Najważniejsze daty z historii Polski (996-1918)

5  1    130 fiszek    hopethunderflash
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Chrzest Polski
rozpocznij naukę
966
Biskupstwo w Poznaniu
rozpocznij naukę
968
Bitwa pod Cedynią
rozpocznij naukę
972
Zjazd w Gnieźnie
rozpocznij naukę
1000
Pokój w Budziszynie
rozpocznij naukę
1018
Koronacja i śmierć Bolesława Chrobrego
rozpocznij naukę
1025
Koronacja Bolesława Śmiałego
rozpocznij naukę
1076
Najazd Henryka V na Polskę (B. Krzywousty – Obrona Głogowa)
rozpocznij naukę
1109
Podział Polski na dzielnice (Bolesław Krzywousty)
rozpocznij naukę
1138
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski (Ziemia Chełmińska) przez księcia Konrada Mazowieckiego
rozpocznij naukę
1226
Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą, śmierć Henryka Pobożnego
rozpocznij naukę
1241
Zagarnięcie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków
rozpocznij naukę
1308
Koronacja Władysława Łokietka; zjednoczenie Polski
rozpocznij naukę
1320
Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
rozpocznij naukę
1331
Koronacja Kazimierza Wielkiego
rozpocznij naukę
1333
Zawarcie pokoju w Kaliszu
rozpocznij naukę
1343
Śmierć Kazimierza Wielkiego, Koniec Piastów w Polsce
rozpocznij naukę
1370
Przywilej Koszycki Ludwika Węgierskiego (2 grosze z łanu, nie trzeba płacić podatków)
rozpocznij naukę
1374
Unia polsko - litewska w Krewie (Jadwiga + Jagięło)
rozpocznij naukę
1385
Bitwa pod Grunwaldem (15 lipca)
rozpocznij naukę
1410
I Pokój w Toruniu (Polska-Krzyżacy)
rozpocznij naukę
1411
Bitwa po Warną, śmierć króla Władysława III Warneńczyka
rozpocznij naukę
1444
Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim (Kazimierz Jagięło)
rozpocznij naukę
1454 - 1466
II pokój w Toruniu; odzyskanie Pomorza Gdańskiego
rozpocznij naukę
1466
Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
rozpocznij naukę
1525
Unia lubelska z Litwą
rozpocznij naukę
1569
Śmierć Zygmunta Augusta – Koniec Jagiellonów w Polsce
rozpocznij naukę
1572
Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
rozpocznij naukę
1573
Unia brzeska (Katolicyzm i Prawosławie) Przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy
rozpocznij naukę
1596
Początek wojny ze Szwedami
rozpocznij naukę
1600
Bitwa pod Kircholmem (zwycięstwo Polski na 4x większą armią Szwedzką –Jan Karol Chodkiewicz)
rozpocznij naukę
1605
Bitwa pod Kłuszynem
rozpocznij naukę
1610
Wojna trzydziestoletnia
rozpocznij naukę
1618-1648
Klęska pod Cecorą
rozpocznij naukę
1620
Bitwa pod Chocimiem
rozpocznij naukę
1621
Bitwa morska pod Oliwą
rozpocznij naukę
1627
Bitwa pod Beresteczkiem
rozpocznij naukę
1651
Pierwsze Liberum Veto (Siciński)
rozpocznij naukę
1652
Potop Szwedzki
rozpocznij naukę
1655 – 1660
Traktaty Welawsko Pomorskie
rozpocznij naukę
1667
Zwycięstwo pod Chocimiem (Jan III Sobieski)
rozpocznij naukę
1673
Odsiecz wiedeńska
rozpocznij naukę
1683
Pokój w Karłowicach
rozpocznij naukę
1699
Sejm Niemy
rozpocznij naukę
1717
Traktat Trzech Czarnych Orłów
rozpocznij naukę
1732
Elekcja ST. Augusta Poniatowskiego
rozpocznij naukę
1764
Konfederacja barska/powstanie na Ukrainie
rozpocznij naukę
1768-1772
I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
rozpocznij naukę
1772
Sejm Wielki Czteroletni
rozpocznij naukę
1788-1792
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
rozpocznij naukę
1791
Konfederacja Targowicka
rozpocznij naukę
1792
II rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
rozpocznij naukę
1793
Powstanie Kościuszkowskie
rozpocznij naukę
1794
III rozbiór Polski
rozpocznij naukę
1795
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
rozpocznij naukę
1797
Powstanie Wielkopolskie, zwycięskie
rozpocznij naukę
1806
Utworzenie Królestwa Polskiego
rozpocznij naukę
1807
Wojna z Austrią
rozpocznij naukę
1809
Utworzenie Królestwa Polskiego na Kongresie Wiedeńskim
rozpocznij naukę
1816
Wybuch powstania listopadowego noc 29 listopada
rozpocznij naukę
1830
Wybuch powstania krakowskiego
rozpocznij naukę
1846
Wybuch powstania styczniowego
rozpocznij naukę
1863
I wojna światowa
rozpocznij naukę
1914-1918
Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudzkiego
rozpocznij naukę
1914
