznij naukę
oddział intensywnej opieki medycznej
ketosis
rozpocznij naukę
kwasica ketonowa (zwiększona produkcai i stężenie we krwi ciał ketonowych)
lipolysis
rozpocznij naukę
lipoliza (likwidacja zbędnej tkanki tłuszczowej)
Mantoux test, PPD test, Tuberculin Sensitivity Test
rozpocznij naukę
próba tuberkulinowa
morbid anatomy
rozpocznij naukę
anatomia patologiczna
neoplasm
rozpocznij naukę
guz, nowotwór
obsessive-compulsive disorder, OCD
rozpocznij naukę
nerwica natręctw, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne
osteomalacia
rozpocznij naukę
rozmiękanie kości, osteomalacja
patch test
rozpocznij naukę
test plasterkowy, próba plasterkowa
phlebology
rozpocznij naukę
flebologia (dział medycyny zajmujący się chorobami żył)
polyvalent
rozpocznij naukę
wszechstronny, o wszechstronnym charakterze (+1 inne znaczenie)
psoriasis
rozpocznij naukę
łuszczyca
renal unit
rozpocznij naukę
oddział nefrologii
scanning
rozpocznij naukę
tomografia (+2 inne znaczenia)
sinusitis
rozpocznij naukę
zapalenie zatok
streptomycin
rozpocznij naukę
streptomycyna
testicular
rozpocznij naukę
jądrowy, związany z jądrem (osobnika płci męskiej)
triage
rozpocznij naukę
ocena stanu zdrowia rannych
vasectomy
rozpocznij naukę
technical podwiązanie nasieniowodów (+1 inne znaczenie)
xenotransplant
rozpocznij naukę
transplantacja ksenogeniczna (+1 inne znaczenie)
Alzheimer's disease
rozpocznij naukę
choroba Alzheimera
arthralgia
rozpocznij naukę
ból stawowy
autism
rozpocznij naukę
autyzm
benign
rozpocznij naukę
łagodny (nie złośliwy)
blood poisoning
rozpocznij naukę
zakażenie krwi, posocznica
bronchitis
rozpocznij naukę
zapalenie oskrzeli
cannula, also: canula
rozpocznij naukę
kaniula, rurka
cholerine
rozpocznij naukę
choleryna
collodion
rozpocznij naukę
kolodium
contractile
rozpocznij naukę
skurczowy (+1 inne znaczenie)
curette
rozpocznij naukę
łyżeczka, skrobaczka (+2 inne znaczenia)
defensive medicine
rozpocznij naukę
AmE leczenie posługujące się rozbudowaną diagnostyką (na wypadek błędu w sztuce lekarskiej)
devil's dung
rozpocznij naukę
asafetyda, czarcie łajno, smrodziec
diverticulum
rozpocznij naukę
uchyłek (workowate uwypuklenie ściany narządu)
E. coli
rozpocznij naukę
bakteria E. coli, pałeczka okrężnicy
embryologically
rozpocznij naukę
embriologicznie
endotracheal intubation
rozpocznij naukę
intubacja dotchawiczna
exophthalmos
rozpocznij naukę
wytrzeszcz oczu
flashback
rozpocznij naukę
powracanie przebytych doznań (np. po użyciu narkotyków) (+3 inne znaczenia)
germ carrier
rozpocznij naukę
nosiciel zarazków
BrE haematologist, AmE hematologist
rozpocznij naukę
hematolog
hebetude
rozpocznij naukę
otępienie umysłowe, letarg (+1 inne znaczenie)
higher nervous activity
rozpocznij naukę
podwyższona czynność nerwowa
hyperhidrosis
rozpocznij naukę
nadpotliwość
impaction
rozpocznij naukę
zaklinowanie (+2 inne znaczenia)
intensive care unit, ICU
rozpocznij naukę
oddział intensywnej terapii, oddział intensywnej opieki medycznej, OIOM
keyhole surgery
rozpocznij naukę
chirurgia endoskopowa
lipoma
rozpocznij naukę
tłuszczak, lipoma
marsh fever
rozpocznij naukę
old-fashioned malaria, zimnica
morbidity
rozpocznij naukę
ryzyko powikłań, liczba powikłań (+1 inne znaczenie)
nephralgia
rozpocznij naukę
ból w okolicy nerek
obstetrics
rozpocznij naukę
położnictwo
osteomyelitis
rozpocznij naukę
zapalenie szpiku kostnego
patency
rozpocznij naukę
drożność
phlegm
rozpocznij naukę
flegma, ślina, śluz (+1 inne znaczenie)
BrE poor metaboliser, AmE poor metabolizer
rozpocznij naukę
osoba bardzo słabo lub w ogóle niemetabolizująca danego leku
psychic surgery
rozpocznij naukę
chirurgia fantomowa
repetitive strain injury, RSI
rozpocznij naukę
zespół RSI, choroba komputerowa (choroba dłoni spowodowana ciągłym używaniem klawiatury)
scanning equipment
rozpocznij naukę
sprzęt do tomografii (+1 inne znaczenie)
skin disease
rozpocznij naukę
choroba skórna
stress fracture
rozpocznij naukę
złamanie przeciążeniowe (+1 inne znaczenie)
tetanus, informal lockjaw
rozpocznij naukę
tężec
trichomonas vaginalis
rozpocznij naukę
latin rzęsistek pochwowy
vaso-vagal episode
rozpocznij naukę
utrata przytomności, omdlenie
xenotransplantation
rozpocznij naukę
ksenotransplantacja (przeszczep między osobnikami należącymi do różnych gatunków)
ambulance driver
rozpocznij naukę
kierowca ambulansu
arthritis
rozpocznij naukę
artretyzm, zapalenie stawów
auto-immune disease
rozpocznij naukę
choroba systemu odpornościowego
benign tumor
rozpocznij naukę
nowotwór łagodny
blood product
rozpocznij naukę
produkt krwiopochodny
bronchograph
rozpocznij naukę
bronchograf
capitation fee
rozpocznij naukę
wynagrodzenie zależne od liczby przyjętych pacjentów (+1 inne znaczenie)
cholesteatoma
rozpocznij naukę
perlak (nowotwór)
colorectal cancer, colon cancer
rozpocznij naukę
rak jelita grubego
contracture
rozpocznij naukę
przykurcz
cut the umbilical cord
rozpocznij naukę
przeciąć pępowinę
defervescence
rozpocznij naukę
ustąpienie gorączki
devil's grip
rozpocznij naukę
ból opłucnej
