medyczne podstawowe

 0    1 219 fiszek    anaida
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

ankylosing spondylitis
rozpocznij naukę
usztywnienie kręgów

naczyniak

przedsionkowy

zatrucie lub przedawkowanie barbituranów

ślepota

brain-damaged
rozpocznij naukę
z uszkodzeniem mózgu (+1 inne znaczenie)

cancer patient
rozpocznij naukę
osoba chora na raka

leczenie i pielęgnacja stóp

laparoskopia (wziernikowanie jamy otrzewnej)

coniosis, dust disease
rozpocznij naukę
pylica płuc (choroba)

przeprowadzać próbę krzyżową

obłuszczać, odłuszczać (np. nerkę)

dermatoza, choroba skóry

diphtherial, also: diphtheric, also: diphtheritic
rozpocznij naukę
błoniczny, dyfteryjny

zaburzenie pamięci

electromyography
rozpocznij naukę
elektromiografia

endometritis
rozpocznij naukę
zapalenie błony śluzowej macicy

ESR, erythrocyte sedimentation rate
rozpocznij naukę
OB, odczyn Biernackiego, opad krwi

włókniak (+1 inne znaczenie)

gene therapy
rozpocznij naukę
terapia genowa

BrE dren śródbębenkowy (+1 inne znaczenie)

health screening
rozpocznij naukę
badania przesiewowe

hernioplasty
rozpocznij naukę
plastyka przepukliny

hydrocephalic, hydrocephalous
rozpocznij naukę
cierpiący na wodogłowie

immunodeficiency
rozpocznij naukę
niedobór odporności

pacjent, chory, hospitalizowany (+1 inne znaczenie)

rwa kulszowa, ischias

lentiwirus

mackintosh sheet
rozpocznij naukę
nieprzemakalna podkładka

microsurgical specialist
rozpocznij naukę
specjalista w dziedzinie mikrochirurgii

mięśniak

klasyfikacja chorób, nozologia

orofacial cleft defect
rozpocznij naukę
rozszczep wargi i podniebienia

paranoid schizophrenia
rozpocznij naukę
schizofrenia paranoidalna

mały napad padaczkowy

zapalenie płuc

wypadanie

rebound phenomenon
rozpocznij naukę
zespół odstawienia

wysypka różowa, różyczka

BrE podział kosztów utrzymania osoby niepełnosprawnej pomiędzy rodzinę i agendę pomocy społecznej

nacięcie mostka

tachycardiac
rozpocznij naukę
częstoskurczowy

trabeculectomy
rozpocznij naukę
trabekulektomia (okulistyczny zabieg operacyjny)

zapalenie naczyniówki oka

zgaga

plastyka naczynia

atrial fibrillation
rozpocznij naukę
migotanie przedsionków (zaburzenie rytmu serca)

papka barowa (podawana do połknięcia przed badaniem RTG)

blood alcohol content, BAC, blood alcohol level
rozpocznij naukę
poziom alkoholu we krwi

breath sounds
rozpocznij naukę
szmery oddechowe

cancer prevention
rozpocznij naukę
zapobieganie zachorowaniom na raka

chlamydia (choroba przenoszona drogą płciową) (+3 inne znaczenia)

BrE coelom, AmE celom
rozpocznij naukę
jama ciała

konizacja (wycięcie stożka tkanki z szyjki macicy)

crossover study
rozpocznij naukę
badanie skuteczności wariantów terapii

odkorkować, odmóżdżyć (+1 inne znaczenie)

desaturation
rozpocznij naukę
desaturacja

dypsomania, opilstwo okresowe

dyspareunia

electroretinogram, (abbreviation) ERG
rozpocznij naukę
elektroretinogram

endomorfik (osoba charakteryzująca się ciężką budową ciała)

etherize, BrE etherise
rozpocznij naukę
znieczulać eterem, usypiać eterem

włókniak (łagodny nowotwór)

gene-splicing
rozpocznij naukę
składanie genów

growth factor
rozpocznij naukę
czynnik wzrostowy

health system
rozpocznij naukę
system zdrowotny

operacja przepukliny

hydrocephaly, hydrocephalus
rozpocznij naukę
wodogłowie

immunodeficient
rozpocznij naukę
wykazujący obniżoną odporność

formal udar słoneczny (+2 inne znaczenia)

swędzenie, świąt (+1 inne znaczenie)


macrocephalic, macrocephalous
rozpocznij naukę
makrocefaliczny (wielkogłowy)

gorączka spowodowana zastojem mleka (u niemowlęcia)

miopatia

technical odżywiony, karmiony

lek sierocy

paraliż obustronny

phagocytosis
rozpocznij naukę
fagocytoza

pneumothorax
rozpocznij naukę
odma opłucnowa

profilaktyka

recommended daily amount, RDA
rozpocznij naukę
zalecana dawka dzienna

przepuklina (+4 inne znaczenia)

półpasiec (choroba) (+1 inne znaczenie)

still tissue
rozpocznij naukę
tkanka martwa

BrE tachypnoea, AmE tachypnea
rozpocznij naukę
przyspieszony oddech

tracheostomy tube
rozpocznij naukę
rurka intubacyjna

nauka o szczepionkach, wakcynologia

torbiel łojowa

alergolog

bezżółtaczkowy

atrial flutter
rozpocznij naukę
trzepotanie przedsionków (zaburzenie rytmu serca)

Barlow's syndrome, mitral valve prolapse
rozpocznij naukę
zespół Barlowa, wypadanie płatka zastawki mitralnej

blood blister
rozpocznij naukę
pęcherzyk wypełniony krwią

breech delivery, breech birth
rozpocznij naukę
poród pośladkowy

cancer research
rozpocznij naukę
badania nad rakiem

ostuda, plama barwnikowa (np. na twarzy)

cohort study
rozpocznij naukę
badanie kohorty

conjunctivitis
rozpocznij naukę
zapalenie spojówek

krup, ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli (+1 inne znaczenie)

zapalenie błony doczesnej

desensitization, BrE desensitisation
rozpocznij naukę
odczulanie

disease progression
rozpocznij naukę
rozwój choroby, postęp choroby

niestrawność

electroretinography
rozpocznij naukę
elektroretinografia

endoparasite
rozpocznij naukę
pasożyt wewnętrzny

etiologiczny

fibromatosis
rozpocznij naukę
włókniak

BrE general anaesthetic, AmE general anesthetic
rozpocznij naukę
środek znieczulenia ogólnego

guaiacum, guaiocum, guaiac resin
rozpocznij naukę
żywica gwajakowa

hearing loss
rozpocznij naukę
utrata słuchu (głównie częściowa)

heroic treatment
rozpocznij naukę
podtrzymywanie życia za wszelką cenę

hydropatyczny (związany z hydroterapią)

immunofluorescence
rozpocznij naukę
immunofluorescencja (metoda badania reakcji antygen-przeciwciało) (+1 inne znaczenie)

inhalator (+1 inne znaczenie)

tyfus

obrażenie, uszkodzenie, rana, zmiana chorobowa na ciele

macrocephaly
rozpocznij naukę
makrocefalia, wielkogłowie

sposób leczenia, procedura leczenia (+1 inne znaczenie)

krótkowzroczność

NSTEMI, non-ST elevation myocardial infarction
rozpocznij naukę
zawał bez uniesienia odcinka ST

orphan embryo
rozpocznij naukę
zamrożony embrion, do którego rodzice zrzekli się praw

parathyroidism
rozpocznij naukę
zaburzenie pracy gruczołów przytarczycznych

phalange, phalanx
rozpocznij naukę
falanga (kość palca, paliczek) (+1 inne znaczenie)

podologia, podiatria (dziedzina medycyny zajmująca się chorobami stóp)

proprietary medicine
rozpocznij naukę
lek chroniony patentem (o zastrzeżonej nazwie)

recovery position
rozpocznij naukę
pozycja bezpieczna (podczas udzielania pierwszej pomocy)

SAD, seasonal affective disorder
rozpocznij naukę
sezonowe zaburzenie afektywne

zespolenie (+7 innych znaczeń)

sztuczna przetoka

tamponada (zatrzymanie krwawienia przy użyciu gazy)

tracheotomia, nacięcie tchawicy

zakażenie pochwy

wheal response
rozpocznij naukę
bąbel pokrzywkowy

zasadowica, alkaloza (podwyższony poziom zasad we krwi)

atrioventricular block, AV block
rozpocznij naukę
blok przewodnictwa przedsionkowo-komorowego

barrel chest
rozpocznij naukę
beczkowata klatka piersiowa (okrągła, szeroka, odstająca)

skrzep krwi

Bright's disease
rozpocznij naukę
choroba Brighta

cancer screening
rozpocznij naukę
badania przesiewowe w kierunku chorób nowotworowych

blednica (+1 inne znaczenie)

zimny okład (z mokrego prześcieradła) (+1 inne znaczenie)

wrodzony (+3 inne znaczenia)

krupowy

prygotowywać wywar, wygotować

desert fever
rozpocznij naukę
kokcydioidmikoza

odhamowywać (+1 inne znaczenie)

utrudnione połykanie, dysfagia

electrosurgery
rozpocznij naukę
elektrochirurgia

endophtalmitis
rozpocznij naukę
wewnątrzgałkowe zapalenie oka

eugenika (dział medycyny)

włókniejący

general paralysis of the insane, (abbreviation) GPI
rozpocznij naukę
porażenie postępujące

ropień dziąsła

blok przewodnictwa sercowego

opryszczkowe zapalenie gardła

wodolecznictwo

wywołujący reakcję immunologiczną, immunogenny

wdychać (+2 inne znaczenia)

