prywatne 1

 0    18 fiszek    degass
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Mam nadzieję, że moje dzieci nie są za głośne.
rozpocznij naukę
Ich hoffe, dass meine Kinder nicht zu laut.

Oboje są uparci.
rozpocznij naukę
Beide sind stur.

Z nimi jest dużo pracy.
rozpocznij naukę
Mit ihnen ist eine Menge Arbeit.

Wsydzę się.
rozpocznij naukę
Ich schäme.

Mam stracha, że moja mowa nie jest poprawna.
rozpocznij naukę
Ich habe Angst, dass meine Rede nicht richtig.

Mój tata był lekarzem, moja mama była pielgniarką.
rozpocznij naukę
Mein Vater war ein Arzt. Meine Mutter war eine Krankenschwester.

Tata zmarł w 2000 na raka płuc.
rozpocznij naukę
Mein Vater starb im Jahr 2000 an Lungenkrebs

On palił dużo papierosów. Dwie paczki na dzień.
rozpocznij naukę
Er rauchte eine Menge Zigaretten. Zwei Packungen pro Tag.

On bardzo się przejmował swoimi pacjentami.
rozpocznij naukę
Er kümmert sich wirklich um seine Patienten.

Do dziś ludzie w mojej miejscowości miło go wspominają.
rozpocznij naukę
Bis heute, nette Leute in meinem Dorf, es zu erwähnen.

Miałam 20 lat i źle przeżywałam jego śmierc.
rozpocznij naukę
Ich war 20 Jahre alt und schlecht erlebt seinen Tod.

Ale to jest życie, musimy iśc dalej, pomimo złych wydarzeń.
rozpocznij naukę
Aber das ist das Leben, wir müssen weiter gehen, trotz der schlechten Ereignisse.

Mama została sama z trójką dorastających dzieci. Mam jeszcze dwóch braci.
rozpocznij naukę
Meine Mutter war allein mit ihren drei Kindern im Teenageralter. Ich habe zwei Brüder.

Skończyłam szkoły. Pracowałam w szpitalu jako dietetyk. Ślub. Dwoje dzieci.
rozpocznij naukę
Ich die Schule beendet. Ich arbeitete in einem Krankenhaus als diatasistentin Heirat. Zwei Kindern.

Moja mama dużo chorowała. Zawał, astma, depresja.
rozpocznij naukę
Meine Mutter hat sehr gelitten. Schlaganfall, Asthma und Depressionen.

W grudniu 2011 roku miała zapalenie płuc, miesiąc ona leżała na intensywnej terapii w śpiączce.
rozpocznij naukę
Im Dezember 2012 ist sie Lungenentzündung hatte, Monate sie legte auf der Intensivstation im Koma.

Parę razy była przytomna, ale pod tą aparaturą nie mogła nic powiedziec. Tylko łzy.
rozpocznij naukę
Ein paar Mal war sie bewusst, aber in dieses Gerätes konnte nichts sagen. Nur Tränen.

Ostatnio moje dzieci trochę chorowały. Najpierw wymioty i biegunka, teraz Dorota ma katar i często budzi się w nocy i płacze.
rozpocznij naukę
Kürzlich meine Kinder wenig gelitten. Erstens, Erbrechen und Durchfall, jetzt Dorothy hat eine Erkältung und oft wacht nachts weinen.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.