do a blood test on sb
rozpocznij naukę
zbadać komuś krew
ecchymoses
rozpocznij naukę
krwawa wybroczyna
embryologist
rozpocznij naukę
embriolog
engorge
rozpocznij naukę
nabiegać krwią (+2 inne znaczenia)
expulsive
rozpocznij naukę
wypierający (np. środek) (+1 inne znaczenie)
flat foot
rozpocznij naukę
płaska stopa (+2 inne znaczenia)
German measles, rubella
rozpocznij naukę
różyczka (choroba zakaźna)
BrE haematology, AmE hematology
rozpocznij naukę
hematologia
hectic fever
rozpocznij naukę
gorączka hektyczna
hippopotomonstrosesquipedaliophobia
rozpocznij naukę
lęk przed długimi słowami
hyperkinesis
rozpocznij naukę
hiperkineza (powstawanie ruchów mięśni wywołanych nieprawidłowościami działania części ośrodkowego układu narwowego)
imperforate
rozpocznij naukę
bez normalnego otworu (+2 inne znaczenia)
intercurrent
rozpocznij naukę
współistniejący (o chorobie)
kibe
rozpocznij naukę
odmrożenie
liposarcoma
rozpocznij naukę
tłuszczakomięsak
mass screening
rozpocznij naukę
masowe badania przesiewowe
morbidly
rozpocznij naukę
chorobowo (+1 inne znaczenie)
nephrectomy
rozpocznij naukę
wycięcie nerki
obstruction
rozpocznij naukę
zaparcie, zatwardzenie, niedrożność (+3 inne znaczenia)
osteophyte
rozpocznij naukę
narośl kostna
patent ductus arteriosus, PDA
rozpocznij naukę
przetrwały przewód tętniczy
phosphene
rozpocznij naukę
fotyzm (złudne wrażenia świetlne lub barwne)
population genetics
rozpocznij naukę
genetyka populacyjna
psychomotor
rozpocznij naukę
psychomotoryczny
replant
rozpocznij naukę
implantować (np. kończynę) (+1 inne znaczenie)
scarlet fever, scarlatina
rozpocznij naukę
szkarlatyna
skin perfusion
rozpocznij naukę
skórny przepływ krwi
stridor
rozpocznij naukę
świst krtaniowy, szmer
tetralogy of Fallot
rozpocznij naukę
tetralogia Fallota
trichomoniasis
rozpocznij naukę
rzęsistkowica pochwy
vasoconstriction
rozpocznij naukę
zwężenie naczyń
xerostomia
rozpocznij naukę
suchość w ustach, suchość jamy ustnej
arthrodynia, arthralgia
rozpocznij naukę
ból stawowy
auto-injector
rozpocznij naukę
autostrzykawka, strzykawka automatyczna
beriberi
rozpocznij naukę
beri-beri (choroba wywołana brakiem witamin)
blood serum
rozpocznij naukę
surowica krwi
bronchopneumonia
rozpocznij naukę
odoskrzelowe zapalenie płuc
capsular
rozpocznij naukę
kapsułkowy (+2 inne znaczenia)
cholesterol count, cholesterol level
rozpocznij naukę
poziom cholesterolu
colostomy
rozpocznij naukę
wytworzenie przetoki okrężniczoskórnej, kolostomia
contraindicated
rozpocznij naukę
przeciwwskazany
cutaneous
rozpocznij naukę
skórny
defibrillate
rozpocznij naukę
defibrylować
dextrocardia
rozpocznij naukę
dekstrokardia, prawostronne położenie serca
(abbreviation) Doctor of Chiropractic, D.C.
rozpocznij naukę
AmE doktor kręgarstwa
ecchymosis
rozpocznij naukę
krwawy wylew podskórny, wybroczyna
emergency ambulance service
rozpocznij naukę
pogotowie ratunkowe
engraft, ingraft
rozpocznij naukę
wszczepiać (+1 inne znaczenie)
exsanguination
rozpocznij naukę
pobranie krwi
float
rozpocznij naukę
spędzać czas w wodnej komorze relaksacyjnej (+14 innych znaczeń)
gerontological
rozpocznij naukę
gerontologiczny
BrE haematoma, AmE hematoma
rozpocznij naukę
krwiak
hectic flush
rozpocznij naukę
gorączkowe wypieki
histocompatibility
rozpocznij naukę
zgodność tkankowa
BrE hyperlipidaemia, AmE hyperlipidemia
rozpocznij naukę
hyperlipidemia, podwyższony poziom lipidów
imperforation
rozpocznij naukę
brak normalnego otworu, atrezja
intermittent claudication
rozpocznij naukę
chromanie przestankowe (objaw chorobowy związany z niedokrwieniem)
kidney dialysis
rozpocznij naukę
dializa nerek
listeria
rozpocznij naukę
listerioza (choroba bakteryjna) (+1 inne znaczenie)
mastectomy
rozpocznij naukę
wycięcie sutka, wycięcie gruczołu sutkowego
morphine addict
rozpocznij naukę
morfinista (osoba uzależniona od morfiny)
nephrologist
rozpocznij naukę
nefrolog
obstructive
rozpocznij naukę
zamykający, blokujący (+2 inne znaczenia)
osteoplasty
rozpocznij naukę
operacja odtwórcza kości
pathologically
rozpocznij naukę
patologicznie (+1 inne znaczenie)
photodynamic
rozpocznij naukę
fotodynamiczny
population study
rozpocznij naukę
badanie populacji
psychoneurosis
rozpocznij naukę
psychonerwica
reposition of fracture
rozpocznij naukę
nastawienie, złożenie (złamanej kości)
sciatic
rozpocznij naukę
ischiasowy (np. ból) (+1 inne znaczenie)
skin prick test
rozpocznij naukę
punktowy test skórny
stroke
rozpocznij naukę
udar mózgu (wylew krwi do mózgu) (+9 innych znaczeń)
thalassemia
rozpocznij naukę
talasemia (niedokrwistość tarczowatokrwinkowa)
triple-drug therapy
rozpocznij naukę
leczenie trójlekiem
vasoconstrictor
rozpocznij naukę
środek powodujący zwężenie naczyń (+1 inne znaczenie)
yaws
rozpocznij naukę
frambezja, malinica, jagodzica
ambulancewoman
rozpocznij naukę
sanitariuszka pogotowia ratunkowego
artificial insemination
rozpocznij naukę
sztuczna inseminacja (sztuczne zapłodnienie)
autoclave
rozpocznij naukę
autoklaw (urządzenie do sterylizacji narzędzi) (+1 inne znaczenie)
biconcave