żółtaczka (+1 inne znaczenie)

zmniejszona liczba białych krwinek we krwi

makrosomia, gigantyzm

rzężenia wilgotne

zapalenie mięśni

karkowy

BrE orthopaedics, AmE orthopedics
rozpocznij naukę
ortopedia

dur rzekomy, paradur

phantom pregnancy
rozpocznij naukę
ciąża urojona

polio vaccine
rozpocznij naukę
szczepionka przeciw polio

prosopagnosia
rozpocznij naukę
prozopagnozja (zaburzenie polegające na nierozpoznawaniu twarzy)

recovery room
rozpocznij naukę
pokój wybudzeń (w szpitalu)

sól fizjologiczna (+1 inne znaczenie)

ślinotok

stoma patient
rozpocznij naukę
pacjent ze sztuczną przetoką

późny, opóźniony (zwłaszcza w odniesieniu do objawów choroby)

tracheotomy tube
rozpocznij naukę
rurka tracheotomijna

przecięcie nerwu błędnego, wagotomia

tłuszczak

allergic reaction
rozpocznij naukę
reakcja alergiczna

ankylosis, also: anchylosis
rozpocznij naukę
zesztywnienie stawu

atrioventricular dissociation
rozpocznij naukę
rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe

barrier nursing
rozpocznij naukę
trzymanie chorego w izolatce

blood clotting agent
rozpocznij naukę
czynnik krzepnięcia krwi

brittle bones, brittle-bone disease
rozpocznij naukę
wrodzona łamliwość kości

cancer specialist
rozpocznij naukę
onkolog, lekarz chorób nowotworowych

bledniczy

zawijać w mokre prześcieradło (dla zbicia gorączki) (+1 inne znaczenie)

connective tissue disease
rozpocznij naukę
kolagenoza, choroba kolagenowa

zamrażanie

decompensation
rozpocznij naukę
dekompensacja, niewyrównanie

zapalenie więzadła

disinhibiting
rozpocznij naukę
odhamowujący (+1 inne znaczenie)

zaburzenie mowy, dysfazja

electrotherapist
rozpocznij naukę
fizykoterapeuta zajmujący się elektrolecznictwem

endophthalmitis
rozpocznij naukę
zapalenie wnętrza gałki ocznej

prawidłowy oddech

fibromyalgia
rozpocznij naukę
fibromialgia

genetic counselling
rozpocznij naukę
poradnictwo genetyczne


heart rate, HR
rozpocznij naukę
tętno

opryszczka

wścieklizna, wodowstręt

immunoglobulin
rozpocznij naukę
immunoglobulina, przeciwciało

wdmuchiwać, przedmuchiwać

resekcja jelita czczego

leucotomy, leukotomy
rozpocznij naukę
leukotomia

magnetic resonance imaging
rozpocznij naukę
obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego

mongolizm, mongołowatość (o zespole Downa)

zapalenie błony bębenkowej

nuchal fold measurement
rozpocznij naukę
pomiar pogrubienia fałdu karkowego

BrE orthopnoea, AmE orthopnea
rozpocznij naukę
prawidłowe oddychanie tylko w pozycji stojącej

pozajelitowy

halucynacje węchowe

poliomyelitis, polio
rozpocznij naukę
choroba Heinego-Medina, paraliż dziecięcy, polio

prostate cancer
rozpocznij naukę
rak prostaty

recovery team
rozpocznij naukę
zespół pobierający tkanki (do przeszczepu) (+1 inne znaczenie)

salmonella

sickle-cell anaemia
rozpocznij naukę
niedokrwistość sierpowata

stomach stapling
rozpocznij naukę
chirurgiczne zmniejszenie żołądka

zapalenie ścięgien

jaglica, trachoma (przewlekłe zapalenie spojówki i rogówek)

valve regurgitation
rozpocznij naukę
niedomykalność zastawki

zastrzał, zanokcica

technical dysk międzykręgowy (+1 inne znaczenie)

atroficzny, zwyrodniały (+1 inne znaczenie)

BrE basal anaesthesia, AmE basal anesthesia
rozpocznij naukę
znieczulenie podstawowe

blood corpuscle
rozpocznij naukę
komórka krwi

żywność w stanie stałym (+1 inne znaczenie)

cancer surgery
rozpocznij naukę
operacja usunięcia raka

ChM, MS, Master of Surgery
rozpocznij naukę
magister w dziedzinie chirurgii (odpowiednik doktora w innych dziedzinach)

kolka, ból kolkowy

powodować zaparcie

o nieznanej etiologii

decompression sickness
rozpocznij naukę
choroba kesonowa

włókniec, guz z fibroplastów (+1 inne znaczenie)

zwichnięty

dysfonia

electrotherapy
rozpocznij naukę
elektroterapia, elektrolecznictwo

wziernik do badaniu wnętrz jam, endoskop

wypróżniający (np. środek)

zwłóknienie

genetic ID card
rozpocznij naukę
osobista karta genetyczna

zmysł smaku (+1 inne znaczenie)

ton serca

herpes zoster
rozpocznij naukę
półpasiec

hydrotherapeutic
rozpocznij naukę
wodoleczniczy

immunological
rozpocznij naukę
immunologiczny

insufflation
rozpocznij naukę
wdmuchiwanie (+1 inne znaczenie)

BrE kalaemia, AmE kalemia
rozpocznij naukę
stężenie potasu we krwi

BrE leukaemia, AmE leukemia
rozpocznij naukę
białaczka, leukemia

malabsorption
rozpocznij naukę
złe wchłanianie pokarmu

jednooki

myringoplasty
rozpocznij naukę
plastyka błony bębenkowej

nuchal translucency
rozpocznij naukę
przezierność fałdu karkowego

ortoptyka

niedowład, porażenie postępujące

pharmacokinetics
rozpocznij naukę
farmakokinetyka

technical nadmierne pragnienie

prostatectomy
rozpocznij naukę
prostatektomia, wycięcie gruczołu krokowego

odbytniczy (związany z odbytem)

salmonella poisoning
rozpocznij naukę
zatrucie salmonellą

SIDS, sudden infant death syndrome
rozpocznij naukę
nagła śmierć łóżeczkowa

stolec (+1 inne znaczenie)

zapalenie ścięgna

wyciąg chirurgiczny (stosowany przy złamaniach kości) (+3 inne znaczenia)

zastawkowy

krew pełna, krew całkowita

alloprzeszczep, przeszczep allogeniczny

arytmia, niemiarowość

attention-deficit disorder, ADD
rozpocznij naukę
zespół nadpobudliwości psychoruchowej

komórka podstawna, komórka warstwy podstawnej

blood count, blood constituency
rozpocznij naukę
morfologia (skład morfologiczny krwi)

bromatherapy
rozpocznij naukę
leczenie dietą

oddział onkologiczny

cholangiogram
rozpocznij naukę
zdjęcie rentgenowskie dróg żółciowych

kolkowy

consultancy fees
rozpocznij naukę
opłata za wizytę u specjalisty

cryptorchidism
rozpocznij naukę
wnętrostwo

obkurczać śluzówkę, zmniejszać przekrwienie (+1 inne znaczenie)

detached retina
rozpocznij naukę
odklejona siatkówka

dissecting forceps
rozpocznij naukę
kleszczyki do preparowania

BrE dyspnoea, AmE dyspnea
rozpocznij naukę
duszności

elephantiasis
rozpocznij naukę
słoniowacizna (nasilony obrzęk kończyn na skutek utrudnionego odpływu chłonki)

endoskopowy

wywracać na zewnątrz

gościec mięśniowo-ścięgnisty

genetic manipulation
rozpocznij naukę
manipulacja genetyczna

BrE gynaecology, AmE gynecology
rozpocznij naukę
ginekologia

heart surgeon
rozpocznij naukę
kardiochirurg

wirus opryszczki

hydrotherapy
rozpocznij naukę
wodolecznictwo, hydroterapia (dział fizjoterapii)

immunologist
rozpocznij naukę
immunolog

insulin level
rozpocznij naukę
poziom insuliny

Kaposi's sarcoma
rozpocznij naukę
mięsak Kaposiego

leukocytosis
rozpocznij naukę
leukocytoza, zwiększona liczba białych krwinek we krwi

malignancy, also: malignance
rozpocznij naukę
technical guz, nowotwór (+1 inne znaczenie)

monocular vision
rozpocznij naukę
widzenie jednooczne

nacięcie błony bębenkowej

nulligravida
rozpocznij naukę
technical nieródka (kobieta, która nigdy nie była w ciąży)

ortoptyk

parestezja (samoistne wrażenie czuciowe zdrętwienia, mrowienia lub kłucia)

pharmacopoeia
rozpocznij naukę
farmakopea, lekospis

BrE polymenorrhoea, AmE polymenorrhea
rozpocznij naukę
nadmierne częste miesiączkowanie

protetyczny

wziernikowanie odbytnicy

salmonellosis
rozpocznij naukę
salmonelloza

sylikoza, krzemica, pylica płuc

strangulation
rozpocznij naukę
podwiązanie (np. żyły) (+1 inne znaczenie)

bolesne parcie na mocz lub stolec

transcutaneous
rozpocznij naukę
przezskórny

valvular insufficiency
rozpocznij naukę
niedomykalność zastawki

cierpiący na afazję czuciową

łysienie

allopath, also: allopathist
rozpocznij naukę
alopata (lekarz leczący metodą alopatii, niehomeopata)

arsenical poisoning
rozpocznij naukę
zatrucie arszenikiem

formal osłabić działanie (np. wirusa) (+1 inne znaczenie)

