Farmakologia leki

 0    862 fiszki    Hubalus
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

17-propionian flutikazonu
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Glukokortykosteroidy

środki hamujące czynność trombocytów (inhibitory agregacji płytek krwi) - Antagoniści receptora glikoproteinowego IIb/IIIa

analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Pochodne kwasu octowego

p/wirusowe – Leki wirusostatyczne działające na wirusy zapalenia wątroby (HBV)

symaptykomimetyki – agoniści receptorów α i β

p/robakom - Leki przeciw nicieniom

osteoporoza - bisfosfoniany

analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO

sympatykolityki - antagoniści receptorów α - selektywni antagoniści α1

leki p/nadciśnieniowe – Bezpośredni inhibitor reniny

alk. benzylowy
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – alkohole

alk. fenoksylowy
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – alkohole

leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - benzodiazepiny

Leki przeczyszczające - Substancje wpływające na odruch defekacji - Antagoniści rec. opioidowych o działaniu peryferyjnym

leki p/parkinsonowskie - antagoniści receptorów NMDA

leki o działaniu wykrztuśnym

amfoterycyna B
rozpocznij naukę
p/grzybicze - Polienowe leki p/grzybicze

psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – atypowe - benzamidy

leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)

p/grzybicze - Pochodne morfoliny

analogi erytromycyny
rozpocznij naukę
Związki wpływające na motorykę żołądka i jelit - Leki wspomagające motorykę żołądka i jelit (prokinetyki)

Leczenie zaburzeń wzwodu

Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Antagoniści rec. neurokininy 1 (NK1)

mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – Kininy

psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – atypowe - inne

znieczulenie miejscowe - typu amidów kwasowych

p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Nowsze

sympatykolityki - antagoniści receptorów β - selektywni antagoniści β1

atorwastatyna
rozpocznij naukę
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Statyny (inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-CoA)

p/grzybicze – stos. na pneumocystis carinii

parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - alkaloidy belladonny i pokrewne aminy trzeciorzędowe

p/robakom - Leki przeciw nicieniom

azotan bizmutu
rozpocznij naukę
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Związki bizmutu

mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pozostałe

leki p/parkinsonowskie - lewodopa i preparaty z inh. dekarboksylazy

Benzenosulfonian Cisatrakurium
rozpocznij naukę
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - stabilizujące (niedepolaryzujące)

sympatykolityki - antagoniści receptorów β - selektywni antagoniści β1

h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -fluorowane GKK

Leki stosowane w hiperlipidemiach - Fibraty

p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym

leki p/parkinsonowskie - ośrodkowo działające subst. antycholinergiczne

Leki przeczyszczające - hamujące resorpcję i nawadniające

biwalirudyna
rozpocznij naukę
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Hirudyna, pochodne hirudyny i inne inhibitory trombiny

leki p/parkinsonowskie - ośrodkowo działające subst. antycholinergiczne

Br Distygminy
rozpocznij naukę
parasympatykomimetyki - inhibitory cholinoesterazy (parasympatyki pośrednie) - pochodne kwasu karbaminowego

Br Glikopyronium
rozpocznij naukę
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - czwartorzędowe parasympatykolityki

Br N-butyloskopolaminy
rozpocznij naukę
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - czwartorzędowe parasympatykolityki

Br Neostygminy
rozpocznij naukę
parasympatykomimetyki - inhibitory cholinoesterazy (parasympatyki pośrednie) - pochodne kwasu karbaminowego

Br Pirydostygminy
rozpocznij naukę
parasympatykomimetyki - inhibitory cholinoesterazy (parasympatyki pośrednie) - pochodne kwasu karbaminowego

Br Rokuronium
rozpocznij naukę
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - stabilizujące (niedepolaryzujące)

Br Wekuronium
rozpocznij naukę
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - stabilizujące (niedepolaryzujące)

leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - benzodiazepiny

bromek ipratropium
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela - parasympatykolityki

bromek tiotropium
rozpocznij naukę
układ oddechowy - POChP

Bromokryptyna
rozpocznij naukę
leki p/parkinsonowskie - agoniści receptorów dopaminergicznych - pochodne ergoliny

psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - butyrofenony

p/wirusowe – na herpes - Analogi nukleozydow i nukleotydow - Substraty wirusowej kinazy tymidynowej

układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Glukokortykosteroidy

subst. psychozomimetyczne (psychodysleptyczne, halucynogenne) - pochodne indolu

sympatykolityki - antagoniści receptorów α - selektywni antagoniści α1

sympatykolityki - antagoniści receptorów β - nieselektywni antagoniści β bez PAA

Buprenorfina
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO

h. uwalniający gonadotropiny i analogi

leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - inne

sympatykolityki - antagoniści receptorów β - antagoniści β z działaniem wazodylatacyjnym

h. uwalniający gonadotropiny i analogi

układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Inne leki o działaniu hamującym stan zapalny

środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Związki heterocykliczne zawierające azot

chlorek benzalkonium
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Czwartorzędowe związki amonowe (mydła inwertowane)

chlorek Fe3+
rozpocznij naukę
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - parenteralnie

chlorheksydyna
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające

Chlorpromazyna
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - fenotiazyny typu chlorpromazyny

cholestyramina
rozpocznij naukę
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Żywice jonowymienne

leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)

Związki wpływające na motorykę żołądka i jelit - Leki wspomagające motorykę żołądka i jelit (prokinetyki)

Cl Alkuronium
rozpocznij naukę
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - stabilizujące (niedepolaryzujące)

Cl Suksametonium
rozpocznij naukę
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - środki depolaryzujące

parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - czwartorzędowe parasympatykolityki

układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela - β2-sympatykomimetyki – długo dział.

p/wirusowe – na herpes - Analogi nukleozydow i nukleotydow - aktywowane wyłącznie przez ludzką kinazę

układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Glukokortykosteroidy

Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Antagoniści receptora histaminowego H2

cyproheptadyna
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - antagoniści receptorow 5-HT2

cytrynian sodu
rozpocznij naukę
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Usunięcie jonów wapnia

czteroazotan pentaerytrytylu
rozpocznij naukę
leczenie niewydolności serca – Azotany

zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - inne

h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -Niefluorowane GKK

Dekanonian flufenazyny
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – neuroleptyki o przedłużonym działaniu

Dekanonian haloperidolu
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – neuroleptyki o przedłużonym działaniu

Dekanonian zuklopentiksolu
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – neuroleptyki o przedłużonym działaniu

dekschlorfenyramina
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pochodne propylaminy

Pozaustrojowe środki zastępcze osocza

parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - muskulotropowe i neurotropowo-muskulotropowe leki spazmolityczne

znieczulenie ogólne (anestetyki) – wziewne - eter halogenowany

desloratadyna
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – II gen. - pozostałe

desmopresyna (DDAVP)
rozpocznij naukę
hormony tylnego płata przysadki

leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IA

Dezimipramina
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - trójcykliczne

leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - benzodiazepiny

leczenie hipoglikemii

parasympatykomimetyki - inhibitory cholinoesterazy (parasympatyki pośrednie) - estry kwasu fosforowego

Difenhydramina
rozpocznij naukę
leki nasenne - leki przeciwhistaminowe H1

leczenie niewydolności serca – glikozydy nasercowe

dihydroekwilin
rozpocznij naukę
h. żeńskie - estrogeny

dihydrofosforan prednizolonu
rozpocznij naukę
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy - Estry proleków do pod. pozajelitowego