rozpocznij naukę
dwuwklęsły (+1 inne znaczenie)
blood sugar
rozpocznij naukę
poziom cukru we krwi
bronchoscope
rozpocznij naukę
bronchoskop, wziernik oskrzelowy
capsulitis
rozpocznij naukę
zapalenie torebki
cholesterol screening
rozpocznij naukę
okresowe badanie poziomu cholesterolu
colostrum
rozpocznij naukę
siara, pierwsze mleko matki
contraindication
rozpocznij naukę
przeciwwskazanie
cutaneously
rozpocznij naukę
skórnie
defibrinate
rozpocznij naukę
odwłóknić, usunąć włóknik
dextrocular
rozpocznij naukę
prawooczny, lepiej widzący prawym okiem
dolichocephalic
rozpocznij naukę
długogłowy
ECG, electrocardiogram
rozpocznij naukę
EKG, elektrokardiogram
emergency medical service, EMS
rozpocznij naukę
AmE pogotowie ratunkowe
enteric, enteral
rozpocznij naukę
jelitowy
exsect
rozpocznij naukę
wycinać
focal infection
rozpocznij naukę
zakażenie ogniskowe
gerontologist
rozpocznij naukę
gerontolog
BrE haematuria, AmE hematuria
rozpocznij naukę
krwiomocz
Heimlich maneuver, Heimlich procedure
rozpocznij naukę
zabieg Heimlicha (uderzenie tuż pod mostkiem stosowane w przypadku dławienia się)
histological, histologic
rozpocznij naukę
histologiczny
hypermetropia
rozpocznij naukę
dalekowzroczność
impetiginous
rozpocznij naukę
liszajcowaty
intermittent cramp
rozpocznij naukę
tężyczka
kidney dish
rozpocznij naukę
naczynie medyczne w kształcie nerki
listeriosis
rozpocznij naukę
listerioza (choroba zakaźna)
mastitis
rozpocznij naukę
zapalenie sutka, zapalenie gruczołu mlekowego
morphine addiction
rozpocznij naukę
morfinizm (uzależnienie od morfiny)
nephrology
rozpocznij naukę
nefrologia (dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami nerek leczonych nieinwazyjnie)
obstruent
rozpocznij naukę
obstrukcyjny
osteoporosis
rozpocznij naukę
osteoporoza, zrzeszotnienie kości
pathology
rozpocznij naukę
patologia (dziedzina medycyny)
phthisiology
rozpocznij naukę
ftyzjologia, ftyzjatria (nauka o rozpoznawaniu i leczeniu gruźlicy)
portal circulation
rozpocznij naukę
krążenie wrotne
psychoneurotic
rozpocznij naukę
psychoneurotyczny
resection
rozpocznij naukę
resekcja, wycięcie (np. narządu) (+1 inne znaczenie)
sciatica
rozpocznij naukę
ischias, rwa kulszowa (ból nerwu kulszowego)
BrE sleep apnoea, AmE sleep apnea
rozpocznij naukę
bezdech senny, bezdech śródsenny
study design
rozpocznij naukę
projekt badania, metodyka badania
the educationally subnormal, ESN
rozpocznij naukę
opóźnieni umysłowo
trocar
rozpocznij naukę
trokar (narzędzie chirurgiczne)
vasodilatation
rozpocznij naukę
rozszerzenie naczyń
yellow fever
rozpocznij naukę
żółta febra (+1 inne znaczenie)
BrE amenorrhoea, AmE amenorrhea
rozpocznij naukę
brak miesiączki
ambulant
rozpocznij naukę
pacjent, który może sam chodzić
artificial insemination by husband, (abbreviation) AIH
rozpocznij naukę
sztuczne zapłodnienie nasieniem męża
autograft, autotransplant
rozpocznij naukę
przeszczep autogeniczny, autoprzeszczep
bile
rozpocznij naukę
żółć (płyn wątrobowy) (+1 inne znaczenie)
blood test
rozpocznij naukę
badanie krwi
bronchoscopy
rozpocznij naukę
wziernikowanie oskrzeli, bronchoskopia
carbuncled
rozpocznij naukę
cierpiący na czyraki (+1 inne znaczenie)
cholesterol test
rozpocznij naukę
test na poziom cholesterolu
colotomy
rozpocznij naukę
nacięcie okrężnicy
contrast medium
rozpocznij naukę
środek kontrastowy (do robienia zdjęć RTG)
cyanosis
rozpocznij naukę
sinica (sinoniebieskie zabarwienie skóry spowodowane niedotlenieniem organizmu)
deficiency disease
rozpocznij naukę
choroba spowodowana niedoborem (np. minerałów)
diabesity
rozpocznij naukę
cukrzyca osób otyłych
donor organ
rozpocznij naukę
narząd dawcy
ECG test, (abbreviation) EKG, (abbreviation) ECG
rozpocznij naukę
badanie EKG
emergency medical technician, EMT
rozpocznij naukę
sanitariusz pogotowia ratunkowego
enteric fever
rozpocznij naukę
dur brzuszny
exteriorize, BrE exteriorise
rozpocznij naukę
wyłaniać (np. organ) (+1 inne znaczenie)
BrE foetal alcohol syndrome, AmE fetal alcohol syndrome, FAS
rozpocznij naukę
płodowy zespół alkoholowy
gestation
rozpocznij naukę
technical ciąża (+1 inne znaczenie)
BrE haemocompatible, AmE hemocompatible
rozpocznij naukę
krwiopodobny
heliotherapy
rozpocznij naukę
helioterapia, fototerapia, światłolecznictwo
histologically
rozpocznij naukę
histologicznie
hyperopia
rozpocznij naukę
nadwzroczność
impetigo
rozpocznij naukę
liszaj, liszajec
internal market
rozpocznij naukę
system zdecentralizowanego finansowania kas chorych (w Wielkiej Brytanii) (+1 inne znaczenie)
kidney donor
rozpocznij naukę
dawca nerki
lithotripsy
rozpocznij naukę
kruszenie kamieni
mastocytosis
rozpocznij naukę
mastocytoza (choroba)
morphologically
rozpocznij naukę
morfologicznie
nephropathy
rozpocznij naukę
nefropatia, choroba nerek
occlusion
rozpocznij naukę
niedrożność, okluzja
osteosarcoma
rozpocznij naukę
kostniakomięsak (+1 inne znaczenie)
Pavlovian reaction, Pavlovian response
rozpocznij naukę
odruch warunkowy
phthisis
rozpocznij naukę
zanik (np. tkanki)
posology
rozpocznij naukę
dawkowanie (leku)
