Farmakologia leki

 0    862 fiszki    Hubalus
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
17-propionian flutikazonu
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Glukokortykosteroidy
abcyksymab
rozpocznij naukę
środki hamujące czynność trombocytów (inhibitory agregacji płytek krwi) - Antagoniści receptora glikoproteinowego IIb/IIIa
acemetacyna
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Pochodne kwasu octowego
adefowir
rozpocznij naukę
p/wirusowe – Leki wirusostatyczne działające na wirusy zapalenia wątroby (HBV)
adrenalina
rozpocznij naukę
symaptykomimetyki – agoniści receptorów α i β
albendazol
rozpocznij naukę
p/robakom - Leki przeciw nicieniom
alendronian
rozpocznij naukę
osteoporoza - bisfosfoniany
Alfentanyl
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO
Alfuzosyna
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów α - selektywni antagoniści α1
aliskiren
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – Bezpośredni inhibitor reniny
alk. benzylowy
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – alkohole
alk. fenoksylowy
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – alkohole
Alprazolam
rozpocznij naukę
leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - benzodiazepiny
alwimopan
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - Substancje wpływające na odruch defekacji - Antagoniści rec. opioidowych o działaniu peryferyjnym
Amantadyna
rozpocznij naukę
leki p/parkinsonowskie - antagoniści receptorów NMDA
ambroksol
rozpocznij naukę
leki o działaniu wykrztuśnym
amfoterycyna B
rozpocznij naukę
p/grzybicze - Polienowe leki p/grzybicze
Amisulpiryd
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – atypowe - benzamidy
amlodypina
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)
amorolfina
rozpocznij naukę
p/grzybicze - Pochodne morfoliny
analogi erytromycyny
rozpocznij naukę
Związki wpływające na motorykę żołądka i jelit - Leki wspomagające motorykę żołądka i jelit (prokinetyki)
apomorfina
rozpocznij naukę
Leczenie zaburzeń wzwodu
aprepitant
rozpocznij naukę
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Antagoniści rec. neurokininy 1 (NK1)
aprotynina
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – Kininy
Aripiprazol
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – atypowe - inne
Artykaina
rozpocznij naukę
znieczulenie miejscowe - typu amidów kwasowych
atazanawir
rozpocznij naukę
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Nowsze
Atenolol
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - selektywni antagoniści β1
atorwastatyna
rozpocznij naukę
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Statyny (inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-CoA)
atowakwon
rozpocznij naukę
p/grzybicze – stos. na pneumocystis carinii
Atropina
rozpocznij naukę
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - alkaloidy belladonny i pokrewne aminy trzeciorzędowe
awermektyna
rozpocznij naukę
p/robakom - Leki przeciw nicieniom
azotan bizmutu
rozpocznij naukę
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Związki bizmutu
bampina
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pozostałe
Benserazyd
rozpocznij naukę
leki p/parkinsonowskie - lewodopa i preparaty z inh. dekarboksylazy
Benzenosulfonian Cisatrakurium
rozpocznij naukę
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - stabilizujące (niedepolaryzujące)
Betaksolol
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - selektywni antagoniści β1
betametazon
rozpocznij naukę
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -fluorowane GKK
bezafibrat
rozpocznij naukę
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Fibraty
bifonazol
rozpocznij naukę
p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym
Biperiden
rozpocznij naukę
leki p/parkinsonowskie - ośrodkowo działające subst. antycholinergiczne
bisakodyl
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - hamujące resorpcję i nawadniające
biwalirudyna
rozpocznij naukę
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Hirudyna, pochodne hirudyny i inne inhibitory trombiny
Bornapryn
rozpocznij naukę
leki p/parkinsonowskie - ośrodkowo działające subst. antycholinergiczne
Br Distygminy
rozpocznij naukę
parasympatykomimetyki - inhibitory cholinoesterazy (parasympatyki pośrednie) - pochodne kwasu karbaminowego
Br Glikopyronium
rozpocznij naukę
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - czwartorzędowe parasympatykolityki
Br N-butyloskopolaminy
rozpocznij naukę
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - czwartorzędowe parasympatykolityki
Br Neostygminy
rozpocznij naukę
parasympatykomimetyki - inhibitory cholinoesterazy (parasympatyki pośrednie) - pochodne kwasu karbaminowego
Br Pirydostygminy
rozpocznij naukę
parasympatykomimetyki - inhibitory cholinoesterazy (parasympatyki pośrednie) - pochodne kwasu karbaminowego
Br Rokuronium
rozpocznij naukę
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - stabilizujące (niedepolaryzujące)
Br Wekuronium
rozpocznij naukę
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - stabilizujące (niedepolaryzujące)
