Vocabulario 2

 0    61 fiszek    b 612
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

raj podatkowy
rozpocznij naukę
paraíso fiscal

oszust podatkowy
rozpocznij naukę
evasor fiscal

desalojo

chistera

lęk separacyjny
rozpocznij naukę
angustia por separación

dotrzymywać tajemnic
rozpocznij naukę
detener secretos

było minęło
rozpocznij naukę
es agua pasada

rozmowa międzymiastowa
rozpocznij naukę
llamada a larga distancia

integrado por

ułaskawienie
rozpocznij naukę
indulto

czyn zabroniony
rozpocznij naukę
hecho delictivo

dobrowolnie odstąpić od dokonania
rozpocznij naukę
desistir voluntariamente de la ejecución

zapobiec skutkowi
rozpocznij naukę
impedir la producción del resultado

tentativa

przestępstwo dokonane
rozpocznij naukę
delito consumado

falta

incitación, inducción, proposición (para delinquir)

spisek, pomocnictwo
rozpocznij naukę
conspiración

bezprawny zamach
rozpocznij naukę
agresión ilegítima

obrona konieczna
rozpocznij naukę
defensa legítima

stan wyższej konieczności
rozpocznij naukę
estado de necesidad

okoliczności łagodzące
rozpocznij naukę
circunstancias atenuantes

zaślepienie, afekt zalegający
rozpocznij naukę
obcecación

działać w afekcie
rozpocznij naukę
actuar llevadi por arrebato

przewód sądowy
rozpocznij naukę
juicio oral

ubezwłasnowolnienie
rozpocznij naukę
incapacitación

współuczestnik przestępstwa
rozpocznij naukę
cómplice


odpowiadać osobiście
rozpocznij naukę
responder personalmente


kara pozbawienia wolności
rozpocznij naukę
pena privativa de libertad

całkowite ubezwłasnowolnienie
rozpocznij naukę
inhabilitación absoluta

praca na cele społeczne
rozpocznij naukę
trabajo en beneficio de la comunidad

pojazdy mechaniczne
rozpocznij naukę
vehículos a motor

areszt domowy
rozpocznij naukę
localización permanente / casa por carcel

godzina policyjna
rozpocznij naukę
toque de queda

zadośćuczynienie
rozpocznij naukę
reparación

prawomocny wyrok
rozpocznij naukę
sentencia firme

bierne prawo wyborcze
rozpocznij naukę
derecho de sufragio pasivo

kara pieniężna
rozpocznij naukę
sanción pecuniaria

środki karne
rozpocznij naukę
penas accesorias

nienaruszalność
rozpocznij naukę
inviolabilidad

powinowactwo
rozpocznij naukę
afinidad

pokrewieństwo
rozpocznij naukę
parentesco

areszt tymczasowy
rozpocznij naukę
prisión provisional

zaburzenie umysłowe
rozpocznij naukę
trastorno mental

aplicación de las penas

patrimonio

resocjalizacja
rozpocznij naukę
reinserción

zawieszenie kart
rozpocznij naukę
suspensión de la ejecución de la pena

cierpi na silne bóle głowy
rozpocznij naukę
le aqueja un fuerte dolor de cabeza

deshabituación

ośrodek leczenia uzależnień
rozpocznij naukę
centro de deshabituación

expulsión

zwolnienie warunkowe
rozpocznij naukę
libertad condicional

środki zabezpieczające
rozpocznij naukę
medidas de seguridad

umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym
rozpocznij naukę
internamienti en un centro psiquiátrico

custodia

wykładnia artykułu
rozpocznij naukę
interpretación del artículo

sprzedaż ratalna
rozpocznij naukę
venta a plazos

uwarunkowania krajowe
rozpocznij naukę
normativa nacional


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.