psychopathology
rozpocznij naukę
psychopatologia (dziedzina psychologii klinicznej)
residency
rozpocznij naukę
AmE staż specjalistyczny (medyczny) (+3 inne znaczenia)
scleroderma
rozpocznij naukę
twardzina, sklerodermia (przewlekła choroba)
smallpox
rozpocznij naukę
ospa
stuffiness
rozpocznij naukę
niedrożność (+3 inne znaczenia)
the flu, formal influenza
rozpocznij naukę
grypa
TSE, transmissible spongiform encephalopathy
rozpocznij naukę
TSE, pasażowalne encefalopatie gąbczaste
vasodilator
rozpocznij naukę
środek na rozszerzenie naczyń (+1 inne znaczenie)
yellowing of the skin and eyes
rozpocznij naukę
zażółcenie skóry i oczu
amnesiac
rozpocznij naukę
chory z amnezją (+1 inne znaczenie)
ambulatory
rozpocznij naukę
ambulatoryjny (np. pacjent, leczenie)
artificial kidney
rozpocznij naukę
sztuczna nerka
autoimmune
rozpocznij naukę
autoagresywny, autoimmunologiczny
bilestone
rozpocznij naukę
kamień żółciowy
blood typing
rozpocznij naukę
oznaczanie grupy krwi
bronchospasm
rozpocznij naukę
skurcz oskrzeli
carcinogen
rozpocznij naukę
czynnik rakotwórczy, kancerogen
chorea
rozpocznij naukę
pląsawica
colpitis
rozpocznij naukę
zapalenie pochwy
contusion
rozpocznij naukę
stłuczenie
cyanotic
rozpocznij naukę
siniczy
degenerative joint disease
rozpocznij naukę
zapalenie kości i stawów
diabetes, diabetes mellitus
rozpocznij naukę
cukrzyca
dorsiflexion
rozpocznij naukę
wygięcie ku górze (stopy)
echinococcosis
rozpocznij naukę
bąblowica, echinokokoza
emergency surgery
rozpocznij naukę
operacja w trybie nagłym
enteritis
rozpocznij naukę
zapalenie jelita
extrasystole
rozpocznij naukę
skurcz dodatkowy (np. serca)
foetal position
rozpocznij naukę
pozycja embrionalna
gestational
rozpocznij naukę
technical ciążowy
BrE haemodialyser, AmE hemodialyser
rozpocznij naukę
sztuczna nerka
HELLP syndrome
rozpocznij naukę
zespół HELLP
histologist
rozpocznij naukę
histolog
hypertension
rozpocznij naukę
nadciśnienie
implantable
rozpocznij naukę
wszczepialny
International Pharmacopoeia
rozpocznij naukę
Międzynarodowa Farmakopea
kidney machine
rozpocznij naukę
sztuczna nerka, dializator
liver cancer
rozpocznij naukę
rak wątroby
mastoiditis
rozpocznij naukę
zapalenie wyrostka sutkowatego
motor
rozpocznij naukę
motoryczny (związany z układem nerwowo-mięśniowym) (+6 innych znaczeń)
nephrosis
rozpocznij naukę
nerczyca, zespół nerczycowy
occlusive
rozpocznij naukę
zamknięty (+2 inne znaczenia)
osteotomy
rozpocznij naukę
chirurgiczne przecinanie kości
pectorals
rozpocznij naukę
technical mięśnie piersiowe
physeal
rozpocznij naukę
nasadowy (np. o złamaniu)
post-lingually deaf
rozpocznij naukę
cierpiący na głuchotę nabytą
psychopharmacological
rozpocznij naukę
psychofarmakologiczny
respiratory arrest
rozpocznij naukę
ustanie oddechu
sclerosis
rozpocznij naukę
stwardnienie (+1 inne znaczenie)
smear test
rozpocznij naukę
BrE badanie cytologiczne (wymaz)
styptic
rozpocznij naukę
środek ściągający (+1 inne znaczenie)
the multiply handicapped
rozpocznij naukę
osoby dotknięte upośledzeniem wielu funkcji organizmu
tubal pregnancy
rozpocznij naukę
ciąża jajowodowa
vasopressor
rozpocznij naukę
wazopresor, środek wywołujący skurcz naczyń
zinc ointment
rozpocznij naukę
maść cynkowa
ambulatory care
rozpocznij naukę
pomoc ambulatoryjna
artificial lung
rozpocznij naukę
sztuczne płuco-serce
autoimmunity
rozpocznij naukę
wytwarzanie przeciwciał przeciw własnym antygenom
bilharzia
rozpocznij naukę
bilharcjoza, schistosomatoza (grupa chorób pasożytniczych)
blood-cholesterol
rozpocznij naukę
poziom cholesterolu we krwi
bronchotomy
rozpocznij naukę
bronchotomia
carcinoma
rozpocznij naukę
rak (nowotwór złośliwy)
chronic fatigue syndrome
rozpocznij naukę
syndrom stałego zmęczenia
colpomycosis, vaginomycosis
rozpocznij naukę
grzybica pochwy
convulsant
rozpocznij naukę
środek wywołujący drgawki (+1 inne znaczenie)
cystectomy
rozpocznij naukę
cystektomia (usunięcie pęcherza moczowego bądź woreczka żółciowego) (+1 inne znaczenie)
deglutition
rozpocznij naukę
połykanie
diabetic foot
rozpocznij naukę
stopa cukrzycowa (powikłanie cukrzycy)
dose-response relationship
rozpocznij naukę
zależność pomiędzy dawką a reakcją (np. leku)
echocardiogram
rozpocznij naukę
echokardiogram
emergency ward
rozpocznij naukę
oddział nagłych wypadków
enteroclysis study
rozpocznij naukę
badanie radiologiczne jelita i okrężnicy
extrauterine
rozpocznij naukę
pozamaciczny (np. o ciąży)
formication
rozpocznij naukę
ciarki, mrowienie (np. w nogach)
giardiasis
rozpocznij naukę
lamblioza, gardiaza (choroba pasożytnicza jelita cienkiego) (+1 inne znaczenie)
BrE haemodialysis, AmE hemodialysis
rozpocznij naukę
hemodializa
helminthiasis
rozpocznij naukę
robaczyca, zakażenie robakami jelitowymi
histopathology
rozpocznij naukę
histopatologia, patologia tkankowa
hypertensive
rozpocznij naukę
z nadciśnieniem tętniczym (+1 inne znaczenie)
implantation
rozpocznij naukę
implantacja (wszczepienie) (+1 inne znaczenie)
international unit, (abbreviation) IU
rozpocznij naukę
jednostka międzynarodowa (j.m.)
