B2-LEKCJA 2

 0    94 fiszki    ilonawalaszczyk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

akcent, nacisk
rozpocznij naukę
der Akzent/ die Akzente

język urzędowy
rozpocznij naukę
die Amtssprache / die Amtssprachen

die Bibliothek / die Bibliotheken

dialekt, gwara
rozpocznij naukę
der Dialekt/ die Dialekte

docent, wykładowca
rozpocznij naukę
der Dozent/ die Dozenten

dorosły, dorosła
rozpocznij naukę
der Erwachsene/die Erwachsenen

zarobek, nabytek, dorobek
rozpocznij naukę
der Erwerb

der Experte/ die Experten

literatura fachowa
rozpocznij naukę
die Fachliteratur

der Faktor/die Faktoren

zbieg, uchodźca
rozpocznij naukę
der Flüchtling/die Flüchtlinge

der Forscher/die Forscher

die Forscherin/die Forscherinen

das Gehirn/die Gehirne

dyscyplina humanistyczna
rozpocznij naukę
die Geistewissenschaft/die Geistewissenschaften

germanistyka
rozpocznij naukę
die Germanistik

szkoła wyższa
rozpocznij naukę
die Hochschule/die Hochschulen

język literacki
rozpocznij naukę
die Hochsprache/die Hochsprachen

sala wykładowa
rozpocznij naukę
der Hörsaal/die Hörsäle

die Imitation/die Imitationen

das Institut/ die Institute

integracja, scalenie
rozpocznij naukę
die Integration

das Internet

dźwięk, ton
rozpocznij naukę
der Klang, die Klänge

prowadzący kurs, trener, instruktor
rozpocznij naukę
der Kursleiter/die Kursleiter

prowadząca kurs, trenerka, instruktorka
rozpocznij naukę
die Kursleiterin/die Kursleiterinen

das Lehrwerk/die Lehrwerke

materiał nauczania
rozpocznij naukę
der Lernstoff

die Motivation/die Motivationen

das Mauster,-

nauka przyrodnicza
rozpocznij naukę
die Naturwissenschaft/die Naturwissenschaften

das Niveau/die Niveaus

das Projekt/die Projekte

der Prozess/die Prozesse

reguła, zasada
rozpocznij naukę
die Regel/die Regeln

das Repertoire,-s

literatura sekundarna
rozpocznij naukę
die Sekundärliteratur

das Talent,-e

język potoczny
rozpocznij naukę
die Umgangssprache

okolica, otoczenie
rozpocznij naukę
die Umgebung,-en

badanie, dochodzenie,śledztwoprzeszukanie
rozpocznij naukę
die Untersuchung,-en

związek, połączenie, powiązanie
rozpocznij naukę
die Verbindung,-en

założenie, przesłanka
rozpocznij naukę
die Voraussetzung,-en

mieć do czegoś talent
rozpocznij naukę
Talent zu etwas haben

zjawisko, proces, sprawa, akta
rozpocznij naukę
der Vorgang, die Vorgänge

odczyt, prelekcja, wykład
rozpocznij naukę
die Vorlesung,-en

dojście, dostęp, wejście
rozpocznij naukę
der Zugang, die Zugänge

der Zweig,-e

zewnętrzny, na zewnątrz, na pamięć
rozpocznij naukę
auswendig

begabt(un-)

specyficzny dla zawodu
rozpocznij naukę
berufsspezifisch

gorliwy, pełen zapału
rozpocznij naukę
eifrig

intensiv

zorientowany praktycznie
rozpocznij naukę
praxisorientiert

systematyczny
rozpocznij naukę
systematisch(un-)

nieodzowny, niezbędny
rozpocznij naukę
unerlässlich

ablesen

achten auf +Akk

analysieren

podnosić, przyjmować
rozpocznij naukę
aufnehmen

wychodzić [perf wyjść] od kogoś
rozpocznij naukę
ausgehen von+ Dat
von jdm ausgehen

objawiać się, okazywać
rozpocznij naukę
äußern

basieren auf +Dat

auf jdn/etw bauen
rozpocznij naukę
bauen auf+Akk/Dat
bauen (vertrauen), polegać na kimś/czymś, liczyć na kogoś/coś

rozpoczac?
zaczyna padać
rozpocznij naukę
beginnen mit+Dat
Beginnen mit einer bestimmten Arbeit, Aufgabe, es beginnt zu regnen

