czesc IV

 0    30 fiszek    madziaz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
W stanie plastycznym polimery łańcuchowe
rozpocznij naukę
ulegają odkształceniom plastycznym
W stanie szklistym polimery łańcuchowe
rozpocznij naukę
ulegają małym odkształceniom sprężystym
W zależności od kształtu cząsteczek wyróżnia się
rozpocznij naukę
polimery łańcuchowe (topliwe) i usieciowane (nietopliwe)
Właściwości polimerów
rozpocznij naukę
zależą od kształtu i rozmiarów cząsteczek
Współczynnik tarcia gumy po powierzchniach mokrych w stosunku do powierzchni suchych jest
rozpocznij naukę
znacznie mniejszy
Wulkanizacja kauczuku jest możliwa ponieważ
rozpocznij naukę
kauczuk zawiera wiązania podwójne
Wulkanizacja to
rozpocznij naukę
sieciowanie kauczuku siarką
Wulkanizację gumy można prowadzić
rozpocznij naukę
na zimno chlorkiem siarki lub na gorąco siarką
Wypełniacze w porównaniu z pigmentami
rozpocznij naukę
mają mniejszą siłę krycia i zdolność barwienia
Wyrażenie „tworzywa sztuczne”
rozpocznij naukę
oznacza materiały, które są lub były podatne w fazie produkcji, do formowania pod wpływem czynników zewnętrznych (z reguły ciepła lub ciśnienia)
Wyroby lakierowe bazują na
rozpocznij naukę
roztworach żywic lub olejach schnących
Wyroby lakierowe dzielą się na
rozpocznij naukę
pigmentowane i niepigmentowane
Wyróżnia się gumę
rozpocznij naukę
twardą i miękką, zależnie od zawartości siarki
Wyróżnia się następujące rodzaje poli(chlorku winylu)
rozpocznij naukę
suspensyjny, emulsyjny i blokowy
Wyróżnia się następujące rodzaje poli(chlorku winylu)
rozpocznij naukę
twardy i miękki
Wyróżnia się następujące rodzaje polietylenu
rozpocznij naukę
niskociśnieniowy i wysokociśnieniowy
Wyróżnia się następujące rodzaje polietylenu
rozpocznij naukę
o małej, o średniej i o dużej gęstości
Wyróżnia się następujące rodzaje polipropylenu
rozpocznij naukę
izotaktyczny, syndiotaktyczny i ataktyczny
Wyróżnia się następujące rodzaje polistyrenu
rozpocznij naukę
niskoudarowy i wysokoudarowy
Wyróżnia się następujące stany fizyczne polimerów łańcuchowych
rozpocznij naukę
szklisty, elastyczny i plastyczny
Zależnie od struktury i właściwości tworzywa sztuczne dzieli się na
rozpocznij naukę
elastomery i plastomery
Zależność naprężenia od odkształcenia gumy
rozpocznij naukę
wykazuje zjawisko histerezy
Ze wzrostem stężenia pigmentów w powłoce lakierowej
rozpocznij naukę
maleje jej połysk zwiększają się właściwości ochronne
Ze wzrostem zawartości przyłączonej siarki
rozpocznij naukę
rośnie twardość gumy
Ze wzrostem zawartości przyłączonej siarki
rozpocznij naukę
wytrzymałość gumy rośnie do maksimum, a następnie maleje
Zmiękczacze (plastyfikatory)
rozpocznij naukę
to substancje o małej lotności wprowadzone do tworzywa w celu zwiększenia jego plastyczności
Żywice aminowo-formaldehydowe dzielą się na
rozpocznij naukę
termoutwardzalne rezole i chemoutwardzalne nowolaki
Żywice aminowo-formaldehydowe w porównaniu fenolowo-formaldehydowymi są
rozpocznij naukę
lepsze, ponieważ można je barwić na różne kolory
Żywice epoksydowe stosuje się do
rozpocznij naukę
impregnowania laminatów, jako kleje dwuskładnikowe oraz żywice powłokowe
Żywice fenolowo-formaldehydowe oraz aminowo-forlamdehydowe są stosowane
rozpocznij naukę
jako żywice, tłoczywa i laminaty

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.