basal cell carcinoma
rozpocznij naukę
rak podstawnokomórkowy

blood disorder
rozpocznij naukę
choroba krwi

zatrucie bromem

cancer-causing
rozpocznij naukę
rakotwórczy, kancerogenny

cholecystectomy
rozpocznij naukę
wycięcie pęcherzyka żółciowego

colicky baby
rozpocznij naukę
niemowlę ze skłonnością do kolki

consulting hours
rozpocznij naukę
godziny przyjęć

crystal therapy
rozpocznij naukę
uzdrawianie kryształami

decortication
rozpocznij naukę
dekortykacja (+1 inne znaczenie)

oczyszczać (np. ranę)

rozstrzeń (patologiczne rozszerzenie)

dyspraksja (schorzenie powodujące problemy z poruszaniem się)

elephantiastic
rozpocznij naukę
słoniowaty, dotknięty słoniowacizną

endoscopic retrograde cholangiopancreatography, ERCP
rozpocznij naukę
endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (badanie obrazowe dróg żółciowych i trzustkowych)

wynicowanie, wywinięcie

rzężenia drobnobańkowe

genetic predisposition, genetic susceptibility
rozpocznij naukę
uwarunkowania genetyczne

budowa i wygląd ciała (głównie pod względem podatności na choroby)

heart transplant
rozpocznij naukę
przeszczep serca

opryszczkowy (+1 inne znaczenie)

hyperacidity
rozpocznij naukę
nadkwaśność

immunologia

insulin resistance, (abbreviation) IR
rozpocznij naukę
insulinoodporność

zapalenie rogówki

BrE leukorrhoea, AmE leukorrhea
rozpocznij naukę
upławy

malignant tumor
rozpocznij naukę
nowotwór złośliwy

monomania, opanowanie przez natrętną ideę (rodzaj paranoi)

narkolepsja

technical nieródka (kobieta, która nigdy nie rodziła)

orteza (aparat ortopedyczny)

Parkinson's disease
rozpocznij naukę
choroba Parkinsona

zapalenie gardła

polyneuropathy
rozpocznij naukę
polineuropatia, neuropatia wielu nerwów obwodowych

protein deficiency
rozpocznij naukę
niedobór białka

refleksologia

zapalenie jajowodu

simple fracture
rozpocznij naukę
złamanie zamknięte

bolesne oddawanie moczu kroplami

tennis elbow
rozpocznij naukę
łokieć tenisisty (rodzaj schorzenia stawów)

transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS
rozpocznij naukę
przezskórna elektryczna stymulacja nerwów

spray, aerozol (+3 inne znaczenia)

word deafness
rozpocznij naukę
afazja czuciowa, afazja sensoryczna

alopatyczny (zgodny z zasadami medycyny konwencjonalnej)

arterialization
rozpocznij naukę
arterializacja (krwi) (+1 inne znaczenie)

audiometric examination room
rozpocznij naukę
gabinet badań audiometrycznych

basic life support, BLS
rozpocznij naukę
podstawowe zabiegi resuscytacyjne

blood factor negative
rozpocznij naukę
czynnik Rh ujemny

oskrzelowy

rakowieć

cholecystitis
rozpocznij naukę
zapalenie pęcherzyka żółciowego

colitis, also: colonitis
rozpocznij naukę
zapalenie okrężnicy

contact dermatitis
rozpocznij naukę
zapalenie skóry kontaktowe

cumulative action
rozpocznij naukę
działanie skojarzone leku

pozycja chorego w łóżku

odtruwać

AmE rozstrzeń (patologiczne rozszerzenie)

dysrytmia

usunięcie zatoru

endoscopically
rozpocznij naukę
endoskopowo

zaróbka leku (+1 inne znaczenie)

finger clubbing
rozpocznij naukę
palce pałeczkowate

genetic relationship
rozpocznij naukę
pokrewieństwo genetyczne

BrE haematemesis, AmE hematemesis
rozpocznij naukę
wymioty fusowate

heart transplant patient
rozpocznij naukę
pacjent z przeszczepionym sercem

heteroprzeszczep

BrE hyperaesthesia, AmE hyperesthesia
rozpocznij naukę
przeczulica

immunopathology
rozpocznij naukę
immunopatologia

insulin shock
rozpocznij naukę
wstrząs insulinowy

keratoplasty
rozpocznij naukę
keratoplastyka (przeszczepienie rogówki)

liszaj (swędzący wykwit na skórze) (+1 inne znaczenie)

gorączka maltańska (przewlekła i zakaźna choroba)

monomaniak (+1 inne znaczenie)

sekcja zwłok, autopsja

nutraceutical
rozpocznij naukę
nutraceutyki (produkty spożywcze, których spożywanie przynosi człowiekowi korzyści zdrowotne)

ból kości

parkinsonism
rozpocznij naukę
parkinsonizm

pharyngoscopy
rozpocznij naukę
wziernikowanie gardła

polyp, polypus
rozpocznij naukę
polip (twór o cechach łagodnego nowotworu) (+1 inne znaczenie)

białkomocz (występowanie białka w moczu)

środek obniżający temperaturę ciała (+3 inne znaczenia)

sarkoidoza (choroba)

singleton pregnancy
rozpocznij naukę
ciąża pojedyncza

strawberry mark
rozpocznij naukę
znamię naczyniowe

tension headache
rozpocznij naukę
napięciowy ból głowy

transdermal patch
rozpocznij naukę
plaster przezskórny

ospa wietrzna

workaholism, work addiction, technical ergomania
rozpocznij naukę
pracoholizm (uzależnienie od pracy)

alopatia, medycyna konwencjonalna

arteriologia (nauka o tętnicach)

auditory agnosis
rozpocznij naukę
agnozja słuchowa

BCG (szczepionka przeciw gruźlicy)

blood factor positive
rozpocznij naukę
czynnik Rh dodatni

bronchial tubes
rozpocznij naukę
oskrzela

dotknięty rakiem

cholecystogram
rozpocznij naukę
zdjęcie rentgenowskie pęcherzyka żółciowego

collagen implant
rozpocznij naukę
implant kolagenowy (stosowany w chirurgii plastycznej)

alergen kontaktowy

cumulative poison
rozpocznij naukę
trucizna gromadząca się w organiźmie

decubitus ulcer
rozpocznij naukę
odleżyna

detoxification, detoxication
rozpocznij naukę
detoksykacja, odtruwanie, detoks (+1 inne znaczenie)

ciężki stan, wyczerpanie (+4 inne znaczenia)

dystocja

zator

endoskopia

zdzierać skórę (+1 inne znaczenie)

BrE ochraniacz na palec

genetic testing
rozpocznij naukę
badania genetyczne

BrE haematic, AmE hematic
rozpocznij naukę
dotyczący krwi, zawarty we krwi, wywołujący zmiany we krwi

udar cieplny

heterotaxy, heterotaxis, heterotaxia
rozpocznij naukę
heterotaksja, nieprawidłowe usytuowanie narządów

BrE hyperamylasaemia, AmE hyperamylasemia
rozpocznij naukę
podwyższona ilość amylazy we krwi

immunostimulant
rozpocznij naukę
środek immunostymulujący (+1 inne znaczenie)

insulin treatment
rozpocznij naukę
terapia insulinowa

keratotomia (nacięcie rogówki)

life-support machine
rozpocznij naukę
respirator

mammograf

mononucleosis
rozpocznij naukę
mononukleoza

necrotizing fasciitis
rozpocznij naukę
martwicze zapalenie powięzi

nystagmus, ocular ataxia
rozpocznij naukę
oczopląs

zapalenie kości

parodontosis
rozpocznij naukę
paradentoza, przyzębica

phenylketonuria
rozpocznij naukę
fenyloketonuria (choroba genetyczna)

technical żarłoczność, nadmierne łaknienie

reguły postępowania (+3 inne znaczenia)

regurgitation
rozpocznij naukę
regurgitacja (przesunięcie treści pokarmowej z żołądka do przełyku bez odruchu wymiotnego) (+1 inne znaczenie)

sarcomatosis
rozpocznij naukę
mięsakowatość

sinus arrhythmia
rozpocznij naukę
niemiarowość zatokowa

strep throat
rozpocznij naukę
AmE choroba gardła, zapalenie gardła

potworniak (nowotwór wywodzący się z komórek zarodkowych)

BrE transient ischaemic attack, AmE transient ischemic attack, TIA
rozpocznij naukę
przemijający atak niedokrwienny, TIA

varix, varicose vein
rozpocznij naukę
żylak

writer's cramp
rozpocznij naukę
skurcz ręki, kurcz pisarski

arteriosclerosis
rozpocznij naukę
miażdżyca, arterioskleroza

wziernik uszny

BDS, Bachelor of Dental Surgery
rozpocznij naukę
BrE technik chirurgii stomatologicznej

przepływ krwi

bronchiectasis
rozpocznij naukę
rozstrzeń oskrzeli

rakowaty, nowotworowy

cholecystolithiasis
rozpocznij naukę
kamica pęcherzyka żółciowego

collapsed lung
rozpocznij naukę
niedodma

contagious aphtha
rozpocznij naukę
pryszczyca

cupping glass
rozpocznij naukę
bańka

deep therapy
rozpocznij naukę
głęboka radioterapia

detoxify, informal detox
rozpocznij naukę
oczyszczać z substancji toksycznych (+1 inne znaczenie)

diuretically
rozpocznij naukę
moczopędnie

dystrofia

czop zatorowy

endoskeletal
rozpocznij naukę
dotyczący szkieletu wewnętrznego

złuszczanie się (+1 inne znaczenie)

first-degree atrioventricular block
rozpocznij naukę
blok przedsionkowo-komorowy I stopnia

gentamycyna

BrE haematinic, BrE haematic, AmE hematinic, AmE hematic
rozpocznij naukę
czynnik poprawiający stan krwi

heat treatment
rozpocznij naukę
termoterapia (+1 inne znaczenie)

heterotransplant
rozpocznij naukę
heterotransplantacja

BrE hypercalcaemia, AmE hypercalcemia
rozpocznij naukę
nadmiar wapnia we krwi, hiperkalcemia

immunosuppression, immunodepression
rozpocznij naukę
immunosupresja

insulin-dependency
rozpocznij naukę
insulinozależność

BrE ketonaemia, AmE ketonemia
rozpocznij naukę
ketonemia, ciała ketonowe we krwi

podwiązanie (np. żyły, tętnicy, jajników)

mammografia

monoterapia

kora nowa, neokorteks, izokorteks

observation ward
rozpocznij naukę
oddział obserwacyjny

osteoarthritis
rozpocznij naukę
choroba zwyrodnieniowa stawów

parrot fever
rozpocznij naukę
choroba papuzia, papuzica

stulejka

polipowatość

proton pump inhibitor
rozpocznij naukę
inhibitor pompy protonowej (wodorowej)

