lekturka 2

 0    114 fiszek    Sanely
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Zuverlässig
rozpocznij naukę
niezawodny, pewny

Objekterkennung die (PL die Kennungen)
rozpocznij naukę
wykrywanie obiektów

Griff der (PL die Griffe)
rozpocznij naukę
rękojeść, chwyt, uchwyt

greifen greift, griff, hat gegriffen
rozpocznij naukę
chwytać, łapać, ująć

Kiste die (PL die Kisten)
rozpocznij naukę
skrzynia, skrzynka

Bilderkennungssoftware die (PL die Softwares)
rozpocznij naukę
oprogramowanie do rozpoznawania obrazu

Roboter der (PL die Roboter)
rozpocznij naukę
robot

prozesssicher
rozpocznij naukę
pewny (pod względem procesu)

Prozess der (PL die Prozesse)
rozpocznij naukę
proces

anordnen ordnet an, ordnete an, hat angeordnet
rozpocznij naukę
zarządzać, porządkować, układać

Werkstück das (PL die Werkstücke)
rozpocznij naukę
element do obróbki

Transportbehälter der (PL die Behälter)
rozpocznij naukę
pojemnik transportowy

entnehmen entnimmt, entnahm, hat entnommen
rozpocznij naukę
wyjmować

nutzen nutzt, nutzte, hat genutzt
rozpocznij naukę
używać, wykorzystywać

Tastsinn der (nur Singular)
rozpocznij naukę
zmysł dotyku

Gegenstand der (PL die Gegenstände)
rozpocznij naukę
przedmiot, obiekt

bewegen bewegt, bewegte, hat bewegt
rozpocznij naukę
poruszać

nieświadomy, mimowolny

Gehirn das (PL die Gehirne)
rozpocznij naukę
mózg

Beweglichkeit die (nur Singular)
rozpocznij naukę
ruchliwość

niedościgniony

Industrieautomatik die (Nur Singular)
rozpocznij naukę
automatyka przemysłowa

gelten (als) gilt, galt, hat gegolten
rozpocznij naukę
uchodzić za

selbstverständlich oczywiście
rozpocznij naukę
oczywisty, oczywiście

Ablauf der (PL die Abläufe)
rozpocznij naukę
przebieg, proces

przynajmniej

zasadniczy, w zasadzie

Roboterhandling
rozpocznij naukę
obsługa robota

übertragen überträgt, übertrug, hat übertragen
rozpocznij naukę
przenosić, przekazywać

cielesny, fizyczny

dopracowany

Handlingstrategie die
rozpocznij naukę
strategia sterowania

erforderlich
rozpocznij naukę
wymagany, niezbędny, potrzebny

Werkstückentnahme die (PL die Entnahmen)
rozpocznij naukę
pobieranie przedmiotów

fordern fordert, forderte, hat gefordert
rozpocznij naukę
żądać, domagać się

Taktzeit die (PL die Taktzeiten)
rozpocznij naukę
czas taktu

positionieren positioniert, positionierte, hat positioniert
rozpocznij naukę
pozycjonować

Fertigungslinie die (PL die Fertigungslinien)
rozpocznij naukę
linia produkcyjna

Montagelinie die (PL die Montagelinien)
rozpocznij naukę
linia montażowa

Automatisierung die (PL die Automatisierungen)
rozpocznij naukę
automatyzacja

Maßstab der (PL die Maßstäbe)
rozpocznij naukę
skala

Vorteil der (PL die Vorteile)
rozpocznij naukę
korzyść, pożytek

Einbindung die (PL die Einbindungen)
rozpocznij naukę
włączenie, zaangażowanie

Anlage die (PL die Anlagen)
rozpocznij naukę
urządzenie, instalacja

dodatkowy, dodatkowo

Produktivitätssteigerung die (PL die Produktivitätssteigerungen)
rozpocznij naukę
zwiększenie produktywności

wyjście

Belastung die (PL die Belastungen)
rozpocznij naukę
obciążenie

Reproduzierbarkeit die
rozpocznij naukę
powtarzalność

Qualität die (PL die Qualitäten)
rozpocznij naukę
jakość

Bereich der (PL die Bereiche)
rozpocznij naukę
obszar, zakres

Reihe die (PL die Reihen)
rozpocznij naukę
rząd, szereg

scheitern scheitert, scheiterte, ist gescheitert
rozpocznij naukę
kończyć się niepowodzeniem

brakujący

Praxis die (PL die Praxen)
rozpocznij naukę
-praktyka

Verfügbarkeit die (nur Singular)
rozpocznij naukę
dyspozycyjność

Bedingung die (PL die Bedingungen)
rozpocznij naukę
warunek

Kern der (PL die Kerne)
rozpocznij naukę
-rdzeń, jądro

Herausforderung die (PL die Herausforderungen)
rozpocznij naukę
wyzwanie

gładki, zgodny

Leistung die (PL die Leistungen)
rozpocznij naukę
wykonanie, wydolność

Übernehmen übernimmt, übernahm, hat übernommen
rozpocznij naukę
przejmować, obejmować

odpowiedzialny

Fortschritt der (PL die Fortschritte)
rozpocznij naukę
postęp

begünstigen begünstigt, begünstigte, hat begünstigt
rozpocznij naukę
ułatwiać, sprzyjać

