Deutsch Aktuell

 0    119 fiszek    gusiuob1994
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

krótko i na temat
rozpocznij naukę
in der Kürze liegt die Würze

arcyksiążę
rozpocznij naukę
der Erzherzog

sprzedać coś na licytacji
rozpocznij naukę
etw. versteigern

kamień szlachetny
rozpocznij naukę
der Edelstein

klocek domino
rozpocznij naukę
der Dominostein

chwalić coś
rozpocznij naukę
etw. rühmen

nieskazitelna przejrzystość
rozpocznij naukę
makellose Klarheit

der Zuwanderer,-

Federalny Urząd Statystyczny
rozpocznij naukę
das Statistische Bundesamt

kraj pogłębiony w kryzysie
rozpocznij naukę
das Krisenland

kryzys wieku średniego
rozpocznij naukę
die Midlife-Krise

małpa człekokształtna
rozpocznij naukę
der Menschenaffe,-n

Narodowa Akademia Nauk
rozpocznij naukę
die Nationale Akademie der Wissenschaften

wiek średni
rozpocznij naukę
mittleres Lebensalter

na starość, w starszym wieku
rozpocznij naukę
im fortgeschrittenen Alter

czerwona litera poprzedzona dwukropkiem
rozpocznij naukę
roter Buchstabe mit vorangestelltem Dopelpunkt

stolica kraju związkowego
rozpocznij naukę
die Landeshauptstadt

zgadzać się z czymś
rozpocznij naukę
mit etw. einverstanden sein

wywoływać emocje
rozpocznij naukę
Emotionen auslösen

wieloznaczność
rozpocznij naukę
die Mehrdeutigkeit

przestawić się
rozpocznij naukę
sich umstellen

zmiana klimatu
rozpocznij naukę
der Klimawandel

odpowiednia przestrzeń życiowa
rozpocznij naukę
geeigneter Lebensraum

gatunek rośliny
rozpocznij naukę
die Pflanzenart

znikać w szybkim tempie
rozpocznij naukę
rapide verschwinden

efekt cieplarniany
rozpocznij naukę
die Klimaerwärmung

postępować
rozpocznij naukę
fortschreiten

wyginąć, wymrzeć
rozpocznij naukę
aussterben

warnen

der Forscher,-

wpływać negatywnie na coś
rozpocznij naukę
sich auf etw. negativ auswirken

der Durchmesser

der Rekordhalter

przedstawiciel
rozpocznij naukę
der Vertreter

należy podkreślić
rozpocznij naukę
wohlgemerkt

der Kran

obrócić coś
rozpocznij naukę
etw. wenden

das Genre

die Regie

za wielką wodę
rozpocznij naukę
über den großen Teich

polski tytuł: "Fałszerze"
rozpocznij naukę
"Die Fälscher"

próbować swoich sił
rozpocznij naukę
sein Glück probieren

geschickt

łączyć coś
rozpocznij naukę
etw. verknüpfen

nieudany napad na kasyno
rozpocznij naukę
gescheiterter Casino-Überfall

auf der Flucht sein

brzemienny w skutki, fatalny
rozpocznij naukę
folgenschwer

rozdzielić się
rozpocznij naukę
sich trennen

osobno, pojedynczo
rozpocznij naukę
einzeln

przekroczyć granicę
rozpocznij naukę
eine Grenze überqueren

gwałtowna burza śniegowa w Ameryce Północnej
rozpocznij naukę
heftiger Blizzard

skończyć się nieprzyjemnie
rozpocznij naukę
ein böses Ende nehmen

Niemiecka Nagroda Literacka przyznawana w dziedzinie Literatury Młodzieżowej
rozpocznij naukę
der Deutsche Jugendliteraturpreis

herausragend

przyznać nagrodę
rozpocznij naukę
einen Preis vergeben

wyróżnić kogoś czymś
rozpocznij naukę
jdn. mit etw. auszeichnen

towarzyszyć komuś
rozpocznij naukę
jdn. begleiten

kardynalnie, zasadniczo
rozpocznij naukę
von Grund auf

uzasadnienie
rozpocznij naukę
die Begründung

weitaus

niewinny, niegroźny
rozpocznij naukę
harmlos

rozkazywać komuś
rozpocznij naukę
jdm. befehlen

wykonać zadanie
rozpocznij naukę
eine Aufgabe ausführen

inwigilować kogoś
rozpocznij naukę
jdn. überwachen

być od czegoś uzależnionym
rozpocznij naukę
nach etw. süchtig sein

zabić kogoś
rozpocznij naukę
jdn. umbringen

międzynarodowy rozgłos/sława
rozpocznij naukę
internationale Strahlkraft

dać się policzyć na palcach jednej ręki
rozpocznij naukę
sich an einer Hand abzählen lassen