środek zwiotczający (+1 inne znaczenie)

świerzb (choroba skóry)

zahamowanie zatokowe

streptococcal, streptococcic, strep
rozpocznij naukę
paciorkowcowy

terminal ward
rozpocznij naukę
oddział opieki paliatywnej

trench fever
rozpocznij naukę
gorączka okopowa (ostra choroba zakaźna)

naczyniowy

żółtak, kępka żółta

stopniowo przywracający zdrowie (+2 inne znaczenia)

arteriotomia (nacięcie tętnicy)

osłuchiwać

szerzyć się (np. o epidemii)

blood lead level
rozpocznij naukę
poziom ołowiu we krwi

bronchiolitis
rozpocznij naukę
zapalenie oskrzelików

rakowaty (+1 inne znaczenie)

cholelithiasis
rozpocznij naukę
kamica pęcherzyka żółciowego

collateral relationship
rozpocznij naukę
pokrewieństwo drugorzędne, pokrewieństwo w linii bocznej

czynnik zakaźny, zarazek, drobnoustrój chorobotwórczy

curarize, BrE curarise
rozpocznij naukę
leczyć kurarą (+1 inne znaczenie)

deep vein thrombosis, (abbreviation) DVT
rozpocznij naukę
zakrzepica żył głębokich

detumescence
rozpocznij naukę
ustąpienie obrzęku (+1 inne znaczenie)

diverticulitis
rozpocznij naukę
zapalenie uchyłka

dystrophy, muscular dystrophy
rozpocznij naukę
dystrofia (zaburzenia w odżywianiu tkanki, narządu lub całego organizmu)

nacierać (np. maścią)

śródbłonkowy

rozweselający, pobudzający (np. czynnik)

przetoka (kanał między narządami)

geriatryczny (związany z geriatrią) (+1 inne znaczenie)

haematochezia
rozpocznij naukę
obecność świeżej krwi w kale

udar cieplny

rozworowy

hypercalciuria
rozpocznij naukę
nadmiar wapnia w moczu

immunosuppressive
rozpocznij naukę
środek immunosupresyjny (+1 inne znaczenie)

insulin-dependent
rozpocznij naukę
insulinozależny

ketonuria, obecność ciał ketonowych w moczu

przesunięcie się dziecka w stronę kanału rodnego

parch, świerzb (choroba objawiająca się swędzeniem)

Montezuma's revenge
rozpocznij naukę
informal biegunka podróżnych

neoplazja (zmiana przednowotworowa) (+1 inne znaczenie)

obsessive neurosis
rozpocznij naukę
nerwica natręctw

ból kostny

stracić (np. dużo krwi) (+21 innych znaczeń)

zapalenie żyły

technical wielomocz, nadmierne moczenie

świąd

nawracający

świerzbowaty (+1 inne znaczenie)

sinus rhythm
rozpocznij naukę
rytm zatokowy

streptococcus
rozpocznij naukę
paciorkowiec (bakteria)

badanie (np. krwi) (+10 innych znaczeń)

trepan, trephine
rozpocznij naukę
trepan (narzędzie chirurgiczne) (+1 inne znaczenie)

unaczynienie

przeszczep heterogeniczny

ambulanceman
rozpocznij naukę
sanitariusz pogotowia ratunkowego

altitude sickness
rozpocznij naukę
choroba wysokościowa

zapalenie tętnicy

auscultation
rozpocznij naukę
osłuchiwanie (medyczny zabieg diagnostyczny)

Bell's palsy
rozpocznij naukę
samoistne porażenie nerwu twarzowego

blood plasma
rozpocznij naukę
osocze krwi

odnoszący się do zapalenia oskrzeli

zgorzelinowe zapalenie jamy ustnej (+1 inne znaczenie)

cholera (choroba)

zwarcica

contract practice
rozpocznij naukę
opieka lekarska za z góry opłaconą odpłatnością

wyłyżeczkowanie

deer fly fever
rozpocznij naukę
tularemia

deuteranopia
rozpocznij naukę
ślepota na barwę zieloną

diverticulosis
rozpocznij naukę
uchyłkowatość (+2 inne znaczenia)

bolesne lub trudne oddawanie moczu

embryological, also: embryologic
rozpocznij naukę
embriologiczny

endothelioma
rozpocznij naukę
śródbłoniak

egzokrynowy, zewnątrzwydzielniczy

oparzenie spowodowane eksplozją atomową

geriatria (dział medycyny zajmujący się chorobami wieku starczego)

BrE haematological, BrE haematologic, AmE hematological, AmE hematologic
rozpocznij naukę
hematologiczny\

dotyczący pierwszego tygodnia życia (+1 inne znaczenie)

high-dependency
rozpocznij naukę
specjalnej troski

BrE hyperglycaemia, AmE hyperglycemia
rozpocznij naukę
hiperglikemia, podwyższona ilość glukozy we krwi

immunotherapy
rozpocznij naukę
immunoterapia

intensive care
rozpocznij naukę
oddział intensywnej opieki medycznej

kwasica ketonowa (zwiększona produkcai i stężenie we krwi ciał ketonowych)

lipoliza (likwidacja zbędnej tkanki tłuszczowej)

Mantoux test, PPD test, Tuberculin Sensitivity Test
rozpocznij naukę
próba tuberkulinowa

morbid anatomy
rozpocznij naukę
anatomia patologiczna

guz, nowotwór

obsessive-compulsive disorder, OCD
rozpocznij naukę
nerwica natręctw, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

osteomalacia
rozpocznij naukę
rozmiękanie kości, osteomalacja

test plasterkowy, próba plasterkowa

flebologia (dział medycyny zajmujący się chorobami żył)

wszechstronny, o wszechstronnym charakterze (+1 inne znaczenie)

łuszczyca

oddział nefrologii

tomografia (+2 inne znaczenia)

zapalenie zatok

streptomycin
rozpocznij naukę
streptomycyna

jądrowy, związany z jądrem (osobnika płci męskiej)

ocena stanu zdrowia rannych

technical podwiązanie nasieniowodów (+1 inne znaczenie)

xenotransplant
rozpocznij naukę
transplantacja ksenogeniczna (+1 inne znaczenie)

Alzheimer's disease
rozpocznij naukę
choroba Alzheimera

ból stawowy


łagodny (nie złośliwy)

blood poisoning
rozpocznij naukę
zakażenie krwi, posocznica

zapalenie oskrzeli

cannula, also: canula
rozpocznij naukę
kaniula, rurka

choleryna

kolodium

skurczowy (+1 inne znaczenie)

łyżeczka, skrobaczka (+2 inne znaczenia)

defensive medicine
rozpocznij naukę
AmE leczenie posługujące się rozbudowaną diagnostyką (na wypadek błędu w sztuce lekarskiej)

devil's dung
rozpocznij naukę
asafetyda, czarcie łajno, smrodziec

diverticulum
rozpocznij naukę
uchyłek (workowate uwypuklenie ściany narządu)

bakteria E. coli, pałeczka okrężnicy

embryologically
rozpocznij naukę
embriologicznie

endotracheal intubation
rozpocznij naukę
intubacja dotchawiczna

exophthalmos
rozpocznij naukę
wytrzeszcz oczu

powracanie przebytych doznań (np. po użyciu narkotyków) (+3 inne znaczenia)

germ carrier
rozpocznij naukę
nosiciel zarazków

BrE haematologist, AmE hematologist
rozpocznij naukę
hematolog

otępienie umysłowe, letarg (+1 inne znaczenie)

higher nervous activity
rozpocznij naukę
podwyższona czynność nerwowa

hyperhidrosis
rozpocznij naukę
nadpotliwość

zaklinowanie (+2 inne znaczenia)

intensive care unit, ICU
rozpocznij naukę
oddział intensywnej terapii, oddział intensywnej opieki medycznej, OIOM

keyhole surgery
rozpocznij naukę
chirurgia endoskopowa

tłuszczak, lipoma

old-fashioned malaria, zimnica

ryzyko powikłań, liczba powikłań (+1 inne znaczenie)

ból w okolicy nerek

położnictwo

osteomyelitis
rozpocznij naukę
zapalenie szpiku kostnego

drożność

flegma, ślina, śluz (+1 inne znaczenie)

