Promocja 50% na megapacki na komórkach, żeby skorzystać zainstaluj aplikację ( / )

Funkcijos / Features

 0    30 fiszek    vaivasarkaite
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
brangu
Šis viešbutis brangus.
rozpocznij naukę
expensive
This hotel is expensive.
per brangu
Važiuoti su taksi yra per brangu.
rozpocznij naukę
too expensive
Taking a taxi is too expensive.
pigu
Mūsų viešbutis pigus.
rozpocznij naukę
cheap
Our hotel is cheap.
blogai
Salygos yra blogos.
rozpocznij naukę
bad
The conditions are bad.
gerai
Jis toks geras žmogus!
rozpocznij naukę
good
He's such a good person!
skanu
Tai labai skanu.
rozpocznij naukę
tasty
It's very tasty.
gražu
Kokia graži mergaitė!
rozpocznij naukę
pretty
What a pretty girl!
negražus
Jis toks negražus.
rozpocznij naukę
ugly
He's so ugly.
nešvaru
Toletas yra labai nešvarus.
rozpocznij naukę
dirty
The toilet is very dirty.
švaru
Kambariai pakankamai švarūs.
rozpocznij naukę
clean
The rooms are quite clean.
šalta
Man šalta.
rozpocznij naukę
cold
I'm cold.
šilta
Imk mano šiltą megztinį.
rozpocznij naukę
warm
Take my warm sweater.
greitai
Ji vairuoja per greitai.
rozpocznij naukę
fast
She drives too fast.
lėtai
Man patinka lėta muzika.
rozpocznij naukę
slow
I like slow melodies.
draugiška
Visi čia labai draugiški.
rozpocznij naukę
friendly
Everyone is friendly here.
alkanas
Aš labai alkanas.
rozpocznij naukę
hungry
I'm very hungry.
ištroškęs
Jis ištroškęs.
rozpocznij naukę
thirsty
He's thirsty.
pavargęs
Aš labai pavargęs.
rozpocznij naukę
tired
I am very tired.
sirgti
Aš sergu.
rozpocznij naukę
sick
I'm sick.
kitos
Tu atrodai kitaip.
rozpocznij naukę
different
You look different.
naujas
Nusipirkau naują suvenyrą.
rozpocznij naukę
new
I bought a new souvenir!
didelis
Šis miestas toks didelis.
rozpocznij naukę
big
This city is so big.
laimingas
Esu laimingas tave matydamas.
rozpocznij naukę
happy
I'm so happy to see you.
liūdnas
Kodėl tu liūdnas?
rozpocznij naukę
sad
Why are you sad?
baltas
Debesys balti.
rozpocznij naukę
white
The clouds are white.
juodas
Kava juoda.
rozpocznij naukę
black
Coffee is black.
žalias
Žolė žalia.
rozpocznij naukę
green
The grass is green.
raudona
Rožės raudonos.
rozpocznij naukę
red
Roses are red.
mėlynas
Dangus mėlynas.
rozpocznij naukę
blue
The sky is blue.
geltonas
Smėlis geltonas.
rozpocznij naukę
yellow
The sand is yellow.

Funkcijos

Pagrindiniai žodžiai padėsiantys išsireikšti anglų kalboje.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.