Kilka pojęć z przedsiębiorczości

 0    10 fiszek    pam96
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Aktywa
rozpocznij naukę
Wszystkie środki gospodarcze posiadane w danym momencie przez podmiot gospodarczy (czyli jego majątek).
Pasywa
rozpocznij naukę
Zobowiązania podmiotu gospodarczego wobec właścicieli i wierzycieli, będące źródłem finansowania jego majątku.
Marketing mix
rozpocznij naukę
Podstawowe narzędzia marketingu (cena, produkt, dystrybucja i promocja)
Produkt
rozpocznij naukę
Oferowane do sprzedaży dobra materialne, usługi lub pomysły(patenty), które zaspokajają określone potrzeby.
Cena
rozpocznij naukę
Ilość pieniędzy jaką musi wydać nabywca w związku z zakupem określonego towaru.
Dystrybucja
rozpocznij naukę
Przemieszczanie produktu z miejsca jego wytworzenia do ostatecznego nabywcy; może być ona bezpośrednia lub pośrednia.
Promocja
rozpocznij naukę
Proces komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, informowanie o produkcie konsumentów i przekonanie ich o wyższości tego produktu nad propozycjami innych firm. Instrumenty komunikacji: reklama, sprzedaż osobista, public relations, promocja sprzedaży, sponsoring.
Merchandising
rozpocznij naukę
Zespół działań promocyjnych obejmujących m.in. wygląd i sposób prezentacji towarów, ich rozmieszczenie w punkcie sprzedaży czy też rozdawanie materiałów reklamowych w celu przyciągnięcia konsumentów i przekształcenia ich w nabywców.
Mobbing
rozpocznij naukę
To systematyczne znęcanie psychiczne (zazwyczaj podwładnego przez przełożonego), mające na celu wykluczenie do z zespołu pracowniczego lub grupy koleżeńskiej.
Korupcja
rozpocznij naukę
Obejmuje wszelkie działania polegające na wykorzystywaniu władzy lub funkcji publicznej do osiągania prywatnych korzyści. Do jej form zalicza się: łapownictwo, płatną protekcję, handel wpływami oraz wykorzystywanie środków publicznych do własnych korzyści.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.