BrE poor metaboliser, AmE poor metabolizer
rozpocznij naukę
osoba bardzo słabo lub w ogóle niemetabolizująca danego leku

psychic surgery
rozpocznij naukę
chirurgia fantomowa

repetitive strain injury, RSI
rozpocznij naukę
zespół RSI, choroba komputerowa (choroba dłoni spowodowana ciągłym używaniem klawiatury)

scanning equipment
rozpocznij naukę
sprzęt do tomografii (+1 inne znaczenie)

skin disease
rozpocznij naukę
choroba skórna

stress fracture
rozpocznij naukę
złamanie przeciążeniowe (+1 inne znaczenie)

tetanus, informal lockjaw
rozpocznij naukę
tężec

trichomonas vaginalis
rozpocznij naukę
latin rzęsistek pochwowy

vaso-vagal episode
rozpocznij naukę
utrata przytomności, omdlenie

xenotransplantation
rozpocznij naukę
ksenotransplantacja (przeszczep między osobnikami należącymi do różnych gatunków)

ambulance driver
rozpocznij naukę
kierowca ambulansu

artretyzm, zapalenie stawów

auto-immune disease
rozpocznij naukę
choroba systemu odpornościowego

benign tumor
rozpocznij naukę
nowotwór łagodny

blood product
rozpocznij naukę
produkt krwiopochodny

bronchograph
rozpocznij naukę
bronchograf

capitation fee
rozpocznij naukę
wynagrodzenie zależne od liczby przyjętych pacjentów (+1 inne znaczenie)

cholesteatoma
rozpocznij naukę
perlak (nowotwór)

colorectal cancer, colon cancer
rozpocznij naukę
rak jelita grubego

przykurcz

cut the umbilical cord
rozpocznij naukę
przeciąć pępowinę

defervescence
rozpocznij naukę
ustąpienie gorączki

devil's grip
rozpocznij naukę
ból opłucnej

do a blood test on sb
rozpocznij naukę
zbadać komuś krew

krwawa wybroczyna

embryologist
rozpocznij naukę
embriolog

nabiegać krwią (+2 inne znaczenia)

wypierający (np. środek) (+1 inne znaczenie)

płaska stopa (+2 inne znaczenia)

German measles, rubella
rozpocznij naukę
różyczka (choroba zakaźna)

BrE haematology, AmE hematology
rozpocznij naukę
hematologia

hectic fever
rozpocznij naukę
gorączka hektyczna

hippopotomonstrosesquipedaliophobia
rozpocznij naukę
lęk przed długimi słowami

hyperkinesis
rozpocznij naukę
hiperkineza (powstawanie ruchów mięśni wywołanych nieprawidłowościami działania części ośrodkowego układu narwowego)

bez normalnego otworu (+2 inne znaczenia)

intercurrent
rozpocznij naukę
współistniejący (o chorobie)

odmrożenie

tłuszczakomięsak

mass screening
rozpocznij naukę
masowe badania przesiewowe

chorobowo (+1 inne znaczenie)

wycięcie nerki

zaparcie, zatwardzenie, niedrożność (+3 inne znaczenia)

narośl kostna

patent ductus arteriosus, PDA
rozpocznij naukę
przetrwały przewód tętniczy

fotyzm (złudne wrażenia świetlne lub barwne)

population genetics
rozpocznij naukę
genetyka populacyjna

psychomotoryczny

implantować (np. kończynę) (+1 inne znaczenie)

scarlet fever, scarlatina
rozpocznij naukę
szkarlatyna

skin perfusion
rozpocznij naukę
skórny przepływ krwi

świst krtaniowy, szmer

tetralogy of Fallot
rozpocznij naukę
tetralogia Fallota

trichomoniasis
rozpocznij naukę
rzęsistkowica pochwy

vasoconstriction
rozpocznij naukę
zwężenie naczyń

suchość w ustach, suchość jamy ustnej

arthrodynia, arthralgia
rozpocznij naukę
ból stawowy

auto-injector
rozpocznij naukę
autostrzykawka, strzykawka automatyczna

beri-beri (choroba wywołana brakiem witamin)

surowica krwi

bronchopneumonia
rozpocznij naukę
odoskrzelowe zapalenie płuc

kapsułkowy (+2 inne znaczenia)

cholesterol count, cholesterol level
rozpocznij naukę
poziom cholesterolu

wytworzenie przetoki okrężniczoskórnej, kolostomia

contraindicated
rozpocznij naukę
przeciwwskazany

skórny

defibrillate
rozpocznij naukę
defibrylować

dextrocardia
rozpocznij naukę
dekstrokardia, prawostronne położenie serca

(abbreviation) Doctor of Chiropractic, D.C.
rozpocznij naukę
AmE doktor kręgarstwa

krwawy wylew podskórny, wybroczyna

emergency ambulance service
rozpocznij naukę
pogotowie ratunkowe

engraft, ingraft
rozpocznij naukę
wszczepiać (+1 inne znaczenie)

exsanguination
rozpocznij naukę
pobranie krwi

spędzać czas w wodnej komorze relaksacyjnej (+14 innych znaczeń)

gerontological
rozpocznij naukę
gerontologiczny

BrE haematoma, AmE hematoma
rozpocznij naukę
krwiak

hectic flush
rozpocznij naukę
gorączkowe wypieki

histocompatibility
rozpocznij naukę
zgodność tkankowa

BrE hyperlipidaemia, AmE hyperlipidemia
rozpocznij naukę
hyperlipidemia, podwyższony poziom lipidów

imperforation
rozpocznij naukę
brak normalnego otworu, atrezja

intermittent claudication
rozpocznij naukę
chromanie przestankowe (objaw chorobowy związany z niedokrwieniem)

kidney dialysis
rozpocznij naukę
dializa nerek

listerioza (choroba bakteryjna) (+1 inne znaczenie)

wycięcie sutka, wycięcie gruczołu sutkowego

morphine addict
rozpocznij naukę
morfinista (osoba uzależniona od morfiny)

nephrologist
rozpocznij naukę
nefrolog

zamykający, blokujący (+2 inne znaczenia)

operacja odtwórcza kości

pathologically
rozpocznij naukę
patologicznie (+1 inne znaczenie)

photodynamic
rozpocznij naukę
fotodynamiczny

population study
rozpocznij naukę
badanie populacji

psychoneurosis
rozpocznij naukę
psychonerwica

reposition of fracture
rozpocznij naukę
nastawienie, złożenie (złamanej kości)

ischiasowy (np. ból) (+1 inne znaczenie)

skin prick test
rozpocznij naukę
punktowy test skórny

udar mózgu (wylew krwi do mózgu) (+9 innych znaczeń)

talasemia (niedokrwistość tarczowatokrwinkowa)

triple-drug therapy
rozpocznij naukę
leczenie trójlekiem

vasoconstrictor
rozpocznij naukę
środek powodujący zwężenie naczyń (+1 inne znaczenie)

frambezja, malinica, jagodzica

ambulancewoman
rozpocznij naukę
sanitariuszka pogotowia ratunkowego

artificial insemination
rozpocznij naukę
sztuczna inseminacja (sztuczne zapłodnienie)

autoklaw (urządzenie do sterylizacji narzędzi) (+1 inne znaczenie)

dwuwklęsły (+1 inne znaczenie)

poziom cukru we krwi

bronchoscope
rozpocznij naukę
bronchoskop, wziernik oskrzelowy

zapalenie torebki

cholesterol screening
rozpocznij naukę
okresowe badanie poziomu cholesterolu

siara, pierwsze mleko matki

contraindication
rozpocznij naukę
przeciwwskazanie

skórnie

odwłóknić, usunąć włóknik

prawooczny, lepiej widzący prawym okiem

dolichocephalic
rozpocznij naukę
długogłowy

ECG, electrocardiogram
rozpocznij naukę
EKG, elektrokardiogram

emergency medical service, EMS
rozpocznij naukę
AmE pogotowie ratunkowe

enteric, enteral
rozpocznij naukę
jelitowy

wycinać

focal infection
rozpocznij naukę
zakażenie ogniskowe

gerontologist
rozpocznij naukę
gerontolog

BrE haematuria, AmE hematuria
rozpocznij naukę
krwiomocz

Heimlich maneuver, Heimlich procedure
rozpocznij naukę
zabieg Heimlicha (uderzenie tuż pod mostkiem stosowane w przypadku dławienia się)

histological, histologic
rozpocznij naukę
histologiczny

hypermetropia
rozpocznij naukę
dalekowzroczność

impetiginous
rozpocznij naukę
liszajcowaty

intermittent cramp
rozpocznij naukę
tężyczka

naczynie medyczne w kształcie nerki

listerioza (choroba zakaźna)

zapalenie sutka, zapalenie gruczołu mlekowego

morphine addiction
rozpocznij naukę
morfinizm (uzależnienie od morfiny)

nefrologia (dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami nerek leczonych nieinwazyjnie)

obstrukcyjny

osteoporosis
rozpocznij naukę
osteoporoza, zrzeszotnienie kości

patologia (dziedzina medycyny)

phthisiology
rozpocznij naukę
ftyzjologia, ftyzjatria (nauka o rozpoznawaniu i leczeniu gruźlicy)

portal circulation
rozpocznij naukę
krążenie wrotne

psychoneurotic
rozpocznij naukę
psychoneurotyczny

resekcja, wycięcie (np. narządu) (+1 inne znaczenie)

ischias, rwa kulszowa (ból nerwu kulszowego)

BrE sleep apnoea, AmE sleep apnea
rozpocznij naukę
bezdech senny, bezdech śródsenny

study design
rozpocznij naukę
projekt badania, metodyka badania

the educationally subnormal, ESN
rozpocznij naukę
opóźnieni umysłowo

trokar (narzędzie chirurgiczne)

vasodilatation
rozpocznij naukę
rozszerzenie naczyń

yellow fever
rozpocznij naukę
żółta febra (+1 inne znaczenie)

