zdania niemeickie 1

 0    49 fiszek    danielszuster
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Dzieci spędzą ferie zimowe w domu ze swoją chorą babcią.
rozpocznij naukę
Die Kinder verbringen die Winterferien zu Hause mit ihrer kranken Oma.

Nauczyciel objaśnia uczniom ćwiczenie.
rozpocznij naukę
Der Lehrer erklärt den Schülern eine Übung

Pilnie potrzebuję twojej pomocy.
rozpocznij naukę
Ich brauche dringend deine Hilfe.

Pieczywo Dominik je najchętniej.
rozpocznij naukę
Gebäck isst Dominik am liebsten.

Matka woła, dziecko przychodzi.
rozpocznij naukę
Die Mutter ruft, das Kind kommt.

bo, ponieważ
rozpocznij naukę
denn


szyk prosty po und, aber, denn, oder, sondern
rozpocznij naukę
asd

Ja kupię bukiet kwiatów a ty zatroszczysz się o prezent.
rozpocznij naukę
Ich kaufe einen Blumenstrauß und du besorgst ein Geschenk.

Jego siostra interesuje się muzyką a on uprawia sport.
rozpocznij naukę
Seine Schwester interessiert sich für Musik und er treibt Sport.

Wieczorem przyjdą moi goście i muszę się wcześniej przygotować.
rozpocznij naukę
Am Abend kommen meine Gäste und ich muss mich früher vorbereiten.

Matka zaśpiewała dziecku piosenkę, ale ono płakało nadal.
rozpocznij naukę
Die Mutter sang dem Kind ein Lied, aber es weinte weiter.

Nie idziemy dzisiaj na spacer, ponieważ cały dzień pada.
rozpocznij naukę
Wir gehen heute nicht spazieren, denn es regnet den ganzen Tag.

Leży w szpitalu, ponieważ jest bardzo chory.
rozpocznij naukę
Er liegt im Krankenhaus, denn er ist sehr krank.

Ingeborg pójdzie do lekarza albo jej matka da jej syrop.
rozpocznij naukę
Ingeborg geht zum Arzt oder ihre Mutter gibt ihr einen Hustensaft.

On nie pije dzisiaj kawy, lecz kupuje tylko wodę.
rozpocznij naukę
Er trinkt heute keinen Kaffee, sondern er kauft nur Wasser.

Nie piszę listu, lecz czytam książkę.
rozpocznij naukę
Ich schreibe keinen Brief, sondern ich lese ein Buch.

ze spójnikami, po których występuje szyk przestawny - bezpośrednio po spójniku występuje czasownik, po nim podmiot a następnie reszta zdania. Oto spójniki, po których występuje szyk przestawny:
rozpocznij naukę
dann-potem, nastepnie drshalb, darum, deswegen - dlatego sonst - w przeciwnym razie trotzdem - mimo to auserdem - opróćz tego

Najpierw zjem śniadanie, następnie umyję zęby.
rozpocznij naukę
Zuerst esse ich mein Frühstück, dann putze ich mir die Zähne.

Tom pracuje do godziny 17, potem robi zakupy.
rozpocznij naukę
Tom arbeitet bis 17 Uhr, dann macht er Einkäufe.

Nauczycielka najpierw poprawia prace klasowe, potem omawia je z uczniami.
rozpocznij naukę
Die Lehrerin korrigiert zuerst die Klassenarbeiten, dann bespricht sie diese mit den Schülern.

Andy jest chory, dlatego zostaje dzisiaj w domu.
rozpocznij naukę
Andy ist krank, deswegen bleibt er heute zu Hause.

Student wstał zbyt późno, dlatego spóźnił się na wykład.
rozpocznij naukę
Der Student ist zu spät aufgestanden, darum hat er sich zu der Vorlesung verspätet.

Musisz się więcej uczyć, w przeciwnym razie nie zdasz egzaminu.
rozpocznij naukę
Du musst mehr lernen, sonst bestehst du die Prüfung nicht.

Powinna się Pani pośpieszyć, w przeciwnym razie spóźni się Pani na pociąg.
rozpocznij naukę
Sie sollen sich beeilen, sonst verpassen Sie den Zug.

On nie jedździ szybko, w przeciwnym razie mógłby spowodować wypadek.
rozpocznij naukę
Er fährt nicht schnell, sonst könnte er einen Unfall verursachen.