Dihydrokodeina
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Dodatek – leki p/kaszlowe

analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Pochodne kwasu octowego

leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IV

dimenhydranat
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pochodne kolaminy

Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Leki p/histaminowe H1

mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku cyklooksygenazy - prostaglandyny

Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Inne leki stosowane w leczeniu choroby wieńcowej

dipropionian beklometazonu
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Glukokortykosteroidy

środki hamujące czynność trombocytów (inhibitory agregacji płytek krwi)

analeptyk

sympatykolityki - antagoniści receptorów α - selektywni antagoniści α1

leki nasenne - leki przeciwhistaminowe H1

mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pochodne kolaminy

Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Antagoniści rec. 5-HT3 (setrony)

mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Selektywni antagoniści receptorow 5-HT3

Związki wpływające na motorykę żołądka i jelit - Leki wspomagające motorykę żołądka i jelit (prokinetyki)

leki przeciwotępienne - subst. wpływające na neurotransmisję cholinergiczną

analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Dodatek

h. żeńskie - Gestageny

leki przeciwdepresyjne - SNRI – inh. wychwytu zwrotnego 5-HT / NA

androgeny i ich analogi

dydanozyna (dideoksyinozyna, DDI)
rozpocznij naukę
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (nukleozydy, NRTI)

dydrogesteron
rozpocznij naukę
h. żeńskie - Gestageny

p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory odwrotnej transkryptazy – Nienukleozydowe

sympatykomimetyki - pośrednie sympatykomimetyki

doustne leki przeciwcukrzycowe - Leki p/cukrzycowe o zwiększonej sile imitujące działanie inkretyny

h. żeńskie - estrogeny

emtrycytabina (FTC)
rozpocznij naukę
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (nukleozydy, NRTI)

leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)

znieczulenie ogólne (anestetyki) – wziewne - eter halogenowany

leki p/parkinsonowskie - Inhibitory COMT

epoetyna beta
rozpocznij naukę
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru erytropoetyny (niedokrwistość nerkowa)

sympatykolityki - antagoniści receptorów α - alkaloidy sporyszu grupy ergotoksyny

Ergokrystyna
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów α - alkaloidy sporyszu grupy ergotoksyny

sympatykolityki - antagoniści receptorów α - alkaloidy sporyszu grupy ergotaminy

Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Blokery H+/K+-ATP-azy (inhibitory pompy protonowej)

h. żeńskie - estrogeny

h. żeńskie - estrogeny

estry etyl.kw. omega-3 (głównie EPA i DHA)
rozpocznij naukę
Leki stosowane w hiperlipidemiach – estry etylowe kw. omega-3

estry kw. p-hydroksybenzoesowego
rozpocznij naukę
parabeny, konserwanty

środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – alkohole

znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - inne

p/padaczkowe - Inne leki przeciwpadaczkowe

etylosiarczan mecetronium
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Czwartorzędowe związki amonowe (mydła inwertowane)

Leki stosowane w hiperlipidemiach - Inhibitory wchłaniania cholesterolu

Leki żołciotwórcze i żołciopędne, środki rozpuszczające kamienie żołciowe - Leki żółciotwórcze

leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)

Fenobarbital
rozpocznij naukę
p/padaczkowe - Leki nasilające głównie działanie GABA

środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – fenole

sympatykomimetyki - β-adrenomimetyki - o przeważającym działaniu na β2

analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO

sympatykomimetyki - α-adrenomimetyki - stosowane miejscowo

leki przeciwdepresyjne - SSRI – selektywne inh. wychw. zwr. 5-HT

fluorofosforan sodu (Na2PO3F)
rozpocznij naukę
osteoporoza - Fluorki

leki nasenne - benzodiazepiny i ich pochodne

psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – neuroleptyki o przedłużonym działaniu

p/wirusowe – na herpes

sympatykomimetyki - β-adrenomimetyki - o przeważającym działaniu na β2

fosforan sodu
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym

leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)

fumaran Fe2+
rozpocznij naukę
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - doustnie

leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IV

p/wirusowe – na herpes - Analogi nukleozydow i nukleotydow - aktywowane wyłącznie przez ludzką kinazę

h. żeńskie - Gestageny

glicynosiarczan Fe2+
rozpocznij naukę
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - doustnie

glukonian Fe2+
rozpocznij naukę
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - doustnie

gonadorelina
rozpocznij naukę
h. uwalniający gonadotropiny i analogi

heparyna standardowa (niefrakcjonowana, UFH)
rozpocznij naukę
odtrutka siarczan protaminy

heparyny drobnocząst. (LMWH)
rozpocznij naukę
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Heparyny

heptanian testosteronu
rozpocznij naukę
androgeny i ich analogi

leki p/nadciśnieniowe – Inne leki rozszerzające naczynia krwionośne przez bezpośredni wpływ na mięśnie gładkie

analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Dodatek – leki p/kaszlowe

Hydroksyzyna
rozpocznij naukę
leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - inne

analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO

Leki żołciotwórcze i żołciopędne, środki rozpuszczające kamienie żołciowe - Leki żółciopędne

parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - muskulotropowe i neurotropowo-muskulotropowe leki spazmolityczne

osteoporoza - bisfosfoniany

analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Pochodne kwasu octowego

leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy III

idoksurydyna (IDU)
rozpocznij naukę
p/wirusowe – na herpes - Analogi nukleozydow i nukleotydow – stosowane miejscowo

leki p/nadciśnieniowe – leczenie PAH (nadciśnienie płucne)

mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku cyklooksygenazy - prostacykliny

leki p/nadciśnieniowe – leczenie PAH (nadciśnienie płucne) - inhibitory PDE5

leki przeciwdepresyjne - trójcykliczne

p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Starsze

Indometacyna
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Pochodne kwasu octowego

indyjskia babka jajowata
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - Środki pęczniejące

interferon α
rozpocznij naukę
HBV

interferon α
rozpocznij naukę
p/wirusowe – Leki wirusostatyczne działające na wirusy zapalenia wątroby (HBV)

układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Antagoniści rec. leukotrienów CysLT1

leki p/nadciśnieniowe – Antagoniści receptora angiotensyny II (antagoniści AT1, sartany)

leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)

p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane doustnie

Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Blokery kanałów If

p/robakom - Leki przeciw nicieniom

znieczulenie ogólne (anestetyki) – wziewne - eter halogenowany

izoprenalina
rozpocznij naukę
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu bradykardii - Agoniści receptorow β-adrenergicznych

p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (nukleozydy, NRTI)

h. uwalniający gonadotropiny i analogi

sympatykolityki - antagoniści receptorów β - selektywni antagoniści β1

analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne

acetylocysteina
rozpocznij naukę
leki o działaniu wykrztuśnym

acyklowir (acykloguanozyna)
rozpocznij naukę
p/wirusowe – na herpes - Analogi nukleozydow i nukleotydow - Substraty wirusowej kinazy tymidynowej

leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych

leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu bradykardii - Agoniści receptorow β-adrenergicznych

leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IA

doustne leki przeciwcukrzycowe - Inhibitory α-glukozydazy

aldehyd glutarowy
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Aldehydy

znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - opioidy

Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Prokinetyki

Leki przeczyszczające - hamujące resorpcję i nawadniające

mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - prostaglandyny

alteplaza (rt-Pa)
rozpocznij naukę
Fibrynolityki działające pośrednio (trombolityki)

p/wirusowe – wirusostatyczne na grypę

leki psychostymulujące (psychoanaleptyki) - stosowane w terapii zaburzeń hiperkinetycznych i narkolepsji - amfetaminy i substancje pokrewne

sympatykomimetyki - pośrednie sympatykomimetyki

leczenie niewydolności serca – Leczenie zaburzeń rytmu w przebiegu niewydolności serca

leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy III

Amitryptylina
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - trójcykliczne