BrE amenorrhoea, AmE amenorrhea
rozpocznij naukę
brak miesiączki

pacjent, który może sam chodzić

artificial insemination by husband, (abbreviation) AIH
rozpocznij naukę
sztuczne zapłodnienie nasieniem męża

autograft, autotransplant
rozpocznij naukę
przeszczep autogeniczny, autoprzeszczep

żółć (płyn wątrobowy) (+1 inne znaczenie)

badanie krwi

bronchoscopy
rozpocznij naukę
wziernikowanie oskrzeli, bronchoskopia

cierpiący na czyraki (+1 inne znaczenie)

cholesterol test
rozpocznij naukę
test na poziom cholesterolu

nacięcie okrężnicy

contrast medium
rozpocznij naukę
środek kontrastowy (do robienia zdjęć RTG)

sinica (sinoniebieskie zabarwienie skóry spowodowane niedotlenieniem organizmu)

deficiency disease
rozpocznij naukę
choroba spowodowana niedoborem (np. minerałów)

cukrzyca osób otyłych

narząd dawcy

ECG test, (abbreviation) EKG, (abbreviation) ECG
rozpocznij naukę
badanie EKG

emergency medical technician, EMT
rozpocznij naukę
sanitariusz pogotowia ratunkowego

enteric fever
rozpocznij naukę
dur brzuszny

exteriorize, BrE exteriorise
rozpocznij naukę
wyłaniać (np. organ) (+1 inne znaczenie)

BrE foetal alcohol syndrome, AmE fetal alcohol syndrome, FAS
rozpocznij naukę
płodowy zespół alkoholowy

technical ciąża (+1 inne znaczenie)

BrE haemocompatible, AmE hemocompatible
rozpocznij naukę
krwiopodobny

heliotherapy
rozpocznij naukę
helioterapia, fototerapia, światłolecznictwo

histologically
rozpocznij naukę
histologicznie

nadwzroczność

liszaj, liszajec

internal market
rozpocznij naukę
system zdecentralizowanego finansowania kas chorych (w Wielkiej Brytanii) (+1 inne znaczenie)

kidney donor
rozpocznij naukę
dawca nerki

kruszenie kamieni

mastocytosis
rozpocznij naukę
mastocytoza (choroba)

morphologically
rozpocznij naukę
morfologicznie

nefropatia, choroba nerek

niedrożność, okluzja

osteosarcoma
rozpocznij naukę
kostniakomięsak (+1 inne znaczenie)

Pavlovian reaction, Pavlovian response
rozpocznij naukę
odruch warunkowy

zanik (np. tkanki)

dawkowanie (leku)

psychopathology
rozpocznij naukę
psychopatologia (dziedzina psychologii klinicznej)

AmE staż specjalistyczny (medyczny) (+3 inne znaczenia)

twardzina, sklerodermia (przewlekła choroba)


niedrożność (+3 inne znaczenia)

the flu, formal influenza
rozpocznij naukę
grypa

TSE, transmissible spongiform encephalopathy
rozpocznij naukę
TSE, pasażowalne encefalopatie gąbczaste

środek na rozszerzenie naczyń (+1 inne znaczenie)

yellowing of the skin and eyes
rozpocznij naukę
zażółcenie skóry i oczu

chory z amnezją (+1 inne znaczenie)

ambulatoryjny (np. pacjent, leczenie)

artificial kidney
rozpocznij naukę
sztuczna nerka

autoagresywny, autoimmunologiczny

kamień żółciowy

blood typing
rozpocznij naukę
oznaczanie grupy krwi

bronchospasm
rozpocznij naukę
skurcz oskrzeli

czynnik rakotwórczy, kancerogen

pląsawica

zapalenie pochwy

stłuczenie

siniczy

degenerative joint disease
rozpocznij naukę
zapalenie kości i stawów

diabetes, diabetes mellitus
rozpocznij naukę
cukrzyca

dorsiflexion
rozpocznij naukę
wygięcie ku górze (stopy)

echinococcosis
rozpocznij naukę
bąblowica, echinokokoza

emergency surgery
rozpocznij naukę
operacja w trybie nagłym

zapalenie jelita

extrasystole
rozpocznij naukę
skurcz dodatkowy (np. serca)

foetal position
rozpocznij naukę
pozycja embrionalna

technical ciążowy

BrE haemodialyser, AmE hemodialyser
rozpocznij naukę
sztuczna nerka

HELLP syndrome
rozpocznij naukę
zespół HELLP

histolog

hypertension
rozpocznij naukę
nadciśnienie

wszczepialny

International Pharmacopoeia
rozpocznij naukę
Międzynarodowa Farmakopea

kidney machine
rozpocznij naukę
sztuczna nerka, dializator

liver cancer
rozpocznij naukę
rak wątroby

zapalenie wyrostka sutkowatego

motoryczny (związany z układem nerwowo-mięśniowym) (+6 innych znaczeń)

nerczyca, zespół nerczycowy

zamknięty (+2 inne znaczenia)

chirurgiczne przecinanie kości

technical mięśnie piersiowe

nasadowy (np. o złamaniu)

post-lingually deaf
rozpocznij naukę
cierpiący na głuchotę nabytą

psychopharmacological
rozpocznij naukę
psychofarmakologiczny

respiratory arrest
rozpocznij naukę
ustanie oddechu

stwardnienie (+1 inne znaczenie)

BrE badanie cytologiczne (wymaz)

środek ściągający (+1 inne znaczenie)

the multiply handicapped
rozpocznij naukę
osoby dotknięte upośledzeniem wielu funkcji organizmu

tubal pregnancy
rozpocznij naukę
ciąża jajowodowa

wazopresor, środek wywołujący skurcz naczyń

zinc ointment
rozpocznij naukę
maść cynkowa

ambulatory care
rozpocznij naukę
pomoc ambulatoryjna

artificial lung
rozpocznij naukę
sztuczne płuco-serce

autoimmunity
rozpocznij naukę
wytwarzanie przeciwciał przeciw własnym antygenom

bilharcjoza, schistosomatoza (grupa chorób pasożytniczych)

blood-cholesterol
rozpocznij naukę
poziom cholesterolu we krwi

bronchotomia

rak (nowotwór złośliwy)

chronic fatigue syndrome
rozpocznij naukę
syndrom stałego zmęczenia

colpomycosis, vaginomycosis
rozpocznij naukę
grzybica pochwy

środek wywołujący drgawki (+1 inne znaczenie)

cystektomia (usunięcie pęcherza moczowego bądź woreczka żółciowego) (+1 inne znaczenie)

połykanie

diabetic foot
rozpocznij naukę
stopa cukrzycowa (powikłanie cukrzycy)

dose-response relationship
rozpocznij naukę
zależność pomiędzy dawką a reakcją (np. leku)

echocardiogram
rozpocznij naukę
echokardiogram

emergency ward
rozpocznij naukę
oddział nagłych wypadków

enteroclysis study
rozpocznij naukę
badanie radiologiczne jelita i okrężnicy

extrauterine
rozpocznij naukę
pozamaciczny (np. o ciąży)

ciarki, mrowienie (np. w nogach)

lamblioza, gardiaza (choroba pasożytnicza jelita cienkiego) (+1 inne znaczenie)

BrE haemodialysis, AmE hemodialysis
rozpocznij naukę
hemodializa

helminthiasis
rozpocznij naukę
robaczyca, zakażenie robakami jelitowymi

histopathology
rozpocznij naukę
histopatologia, patologia tkankowa

hypertensive
rozpocznij naukę
z nadciśnieniem tętniczym (+1 inne znaczenie)

implantation
rozpocznij naukę
implantacja (wszczepienie) (+1 inne znaczenie)

international unit, (abbreviation) IU
rozpocznij naukę
jednostka międzynarodowa (j.m.)

kidney specialist, renal specialist
rozpocznij naukę
nefrolog

liver complaint, liver trouble
rozpocznij naukę
dolegliwości wątrobowe

maxillofacial
rozpocznij naukę
twarzowo-szczękowy

motor neurone disease
rozpocznij naukę
stwardnienie zanikowe boczne (choroba Charcota)

nefrotomia, nacięcie miąższu nerki

occlusive arterial disease
rozpocznij naukę
zamknięcie tętnicy

otitis externa
rozpocznij naukę
zapalenie ucha zewnętrznego

pelagra

physical findings
rozpocznij naukę
wyniki badania przedmiotowego

post-traumatic stress disorder, PTSD
rozpocznij naukę
zespół stresu pourazowego

psychopharmacology
rozpocznij naukę
psychofarmakologia

respiratory disorder
rozpocznij naukę
zaburzenie oddychania

ze zmianami miażdżycowymi (+1 inne znaczenie)

Snellen chart
rozpocznij naukę
tablica Snellena

podostry (np. zapalenie)

third-degree atrioventricular block
rozpocznij naukę
blok przedsionkowo-komorowy III stopnia

gruźliczy, tuberkuliczny (+1 inne znaczenie)

skurcz naczynia

choroba odzwierzęca, zoonoza

pylica azbestowa, azbestoza

autointoxication
rozpocznij naukę
samozatrucie

żółciowy

blue baby syndrome
rozpocznij naukę
sinica u noworodka

bruceloza (gorączka maltańska, choroba Banga)

rakowiak

chronic lymphocytic leukemia, CLL
rozpocznij naukę
przewlekła białaczka limfatyczna

kolposkop, wziernik pochwowy

koprofagia

torbielowaty (+1 inne znaczenie)

rozejście się (brzegów rany) (+1 inne znaczenie)

diabetologist
rozpocznij naukę
diabetolog

double pneumonia
rozpocznij naukę
obustronne zapalenie płuc

echocardiography
rozpocznij naukę
echokardiografia, USG

wymioty

enterostomia (zabieg operacyjny polegający na wytworzeniu przetoki jelitowej)

wynaczyniać (np. krew)

spis leków, wykaz leków (+4 inne znaczenia)

gigantism, giantism
rozpocznij naukę
gigantyzm

BrE haemolysis, AmE hemolysis
rozpocznij naukę
hemoliza

robakobójczy, czerwiogubny (+1 inne znaczenie)