Odzyskanie niepodległości, koniec I wojny światowej (11 listopada)
rozpocznij naukę
1918
996
rozpocznij naukę
Chrzest Polski
968
rozpocznij naukę
Biskupstwo w Poznaniu
972
rozpocznij naukę
Bitwa pod Cedynią
1000
rozpocznij naukę
Zjazd w Gnieźnie
1018
rozpocznij naukę
Pokój w Budziszynie
1025
rozpocznij naukę
Koronacja i śmierć Bolesława Chrobrego
1076
rozpocznij naukę
Koronacja Bolesława Śmiałego
1109
rozpocznij naukę
Najazd Henryka V na Polskę (B. Krzywousty – Obrona Głogowa)
1138
rozpocznij naukę
Podział Polski na dzielnice (Bolesław Krzywousty)
1226
rozpocznij naukę
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski (Ziemia Chełmińska) przez księcia Konrada Mazowieckiego
1241
rozpocznij naukę
Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą, śmierć Henryka Pobożnego
1308
rozpocznij naukę
Zagarnięcie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków
1320
rozpocznij naukę
Koronacja Kazimierza Wielkiego; zjednoczenie Polski
1331
rozpocznij naukę
Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
1333
rozpocznij naukę
Koronacja Kazimierza Wielkiego
1343
rozpocznij naukę
Zawarcie pokoju w Kaliszu
1370
rozpocznij naukę
Śmierć Kazimierza Wielkiego, Koniec Piastów w Polsce
1374
rozpocznij naukę
Przywilej Koszycki Ludwika Węgierskiego (2 grosze z łanu, nie trzeba płacić podatków)
1385
rozpocznij naukę
Unia polsko - litewska w Krewie (Jadwiga + Jagięło)
1410
rozpocznij naukę
Bitwa pod Grunwaldem (15 lipca)
1411
rozpocznij naukę
I Pokój w Toruniu (Polska-Krzyżacy)
1444
rozpocznij naukę
Bitwa po Warną, śmierć króla Władysława III Warneńczyka
1454 - 1466
rozpocznij naukę
Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim (Kazimierz Jagięło)
1466
rozpocznij naukę
II pokój w Toruniu; odzyskanie Pomorza Gdańskiego
1525
rozpocznij naukę
Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
1569
rozpocznij naukę
Unia lubelska z Litwą
1572
rozpocznij naukę
Śmierć Zygmunta Augusta – Koniec Jagiellonów w Polsce
1573
rozpocznij naukę
Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
1596
rozpocznij naukę
Unia brzeska (Katolicyzm i Prawosławie) Przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy
1600
rozpocznij naukę
Początek wojny ze Szwedami
1605
rozpocznij naukę
Bitwa pod Kircholmem (zwycięstwo Polski na 4x większą armią Szwedzką –Jan Karol Chodkiewicz)
1610
rozpocznij naukę
Bitwa pod Kłuszynem
1618-1648
rozpocznij naukę
Wojna trzydziestoletnia
1620
rozpocznij naukę
Klęska pod Cecorą
1621
rozpocznij naukę
Bitwa pod Chocimiem
1627
rozpocznij naukę
Bitwa morska pod Oliwą
1651
rozpocznij naukę
Bitwa pod Beresteczkiem
1652
rozpocznij naukę
Pierwsze Liberum Veto (Siciński)
1655 – 1660
rozpocznij naukę
Potop Szwedzki
1667
rozpocznij naukę
Traktaty Welawsko Pomorskie
1673
rozpocznij naukę
Zwycięstwo pod Chocimiem (Jan III Sobieski)
1683
rozpocznij naukę
Odsiecz wiedeńska
1699
rozpocznij naukę
Pokój w Karłowicach
1717
rozpocznij naukę
Sejm Niemy
1732
rozpocznij naukę
Traktat Trzech Czarnych Orłów
1764
rozpocznij naukę
Elekcja ST. Augusta Poniatowskiego
1768-1772
rozpocznij naukę
Konfederacja barska/powstanie na Ukrainie
1772
rozpocznij naukę
I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
1788-1792
rozpocznij naukę
Sejm Wielki Czteroletni
1791
rozpocznij naukę
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
1792
rozpocznij naukę
Konfederacja Targowicka
1793
rozpocznij naukę
II rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
1794
rozpocznij naukę
Powstanie Kościuszkowskie
1795
rozpocznij naukę
III rozbiór Polski
1797
rozpocznij naukę
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
1806
rozpocznij naukę
Powstanie Wielkopolskie, zwycięskie
1807
rozpocznij naukę
Utworzenie Królestwa Polskiego
1809
rozpocznij naukę
Wojna z Austrią
1816
rozpocznij naukę
Utworzenie Królestwa Polskiego na Kongresie Wiedeńskim
1830
rozpocznij naukę
Wybuch powstania listopadowego noc 29 listopada
1846
rozpocznij naukę
Wybuch powstania krakowskiego
1863
rozpocznij naukę
Wybuch powstania styczniowego
1914-1918
rozpocznij naukę
I wojna światowa
1914
rozpocznij naukę
Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudzkiego
1918
rozpocznij naukę
Odzyskanie niepodległości, koniec I wojny światowej (11 listopada)

