Groupon, also Rabatt-Webseite

 0    113 fiszek    jmajchrzak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

urzędy praw konsumenta ostrzega przed dealami
rozpocznij naukę
Verbraucherschützer warnen vor Deals

dokładnie sprawdzać oferty w internecie
rozpocznij naukę
Angebote im Internet genau prüfen

kupić coś za 99 zamiast 222 euro
rozpocznij naukę
etwas für 99 statt 222 Euro kaufen

trzymięsiczne członkowstwo w klubie fitness
rozpocznij naukę
die dreimonatige Mitgliedschaft im Fitnessclub

za mniej nić 1/3 regularnej ceny
rozpocznij naukę
für weniger als ein Drittel des regulären Preises

oferty na stronach rabatowych są kuszące
rozpocznij naukę
Angebote auf Rabatt-Webseiten sind verlockend

oszczędzać da się także na inne sposoby
rozpocznij naukę
sparen lässt sich auch auf anderen Wegen

zasada jest prosta
rozpocznij naukę
Das Prinzip ist einfach

produkty i usługi będą oferowane za korzystną cenę
rozpocznij naukę
Produkte und Dienstleistungen werden zu einem günstigen Preis angeboten

klikać guzik KUPUJĘ
rozpocznij naukę
den "Kaufen"-Button klicken

sfinalizować deal
rozpocznij naukę
der Deal zustandekommen

pieniądze będą ściągane
rozpocznij naukę
das Geld wird eingezogen

na email otrzyma się bon
rozpocznij naukę
per E-mail einen Gutschein erhalten

móc zrealizować u oferenta
rozpocznij naukę
beim Anbieter einlösen können

jeśli nie znajdzie się wystarczająco dużo zainteresowanych, oferta przepada
rozpocznij naukę
Finden sich nicht genud Interessanten, verfällt das Angebot

być ostrożnym w przypadku rabatowych usługodawców
rozpocznij naukę
bei Rabatt-Dienstleistern vorsichtig sein

warnen

kupić bon na obniżony cenowo produkt
rozpocznij naukę
einen Gutschein auf ein verbilligtes Produkt kaufen

w przeciwieństwie do bonów na prezenty przepadają bony rabatowe nie po roku czy trzech latach, lecz po kilku tygodniach czy nawet dniach
rozpocznij naukę
Im Gegensatz zu Geschenkgutscheinen verfallen Rabatt-Gutscheine nicht erst nach ein bis drei Jahren, sondern oft schon wenigen Wochen oder gar Tagen

być dozwolone
rozpocznij naukę
zulässig sein

rzecznik ds internetu i ochrony praw danych
rozpocznij naukę
Anwalt für Internet- und Datenschutzrecht

klienci rabatowych usługodawców mają takie same prawa jak w każdym sklepie internetowym
rozpocznij naukę
Kunde von Rabatt-Dienstleistern hat die gleichen Rechte wie in jedem Online-Shop

obowiązuje 14 dniowe prawo do odwołania
rozpocznij naukę
das 14-tägige Wiederrufsrecht gilt

generalnie być nieskutecznym
rozpocznij naukę
generell unwirksam sein

mieć pułapki
rozpocznij naukę
Fußangeln haben

utrudniać realizowanie kuponu
rozpocznij naukę
die Einlösung des Gutscheins erschweren

pomimo tego być legalne
rozpocznij naukę
trotzdem legal sein

zostać zrealizowanym
rozpocznij naukę
eingelöst werden

w przypadku niejasności wskazany jest bezpośredni kontakt z oferentem
rozpocznij naukę
Bei Unklarheiten ist der direkte Kontakt zum Anbieter ratsam

dane kontaktowe i osoba kontaktowa powinny być podane przy każdej ofercie
rozpocznij naukę
Kontaktdaten und ein Ansprechpartner sollten bei jedem Angebot angegeben sein

przeczytać dokładnie warunki, zamiast brać w ciemno
rozpocznij naukę
die Konditionen genau durchlesen, statt blind zuzuschlagen

w internecie jest jeszcze wiele innych możliwości do znajdowania ofert
rozpocznij naukę
im Internet gibt es viel andere Möglichkeiten, Angebote zu finden

polecać strategię
rozpocznij naukę
die Strategie empfehlen

chciany produkt wrzucić w jedną lub lepiej w więcej przeszukiwaczek cen
rozpocznij naukę
Das gewünschte Produkt in eine oder besser mehrere Preissuchmaschine eingeben

obliczyć koszta przesyłki za produkt
rozpocznij naukę
Versandkosten für das Produkt einrechnen

szukać wolno dostępnych kuponów i kodów rabatowych w internecie
rozpocznij naukę
nach frei verfügbaren Gutschein- und Rabattcodes im Internet suchen

którymi da się zaoszczędzić pieniądze i koszta za przesyłki
rozpocznij naukę
mit denen sich Geld und Versandkosten sparen lassen

cyber złodziej
rozpocznij naukę
Cyberdieb

erbeuten

w kilka godzin
rozpocznij naukę
in wenigen Stunden

z chirurgiczną precyzją
rozpocznij naukę
mit chirurgischen Präzision

karty prepaid
rozpocznij naukę
Prepaid-Karten

światowo operująca banda cyber kryminalistów
rozpocznij naukę
eine weltweit operierende Bande Cyber-Krimineller

w ciągu krótkiego czasu
rozpocznij naukę
innerhalb kürzester Zeit

z bankomatów na całym świecie
rozpocznij naukę
von Geldautomaten in aller Welt

das Ausmaß

przestarzała technologia kart
rozpocznij naukę
veraltete Kartentechnologie

umożliwiać napad
rozpocznij naukę
Raubzug ermöglichen

włamać się
rozpocznij naukę
sich einhacken

głowa bandy
rozpocznij naukę
der Kopf der Bande

większość w wieku 20 lat
rozpocznij naukę
meist in ihren 20ern

jeden z podejrzanych
rozpocznij naukę
einer der Verdächtigen

kamera kontroli
rozpocznij naukę
Überwachungskamera

być złapanym przez więcej kamer
rozpocznij naukę
von mehreren Überwachungskamera aufgenommen werden