HIV, human immunodeficiency virus
rozpocznij naukę
wirus HIV

hyperthyroidism
rozpocznij naukę
nadczynność tarczycy

impostume, imposthume
rozpocznij naukę
old use ropień

interstitial
rozpocznij naukę
przedziałowy, śródmiąższowy (+1 inne znaczenie)

kidney stone, nephritic calculus, renal calculus
rozpocznij naukę
kamień nerkowy

liver damage
rozpocznij naukę
uszkodzenie wątroby

measles, rubeola, morbilli
rozpocznij naukę
odra (choroba zakaźna)

mountain sickness
rozpocznij naukę
choroba wysokościowa

newralgia, nerwoból

oczny (+1 inne znaczenie)

otitis interna
rozpocznij naukę
zapalenie ucha wewnętrznego

pelvic inflammatory disease, PID
rozpocznij naukę
zapalenie jajowodów

physiological
rozpocznij naukę
fizjologiczny

post-viral fatigue syndrome
rozpocznij naukę
zapalenie mózgu i rdzenia z mialgią

psychosomatic
rozpocznij naukę
psychosomatyczny

respiratory distress, respiratory failure
rozpocznij naukę
niewydolność oddechowa

szkorbutowy

snow blindness, photokeratitis, ultraviolet keratitis
rozpocznij naukę
ślepota śnieżna

podwichnięcie, nadwichnięcie

third-degree burns
rozpocznij naukę
oparzenia trzeciego stopnia

tuberculosis, TB
rozpocznij naukę
gruźlica (choroba zakaźna)

(abbreviation) vCJD
rozpocznij naukę
wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba

wodobrzusze

autologiczny (np. przeszczep)

kamicowy

board-like rigidity
rozpocznij naukę
deskowatość powłok brzusznych

dymienica (obrzęk zapalny węzłów pachwinowych)

maść twarda zawierająca wosk

chronic myelogenous leukemia, chronic myeloid leukemia, CML
rozpocznij naukę
przewlekła białaczka szpikowa

kolposkopia (endoskopowe badanie nabłonka pochwy i szyjki macicy)

cor pulmonale
rozpocznij naukę
serce płucne, przerost prawej komory serca

cystic fibrosis
rozpocznij naukę
mukowiscydoza, zwłóknienie torbielowate (choroba objawiająca się zwiększoną lepkością śluzu wydzielanego przez gruczoły)

odwodnienie (organizmu) (+2 inne znaczenia)

diagnostician
rozpocznij naukę
diagnosta, diagnostyk

Down's syndrome
rozpocznij naukę
zespół Downa

echogenicity
rozpocznij naukę
echogeniczność (zdolność badanej struktury do odbijania fal dźwiękowych o wysokiej częstotliwości)

emotional health
rozpocznij naukę
zdrowie psychiczne

wyłuskiwać (+2 inne znaczenia)

extravasation
rozpocznij naukę
wynaczynienie

frambesia, BrE framboesia
rozpocznij naukę
frambezja, malinica (tropikalna choroba zakaźna)

give sb an ultrasound scan
rozpocznij naukę
zrobić komuś USG

haemolytic anaemia
rozpocznij naukę
niedokrwistość hemolityczna

krwiak

HIV-positive
rozpocznij naukę
seropozytywny

hipertonia, wzmożone napięcie mięśniowe

in intensive care
rozpocznij naukę
na oddziale intensywnej opieki medycznej

interstitialis
rozpocznij naukę
śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego

kidney transplant
rozpocznij naukę
przeszczep nerki

liver disease
rozpocznij naukę
schorzenie wątroby

smółka

mouth ulcer, latin aphthous ulcer
rozpocznij naukę
afta (mały wrzód w jamie ustnej)

zapalenie nerwu

odontological
rozpocznij naukę
odontologiczny

otitis media
rozpocznij naukę
zapalenie ucha środkowego

pęcherzyca (choroba)

physiologist
rozpocznij naukę
fizjolog

po odbyciu stosunku seksualnego

psychosomatics
rozpocznij naukę
psychosomatyka (całościowe ujmowanie problemów człowieka chorego)

response rate
rozpocznij naukę
wskaźnik odpowiedzi na lek (+1 inne znaczenie)

mroczek, ubytek pola widzenia

sodium sulphate
rozpocznij naukę
siarczan sodowy

wstrząsanie ciałem

owsik

gruzełkowaty (+2 inne znaczenia)

wegetacja (+1 inne znaczenie)

amniocentesis
rozpocznij naukę
punkcja owodni, amniocenteza (metoda diagnostyki prenatalnej)

aseptyka, przestrzeganie jałowości

autotransplantacja

nudności, dolegliwości gastryczne (+1 inne znaczenie)

kompleksowe badanie scyntygraficzne

bubonic plague
rozpocznij naukę
dżuma dymienicza

móżdżkowy

chronic obstructive pulmonary disease, COPD
rozpocznij naukę
przewlekła obturacyjna choroba płuc, POChP

combat fatigue
rozpocznij naukę
nerwica frontowa

krew pępowinowa

zapalenie pęcherza

powodujący delirium (np. lek)

dialysis, renal dialysis
rozpocznij naukę
dializa

drainage tube
rozpocznij naukę
dren, sączek

echolalia

emotional trauma
rozpocznij naukę
uraz psychiczny

wyłuskanie (+2 inne znaczenia)

wysięk

drżenie wyczuwalne dotykiem

glacial acetic acid
rozpocznij naukę
kwas octowy lodowaty

BrE haemophilia, AmE hemophilia
rozpocznij naukę
hemofilia

krwiak, krwistek

hives, urticaria
rozpocznij naukę
pokrzywka (choroba)

hyperventilation
rozpocznij naukę
hiperwentylacja (zwiększona wentylacja płuc)

w macicy, in utero

nietolerancja (np. laktozy) (+1 inne znaczenie)

technical choroba lokomocyjna, kinetoza

plama wątrobowa

BrE melaena, AmE melena
rozpocznij naukę
smołowate stolce

okadzanie chorego miejsca (dalekowschodnia technika leczenia)

dotyczący nerwów

odontologist
rozpocznij naukę
odontolog

otolaryngology, OT, otorhinolaryngology
rozpocznij naukę
otolaryngologia, otorynolaryngologia (nauka o budowie, czynnościach i chorobach uszu, nosa, gardła i krtani)

penile, penial
rozpocznij naukę
prąciowy

BrE physiotherapy, AmE physical therapy
rozpocznij naukę
fizjoterapia

posthospital care
rozpocznij naukę
opieka poszpitalna

psychosurgery
rozpocznij naukę
psychochirurgia

retinoblastocarcinoma
rozpocznij naukę
siatkówczakorakowiak płodowy

scratch test
rozpocznij naukę
test skórny (z alergenami)

tkanka miękka

sudden cardiac death
rozpocznij naukę
nagły zgon sercowy

throat cancer
rozpocznij naukę
rak gardła

tumefaction, tumescence
rozpocznij naukę
obrzmienie, nabrzmienie

venereal disease, VD
rozpocznij naukę
choroba weneryczna

amniotic fluid
rozpocznij naukę
wody płodowe

aseptycznie, jałowo

autotoksyna

BrE bilirubinaemia, AmE bilirubinemia
rozpocznij naukę
bilirubinemia (obecność bilirubiny we krwi)

body temperature control unit
rozpocznij naukę
człon kontroli temperatury ciała

przepuklina pachwinowa

cerebral hemorrhage
rozpocznij naukę
krwotok mózgowy

cicatricle, also: cicatricule
rozpocznij naukę
znamię (+1 inne znaczenie)

combined drug therapy
rozpocznij naukę
leczenie złożone

cordon sanitaire
rozpocznij naukę
kordon sanitarny (pierścień posterunków ustawionych wokół regionu, w którym rozprzestrzenia się epidemia) (+1 inne znaczenie)

torbielowaty, pęcherzykowaty (+1 inne znaczenie)

w malignie, nieprzytomnie (+1 inne znaczenie)

dialysis machine
rozpocznij naukę
dializator, aparat do dializy

odżywianie pozajelitowe (+1 inne znaczenie)

echopraksja

rozedma płuc, emfizema

enurezja, moczenie

wysiękowy (np. angina)

froteryzm, ocieractwo (+1 inne znaczenie)

BrE informal glandular fever, AmE informal mono
rozpocznij naukę
mononukleoza

BrE haemoptysis, AmE hemoptysis
rozpocznij naukę
krwioplucie

hematopoietic
rozpocznij naukę
hematopoetyczny, krwiotwórczy

Hodgkin's lymphoma, Hodgkin's disease
rozpocznij naukę
ziarnica złośliwa, choroba Hodgkina

hypnotherapy
rozpocznij naukę
hipnoterapia

in vitro fertilization, IVF
rozpocznij naukę
zapłodnienie pozaustrojowe, zapłodnienie in vitro

intracardiac
rozpocznij naukę
dosercowy (o zastrzyku) (+1 inne znaczenie)

