Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha 26 - 50

 0    25 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
phản chiếu
Phản ứng của anh ấy phản ánh suy nghĩ của anh.
rozpocznij naukę
reflejar
Sus reacciones reflejan sus pensamientos.
tiếp tục
Tiếp tục làm việc về bài viết này.
rozpocznij naukę
continuar
Sigua trabajando en este artículo.
đạt được
Vận động viên chấp nhận thử thách và giành được chiến thắng.
rozpocznij naukę
conseguir buena puntuación
El atleta aceptó el reto y consiguió buena puntuación en la carrera.
nợ
Tôi nợ bạn bao nhiêu?
rozpocznij naukę
deber
¿Cuánto te debo?
tin
Bạn có tin vào phép màu không?
rozpocznij naukę
creer
¿Crees en milagros?
xem xét
Xin vui lòng xem xét ứng cử của tôi.
rozpocznij naukę
considerar
Por favor considere mi candidatura.
quay trỏ lại
Khi cô ấy quay trở lại sau công việc, cô ấy mệt nhoài.
rozpocznij naukę
regesar
Cuando por fin regresó del trabajo, ella estaba agotada.
+18 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha"
(w sumie 500 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.