Mocno pada, mimo to on idzie na spacer.
rozpocznij naukę
Es regnet stark, trotzdem geht er spazieren.

Ona ma niewiele pieniędzy, mimo to kupuje nowy samochód.
rozpocznij naukę
Sie hat wenig Geld, trotzdem kauft sie einen neuen Wagen.

Nie dam ci żadnych pieniędzy, poza tym jesteś mi winień jeszcze 4 euro.
rozpocznij naukę
Ich gebe dir kein Geld, außerdem schuldest du mir noch 4 Euro.

Nie możemy jej pomóc, poza tym ona nie chce naszej pomocy.
rozpocznij naukę
Wir können ihr nicht helfen, außerdem will sie unsere Hilfe nicht

Berta nie odpowiada na moje emaile, oprócz tego nie odbiera także telefonu.
rozpocznij naukę
Berta antwortet auf meine E-Mails nicht, außerdem geht sie ans Telefon auch nicht.

Zdanie poboczne (der Nebensatz) to część zdania podrzędnie złożonego (składającego się z dwóch lub więcej krótszych zdań).
rozpocznij naukę
Co to oznacza? Przede wszystkim to, że zdanie poboczne to takie zdanie, które swoją treścią odpowiada na pytanie, które można zadać w stosunku do treści zdania głównego:

Ponieważ jestem leniwy, uprawiam mało sportu.
rozpocznij naukę
Da ich faul bin, treibe ich wenig Sport.

Powiedziała, że jest chora.
rozpocznij naukę
Sie hat gesagt, dass sie krank sei.

Pomożemy wam, jeśli potrzebujecie naszej pomocy.
rozpocznij naukę
Wir helfen euch, wenn ihr unsere Hilfe braucht.

qwZdanie poboczne może występować przed zdaniem głównym, pomiędzy jego członami, ale także i za nim. W każdym z tych przypadków, zdanie poboczne jest oddzielone od zdania głównego przecinkiem:
rozpocznij naukę
asd

qw Ponieważ jestem chory, zostanę dzisiaj w domu.
rozpocznij naukę
qw Da ich krank bin, bleibe ich heute zu Hause.

qw Ten pisarz, który ma dopiero 30 lat, napisał już 20 książek.
rozpocznij naukę
qw Der Schriftsteller, der erst 30 Jahre alt ist, hat schon 20 Bücher geschrieben.

weZdanie poboczne charakteryzuje się tym, że bezpośrednio po spójniku jest podmiot a orzeczenie (czasownik w formie osobowej) jest na końcu zdania.
rozpocznij naukę
asd

we Jeśli jutro nie będzie padało, pójdę na spacer.
rozpocznij naukę
we Wenn es morgen nicht regnet, gehe ich spazieren.

we Powiedziałam, że to jest dobry pomysł.
rozpocznij naukę
we Ich sagte, dass das eine gute Idee ist.

erJeśli orzeczenie składa się z kilku wyrazów (np. w czasie przeszłym), wówczas na końcu zdania jest ta część, która jest odmieniana przez osoby:
rozpocznij naukę
asd

er Dziecko płacze, bo zgubiło swoje pieniądze.
rozpocznij naukę
er Das Kind weint, weil es sein Geld verloren hat.

er Ona tylko wtedy byłaby szczęśliwa, gdyby zarabiała dużo pieniędzy.
rozpocznij naukę
er Sie wäre nur dann glücklich, wenn sie viel Geld verdienen würde.

rr Gdy zdanie poboczne występuje przed zdaniem głównym, wówczas zdanie główne zaczyna się od czasownika. Czyli mamy konstrukcję: czasownik, czasownik:
rozpocznij naukę
asd

rr Ponieważ nie mam pieniędzy, nie mogę pozwolić sobie na tę kurtkę.
rozpocznij naukę
rr Da ich kein Geld habe, kann ich mir diese Jacke nicht leisten.

rr Gdybym miała więcej czasu, grałabym w tenisa.
rozpocznij naukę
rr Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich Tennis spielen.

rr Jeśli czegoś nie rozumiesz, powinieneś zapytać nauczyciela.
rozpocznij naukę
rr Wenn du etwas nicht verstehst, sollst du den Lehrer fragen.

rr Po tym jak wsiadł do pociągu, poszukał wolnego miejsca.
rozpocznij naukę
rr Nachdem er in den Zug eingestiegen war, suchte er einen freien Platz.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.