?
wpajać [perf wpoić] komuś coś, nauczać [perf nauczyć] kogoś czegoś, zasugerować komuś coś
rozpocznij naukę
beibringen+Dat/Akk
jdm etw beibringen,

zawiadamiać(von)o...
rozpocznij naukę
benachrichtigen

donosić o czymś
rozpocznij naukę
berichten über etwas+Akk

zapisywać, opisywać
rozpocznij naukę
beschreiben

nalegać, by..., obstawać przy czymś
insistieren, darauf insistieren, dass ...-nalegać, by..., auf etw akk insistieren- obstawać przy czymś
rozpocznij naukę
bestehen auf+Dat
] auf etwas bestehen (meist mit Dativ, seltener mit Akkusativ): sich für etwas stark machen, nachdrücklich fordern, auf etwas beharren.] Er besteht darauf, dass dem Druck nicht nachgegeben wird.

skladac sie z...
być zawartym w ... jego wypracowanie sklada sie z...
rozpocznij naukę
bestehen aus+Dat
enthalten (einschließen), ausschließlich enthalten, Sein Aufsatz besteht aus Einleitung, Hauptteil und Schluss.

tworzyć, formować, kształtować
rozpocznij naukę
bilden

tłumaczyć, interpretować, wskazywać
rozpocznij naukę
deuten

służyć, usługiwać
rozpocznij naukę
dienen zu+Dat

unieruchamiać, stwierdzać, ustalać
rozpocznij naukę
feststellen

przewodzić, oprowadzać
rozpocznij naukę
führen

obawiać się, bać się
rozpocznij naukę
fürchten

imitieren

przeprowadzać wywiad
rozpocznij naukę
interviewen

kommentieren

sądzić, myśleć
rozpocznij naukę
meinen

spostrzegać, zauważać, poznawać, rozumieć
rozpocznij naukę
merken, merkte, hat gemerkt

zapamiętywać sobie coś
niech pan/pani to sobie zapamięta!
rozpocznij naukę
sich (DAT)etwas merken
merken Sie sich das! (DAT)

powiadamiać, donosić jemandem etwas komuś o czymś
rozpocznij naukę
mitteilen, teilte mit, hat mitgeteilt

reagieren, reagierte, hat reagiert

zajmować się kimś/czymś
rozpocznij naukę
sich mit jemandem/etwas beschäftigen

nadawać się
rozpocznij naukę
sich eignenn;, eignete sich, hat sich geeignet
sich eignen für+AKK

decydować się na..., postanawiać
rozpocznij naukę
sich entscheiden für+AKK

przen. zapadać w pamięci
przen. wbijać komuś coś do głowy
rozpocznij naukę
sich einprägen
jemandem etwas einprägen

magazynować, gromadzić, zapamiętywać, infor. zapisywać
rozpocznij naukę
speichern, speicherte, hat gespeichert

podpierać, podtrzymywać, opierać
rozpocznij naukę
stützen, stützte, hat gestützt

ulegać, ustępować
mądry głupiemu ustępuje
rozpocznij naukę
nachgeben, gab nach, hat nachgegeben
der Klügere gibt nach

uległ jej prośbom
rozpocznij naukę
er gab ihren Bitten nach

dokładać [perf dołożyć] komuś warzyw
rozpocznij naukę
jdm Gemüse nachgeben
zusätzlich geben


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.