Marktreife die (nur Singular)
rozpocznij naukę
dojrzałość rynkowa

Zelle die (PL die Zellen)
rozpocznij naukę
komórka

Fahrzeugindustrie die (nur Singular)
rozpocznij naukę
przemysł motoryzacyjny

Bauteil der (PL die Bauteile)
rozpocznij naukę
element konstrukcyjny

anliefern liefert an, lieferte an, hat angeliefert
rozpocznij naukę
dostarczać

Förderband das (PL die Förderbänder)
rozpocznij naukę
przenośnik taśmowy

każdorazowy

Anwendung die (PL die Anwendungen)
rozpocznij naukę
użycie, zastosowanie

Härteofen der (PL die Härteöfen)
rozpocznij naukę
piec do hartowania

Komponente der (PL die Komponenten)
rozpocznij naukę
komponent

Baumaschine die (PL die Baumaschinen)
rozpocznij naukę
maszyna budowlana

Besonderheit die (PL die Besonderheiten)
rozpocznij naukę
szczególność

Entleerung die (nur Singular)
rozpocznij naukę
opróżnienie, rozładowanie

owocny, skuteczny

verlangen verlangt, verlangte, hat verlangt
rozpocznij naukę
żądać

Lösung die (PL die Lösungen)
rozpocznij naukę
rozwiązanie

Randbedingung die (PL die Randbedingungen)
rozpocznij naukę
warunki brzegowe

Vorschrift die (PL die Vorschriften)
rozpocznij naukę
-przepis, zarządzenie

Beitrag der (PL die Beiträge)
rozpocznij naukę
wkład

Basis die (PL die Basen)
rozpocznij naukę
podstawa, baza

Forschung die (PL die Forschungen)
rozpocznij naukę
badanie naukowe

Erfahrung die (PL die Erfahrungen)
rozpocznij naukę
doświadczenie, praktyka

leisten leistet, leistete, hat geleistet
rozpocznij naukę
wykonywać pracę, dokonywać

Durchbruch der (PL die Durchbrüche)
rozpocznij naukę
przełom

Laserscanner der (PL die Laserscanner)
rozpocznij naukę
skaner laserowy

Lichteinfluss der (PL die Lichteinflüsse)
rozpocznij naukę
wpływ światła

Oberlicht das (PL die Oberlichter oder die Oberlichte)
rozpocznij naukę
światło górne, świetlik

Fertigungshalle die (PL die Fertigungshallen)
rozpocznij naukę
hala produkcyjna

zardzewiały

przynależny

bereitstellen stellt bereit, stellte bereit, hat bereitgestellt
rozpocznij naukę
oddawać do dyspozycji

Zusatz der (PL die Zusätze)
rozpocznij naukę
dodatek

Achse die (PL die Achsen)
rozpocznij naukę

konieczny, niezbędny

Gelenk das (PL die Gelenke)
rozpocznij naukę
staw, przegub

Vorrichtung die (PL die Vorrichtungen)
rozpocznij naukę
urządzenie, przyrząd

Bearbeitung die (PL die Bearbeitungen)
rozpocznij naukę
obróbka

nachempfinden empfindet nach, empfand nach, hat nachempfunden
rozpocznij naukę
wczuwać się

Branche die (PL die Branchen)
rozpocznij naukę
branża

Genauigkeit die (nur Singular)
rozpocznij naukę
dokładność

Zwischenkontrolle die (PL die Zwischenkontrollen)
rozpocznij naukę
kontrola pośrednia

ermitteln ermittelt, ermittelte, hat ermittelt
rozpocznij naukę
ustalać

Fehlgriff der (PL die Fehlgriffe)
rozpocznij naukę
błąd

Verzögerung die (PL die Verzögerungen)
rozpocznij naukę
opóźnienie

Autoindustrie die (PL die Autoindustrien)
rozpocznij naukę
przemysł samochodowy

Nutzfahrzeug das (PL die Nutzfahrzeuge)
rozpocznij naukę
samochód użytkowy

Potenzial das (PL die Potenziale)
rozpocznij naukę
potencjał

Raumfahrt die (PL die Raumfahrten)
rozpocznij naukę
podróż kosmiczna

Effizienz die (PL die Effizienzen)
rozpocznij naukę
wydajność, efektywność


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.