Historia Polski – ważne daty historyczne

Najważniejsze daty z historii Polski od roku 966 (Chrzest Polski) do 1918, czyli do odzyskania przez Polskę niepodległości – jest to wiedza, którą każdy uczeń musi opanować bezwzględnie. Przed sprawdzianem z historii zdecydowanie pomogą fiszki historyczne, zawierające ważne daty historyczne. Fiszki historyczne składają się z dwóch metod mnemotechnicznych, a więc wspierających pamięć w procesie uczenia się. Jedna część gromadzi daty historyczne po lewej stronie (lewa kolumna), prawa kolumna zawiera natomiast pełną, poprawną nazwę wydarzenia. W części faktów historycznych reguła ta jest odwrócona.

996 rok i jego następstwa

Fiszki historyczne z najważniejszymi wydarzeniami z historii Polski to nie tylko 966 rok i Chrzest Polski, ale także kolejne daty z dziejów Polski i Polaków, takie jak: utworzenie biskupstwa w Poznaniu, Zjazd Gnieźnieński, Powstanie Kościuszkowskie, pierwszy, drugi i trzeci rozbiór Polski oraz szereg innych, aż do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Zatem koniecznie musisz poznać też inne elementy historii Polski, zawarte w innych zestawach, np.: Świat od I do II wojny światowej, Królowie elekcyjni czy II wojna światowa.

Historia Polski – daty to wiedza podstawowa

Daty z historii Polski od roku 966 do 1918 są kanonem kulturowym dla każdego, dorosłego Polaka, nawet jeśli nie interesuje się on historią bowiem, do dobrego tonu kulturalnego człowieka należy przecież znajomość podstawowych faktów z historii kraju, w którym się urodził lub z którym jest związany rodzinnie. Zatem nasze fiszki będą przydatne nie tylko dla ucznia, który chce się przygotować do sprawdzianu z historii, ale i każdego, kto taką, podstawową wiedzę historyczną chce nadrobić, jeśli umknęła mu ona na wcześniejszych etapach edukacji. Po naszej lekcji wiedza ta zostanie w pamięci na długie lata.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.