kidney specialist, renal specialist
rozpocznij naukę
nefrolog
liver complaint, liver trouble
rozpocznij naukę
dolegliwości wątrobowe
maxillofacial
rozpocznij naukę
twarzowo-szczękowy
motor neurone disease
rozpocznij naukę
stwardnienie zanikowe boczne (choroba Charcota)
nephrotomy
rozpocznij naukę
nefrotomia, nacięcie miąższu nerki
occlusive arterial disease
rozpocznij naukę
zamknięcie tętnicy
otitis externa
rozpocznij naukę
zapalenie ucha zewnętrznego
pellagra
rozpocznij naukę
pelagra
physical findings
rozpocznij naukę
wyniki badania przedmiotowego
post-traumatic stress disorder, PTSD
rozpocznij naukę
zespół stresu pourazowego
psychopharmacology
rozpocznij naukę
psychofarmakologia
respiratory disorder
rozpocznij naukę
zaburzenie oddychania
sclerotic
rozpocznij naukę
ze zmianami miażdżycowymi (+1 inne znaczenie)
Snellen chart
rozpocznij naukę
tablica Snellena
subacute
rozpocznij naukę
podostry (np. zapalenie)
third-degree atrioventricular block
rozpocznij naukę
blok przedsionkowo-komorowy III stopnia
tubercular
rozpocznij naukę
gruźliczy, tuberkuliczny (+1 inne znaczenie)
vasospasm
rozpocznij naukę
skurcz naczynia
zoonosis
rozpocznij naukę
choroba odzwierzęca, zoonoza
asbestosis
rozpocznij naukę
pylica azbestowa, azbestoza
autointoxication
rozpocznij naukę
samozatrucie
biliary
rozpocznij naukę
żółciowy
blue baby syndrome
rozpocznij naukę
sinica u noworodka
brucellosis
rozpocznij naukę
bruceloza (gorączka maltańska, choroba Banga)
carcinomate
rozpocznij naukę
rakowiak
chronic lymphocytic leukemia, CLL
rozpocznij naukę
przewlekła białaczka limfatyczna
colposcope
rozpocznij naukę
kolposkop, wziernik pochwowy
coprophagy
rozpocznij naukę
koprofagia
cystic
rozpocznij naukę
torbielowaty (+1 inne znaczenie)
dehiscence
rozpocznij naukę
rozejście się (brzegów rany) (+1 inne znaczenie)
diabetologist
rozpocznij naukę
diabetolog
double pneumonia
rozpocznij naukę
obustronne zapalenie płuc
echocardiography
rozpocznij naukę
echokardiografia, USG
emesis
rozpocznij naukę
wymioty
enterostomy
rozpocznij naukę
enterostomia (zabieg operacyjny polegający na wytworzeniu przetoki jelitowej)
extravasate
rozpocznij naukę
wynaczyniać (np. krew)
formulary
rozpocznij naukę
spis leków, wykaz leków (+4 inne znaczenia)
gigantism, giantism
rozpocznij naukę
gigantyzm
BrE haemolysis, AmE hemolysis
rozpocznij naukę
hemoliza
helminthic
rozpocznij naukę
robakobójczy, czerwiogubny (+1 inne znaczenie)
HIV, human immunodeficiency virus
rozpocznij naukę
wirus HIV
hyperthyroidism
rozpocznij naukę
nadczynność tarczycy
impostume, imposthume
rozpocznij naukę
old use ropień
interstitial
rozpocznij naukę
przedziałowy, śródmiąższowy (+1 inne znaczenie)
kidney stone, nephritic calculus, renal calculus
rozpocznij naukę
kamień nerkowy
liver damage
rozpocznij naukę
uszkodzenie wątroby
measles, rubeola, morbilli
rozpocznij naukę
odra (choroba zakaźna)
mountain sickness
rozpocznij naukę
choroba wysokościowa
neuralgia
rozpocznij naukę
newralgia, nerwoból
ocular
rozpocznij naukę
oczny (+1 inne znaczenie)
otitis interna
rozpocznij naukę
zapalenie ucha wewnętrznego
pelvic inflammatory disease, PID
rozpocznij naukę
zapalenie jajowodów
physiological
rozpocznij naukę
fizjologiczny
post-viral fatigue syndrome
rozpocznij naukę
zapalenie mózgu i rdzenia z mialgią
psychosomatic
rozpocznij naukę
psychosomatyczny
respiratory distress, respiratory failure
rozpocznij naukę
niewydolność oddechowa
scorbutic
rozpocznij naukę
szkorbutowy
snow blindness, photokeratitis, ultraviolet keratitis
rozpocznij naukę
ślepota śnieżna
subluxation
rozpocznij naukę
podwichnięcie, nadwichnięcie
third-degree burns
rozpocznij naukę
oparzenia trzeciego stopnia
tuberculosis, TB
rozpocznij naukę
gruźlica (choroba zakaźna)
(abbreviation) vCJD
rozpocznij naukę
wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba
ascites
rozpocznij naukę
wodobrzusze
autologous
rozpocznij naukę
autologiczny (np. przeszczep)
bilious
rozpocznij naukę
kamicowy
board-like rigidity
rozpocznij naukę
deskowatość powłok brzusznych
bubo
rozpocznij naukę
dymienica (obrzęk zapalny węzłów pachwinowych)
cerate
rozpocznij naukę
maść twarda zawierająca wosk
chronic myelogenous leukemia, chronic myeloid leukemia, CML
rozpocznij naukę
przewlekła białaczka szpikowa
colposcopy
rozpocznij naukę
kolposkopia (endoskopowe badanie nabłonka pochwy i szyjki macicy)
cor pulmonale
rozpocznij naukę
serce płucne, przerost prawej komory serca
cystic fibrosis
rozpocznij naukę
mukowiscydoza, zwłóknienie torbielowate (choroba objawiająca się zwiększoną lepkością śluzu wydzielanego przez gruczoły)
dehydration
rozpocznij naukę
odwodnienie (organizmu) (+2 inne znaczenia)
diagnostician
rozpocznij naukę
diagnosta, diagnostyk
Down's syndrome
rozpocznij naukę
zespół Downa
echogenicity
rozpocznij naukę
echogeniczność (zdolność badanej struktury do odbijania fal dźwiękowych o wysokiej częstotliwości)
emotional health
rozpocznij naukę
zdrowie psychiczne
enucleate
rozpocznij naukę
wyłuskiwać (+2 inne znaczenia)
extravasation
rozpocznij naukę
wynaczynienie
frambesia, BrE framboesia
rozpocznij naukę
frambezja, malinica (tropikalna choroba zakaźna)
give sb an ultrasound scan
rozpocznij naukę
zrobić komuś USG
haemolytic anaemia
rozpocznij naukę
niedokrwistość hemolityczna