zyskać międzynarodową popularność
rozpocznij naukę
internationale Bekanntheit erlangt

wydać płytę
rozpocznij naukę
eine Platte herausgeben

zastanawiać się nad czymś
rozpocznij naukę
sich Gedanken über etw. machen

die Trennung,-en

droga prowadząca do odnalezienia samego siebie
rozpocznij naukę
der Selbstfindungsweg,-e

refleksyjny, nastrojowy
rozpocznij naukę
besinnlich

podbić czyjeś serce
rozpocznij naukę
jds. Herz erobern

wejść do Bundestagu
rozpocznij naukę
in den Bundestag einziehen

polit. Zieloni
rozpocznij naukę
die Grünen

die Tuberkulose

zgromadzenie Związku Niemieckiego
rozpocznij naukę
die Versammlung des Deutschen Bundes

początek nadawania
rozpocznij naukę
der Sendebeginn

drugi program niemieckiej telewizji publicznej
rozpocznij naukę
das ZDF

ausbrechen

der Aufstand

zjechać z taśmy
rozpocznij naukę
vom Band rollen

modyfikowany genetycznie
rozpocznij naukę
gentechnisch veränderter

badania genetyczne
rozpocznij naukę
die Genforschung

wypędzić coś
rozpocznij naukę
etw. verbannen

ustawa o inżynierii genetycznej
rozpocznij naukę
das Gentechnikgesetz

w naturalnych warunkach
rozpocznij naukę
unter natürlichen Bedingungen

krzyżowanie
rozpocznij naukę
das Kreuzen

vorkommen

w zależności od obszaru zastosowania
rozpocznij naukę
je nach Einsetzungsgebiet

dzielić coś
rozpocznij naukę
etw. unterteilen

zastosowanie medyczne
rozpocznij naukę
medizinische Anwendung

oznaczać coś
rozpocznij naukę
für etw. stehen

das Tätigkeitsfeld

odzwierciedlać coś
rozpocznij naukę
etw. widerspiegeln

zastosować metodę
rozpocznij naukę
ein Verfahren anwenden

transgeniczny
rozpocznij naukę
transgen

odporny na szkodniki
rozpocznij naukę
resistent gegen Schädlinge

bogatsze plony/zbiory
rozpocznij naukę
reichere Ernte

mieć/znajdować zastosowanie
rozpocznij naukę
Anwendung finden

kostspielig

przyporządkować coś
rozpocznij naukę
etw. zuordnen

korzystając z bakterii drożdżowych
rozpocznij naukę
unter Zuhilfenahme von Hefebakterien

bakteria kwasu mlekowego
rozpocznij naukę
die Milchsäurebakterie,-n

wytwarzanie octu
rozpocznij naukę
die Erzeugung von Essig

bakteria kwasu octowego
rozpocznij naukę
die Essigsäurebakterie,-n

stosować coś
rozpocznij naukę
etw. einsetzen

oczyszczanie ścieków
rozpocznij naukę
die Reinigung von Abwasser

oczyszczalnia ścieków
rozpocznij naukę
die Kläranlage,-n

oczyszczalnie wody pitnej
rozpocznij naukę
die Aufbereitung von Trinkwasser

degradacja ropy naftowej, która wyciekła w wyniku wypadku/awarii tankowca
rozpocznij naukę
der Abbau von ausgelaufenem Öl nach Havarien

na dużej głębokości
rozpocznij naukę
in großer Tiefe

żyć w ekstremalnych warunkach
rozpocznij naukę
unter extremen Bedingungen existieren

aufwändig

w szerokiej opinii publicznej
rozpocznij naukę
in der breiten Öffentlichkeit

spotkać się z dużą dezaprobatą
rozpocznij naukę
auf große Ablehnung treffen

kraj rozwinięty
rozpocznij naukę
der Industriestaat,-en


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.