ogromny stos pieniędzy
rozpocznij naukę
das riesige Geldbündel

Bargeld

odbierać w pęczkach
rozpocznij naukę
bündelweise abheben

der Hacker

limity kont usunąć
rozpocznij naukę
Limit von Konten entfernen

programować kod dostępu
rozpocznij naukę
Zugangscodes programmieren

członek gangu
rozpocznij naukę
Gangmitglied

tylko w jeden dzień
rozpocznij naukę
allein an einem einzigen Tag

karty plastikowe
rozpocznij naukę
Plastikkarte

karta wstępu
rozpocznij naukę
die Einlasskarte

postarać się o dane do kart debetowych prepaid
rozpocznij naukę
die Daten für die Prepaid Debit Cards verschaffen

odpowiednie dane do konta
rozpocznij naukę
die entsprechenden Kontendaten

poprawny kod dostępu
rozpocznij naukę
der richtige Zugangscodes

szeroko zakrojony atak
rozpocznij naukę
Großangriff

dokonywać transakcji
rozpocznij naukę
Trasnaktionen tätigen

bankomaty były celem
rozpocznij naukę
Geldautomaten waren Ziel

inspirator napadów
rozpocznij naukę
der Drahtzieher des Raubzugs

jeszcze trwające dochodzenia
rozpocznij naukę
noch laufende Ermittlungen

tego typu napady na bankomaty nie były czymś niezwyczajnym
rozpocznij naukę
derartige Raubzuge an Geldautomaten sind nicht ungewöhnlich

die Beute

środki bezpieczeństwa za pomocą których takie manipulacje są utrudnione i uniemożliwione
rozpocznij naukę
Sicherheitsmaßnahmen, mit denen solche Manipulationen zu erschweren oder zu verhindern sind

paski magnetyczne na tylniej strony karty
rozpocznij naukę
die Magnetstreifen auf der Rückseite der Karten

w wielu częściach świata
rozpocznij naukę
in vielen Teilen der Welt

są prawie niemożliwe do skopiowania
rozpocznij naukę
fast unmöglich zu kopieren sein

modele kart z chipami zostały zastąpione
rozpocznij naukę
die Modelle von Karten mit Chips wurden abgelöst

być akzeptowanym w wielu państwach
rozpocznij naukę
in vielen Länder akzeptiert sein

legalna firma hackerów
rozpocznij naukę
eine legale Hackerfirma

oferować programy bezpieczeństwa
rozpocznij naukę
Sicherheitsprogramme anbieten

społeczeństwo przestępst wirtualnych
rozpocznij naukę
die Cybercrime-Community

zostać zaplanowanym
rozpocznij naukę
geplannt werden

spędzać godziny z konsolą do gier
rozpocznij naukę
mit der Spielkonsole Stunden verbringen

za pomocą wyrafinowanych tricków
rozpocznij naukę
mit raffinierten tricks

konsumpcję dzieci wziąć w swoje ręce
rozpocznij naukę
den Konsum der Kinder in den Griff kriegen

digitalne media
rozpocznij naukę
digitale Medien

tak zwani Digital Native
rozpocznij naukę
die sogennanten Digital Native

polegać chętniej na intuicji
rozpocznij naukę
sich lieber auf Intuition verlassen

świadomy odpowiedzialności obywatel sieci
rozpocznij naukę
verantwortungsbewusster Netzbürger

to prowadzi do wartych zauważenia pomysłów
rozpocznij naukę
zu bemerkenswerten Ideen führen

rozwalić laptopa córki pistoletem
rozpocznij naukę
mit einer Pistole das Notebook seiner Tochter zerstören

przed włączoną kamerą
rozpocznij naukę
vor laufender Kamera

kara za zuchwałe postowanie na facebooku
rozpocznij naukę
Strafe für ein freches Posting auf Facebook

das Filmchen

najczęściej klikane video na youtube
rozpocznij naukę
das meistgecklickte Youtube-Video

mniej radykalny
rozpocznij naukę
weniger radikal

robić rundki w sieci
rozpocznij naukę
im Netz die Runde machen

obchodzić się umiarkowanie z techniką, która ich otacza
rozpocznij naukę
maßvoll mit der Technik umgehen, die sie umgibt

nauczyć się też przy tym
rozpocznij naukę
sich selbst auch etwas dabei lernen

grać chętnie i dużo na komputerze
rozpocznij naukę
gern und viel am Computer spielen

z przymróżeniem oka
rozpocznij naukę
mit einem Augenzwinkern

opowiedziane ku czyjejś uciesze
rozpocznij naukę
zur Belustigung erzählen

osiągnięcia cierpią z tego względu
rozpocznij naukę
seine Leistungen leiden darunter

tak dużo grać w czasie szkoły
rozpocznij naukę
so viel in der Schulzeit spielen

sięgnąć po jakąś niezwyczajną metodę
rozpocznij naukę
zu einer unüblichen Methode greifen

według zdania jego taty
rozpocznij naukę
nach Meinung seines Vaters

Leidenschaft

zdecydować się na radykalny krok
rozpocznij naukę
sich für einen radikalen Schritt entscheiden

wyrywać wtyczkę
rozpocznij naukę
den Stecker ziehen

zalogować się
rozpocznij naukę
sich einloggen

organizować maraton gier
rozpocznij naukę
Gaming-Marathon organisieren


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.