hemangioma
rozpocznij naukę
krwiak
HIV-positive
rozpocznij naukę
seropozytywny
hypertonia
rozpocznij naukę
hipertonia, wzmożone napięcie mięśniowe
in intensive care
rozpocznij naukę
na oddziale intensywnej opieki medycznej
interstitialis
rozpocznij naukę
śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego
kidney transplant
rozpocznij naukę
przeszczep nerki
liver disease
rozpocznij naukę
schorzenie wątroby
meconium
rozpocznij naukę
smółka
mouth ulcer, latin aphthous ulcer
rozpocznij naukę
afta (mały wrzód w jamie ustnej)
neuritis
rozpocznij naukę
zapalenie nerwu
odontological
rozpocznij naukę
odontologiczny
otitis media
rozpocznij naukę
zapalenie ucha środkowego
pemphigus
rozpocznij naukę
pęcherzyca (choroba)
physiologist
rozpocznij naukę
fizjolog
postcoital
rozpocznij naukę
po odbyciu stosunku seksualnego
psychosomatics
rozpocznij naukę
psychosomatyka (całościowe ujmowanie problemów człowieka chorego)
response rate
rozpocznij naukę
wskaźnik odpowiedzi na lek (+1 inne znaczenie)
scotoma
rozpocznij naukę
mroczek, ubytek pola widzenia
sodium sulphate
rozpocznij naukę
siarczan sodowy
succussion
rozpocznij naukę
wstrząsanie ciałem
threadworms
rozpocznij naukę
owsik
tuberculous
rozpocznij naukę
gruzełkowaty (+2 inne znaczenia)
vegetation
rozpocznij naukę
wegetacja (+1 inne znaczenie)
amniocentesis
rozpocznij naukę
punkcja owodni, amniocenteza (metoda diagnostyki prenatalnej)
asepsis
rozpocznij naukę
aseptyka, przestrzeganie jałowości
autoplasty
rozpocznij naukę
autotransplantacja
biliousness
rozpocznij naukę
nudności, dolegliwości gastryczne (+1 inne znaczenie)
body scan
rozpocznij naukę
kompleksowe badanie scyntygraficzne
bubonic plague
rozpocznij naukę
dżuma dymienicza
cerebellar
rozpocznij naukę
móżdżkowy
chronic obstructive pulmonary disease, COPD
rozpocznij naukę
przewlekła obturacyjna choroba płuc, POChP
combat fatigue
rozpocznij naukę
nerwica frontowa
cord blood
rozpocznij naukę
krew pępowinowa
cystitis
rozpocznij naukę
zapalenie pęcherza
deliriant
rozpocznij naukę
powodujący delirium (np. lek)
dialysis, renal dialysis
rozpocznij naukę
dializa
drainage tube
rozpocznij naukę
dren, sączek
echolalia
rozpocznij naukę
echolalia
emotional trauma
rozpocznij naukę
uraz psychiczny
enucleation
rozpocznij naukę
wyłuskanie (+2 inne znaczenia)
exudate
rozpocznij naukę
wysięk
fremitus
rozpocznij naukę
drżenie wyczuwalne dotykiem
glacial acetic acid
rozpocznij naukę
kwas octowy lodowaty
BrE haemophilia, AmE hemophilia
rozpocznij naukę
hemofilia
hematocele
rozpocznij naukę
krwiak, krwistek
hives, urticaria
rozpocznij naukę
pokrzywka (choroba)
hyperventilation
rozpocznij naukę
hiperwentylacja (zwiększona wentylacja płuc)
in utero
rozpocznij naukę
w macicy, in utero
intolerance
rozpocznij naukę
nietolerancja (np. laktozy) (+1 inne znaczenie)
kinetosis
rozpocznij naukę
technical choroba lokomocyjna, kinetoza
liver spot
rozpocznij naukę
plama wątrobowa
BrE melaena, AmE melena
rozpocznij naukę
smołowate stolce
moxibustion
rozpocznij naukę
okadzanie chorego miejsca (dalekowschodnia technika leczenia)
neuro-
rozpocznij naukę
dotyczący nerwów
odontologist
rozpocznij naukę
odontolog
otolaryngology, OT, otorhinolaryngology
rozpocznij naukę
otolaryngologia, otorynolaryngologia (nauka o budowie, czynnościach i chorobach uszu, nosa, gardła i krtani)
penile, penial
rozpocznij naukę
prąciowy
BrE physiotherapy, AmE physical therapy
rozpocznij naukę
fizjoterapia
posthospital care
rozpocznij naukę
opieka poszpitalna
psychosurgery
rozpocznij naukę
psychochirurgia
retinoblastocarcinoma
rozpocznij naukę
siatkówczakorakowiak płodowy
scratch test
rozpocznij naukę
test skórny (z alergenami)
soft tissue
rozpocznij naukę
tkanka miękka
sudden cardiac death
rozpocznij naukę
nagły zgon sercowy
throat cancer
rozpocznij naukę
rak gardła
tumefaction, tumescence
rozpocznij naukę
obrzmienie, nabrzmienie
venereal disease, VD
rozpocznij naukę
choroba weneryczna
amniotic fluid
rozpocznij naukę
wody płodowe
aseptically
rozpocznij naukę
aseptycznie, jałowo
autotoxin
rozpocznij naukę
autotoksyna
BrE bilirubinaemia, AmE bilirubinemia
rozpocznij naukę
bilirubinemia (obecność bilirubiny we krwi)
body temperature control unit
rozpocznij naukę
człon kontroli temperatury ciała
bubonocele
rozpocznij naukę
przepuklina pachwinowa
cerebral hemorrhage
rozpocznij naukę
krwotok mózgowy
cicatricle, also: cicatricule
rozpocznij naukę
znamię (+1 inne znaczenie)
combined drug therapy
rozpocznij naukę
leczenie złożone
cordon sanitaire
rozpocznij naukę
kordon sanitarny (pierścień posterunków ustawionych wokół regionu, w którym rozprzestrzenia się epidemia) (+1 inne znaczenie)
cystoid
rozpocznij naukę
torbielowaty, pęcherzykowaty (+1 inne znaczenie)
deliriously
rozpocznij naukę
w malignie, nieprzytomnie (+1 inne znaczenie)
dialysis machine
rozpocznij naukę
dializator, aparat do dializy
drip-feed
rozpocznij naukę
odżywianie pozajelitowe (+1 inne znaczenie)
echopraxia
rozpocznij naukę
echopraksja
emphysema
rozpocznij naukę
rozedma płuc, emfizema
enuresis
rozpocznij naukę
enurezja, moczenie
exudative
rozpocznij naukę
wysiękowy (np. angina)
frottage
rozpocznij naukę
froteryzm, ocieractwo (+1 inne znaczenie)
BrE informal glandular fever, AmE informal mono
rozpocznij naukę