Amitryptylinoksyd
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - trójcykliczne

p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Nowsze

leki p/parkinsonowskie - agoniści receptorów dopaminergicznych - pozostali agoniści

Środki przeciwfibrynolityczne - inhibitory fibrynolizy

asparaginian Fe2+
rozpocznij naukę
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - doustnie

Atomoksetyna leki psychostymulujące (psychoanaleptyki)
rozpocznij naukę
stosowane w terapii zaburzeń hiperkinetycznych i narkolepsji - inne

leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu bradykardii - Parasympatykolityki

mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – II gen. - pozostałe

azotan srebra
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Związki metali ciężkich

zwiotczające mm szkieletowe - działające ośrodkowo

Leki przeczyszczające - Środki pęczniejące

psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - butyrofenony

leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)

Benzenosulfonian Atrakrium
rozpocznij naukę
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - stabilizujące (niedepolaryzujące)

znieczulenie miejscowe - typu estrowego

parasympatykomimetyki - agoniści receptorów muskarynowych (parasympatykomimetyki bezpośrednie)

mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku cyklooksygenazy - prostaglandyny

sympatykolityki - antagoniści receptorów β - selektywni antagoniści β1

leki p/nadciśnieniowe – leczenie PAH (nadciśnienie płucne) – antagoniści endoteliny

Br Ipratropium
rozpocznij naukę
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - czwartorzędowe parasympatykolityki

Br Pankuronium
rozpocznij naukę
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - stabilizujące (niedepolaryzujące)

Br Tiotropium
rozpocznij naukę
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - czwartorzędowe parasympatykolityki

bromek ipratropium
rozpocznij naukę
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu bradykardii - Parasympatykolityki

bromoheksyna
rozpocznij naukę
leki o działaniu wykrztuśnym

leki nasenne - benzodiazepiny i ich pochodne

leki p/parkinsonowskie - antagoniści receptorów NMDA

znieczulenie miejscowe - typu amidów kwasowych

bursztynian Fe2+
rozpocznij naukę
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - doustnie

analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Niesteroidowe leki przeciwzapalne selektywne względem COX-2 (koksyby)

mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – II gen. - pochodne etylenodiaminy

leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)

leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IA

środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Halogeny

Chlordiazepoksyd
rozpocznij naukę
leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - benzodiazepiny

chlorek didecylodiCH3amoniowy
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Czwartorzędowe związki amonowe (mydła inwertowane)

chlorek Fe2+
rozpocznij naukę
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - parenteralnie

chlorfenoksamina
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pochodne kolaminy

Chlorprotiksen
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - tioksanteny

leki przeciwdepresyjne - SSRI – selektywne inh. wychw. zwr. 5-HT

Cl Miwakurium
rozpocznij naukę
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - stabilizujące (niedepolaryzujące)

Cl Tubokuraryny
rozpocznij naukę
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - stabilizujące (niedepolaryzujące)

leki p/nadciśnieniowe – Inne leki rozszerzające naczynia krwionośne przez bezpośredni wpływ na mięśnie gładkie

farmakoterapia nadczynności przytarczyc

cytrynian sodu
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym

p/wirusowe; przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Nowsze

Dekanonian flupentiksolu
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – neuroleptyki o przedłużonym działaniu

deksametazon
rozpocznij naukę
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -fluorowane GKK

Dekstrometorfan
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Dodatek – leki p/kaszlowe

Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Hirudyna, pochodne hirudyny i inne inhibitory trombiny

h. żeńskie - Gestageny

Diamorfina (heroina, diacetylomorfina)
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO

diazotan izosorbitolu
rozpocznij naukę
Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Azotany („związki nitrowe”)

h. żeńskie - Gestageny

dietylokarbamazyna
rozpocznij naukę
p/robakom - Leki przeciw nicieniom

difenhydramina
rozpocznij naukę
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Leki p/histaminowe H1

difenhydramina
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pochodne kolaminy

leczenie niewydolności serca – glikozydy nasercowe

dihydralazyna
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – Inne leki rozszerzające naczynia krwionośne przez bezpośredni wpływ na mięśnie gładkie

dihydrofosforan betametazonu
rozpocznij naukę
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy - Estry proleków do pod. pozajelitowego

Dihydrokodeina (DHC)
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Słabo działające leki opioidowe stopnia 2. wg WHO

leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Leki z grupy diltiazemu

mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pozostałe

dipiwoksyl adefowiru
rozpocznij naukę
HBV

leczenie niewydolności serca – Katecholaminy przy ostrej niewydolności serca

leki przeciwdepresyjne - trójcykliczne

dokuzan sodu
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - Środki ułatwiające pasaż mas kałowych

Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Prokinetyki

leczenie niewydolności serca – Katecholaminy przy ostrej niewydolności serca

drotrekogina alfa
rozpocznij naukę
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty)

dwuazotan izosorbidu
rozpocznij naukę
leczenie niewydolności serca – Azotany

leki przeciwdepresyjne - inne leki p/depresyjne

p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym

mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pozostałe

Enantan perfenazyny
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – neuroleptyki o przedłużonym działaniu

p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory fuzji

leczenie niewydolności serca – Inhibitory fosfodiesterazy


epoetyna alfa
rozpocznij naukę
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru erytropoetyny (niedokrwistość nerkowa)

leki p/nadciśnieniowe – Antagoniści receptora angiotensyny II (antagoniści AT1, sartany)

środki hamujące czynność trombocytów (inhibitory agregacji płytek krwi) - Antagoniści receptora glikoproteinowego IIb/IIIa

Ergokryptyna
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów α - alkaloidy sporyszu grupy ergotoksyny

Escitalopram
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - SSRI – selektywne inh. wychw. zwr. 5-HT

h. żeńskie - estrogeny

środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Związki heterocykliczne zawierające azot

Eter dietylowy
rozpocznij naukę
znieczulenie ogólne (anestetyki) - wziewne

Leki stosowane w hiperlipidemiach - Fibraty

etonogestrel
rozpocznij naukę
h. żeńskie - Gestageny

analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Niesteroidowe leki przeciwzapalne selektywne względem COX-2 (koksyby)

osteoporoza - bisfosfoniany

symaptykomimetyki – agoniści receptorów α i β

etynyloestradiol
rozpocznij naukę
h. żeńskie - estrogeny

środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – fenole

p/wirusowe – na herpes - Analogi nukleozydow i nukleotydow - Substraty wirusowej kinazy tymidynowej

Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Antagoniści receptora histaminowego H2

feksofenadyna
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – II gen. - pozostałe

p/padaczkowe - Inne leki przeciwpadaczkowe

analgetyki (p/bólowe) - Leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe niebędące kwasami - Pochodne aniliny

analgetyki (p/bólowe) - Pochodne pirazolu (fenazony i pochodne pirazolidyno-3,5-dionu)

Leki stosowane w hiperlipidemiach - Fibraty

Fenoksybenzamina
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów α - inne

fenole chlorowcowane oraz z podst.gr. aromat.
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – fenole

fenoloftaleina
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - hamujące resorpcję i nawadniające

układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela - β2-sympatykomimetyki – krótko dział.

Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Antagoniści witaminy K (pochodne 4-hydroksykumaryny)

znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - opioidy

fentikonazol
rozpocznij naukę
p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym

fenylobutazon
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Pochodne pirazolu (fenazony i pochodne pirazolidyno-3,5-dionu)

p/padaczkowe - Leki głównie blok. napięciowozależne kanały Na+

Środki wspomagające hemostazę - stosowane są w przypadku skaz krwotocznych oraz przy ostrych krwawieniach

androgeny i ich analogi

Fizostygmina
rozpocznij naukę
parasympatykomimetyki - inhibitory cholinoesterazy (parasympatyki pośrednie) - pochodne kwasu karbaminowego

leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IC

p/grzybicze

fludrokortyzon
rozpocznij naukę
h. kory nadnerczy – mineralokortykosteroid

psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - fenotiazyny typu perfenazyny

p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane doustnie

znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - benzodiazepiny

Flunitrazepam
rozpocznij naukę
leki nasenne - benzodiazepiny i ich pochodne

fluokortolon
rozpocznij naukę
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -fluorowane GKK

fluorek sodu (NaF)
rozpocznij naukę
osteoporoza - Fluorki

fluorek sodu
rozpocznij naukę
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Usunięcie jonów wapnia

Flupentiksol
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - tioksanteny

analgetyki (p/bólowe) - Inne leki p/bólowe

flurbiprofen
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Pochodne kwasu octowego

psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - difenylobutylopiperydyny

fluwastatyna
rozpocznij naukę
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Statyny (inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-CoA)

Fluwoksamina
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - SSRI – selektywne inh. wychw. zwr. 5-HT

fondaparinuks
rozpocznij naukę
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Heparyny

środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Aldehydy

układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela - β2-sympatykomimetyki – długo dział.

fosamprenawir
rozpocznij naukę
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Nowsze

p/wirusowe – Leki wirusostatyczne działające na wirusy zapalenia wątroby (HBV)

foskarnet (fosforomrówczan)
rozpocznij naukę
p/wirusowe – na herpes

h. żeńskie - antyestrogeny

fumaran dizoproksylu tenofowiru
rozpocznij naukę
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory odwrotnej transkryptazy – analogi nukleotydow (NTRTI)

p/padaczkowe - Inne leki przeciwpadaczkowe

leki przeciwotępienne - subst. wpływające na neurotransmisję cholinergiczną

leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Leki z grupy werapamilu

mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku cyklooksygenazy - prostaglandyny

h. uwalniający gonadotropiny i analogi

Leki stosowane w hiperlipidemiach - Fibraty

Ginkgo biloba
rozpocznij naukę
leki przeciwotępienne - inne

glibenklamid
rozpocznij naukę
doustne leki przeciwcukrzycowe - Insulinotropowe - Pochodne sulfonylomocznika

doustne leki przeciwcukrzycowe - Insulinotropowe - Pochodne sulfonylomocznika

doustne leki przeciwcukrzycowe - Insulinotropowe - Pochodne sulfonylomocznika

glukonian sodowo-żelazowy (III)
rozpocznij naukę
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - parenteralnie

gonadoliberyna (gonadorelina)
rozpocznij naukę
hormony podwzgórza – hormony stosowane w diagnostyce

h. uwalniający gonadotropiny i analogi

Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Antagoniści rec. 5-HT3 (setrony)

mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Selektywni antagoniści receptorow 5-HT3

gryzeofulwina
rozpocznij naukę
p/grzybicze

H. folikulotropowy
rozpocznij naukę
hormony części gruczołowej przysadki (przedniego płata)

H. luteinizujący
rozpocznij naukę
hormony części gruczołowej przysadki (przedniego płata)

Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Neuroleptyki

psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - butyrofenony

znieczulenie ogólne (anestetyki) – wziewne - halogenowane węglowodory

heksachlorofen
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – fenole

środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Związki heterocykliczne zawierające azot

środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – alkohole

Jod promieniotwórczy (131I)
rozpocznij naukę
tyreostatyki - Pochodne tiouracylu i merkaptoimidazolu

tyreostatyki - Pochodne tiouracylu i merkaptoimidazolu

środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Halogeny

środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Halogeny

kalcytonina (tyreokalcytonina)
rozpocznij naukę
hormony tarczycy

farmakoterapia nadczynności przytarczyc

leki p/nadciśnieniowe – Antagoniści receptora angiotensyny II (antagoniści AT1, sartany)

leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)

parasympatykomimetyki - agoniści receptorów muskarynowych (parasympatykomimetyki bezpośrednie)

Karbamazepina
rozpocznij naukę
leki stosowane w profilaktyce ch. afektywnej oraz w terapii manii – leki p/padaczkowe

Karbamazepina
rozpocznij naukę
p/padaczkowe - Leki głównie blok. napięciowozależne kanały Na+

leki p/parkinsonowskie - agoniści receptorów dopaminergicznych - pochodne ergoliny

leki p/parkinsonowskie - lewodopa i preparaty z inh. dekarboksylazy

tyreostatyki - Pochodne tiouracylu i merkaptoimidazolu

karbocysteina
rozpocznij naukę
leki o działaniu wykrztuśnym

doustne leki przeciwcukrzycowe - Insulinotropowe - Pochodne sulfonylomocznika

sympatykolityki - antagoniści receptorów β - nieselektywni antagoniści β z PAA

sympatykolityki - antagoniści receptorów β - antagoniści β z działaniem wazodylatacyjnym

kaspofungina
rozpocznij naukę
p/grzybicze - kandyny

znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - inne

p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym

analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Pochodne kwasu octowego

mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pozostałe

mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pozostałe

sympatykomimetyki - β-adrenomimetyki - o przeważającym działaniu na β2

h. żeńskie - antyestrogeny

środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Związki heterocykliczne zawierające azot

analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Dodatek – leki p/kaszlowe

osteoporoza - bisfosfoniany

klofibrat etofiliny
rozpocznij naukę
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Fibraty

Klomipramina
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - trójcykliczne

leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - benzodiazepiny

sympatykolityki - antagoniści receptorów β - ośrodk. i pozazw. presynapt. dział. agoniści rec. α2 i imidazolinowych

środki hamujące czynność trombocytów (inhibitory agregacji płytek krwi) - Antagoniści receptorów ADP

Klorazepam dipotasowy
rozpocznij naukę
leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - benzodiazepiny

p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym

psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – atypowe - atypowe neuroleptyki trójcykliczne

kłącze rzewienia dłoniastego
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - hamujące resorpcję i nawadniające

analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Dodatek – leki p/kaszlowe

analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Słabo działające leki opioidowe stopnia 2. wg WHO

leki psychostymulujące (psychoanaleptyki) - pochodne ksantynowe

sympatykomimetyki - pośrednie sympatykomimetyki

znieczulenie miejscowe - typu estrowego

kompleks Fe(OH)3 i dekstranu
rozpocznij naukę
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - parenteralnie

kompleks Fe(OH)3 i sacharozy
rozpocznij naukę
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - parenteralnie

koński estrogen
rozpocznij naukę
h. żeńskie - estrogeny

kora kruszyny pospolitej
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - hamujące resorpcję i nawadniające

kortykoliberyna (kortykorelina)
rozpocznij naukę
hormony podwzgórza – hormony stosowane w diagnostyce

