Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha 101 - 125

 0    25 fiszek    Fiszkoteka
 
Pytanie Odpowiedź
chảy ra
Vistula chảy ra biển Baltic.
rozpocznij naukę
fluir
El Vistula fluye hacia el mar Báltico.
ngồi
Tôi đang ngồi cạnh Shakira!
rozpocznij naukę
sentarse
¡Yo estaba sentado justo al lado de Shakira!
xoay
Bạn phải đi thẳng về phía trước và sau đó rẽ trái.
rozpocznij naukę
girar
Tienes que ir hacia adelante y luego girar a la izquierda.
bàn luận
Chúng tôi có một vấn đề để bàn luận.
rozpocznij naukę
discutir
Tenemos un problema que discutir.
quyến rũ
Tôi chắc chắn là anh ta muốn quyến rũ mẹ bạn.
rozpocznij naukę
seducir
Estoy seguro de que quiere seducir a tu madre.
để ý
Học sinh của tôi nhận thấy mái tóc mới của tôi.
rozpocznij naukę
notar
Mis estudiantes notaron mi nuevo corte de pelo.
nhận được
Bạn đã nhận được tin nhắn của tôi chưa?
rozpocznij naukę
recibir
¿Recibiste mi mensaje?
+18 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha"
(w sumie 500 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.