mononukleoza
BrE haemoptysis, AmE hemoptysis
rozpocznij naukę
krwioplucie
hematopoietic
rozpocznij naukę
hematopoetyczny, krwiotwórczy
Hodgkin's lymphoma, Hodgkin's disease
rozpocznij naukę
ziarnica złośliwa, choroba Hodgkina
hypnotherapy
rozpocznij naukę
hipnoterapia
in vitro fertilization, IVF
rozpocznij naukę
zapłodnienie pozaustrojowe, zapłodnienie in vitro
intracardiac
rozpocznij naukę
dosercowy (o zastrzyku) (+1 inne znaczenie)
King classification
rozpocznij naukę
klasyfikacja Kinga
liver transplant
rozpocznij naukę
przeszczep wątroby
melanoma
rozpocznij naukę
czerniak
MR, MRI, magnetic resonance, magnetic resonance imaging
rozpocznij naukę
rezonans magnetyczny
neuroblastoma
rozpocznij naukę
nerwiak płodowy (nowotwór złośliwy)
odontology
rozpocznij naukę
odontologia
otology
rozpocznij naukę
otologia, otiatria (dział otorynolaryngologii)
peptic ulcer
rozpocznij naukę
wrzód trawienny
physique
rozpocznij naukę
budowa ciała, konstytucja ciała
postoperative care
rozpocznij naukę
opieka pooperacyjna
ptosis
rozpocznij naukę
ptoza, opadanie powieki
retinoblastoma
rozpocznij naukę
siatkówczak (nowotwór złośliwy oka) (+1 inne znaczenie)
BrE screen, AmE screening
rozpocznij naukę
badanie przesiewowe
softening of the brain
rozpocznij naukę
rozmiękanie mózgu
sugar diabetes
rozpocznij naukę
informal cukrzyca
thrombo
rozpocznij naukę
krzepnięcie
tummy tuck
rozpocznij naukę
informal korekcja brzucha
venereology
rozpocznij naukę
wenerologia
amoebic dysentery
rozpocznij naukę
czerwonka pełzakowa (choroba)
asepticize
rozpocznij naukę
wyjaławiać, sterylizować (np. przyrządy dentystyczne)
autotransplantation
rozpocznij naukę
autotransplantacja, przeszczep własnopochodny
bilirubinuria
rozpocznij naukę
obecność bilirubiny w moczu
body-scanner
rozpocznij naukę
scyntygraf
bulbar paralysis
rozpocznij naukę
porażenie opuszkowe
cerebral palsy
rozpocznij naukę
porażenie mózgowe
cinchona
rozpocznij naukę
chinina
combined pill
rozpocznij naukę
pigułka antykoncepcyjna dwuskładnikowa
corneal
rozpocznij naukę
rogówkowy
cystolith
rozpocznij naukę
kamień moczowy (+1 inne znaczenie)
delirium tremens, DT's
rozpocznij naukę
delirium tremens
diaphoresis
rozpocznij naukę
diaforeza
droplet infection
rozpocznij naukę
zakażenie kropelkowe
echovirus
rozpocznij naukę
wirus ECHO
emphysematous chest
rozpocznij naukę
klatka piersiowa rozedmowa
enuretic
rozpocznij naukę
dotyczący enurezji
eye bank
rozpocznij naukę
bank tkanki ocznej
fulgurate
rozpocznij naukę
wypalać (iskrą elektryczną) (+1 inne znaczenie)
glaucoma
rozpocznij naukę
jaskra (choroba oka)
BrE haemorrhagic, AmE hemorrhagic
rozpocznij naukę
krwotoczny
hemianopia, hemianopsia
rozpocznij naukę
niedowidzenie połowiczne, hemianopsja
hole in the heart
rozpocznij naukę
przeciek międzykomorowy, przeciek międzyprzedsionkowy
BrE hypocalcaemia, AmE hypocalcemia
rozpocznij naukę
niedobór soli wapnia we krwi, hipokalcemia
in-hospital
rozpocznij naukę
szpitalny
intradermal test
rozpocznij naukę
test śródskórny
king's evil
rozpocznij naukę
old use skorofuły
loading dose
rozpocznij naukę
dawka wysycająca, dawka uderzeniowa
meningioma
rozpocznij naukę
oponiak
MS, multiple sclerosis
rozpocznij naukę
stwardnienie rozsiane, SM
neurodegeneration
rozpocznij naukę
zwyrodnienie układu nerwowego
odynophagia
rozpocznij naukę
bolesne połykanie
otoplasty
rozpocznij naukę
operacja plastyczna ucha zewnętrznego
percutaneous coronary intervention, PCI
rozpocznij naukę
przezskórna interwencja wieńcowa
pica
rozpocznij naukę
łaknienie spaczone
BrE pre-eclampsia, AmE preeclampsia
rozpocznij naukę
stan przedrzucawkowy
puerperal
rozpocznij naukę
połogowy
retinopathy
rozpocznij naukę
choroba siatkówki oka
screening service
rozpocznij naukę
regularne badania profilaktyczne
sordes
rozpocznij naukę
technical nalot na języku lub dziąsłach u chorych gorączkujących
sunray treatment
rozpocznij naukę
helioterapia
thrombocytopenia
rozpocznij naukę
małopłytkowość
tunnel vision
rozpocznij naukę
widzenie lunetowe (schorzenie oczu) (+1 inne znaczenie)
venesection
rozpocznij naukę
otwarcie żył (w celu pobrania lub upuszczenia krwi)
BrE anaemia, AmE anemia
rozpocznij naukę
anemia, niedokrwistość
ampulla
rozpocznij naukę
bańka
Asian flu
rozpocznij naukę
grypa azjatycka
avulsion
rozpocznij naukę
oderwanie, wyrwanie (+2 inne znaczenia)
binocular
rozpocznij naukę
dwuoczny, obuoczny
boil
rozpocznij naukę
czyrak (+4 inne znaczenia)
bulimia
rozpocznij naukę
bulimia, wilczy głód
cerebral vascular accident, also: cerebrovascular accident
rozpocznij naukę
udar naczyniowy mózgu
cinchonize, BrE cinchonise
rozpocznij naukę
nasycać chininą
communicability, also: communicableness
rozpocznij naukę
formal możliwość przenoszenia się, zaraźliwość, zakaźność (choroby)
coronary
rozpocznij naukę
wieńcowy (dotyczący serca)
cystoscope
rozpocznij naukę
cystoskop, wziernik pęcherzowy
delitescence
rozpocznij naukę
nagłe ustąpienie objawów choroby (+1 inne znaczenie)
BrE diarrhoeal, AmE diarrheal
rozpocznij naukę
biegunkowy
dropsical
rozpocznij naukę
dotyczący opuchliny (+1 inne znaczenie)
eclampsia
rozpocznij naukę
rzucawka porodowa
empyema
rozpocznij naukę
ropniak (nagromadzenie ropy w jamie ciała)
epidemiological study
rozpocznij naukę
badanie epidemiologiczne
eye hospital