Kortykotropina (ACTH – hormon adrenokortykotropowy)
rozpocznij naukę
hormony części gruczołowej przysadki (przedniego płata)

kortyzol (hydrokortyzon)
rozpocznij naukę
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -Niefluorowane GKK

h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -Niefluorowane GKK

kotrimoksazol
rozpocznij naukę
p/grzybicze – stos. na pneumocystis carinii

Kozłek lekarski
rozpocznij naukę
leki nasenne - leki nasenne poch. roślinnego

p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym

h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -Niefluorowane GKK

Ksylometazolina
rozpocznij naukę
sympatykomimetyki - α-adrenomimetyki - stosowane miejscowo

kw. acetylosalicylowy
rozpocznij naukę
środki hamujące czynność trombocytów (inhibitory agregacji płytek krwi) - Inhibitory cyklooksygenazy:

kw. kromoglikanowy
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Leki hamujące uwalnianie mediatorow (kromony)

kw. nadtlenobursztyn.
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Środki utleniające

kw. nadtlenosiarkowy
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Środki utleniające

kw. p-aminometyloben-zoesowy
rozpocznij naukę
Środki przeciwfibrynolityczne - Drobnocząsteczkowe środki p/fibrynolityczne

kw. tiaprofenowy
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Pochodne kwasu octowego

kw. traneksamowy
rozpocznij naukę
Środki przeciwfibrynolityczne - Drobnocząsteczkowe środki p/fibrynolityczne

Kwas 4-hydroksymasłowy
rozpocznij naukę
znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - inne

Kwas acetylosalicylowy
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ -gr. salicylanów

kwas chenodeoksycholowy (chenodiol)
rozpocznij naukę
kamica żółciowa

kwas dehydrocholowy
rozpocznij naukę
Leki żołciotwórcze i żołciopędne, środki rozpuszczające kamienie żołciowe - Leki żółciotwórcze

kwas nikotynowy
rozpocznij naukę
Leki stosowane w hiperlipidemiach

kwas ursodeoksycholowy
rozpocznij naukę
(ursodiol) – kamica żółciowa

Kwas walproinowy
rozpocznij naukę
leki stosowane w profilaktyce ch. afektywnej oraz w terapii manii – leki p/padaczkowe

Kwas walproinowy
rozpocznij naukę
p/padaczkowe - Leki głównie blok. napięciowozależne kanały Na+

psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – atypowe - atypowe neuroleptyki trójcykliczne

leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)

Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym

Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym

Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym

HBV

p/wirusowe – Leki wirusostatyczne działające na wirusy zapalenia wątroby (HBV)

lamiwudyna (3TC)
rozpocznij naukę
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (nukleozydy, NRTI)

p/padaczkowe - Leki głównie blok. napięciowozależne kanały Na+

hormony podwzgórza i ich analogi

Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Blokery H+/K+-ATP-azy (inhibitory pompy protonowej)

mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku cyklooksygenazy - prostaglandyny

Leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe niebędące kwasami
rozpocznij naukę
Pochodne aniliny

Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Hirudyna, pochodne hirudyny i inne inhibitory trombiny

lerkanidypina
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)

leuprorelina
rozpocznij naukę
h. uwalniający gonadotropiny i analogi

Lewetiracetam
rozpocznij naukę
p/padaczkowe - Inne leki przeciwpadaczkowe

lewocetyryzyna
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – II gen. - pochodne etylenodiaminy

leki p/parkinsonowskie - lewodopa i preparaty z inh. dekarboksylazy

lewokabastyna
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – II gen. - pozostałe

Lewomepromazyna
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - fenotiazyny typu chlorpromazyny

analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO

lewonorgestrel
rozpocznij naukę
h. żeńskie - Gestageny

leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IB

znieczulenie miejscowe - typu amidów kwasowych

leki p/parkinsonowskie - agoniści receptorów dopaminergicznych - pochodne ergoliny

liść strączyńca wąskolistnego
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - hamujące resorpcję i nawadniające

subst. psychozomimetyczne (psychodysleptyczne, halucynogenne) - pochodne indolu

leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)

Biegunki - opioidy

p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Nowsze

układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Inne leki o działaniu hamującym stan zapalny

mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – II gen. - pozostałe

leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - benzodiazepiny

Lormetazepam
rozpocznij naukę
leki nasenne - benzodiazepiny i ich pochodne

analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ – Oksykamy

leki p/nadciśnieniowe – Antagoniści receptora angiotensyny II (antagoniści AT1, sartany)

Leki stosowane w hiperlipidemiach - Statyny (inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-CoA)

L-tyroksyna (lewotyroksyna - T4)
rozpocznij naukę
hormony tarczycy

lumirakoksyb
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Niesteroidowe leki przeciwzapalne selektywne względem COX-2 (koksyby)

h. żeńskie - Gestageny

leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych

Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym

leki przeciwdepresyjne - czterocykliczne

p/robakom - Leki przeciw nicieniom

parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - muskulotropowe i neurotropowo-muskulotropowe leki spazmolityczne

h. żeńskie - Gestageny

leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IB

leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)

Melanotropina (MSH
rozpocznij naukę
h. pobudz. melanocyty); hormony części gruczołowej przysadki (przedniego płata)

analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Oksykamy

psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - butyrofenony

leki przeciwotępienne - niekompetycyjni antagoniści NMDA

znieczulenie miejscowe - typu amidów kwasowych

mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku lipooksygenazy - Inhibitory LOX

colticis ulcerosa - aminosalicylany zawierające kw. 5-aminosalicylowy

subst. psychozomimetyczne (psychodysleptyczne, halucynogenne) - pochodne fenyloetyloaminy

h. żeńskie - estrogeny

p/padaczkowe - Inne leki przeciwpadaczkowe

Metamfetamina
rozpocznij naukę
sympatykomimetyki - pośrednie sympatykomimetyki

Metamfetamina leki psychostymulujące (psychoanaleptyki)
rozpocznij naukę
stosowane w terapii zaburzeń hiperkinetycznych i narkolepsji - amfetaminy i substancje pokrewne

analgetyki (p/bólowe) - Pochodne pirazolu (fenazony i pochodne pirazolidyno-3,5-dionu)

doustne leki przeciwcukrzycowe - Biguanidy

Metipranolol
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - nieselektywni antagoniści β bez PAA

Metoheksital
rozpocznij naukę
znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - barbiturany N-metylowane

metoklopramid
rozpocznij naukę
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Prokinetyki

metoklopramid
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Selektywni antagoniści receptorow 5-HT3

metoklopramid
rozpocznij naukę
Związki wpływające na motorykę żołądka i jelit - Leki wspomagające motorykę żołądka i jelit (prokinetyki)

sympatykolityki - antagoniści receptorów β - selektywni antagoniści β1

leki p/parkinsonowskie - ośrodkowo działające subst. antycholinergiczne

Metylenodioksymetamfetamina
rozpocznij naukę
subst. psychozomimetyczne (psychodysleptyczne, halucynogenne) - pochodne fenyloetyloaminy

metylodigoksyna
rozpocznij naukę
leczenie niewydolności serca – glikozydy nasercowe

sympatykolityki - antagoniści receptorów β - ośrodk. i pozazw. presynapt. dział. agoniści rec. α2 i imidazolinowych

Metylofenidat
rozpocznij naukę
sympatykomimetyki - pośrednie sympatykomimetyki

Metylofenidat leki psychostymulujące (psychoanaleptyki)
rozpocznij naukę
stosowane w terapii zaburzeń hiperkinetycznych i narkolepsji - amfetaminy i substancje pokrewne

metyloprednizolon
rozpocznij naukę
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -Niefluorowane GKK