King classification
rozpocznij naukę
klasyfikacja Kinga

liver transplant
rozpocznij naukę
przeszczep wątroby

czerniak

MR, MRI, magnetic resonance, magnetic resonance imaging
rozpocznij naukę
rezonans magnetyczny

neuroblastoma
rozpocznij naukę
nerwiak płodowy (nowotwór złośliwy)

odontologia

otologia, otiatria (dział otorynolaryngologii)

peptic ulcer
rozpocznij naukę
wrzód trawienny

budowa ciała, konstytucja ciała

postoperative care
rozpocznij naukę
opieka pooperacyjna

ptoza, opadanie powieki

retinoblastoma
rozpocznij naukę
siatkówczak (nowotwór złośliwy oka) (+1 inne znaczenie)

BrE screen, AmE screening
rozpocznij naukę
badanie przesiewowe

softening of the brain
rozpocznij naukę
rozmiękanie mózgu

sugar diabetes
rozpocznij naukę
informal cukrzyca

krzepnięcie

informal korekcja brzucha

wenerologia

amoebic dysentery
rozpocznij naukę
czerwonka pełzakowa (choroba)

wyjaławiać, sterylizować (np. przyrządy dentystyczne)

autotransplantation
rozpocznij naukę
autotransplantacja, przeszczep własnopochodny

bilirubinuria
rozpocznij naukę
obecność bilirubiny w moczu

body-scanner
rozpocznij naukę
scyntygraf

bulbar paralysis
rozpocznij naukę
porażenie opuszkowe

cerebral palsy
rozpocznij naukę
porażenie mózgowe

chinina

combined pill
rozpocznij naukę
pigułka antykoncepcyjna dwuskładnikowa

rogówkowy

kamień moczowy (+1 inne znaczenie)

delirium tremens, DT's
rozpocznij naukę
delirium tremens

diaforeza

droplet infection
rozpocznij naukę
zakażenie kropelkowe

wirus ECHO

emphysematous chest
rozpocznij naukę
klatka piersiowa rozedmowa

dotyczący enurezji

bank tkanki ocznej

wypalać (iskrą elektryczną) (+1 inne znaczenie)

jaskra (choroba oka)

BrE haemorrhagic, AmE hemorrhagic
rozpocznij naukę
krwotoczny

hemianopia, hemianopsia
rozpocznij naukę
niedowidzenie połowiczne, hemianopsja

hole in the heart
rozpocznij naukę
przeciek międzykomorowy, przeciek międzyprzedsionkowy

BrE hypocalcaemia, AmE hypocalcemia
rozpocznij naukę
niedobór soli wapnia we krwi, hipokalcemia

szpitalny

intradermal test
rozpocznij naukę
test śródskórny

old use skorofuły

loading dose
rozpocznij naukę
dawka wysycająca, dawka uderzeniowa

oponiak

MS, multiple sclerosis
rozpocznij naukę
stwardnienie rozsiane, SM

neurodegeneration
rozpocznij naukę
zwyrodnienie układu nerwowego

bolesne połykanie

operacja plastyczna ucha zewnętrznego

percutaneous coronary intervention, PCI
rozpocznij naukę
przezskórna interwencja wieńcowa

łaknienie spaczone

BrE pre-eclampsia, AmE preeclampsia
rozpocznij naukę
stan przedrzucawkowy

połogowy

choroba siatkówki oka

screening service
rozpocznij naukę
regularne badania profilaktyczne

technical nalot na języku lub dziąsłach u chorych gorączkujących

sunray treatment
rozpocznij naukę
helioterapia

thrombocytopenia
rozpocznij naukę
małopłytkowość

tunnel vision
rozpocznij naukę
widzenie lunetowe (schorzenie oczu) (+1 inne znaczenie)

otwarcie żył (w celu pobrania lub upuszczenia krwi)

BrE anaemia, AmE anemia
rozpocznij naukę
anemia, niedokrwistość

bańka

grypa azjatycka

oderwanie, wyrwanie (+2 inne znaczenia)

dwuoczny, obuoczny

czyrak (+4 inne znaczenia)

bulimia, wilczy głód

cerebral vascular accident, also: cerebrovascular accident
rozpocznij naukę
udar naczyniowy mózgu

cinchonize, BrE cinchonise
rozpocznij naukę
nasycać chininą

communicability, also: communicableness
rozpocznij naukę
formal możliwość przenoszenia się, zaraźliwość, zakaźność (choroby)

wieńcowy (dotyczący serca)

cystoskop, wziernik pęcherzowy

delitescence
rozpocznij naukę
nagłe ustąpienie objawów choroby (+1 inne znaczenie)

BrE diarrhoeal, AmE diarrheal
rozpocznij naukę
biegunkowy

dotyczący opuchliny (+1 inne znaczenie)

rzucawka porodowa

ropniak (nagromadzenie ropy w jamie ciała)

epidemiological study
rozpocznij naukę
badanie epidemiologiczne

eye hospital
rozpocznij naukę
szpital okulistyczny

fulguracja, wypalanie (iskrą elektryczną)

glaucomatous
rozpocznij naukę
jaskrawy (+1 inne znaczenie)

BrE haemorrhoids, AmE hemorrhoids
rozpocznij naukę
hemoroidy

połowiczny niedowład

wizyta domowa

hypoglycemia, BrE hypoglycaemia
rozpocznij naukę
niedocukrzenie, hipoglikemia

chory hospitalizowany

intragastric
rozpocznij naukę
dożołądkowy

kolana koślawe (wada kończyn dolnych)

przeprowadzać lobotomię

zapalenie opon mózgowych

śluzowy

neurodegenerative
rozpocznij naukę
zwyrodnieniowy układu nerwowego

BrE oedema, AmE edema
rozpocznij naukę
obrzęk (+1 inne znaczenie)

krwotok z ucha

percutaneous transluminal coronary angioplasty, PTCA
rozpocznij naukę
przezskórna angioplastyka wieńcowa

rozedma śródmiąższowa płuc (+7 innych znaczeń)

informal zabiegi przedoperacyjne (+1 inne znaczenie)

płucny

retrosternal
rozpocznij naukę
zamostkowy

skrofuloza

space sickness
rozpocznij naukę
choroba kosmiczna

supersensitive
rozpocznij naukę
nadwrażliwy (+1 inne znaczenie)

thrombocytosis
rozpocznij naukę
trombocytoza, nadmierna ilość płytek we krwi

obrzmienie (kończyn) (+2 inne znaczenia)

żylny (+1 inne znaczenie)

BrE anaesthetics, AmE anesthetics
rozpocznij naukę
anestezjologia

amyotrophic lateral sclerosis, ALS, informal Lou Gehrig's disease
rozpocznij naukę
stwardnienie zanikowe boczne

Asperger's syndrome
rozpocznij naukę
zespół Aspergera

azoospermia, brak plemników w nasieniu

dwujądrowy, dwujądrzasty

rak kości

obrzęk (+1 inne znaczenie)

cerebrospinal
rozpocznij naukę
mózgowo-rdzeniowy

marskość wątroby

community care
rozpocznij naukę
opieka pozaszpitalna

coronary artery bypass surgery, (abbreviation) CABG, informal heart bypass
rozpocznij naukę
pomostowanie aortalno-wieńcowe, bypass

cystoskopowy (o badaniu)

delivery suite
rozpocznij naukę
informal porodówka

diaschiza

puchlina, obrzęk niezapalny

economy class syndrome
rozpocznij naukę
zespół zakrzepu krwi (z powodu długotrwałego siedzenia w ciasnym fotelu)

encefaliczny, mózgowy

epidemiologist
rozpocznij naukę
epidemiolog

chirurg oczny

piorunujący (przebieg choroby)

zapalenie cewki moczowej towarzyszące zaawansowanej rzeżączce (+1 inne znaczenie)

BrE haemostasis, BrE haemostasia, AmE hemostasis, AmE hemostasia
rozpocznij naukę
hemostaza (zatamowanie krwawienia, zatrzymanie obiegu krwi)

porażenie połowicze, hemiplegia

przeszczep wewnątrzgatunkowy

hypogonadism
rozpocznij naukę
hypogonadyzm, niedoczynność gonad

incidence rate
rozpocznij naukę
wskaźnik zachorowalności, zapadalność

intrauterine device, IUD
rozpocznij naukę
wkładka wewnątrzmaciczna, spirala domaciczna

kolano koślawe

czynnik o działaniu miejscowym

klimakteryczny, w okresie przekwitania

BrE multicentre study, AmE multicenter study
rozpocznij naukę
badanie wieloośrodkowe

neurogenny

BrE oedematous, AmE edematous
rozpocznij naukę
obrzęknięty

wyciek z ucha

technical pęknięcie, perforacja (+3 inne znaczenia)

pigeon chest, keeled chest, chicken chest
rozpocznij naukę
kurza klatka piersiowa (z wypukłym mostkiem)

precancerous
rozpocznij naukę
przedrakowy

pulmonary, pulmonic, pneumonic
rozpocznij naukę
płucny

retrowirusowy

skrofuliczny (+1 inne znaczenie)

spastyczność (zaburzenie ruchowe)

rotacja zewnętrzna

zakrzep


technical dotleniać (+2 inne znaczenia)

anal retention
rozpocznij naukę
zatrzymywanie stolca

anaboliczny

zamartwiczy

azoturia (zwiększone wydalanie azotu w moczu)

coś niebezpiecznego dla człowieka i środowiska, zagrażającego zdrowiu pochodzenia naturalnego (+2 inne znaczenia)

scyntygrafia kości

oddział oparzeń

cerebrospinal fluid, CSF
rozpocznij naukę
płyn mózgowo-rdzeniowy

marski

AmE community health center
rozpocznij naukę
darmowy ośrodek zdrowia (w Kanadzie)

coronary catheterization
rozpocznij naukę
koronarografia, angiografia tętnic wieńcowych

cystoskopia, wziernikowanie pęcherza moczowego


Zobacz podobne fiszki:

/english economy vocabulary.