rozpocznij naukę
szpital okulistyczny
fulguration
rozpocznij naukę
fulguracja, wypalanie (iskrą elektryczną)
glaucomatous
rozpocznij naukę
jaskrawy (+1 inne znaczenie)
BrE haemorrhoids, AmE hemorrhoids
rozpocznij naukę
hemoroidy
hemiparesis
rozpocznij naukę
połowiczny niedowład
home visit
rozpocznij naukę
wizyta domowa
hypoglycemia, BrE hypoglycaemia
rozpocznij naukę
niedocukrzenie, hipoglikemia
in-patient
rozpocznij naukę
chory hospitalizowany
intragastric
rozpocznij naukę
dożołądkowy
knock knees
rozpocznij naukę
kolana koślawe (wada kończyn dolnych)
lobotomize
rozpocznij naukę
przeprowadzać lobotomię
meningitis
rozpocznij naukę
zapalenie opon mózgowych
mucosal
rozpocznij naukę
śluzowy
neurodegenerative
rozpocznij naukę
zwyrodnieniowy układu nerwowego
BrE oedema, AmE edema
rozpocznij naukę
obrzęk (+1 inne znaczenie)
otorrhagia
rozpocznij naukę
krwotok z ucha
percutaneous transluminal coronary angioplasty, PTCA
rozpocznij naukę
przezskórna angioplastyka wieńcowa
pie
rozpocznij naukę
rozedma śródmiąższowa płuc (+7 innych znaczeń)
pre-op
rozpocznij naukę
informal zabiegi przedoperacyjne (+1 inne znaczenie)
pulmonalis
rozpocznij naukę
płucny
retrosternal
rozpocznij naukę
zamostkowy
scrofula
rozpocznij naukę
skrofuloza
space sickness
rozpocznij naukę
choroba kosmiczna
supersensitive
rozpocznij naukę
nadwrażliwy (+1 inne znaczenie)
thrombocytosis
rozpocznij naukę
trombocytoza, nadmierna ilość płytek we krwi
turgidity
rozpocznij naukę
obrzmienie (kończyn) (+2 inne znaczenia)
venous
rozpocznij naukę
żylny (+1 inne znaczenie)
BrE anaesthetics, AmE anesthetics
rozpocznij naukę
anestezjologia
amyotrophic lateral sclerosis, ALS, informal Lou Gehrig's disease
rozpocznij naukę
stwardnienie zanikowe boczne
Asperger's syndrome
rozpocznij naukę
zespół Aspergera
azoospermia
rozpocznij naukę
azoospermia, brak plemników w nasieniu
binuclear
rozpocznij naukę
dwujądrowy, dwujądrzasty
bone cancer
rozpocznij naukę
rak kości
bullation
rozpocznij naukę
obrzęk (+1 inne znaczenie)
cerebrospinal
rozpocznij naukę
mózgowo-rdzeniowy
cirrhosis
rozpocznij naukę
marskość wątroby
community care
rozpocznij naukę
opieka pozaszpitalna
coronary artery bypass surgery, (abbreviation) CABG, informal heart bypass
rozpocznij naukę
pomostowanie aortalno-wieńcowe, bypass
cystoscopic
rozpocznij naukę
cystoskopowy (o badaniu)
delivery suite
rozpocznij naukę
informal porodówka
diaschisis
rozpocznij naukę
diaschiza
dropsy
rozpocznij naukę
puchlina, obrzęk niezapalny
economy class syndrome
rozpocznij naukę
zespół zakrzepu krwi (z powodu długotrwałego siedzenia w ciasnym fotelu)
encephalic
rozpocznij naukę
encefaliczny, mózgowy
epidemiologist
rozpocznij naukę
epidemiolog
eye surgeon
rozpocznij naukę
chirurg oczny
fulminant
rozpocznij naukę
piorunujący (przebieg choroby)
gleet
rozpocznij naukę
zapalenie cewki moczowej towarzyszące zaawansowanej rzeżączce (+1 inne znaczenie)
BrE haemostasis, BrE haemostasia, AmE hemostasis, AmE hemostasia
rozpocznij naukę
hemostaza (zatamowanie krwawienia, zatrzymanie obiegu krwi)
hemiplegia
rozpocznij naukę
porażenie połowicze, hemiplegia
homograft
rozpocznij naukę
przeszczep wewnątrzgatunkowy
hypogonadism
rozpocznij naukę
hypogonadyzm, niedoczynność gonad
incidence rate
rozpocznij naukę
wskaźnik zachorowalności, zapadalność
intrauterine device, IUD
rozpocznij naukę
wkładka wewnątrzmaciczna, spirala domaciczna
knock-knee
rozpocznij naukę
kolano koślawe
local agent
rozpocznij naukę
czynnik o działaniu miejscowym
menopausal
rozpocznij naukę
klimakteryczny, w okresie przekwitania
BrE multicentre study, AmE multicenter study
rozpocznij naukę
badanie wieloośrodkowe
neurogenic
rozpocznij naukę
neurogenny
BrE oedematous, AmE edematous
rozpocznij naukę
obrzęknięty
otorrhoea
rozpocznij naukę
wyciek z ucha
perforation
rozpocznij naukę
technical pęknięcie, perforacja (+3 inne znaczenia)
pigeon chest, keeled chest, chicken chest
rozpocznij naukę
kurza klatka piersiowa (z wypukłym mostkiem)
precancerous
rozpocznij naukę
przedrakowy
pulmonary, pulmonic, pneumonic
rozpocznij naukę
płucny
retroviral
rozpocznij naukę
retrowirusowy
scrofulous
rozpocznij naukę
skrofuliczny (+1 inne znaczenie)
spasticity
rozpocznij naukę
spastyczność (zaburzenie ruchowe)
supination
rozpocznij naukę
rotacja zewnętrzna
thrombus
rozpocznij naukę
zakrzep
tussis
rozpocznij naukę
kaszel
ventilate
rozpocznij naukę
technical dotleniać (+2 inne znaczenia)
anal retention
rozpocznij naukę
zatrzymywanie stolca
anabolic
rozpocznij naukę
anaboliczny
asphyxial
rozpocznij naukę
zamartwiczy
azoturia
rozpocznij naukę
azoturia (zwiększone wydalanie azotu w moczu)
biohazard
rozpocznij naukę
coś niebezpiecznego dla człowieka i środowiska, zagrażającego zdrowiu pochodzenia naturalnego (+2 inne znaczenia)
bone scan
rozpocznij naukę
scyntygrafia kości
burns unit
rozpocznij naukę
oddział oparzeń
cerebrospinal fluid, CSF
rozpocznij naukę
płyn mózgowo-rdzeniowy
cirrhotic
rozpocznij naukę
marski
AmE community health center
rozpocznij naukę
darmowy ośrodek zdrowia (w Kanadzie)
coronary catheterization
rozpocznij naukę
koronarografia, angiografia tętnic wieńcowych
cystoscopy
rozpocznij naukę
cystoskopia, wziernikowanie pęcherza moczowego

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.