Metylosiarczan amezyny
rozpocznij naukę
sympatykomimetyki - pośrednie sympatykomimetyki

leki przeciwdepresyjne - czterocykliczne

znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - benzodiazepiny

sympatykomimetyki - α-adrenomimetyki - stosowane ogólnie

h. żeńskie - Antygestageny

doustne leki przeciwcukrzycowe - Inhibitory α-glukozydazy

p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym

leczenie niewydolności serca – Inhibitory fosfodiesterazy

leki p/nadciśnieniowe – Inne leki rozszerzające naczynia krwionośne przez bezpośredni wpływ na mięśnie gładkie

leki przeciwdepresyjne - czterocykliczne

mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – II gen. - pozostałe

mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku cyklooksygenazy - prostaglandyny

Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Pochodne prostaglandyny E

stosowane w terapii zaburzeń hiperkinetycznych i narkolepsji - inne

leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO

sympatykolityki - antagoniści receptorów β - ośrodk. i pozazw. presynapt. dział. agoniści rec. α2 i imidazolinowych

Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej)

mometasonfuroat
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Glukokortykosteroidy

monoazotan izosorbidu
rozpocznij naukę
leczenie niewydolności serca – Azotany

monoazotan izosorbitolu
rozpocznij naukę
Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Azotany („związki nitrowe”)

mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku lipooksygenazy – antagoniści LT

układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Antagoniści rec. leukotrienów CysLT1

analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO

parasympatykomimetyki - agoniści receptorów muskarynowych (parasympatykomimetyki bezpośrednie)

N, N-dimetylotryptamina
rozpocznij naukę
subst. psychozomimetyczne (psychodysleptyczne, halucynogenne) - pochodne indolu

analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne

tyreostatyki

nadmanganian potasu
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Środki utleniające

nadtlenek benzoilowy
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Środki utleniające

nadtlenek wodoru
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Środki utleniające

h. uwalniający gonadotropiny i analogi

sympatykomimetyki - α-adrenomimetyki - stosowane miejscowo

p/grzybicze - Inhibitory epoksydazy skwalenowej

analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Pochodne kwasu octowego

p/grzybicze - Polienowe leki p/grzybicze

doustne leki przeciwcukrzycowe - Insulinotropowe - Glinidy

sympatykolityki - antagoniści receptorów β - antagoniści β z działaniem wazodylatacyjnym

układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Leki hamujące uwalnianie mediatorow (kromony)

p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Starsze

p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory odwrotnej transkryptazy – Nienukleozydowe

leki przeciwotępienne - leki nootropowe

leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)

leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)

p/robakom - Leki przeciw tasiemcom

Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Inne leki stosowane w leczeniu choroby wieńcowej

leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)

leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)

leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)

leki nasenne - benzodiazepiny i ich pochodne

nitrendypina
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)

nitrogliceryna
rozpocznij naukę
leczenie niewydolności serca – Azotany

nitroprusydek sodu
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – Inne leki rozszerzające naczynia krwionośne przez bezpośredni wpływ na mięśnie gładkie

Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Antagoniści receptora histaminowego H2

analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Dodatek – leki p/kaszlowe

norelgestormin
rozpocznij naukę
h. żeńskie - Gestageny

Norepinefryna
rozpocznij naukę
symaptykomimetyki – agoniści receptorów α i β

h. żeńskie - Gestageny

Nortryptylina
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - trójcykliczne

środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – alkohole

p/grzybicze - Polienowe leki p/grzybicze

octan chlormadinonu
rozpocznij naukę
h. żeńskie - Gestageny

octan cyproteronu
rozpocznij naukę
androgeny i ich analogi

leki stosowane w profilaktyce ch. afektywnej oraz w terapii manii – sole litu

octan medroksyprogesteronu
rozpocznij naukę
h. żeńskie - Gestageny

octan megestrolu
rozpocznij naukę
h. żeńskie - Gestageny

octan noretysteronu
rozpocznij naukę
h. żeńskie - Gestageny

analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne

oksamnichina
rozpocznij naukę
p/robakom - Leki przeciw przywrom

leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - benzodiazepiny

Okskarbamazepina
rozpocznij naukę
p/padaczkowe - Leki głównie blok. napięciowozależne kanały Na+

Okskarbazepina
rozpocznij naukę
leki stosowane w profilaktyce ch. afektywnej oraz w terapii manii – leki p/padaczkowe

sympatykolityki - antagoniści receptorów β - nieselektywni antagoniści β z PAA

Oksybutynina
rozpocznij naukę
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - muskulotropowe i neurotropowo-muskulotropowe leki spazmolityczne

analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO

p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym

symaptykomimetyki – agoniści receptorów α i β

Oksymetazolina
rozpocznij naukę
sympatykomimetyki - α-adrenomimetyki - stosowane miejscowo

hormony tylnego płata przysadki

środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Czwartorzędowe związki amonowe (mydła inwertowane)

hormony podwzgórza i ich analogi

psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – atypowe - atypowe neuroleptyki trójcykliczne

olej rycynowy
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - hamujące resorpcję i nawadniające

olejki eteryczne
rozpocznij naukę
leki o działaniu wykrztuśnym

leki p/nadciśnieniowe – Antagoniści receptora angiotensyny II (antagoniści AT1, sartany)

colticis ulcerosa - aminosalicylany zawierające kw. 5-aminosalicylowy

mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku lipooksygenazy - Inhibitory LOX

układ oddechowy - Astma oskrzelowa - monoklonalne przeciwciała anty-IgE

Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Blokery H+/K+-ATP-azy (inhibitory pompy protonowej)

Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Antagoniści rec. 5-HT3 (setrony)

mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Selektywni antagoniści receptorow 5-HT3

leki przeciwdepresyjne - trójcykliczne

orcyprenalina
rozpocznij naukę
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu bradykardii - Agoniści receptorow β-adrenergicznych

Orcyprenalina
rozpocznij naukę
sympatykomimetyki - β-adrenomimetyki - działające na receptory β1 i β2

leki przeciw otyłości - inne

p/wirusowe – wirusostatyczne na grypę

otręby pszenne
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - Środki pęczniejące

owoc szakłaku posp.
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - hamujące resorpcję i nawadniające

środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Środki utleniające

Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Stenty uwalniające leki (drug-eluting stents)

leczenie infekcji RSV

palonosetron
rozpocznij naukę
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Antagoniści rec. 5-HT3 (setrony)

palonosetron
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Selektywni antagoniści receptorow 5-HT3

osteoporoza - bisfosfoniany

Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Blokery H+/K+-ATP-azy (inhibitory pompy protonowej)

parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - muskulotropowe i neurotropowo-muskulotropowe leki spazmolityczne

analgetyki (p/bólowe) - Leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe niebędące kwasami - Pochodne aniliny

parafina ciekła
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - Środki ułatwiające pasaż mas kałowych

parasympatykomimetyki - inhibitory cholinoesterazy (parasympatyki pośrednie) - estry kwasu fosforowego

osteoporoza – inne (h. przytarczyc)

analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Niesteroidowe leki przeciwzapalne selektywne względem COX-2 (koksyby)

parikalcytol
rozpocznij naukę
farmakoterapia nadczynności przytarczyc

leki przeciwdepresyjne - SSRI – selektywne inh. wychw. zwr. 5-HT

p/robakom - Leki przeciw tasiemcom

hormony części gruczołowej przysadki (przedniego płata)

sympatykolityki - antagoniści receptorów β - nieselektywni antagoniści β bez PAA

p/wirusowe – na herpes - Analogi nukleozydow i nukleotydow - Substraty wirusowej kinazy tymidynowej

p/grzybicze – stos. na pneumocystis carinii

analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO

Pentoksyweryna
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Dodatek – leki p/kaszlowe

psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - fenotiazyny typu perfenazyny

Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Neuroleptyki

psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - fenotiazyny typu perfenazyny

leki p/parkinsonowskie - agoniści receptorów dopaminergicznych - pochodne ergoliny

leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)

analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO

pikosiarczan sodu
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - hamujące resorpcję i nawadniające

parasympatykomimetyki - agoniści receptorów muskarynowych (parasympatykomimetyki bezpośrednie)

psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - difenylobutylopiperydyny

sympatykolityki - antagoniści receptorów β - nieselektywni antagoniści β z PAA

doustne leki przeciwcukrzycowe - Leki uwrażliwiające na działanie insuliny - Glitazony

psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - butyrofenony

leki przeciwotępienne - leki nootropowe

parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - trzeciorzędowe parasympatykolityki

Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Leki cholinolityczne (parasympatykolityki)

analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO

analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Oksykamy

pirwinium (barwnik cyjaninowy)
rozpocznij naukę
p/robakom - Leki przeciw nicieniom

układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Antagoniści rec. leukotrienów CysLT1

podchloryn sodu
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Halogeny

podchloryn wapnia (wapno chlorowane)
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Halogeny

Podtlenek azotu
rozpocznij naukę
znieczulenie ogólne (anestetyki) - wziewne

polietylenoglikol 4000
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym

polisiarczan pentosanu
rozpocznij naukę
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Heparynoidy

p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane doustnie

leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IA

leki p/parkinsonowskie - agoniści receptorów dopaminergicznych - pozostali agoniści

układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Antagoniści rec. leukotrienów CysLT1

prawastatyna
rozpocznij naukę
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Statyny (inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-CoA)

leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - benzodiazepiny

sympatykolityki - antagoniści receptorów α - selektywni antagoniści α1

prazykwantel
rozpocznij naukę
p/robakom - Leki przeciw przywrom

h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -Niefluorowane GKK

układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Glukokortykosteroidy

h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -Niefluorowane GKK

p/padaczkowe - Inne leki przeciwpadaczkowe

Preparaty czynnika VIII, IX i VIIa
rozpocznij naukę
Środki wspomagające hemostazę - stosowane są w przypadku skaz krwotocznych oraz przy ostrych krwawieniach

znieczulenie miejscowe - typu amidów kwasowych

p/padaczkowe - Leki nasilające głównie działanie GABA

zmniejsza nefrotoksyczność cydofowiru

Procyklidyna
rozpocznij naukę
leki p/parkinsonowskie - ośrodkowo działające subst. antycholinergiczne

h. żeńskie - Gestageny

znieczulenie miejscowe - typu estrowego

Prolaktyna (PRL, LTH, h. laktotropowy)
rozpocznij naukę
hormony części gruczołowej przysadki (przedniego płata)

Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Neuroleptyki

mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pochodne etylenodiaminy

psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - fenotiazyny typu chlorpromazyny

leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IC

parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - muskulotropowe i neurotropowo-muskulotropowe leki spazmolityczne

znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - inne

sympatykolityki - antagoniści receptorów β - nieselektywni antagoniści β bez PAA

propyfenazon
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Pochodne pirazolu (fenazony i pochodne pirazolidyno-3,5-dionu)

propylotiouracyl
rozpocznij naukę
tyreostatyki - Pochodne tiouracylu i merkaptoimidazolu

psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - azafenotiazyny

subst. psychozomimetyczne (psychodysleptyczne, halucynogenne) - pochodne indolu

subst. psychozomimetyczne (psychodysleptyczne, halucynogenne) - pochodne indolu

p/robakom - Leki przeciw nicieniom

leki przeciwotępienne - leki nootropowe

Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Blokery H+/K+-ATP-azy (inhibitory pompy protonowej)

h. żeńskie - Selektywne modulatory receptorow estrogenowych (SERM)

Ramifentanyl
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO

leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)

ranelinian strontu
rozpocznij naukę
osteoporoza – inne

Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Antagoniści receptora histaminowego H2

leki p/parkinsonowskie - Inhibitory MAO-B

leki przeciwdepresyjne - NRI – inh. wychw. zwr. NA

Remifentanyl
rozpocznij naukę
znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - opioidy

doustne leki przeciwcukrzycowe - Insulinotropowe - Glinidy

sympatykomimetyki - β-adrenomimetyki - o przeważającym działaniu na β2

układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela - β2-sympatykomimetyki – krótko dział.

Fibrynolityki działające pośrednio (trombolityki)

sympatykolityki - antagoniści receptorów β - inne

leki przeciw otyłości - leki zmniejszające łaknienie (anorektyczne, odchudzające)

osteoporoza - bisfosfoniany

psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – atypowe - inne

p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Starsze

Riwastygmina
rozpocznij naukę
leki przeciwotępienne - subst. wpływające na neurotransmisję cholinergiczną

analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Niesteroidowe leki przeciwzapalne selektywne względem COX-2 (koksyby)

leki p/parkinsonowskie - agoniści receptorów dopaminergicznych - pozostali agoniści

rosiglitazon
rozpocznij naukę
doustne leki przeciwcukrzycowe - Leki uwrażliwiające na działanie insuliny - Glitazony

roztwór glukozowo-elektrolitowy
rozpocznij naukę
Biegunki - Płyny i elektrolity

r-ry wodne i glicerynowe jodu
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Halogeny

p/wirusowe – Leki wirusostatyczne działające hamująco na wirusy DNA i RNA

p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Starsze

sympatykomimetyki - β-adrenomimetyki - o przeważającym działaniu na β2

układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela - β2-sympatykomimetyki – krótko dział.

sympatykomimetyki - β-adrenomimetyki - o przeważającym działaniu na β2

leki p/parkinsonowskie - Inhibitory MAO-B

układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela - β2-sympatykomimetyki – długo dział.

sertakonazol
rozpocznij naukę
p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym

leki przeciwdepresyjne - SSRI – selektywne inh. wychw. zwr. 5-HT

znieczulenie ogólne (anestetyki) – wziewne - eter halogenowany

siarczan estronu
rozpocznij naukę
h. żeńskie - estrogeny

siarczan Fe2+
rozpocznij naukę
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - doustnie

siarczan glinowo-magnezowy
rozpocznij naukę
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Leki neutralizujące

siarczan magnezu (sól gorzka)
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym

siarczan Mg (10-30%)
rozpocznij naukę
Leki żołciotwórcze i żołciopędne, środki rozpuszczające kamienie żołciowe - Leki żółciopędne

siarczan sodu (sól glauberska)
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym

leki przeciw otyłości - leki zmniejszające łaknienie (anorektyczne, odchudzające)

siemie lniane
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - Środki pęczniejące

Leczenie zaburzeń wzwodu

leki p/nadciśnieniowe – leczenie PAH (nadciśnienie płucne) - inhibitory PDE5

simwastatyna
rozpocznij naukę
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Statyny (inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-CoA)

Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Stenty uwalniające leki (drug-eluting stents)

sitagliptyna
rozpocznij naukę
doustne leki przeciwcukrzycowe - Leki p/cukrzycowe o zwiększonej sile imitujące działanie inkretyny

leki p/nadciśnieniowe – leczenie PAH (nadciśnienie płucne) – antagoniści endoteliny

Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Antagoniści rec. muskarynowego

parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - alkaloidy belladonny i pokrewne aminy trzeciorzędowe

