Die Gesellschaft von heute

 0    59 fiszek    ganja87
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

zwracać czyjąś uwagę na coś
rozpocznij naukę
jdn auf etw (akk) hinweisen

poruszać (Thema), zagadywać, wywierać na kimś wrażenie
rozpocznij naukę
ansprechen

przemówienie nt zrobiło na mnie wrażenie
rozpocznij naukę
die Rede hat mich angesprochen

die Armut

niepełnosprawny
rozpocznij naukę
der Behinderte

starzenie się społeczeństwa
rozpocznij naukę
Alterung der Gesellschaft

die Migration

pochodzenie (rodowód)
rozpocznij naukę
die Herkunft, die Abstammung

z pochodzenia Polak
rozpocznij naukę
gebürtiger Pole, Pole von Herkunft

bezwartościowy
rozpocznij naukę
wertlos

beleidigend

odczuwać jako ciężar
rozpocznij naukę
als Last empfinden

nie zgadzam się z tym
rozpocznij naukę
ich aknn dem nicht zustimmen

wyłączać, wykluczać
rozpocznij naukę
ausgrenzen

liczyć na wsparcie
rozpocznij naukę
mit Unterstützung rechnen

z nadzieją/strachem w przyszłość patrzeć
rozpocznij naukę
mit Hoffnung/ Angst in die Zukunft schauen

różnorodność
rozpocznij naukę
die Vielfalt

die Toleranz

die Hoffnung

prawa człowieka
rozpocznij naukę
die Menschenrechte

widoki na przyszłość
rozpocznij naukę
die Zukunftsaussichten

małowartościowy
rozpocznij naukę
minderwertig

halten für, betrachten als
sich als jds Freund betrachten (uważać kogoś za przyjaciela), für rechtens halten (uważać za słuszne)

odsunięci na margines
rozpocznij naukę
an den Rand abgeschoben

chciałabym żyć w społeczeństwie z...
rozpocznij naukę
ich möchte in einer Gesellschaft mit... leben

eksperymentarium
rozpocznij naukę
der Erfahrungsraum

selbstverständlich

na podstawie
rozpocznij naukę
aufgrund

wzrastająca zależna od pracy mobilność
rozpocznij naukę
steidender berufsbedingter Mobilität

wystarczyć (perf)
rozpocznij naukę
genügen, hat genügt

klub, stowarzyszenie
rozpocznij naukę
der Verein

honorowy, niezawodny, nieodpłatny
rozpocznij naukę
ehrenamtlich

majsterkować
rozpocznij naukę
basteln

lub też, czy raczej
rozpocznij naukę
beziehungswiese

die Ausnahme

wyjątek od reguły
rozpocznij naukę
Ausnahme von der Regel

z[a] wyjątkiem kogoś/czegoś
rozpocznij naukę
mit Ausnahme von jdm/etw

zrobić dla kogoś wyjątek
rozpocznij naukę
für jdn eine Ausnahme machen

zastępca, towar zastępczy, odszkodowanie, zwrot
rozpocznij naukę
der Ersatz

być gotowym na zawołanie
rozpocznij naukę
auf Abruf bereitsteht

równie mało
rozpocznij naukę
ebenso wenig

vielmehr

dysponować czymś
rozpocznij naukę
verfügen über

die Gelassenheit, die Fassung

w kontakcie z
rozpocznij naukę
im Umgang mit

coś komuś przynieść (jakąś korzyść)
rozpocznij naukę
einbringen

zaangażowanie
rozpocznij naukę
das Engagement

berührt

die Rede über

oddalać się od siebie
rozpocznij naukę
voneinander entfernen

gdzie indziej
rozpocznij naukę
woanders

społeczeństwo konsumpcyjne
rozpocznij naukę
die Konsumgesellschaft

otwartość na inne kultury
rozpocznij naukę
die Kulturoffentheit

die Wohlstand

wywoływać. powodować (Gefühle, Streit, Eindruck)
rozpocznij naukę
hervorrufen

betrechtet als Minderwertige

na marginesie społeczeństwa
rozpocznij naukę
an den Rand der Gesellschaft

to jest na początku dziennym
rozpocznij naukę
das ist an der Tagesordnung

w razie konieczności
rozpocznij naukę
wenn Not am Mann


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.