Skrobia hydroksyetylowana
rozpocznij naukę
Pozaustrojowe środki zastępcze osocza

somatoliberyna (somatorelina)
rozpocznij naukę
hormony podwzgórza – hormony stosowane w diagnostyce

somatostatyna
rozpocznij naukę
hormony podwzgórza i ich analogi

Somatotropina
rozpocznij naukę
(GH - h. wzrostu, STH - h. somatotrop.) – hormony części gruczołowej przysadki (przedniego płata)

Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym

sorbitol (80%)
rozpocznij naukę
Leki żołciotwórcze i żołciopędne, środki rozpuszczające kamienie żołciowe - Leki żółciopędne

leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy III

sympatykolityki - antagoniści receptorów β - nieselektywni antagoniści β bez PAA

sól sodowa danaparoidu
rozpocznij naukę
- Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Heparynoidy

sól srebr. sulfadiazyny -
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Związki metali ciężkich

leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)

S-ropiwakaina
rozpocznij naukę
znieczulenie miejscowe - typu amidów kwasowych

p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (nukleozydy, NRTI)

streptokinaza
rozpocznij naukę
Fibrynolityki działające pośrednio (trombolityki)

analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO

Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej

sulfalazyna = sylfasalazyna = salazosulfapirydyna
rozpocznij naukę
colticis ulcerosa - aminosalicylany zawierające kw. 5-aminosalicylowy

sulfalazyna = sylfasalazyna = salazosulfapirydyna
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku lipooksygenazy - Inhibitory LOX

sulfalazyna = sylfasalazyna = salazosulfapirydyna
rozpocznij naukę
leczenie stanów reumatoidalnych

znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - opioidy

Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Neuroleptyki

psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – atypowe - benzamidy

mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku cyklooksygenazy - prostaglandyny

p/padaczkowe - Inne leki przeciwpadaczkowe

szczawian sodu
rozpocznij naukę
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Usunięcie jonów wapnia

sześciometylenocztero amina (methenamina)
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Aldehydy

Leczenie zaburzeń wzwodu

leki nasenne - inne syntetyczne leki nasenne

sympatykolityki - antagoniści receptorów β - selektywni antagoniści β1

h. żeńskie - Selektywne modulatory receptorow estrogenowych (SERM)

środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Aldehydy

zespół jelita drażliwego

leki p/nadciśnieniowe – Antagoniści receptora angiotensyny II (antagoniści AT1, sartany)

leki nasenne - benzodiazepiny i ich pochodne

tenekteplaza
rozpocznij naukę
Fibrynolityki działające pośrednio (trombolityki)

p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory odwrotnej transkryptazy – analogi nukleotydow (NTRTI)

leki psychostymulujące (psychoanaleptyki) - pochodne ksantynowe

leki psychostymulujące (psychoanaleptyki) - pochodne ksantynowe

układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela

sympatykolityki - antagoniści receptorów α - selektywni antagoniści α1

p/grzybicze - Inhibitory epoksydazy skwalenowej

sympatykomimetyki - β-adrenomimetyki - o przeważającym działaniu na β2

układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela - β2-sympatykomimetyki – krótko dział.

terlipresyna
rozpocznij naukę
hormony tylnego płata przysadki

osteoporoza – inne

androgeny i ich analogi

tetraazotan pentaerytrylu
rozpocznij naukę
Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Azotany („związki nitrowe”)

znieczulenie miejscowe - typu estrowego

Tetrakozaktyd
rozpocznij naukę
hormony części gruczołowej przysadki (przedniego płata)

zwiotczające mm szkieletowe - działające ośrodkowo

sympatykomimetyki - α-adrenomimetyki - stosowane miejscowo

p/robakom - Leki przeciw nicieniom

p/padaczkowe - Leki nasilające głównie działanie GABA

tyreostatyki - Pochodne tiouracylu i merkaptoimidazolu

leki p/parkinsonowskie - Inne

Tiklopirydyna
rozpocznij naukę
środki hamujące czynność trombocytów (inhibitory agregacji płytek krwi) - Antagoniści receptorów ADP

analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Słabo działające leki opioidowe stopnia 2. wg WHO

osteoporoza - bisfosfoniany

p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym

znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - tiobarbiturany

psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - fenotiazyny typu pekazyny

p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Nowsze

środki hamujące czynność trombocytów (inhibitory agregacji płytek krwi) - Antagoniści receptora glikoproteinowego IIb/IIIa

tkankowy aktywator plazminowego (t-Pa)
rozpocznij naukę
Fibrynolityki działające pośrednio (trombolityki)

tlenek etylenu
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające

tlenek magnezu
rozpocznij naukę
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Leki neutralizujące

Toksyna botulinowa
rozpocznij naukę
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - inne

doustne leki przeciwcukrzycowe - Insulinotropowe - Pochodne sulfonylomocznika

leki p/parkinsonowskie - Inhibitory COMT

parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - trzeciorzędowe parasympatykolityki

p/padaczkowe - Inne leki przeciwpadaczkowe

h. żeńskie - Selektywne modulatory receptorow estrogenowych (SERM)

tosylochloramin (chloramina T)
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Halogeny

analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Słabo działające leki opioidowe stopnia 2. wg WHO

sympatykomimetyki - α-adrenomimetyki - stosowane miejscowo

sympatykolityki - antagoniści receptorów α - selektywni antagoniści α1

trandolapril
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)

Tranylcypromina
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO

mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku cyklooksygenazy - prostaglandyny

leki przeciwdepresyjne - inne leki p/depresyjne

triamcynolon
rozpocznij naukę
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -fluorowane GKK

leki nasenne - benzodiazepiny i ich pochodne

triazotan glicerolu
rozpocznij naukę
Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Azotany („związki nitrowe”)

triflurydyna
rozpocznij naukę
p/wirusowe – na herpes - Analogi nukleozydow i nukleotydow – stosowane miejscowo

Triheksyfenidyl
rozpocznij naukę
leki p/parkinsonowskie - ośrodkowo działające subst. antycholinergiczne

trijodotyronina
rozpocznij naukę
(liotyronina - T3) – hormony tarczycy

trimetazydyna
rozpocznij naukę
Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Inne leki stosowane w leczeniu choroby wieńcowej

Trimipramina
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - trójcykliczne

triptorelina
rozpocznij naukę
h. uwalniający gonadotropiny i analogi

tromantadyna
rozpocznij naukę
p/wirusowe – na herpes - Analogi nukleozydow i nukleotydow – stosowane miejscowo

parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - trzeciorzędowe parasympatykolityki

Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Antagoniści rec. 5-HT3 (setrony)

mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Selektywni antagoniści receptorow 5-HT3

sympatykomimetyki - β-adrenomimetyki - o przeważającym działaniu na β2

układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela - β2-sympatykomimetyki – krótko dział.

h. żeńskie – opisany przy esteogenach

środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – fenole

sympatykolityki - antagoniści receptorów β - nieselektywni antagoniści β bez PAA

tymopentyna (fragment tymopoetyny)
rozpocznij naukę
osteoporoza – inne

osteoporoza – inne

tymostymulina (TP-1)
rozpocznij naukę
osteoporoza – inne

tymozynę α1
rozpocznij naukę
h. grasicy

osteoporoza – inne

sympatykomimetyki - pośrednie sympatykomimetyki

tyreoliberyna (protyrelina)
rozpocznij naukę
hormony podwzgórza – hormony stosowane w diagnostyce


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.