Bromazepam
rozpocznij naukę
leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - benzodiazepiny
bromek ipratropium
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela - parasympatykolityki
bromek tiotropium
rozpocznij naukę
układ oddechowy - POChP
Bromokryptyna
rozpocznij naukę
leki p/parkinsonowskie - agoniści receptorów dopaminergicznych - pochodne ergoliny
Bromperidol
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - butyrofenony
brywudyna
rozpocznij naukę
p/wirusowe – na herpes - Analogi nukleozydow i nukleotydow - Substraty wirusowej kinazy tymidynowej
budezonid
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Glukokortykosteroidy
Bufotenina
rozpocznij naukę
subst. psychozomimetyczne (psychodysleptyczne, halucynogenne) - pochodne indolu
Bunazosyna
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów α - selektywni antagoniści α1
Bupranolol
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - nieselektywni antagoniści β bez PAA
Buprenorfina
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO
buserelina
rozpocznij naukę
h. uwalniający gonadotropiny i analogi
Buspiron
rozpocznij naukę
leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - inne
Celiprolol
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - antagoniści β z działaniem wazodylatacyjnym
cetroreliks
rozpocznij naukę
h. uwalniający gonadotropiny i analogi
cetyryzyna
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Inne leki o działaniu hamującym stan zapalny
chinolinol
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Związki heterocykliczne zawierające azot
chlorek benzalkonium
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Czwartorzędowe związki amonowe (mydła inwertowane)
chlorek Fe3+
rozpocznij naukę
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - parenteralnie
chlorheksydyna
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające
Chlorpromazyna
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - fenotiazyny typu chlorpromazyny
cholestyramina
rozpocznij naukę
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Żywice jonowymienne
cilazipril
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)
cizaprid
rozpocznij naukę
Związki wpływające na motorykę żołądka i jelit - Leki wspomagające motorykę żołądka i jelit (prokinetyki)
Cl Alkuronium
rozpocznij naukę
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - stabilizujące (niedepolaryzujące)
Cl Suksametonium
rozpocznij naukę
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - środki depolaryzujące
Cl Trospium
rozpocznij naukę
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - czwartorzędowe parasympatykolityki
clenbuterol
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela - β2-sympatykomimetyki – długo dział.
cydofowir
rozpocznij naukę
p/wirusowe – na herpes - Analogi nukleozydow i nukleotydow - aktywowane wyłącznie przez ludzką kinazę
cyklezonid
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Glukokortykosteroidy
cymetydyna
rozpocznij naukę
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Antagoniści receptora histaminowego H2
cyproheptadyna
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - antagoniści receptorow 5-HT2
cytrynian sodu
rozpocznij naukę
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Usunięcie jonów wapnia
czteroazotan pentaerytrytylu
rozpocznij naukę
leczenie niewydolności serca – Azotany
Dantrolen
rozpocznij naukę
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - inne
deflazakort
rozpocznij naukę
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -Niefluorowane GKK
Dekanonian flufenazyny
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – neuroleptyki o przedłużonym działaniu
Dekanonian haloperidolu
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – neuroleptyki o przedłużonym działaniu
Dekanonian zuklopentiksolu
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – neuroleptyki o przedłużonym działaniu
dekschlorfenyramina
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pochodne propylaminy
Dekstrany
rozpocznij naukę
Pozaustrojowe środki zastępcze osocza
Denaweryna
rozpocznij naukę
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - muskulotropowe i neurotropowo-muskulotropowe leki spazmolityczne
Desfluran
rozpocznij naukę
znieczulenie ogólne (anestetyki) – wziewne - eter halogenowany
desloratadyna
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – II gen. - pozostałe
desmopresyna (DDAVP)
rozpocznij naukę
hormony tylnego płata przysadki
detajmium
rozpocznij naukę
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IA
Dezimipramina
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - trójcykliczne
Diazepam
rozpocznij naukę
leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - benzodiazepiny
diazoksyd
rozpocznij naukę
leczenie hipoglikemii
Dichlorfos
rozpocznij naukę
parasympatykomimetyki - inhibitory cholinoesterazy (parasympatyki pośrednie) - estry kwasu fosforowego
Difenhydramina
rozpocznij naukę
leki nasenne - leki przeciwhistaminowe H1
digitoksyna
rozpocznij naukę
leczenie niewydolności serca – glikozydy nasercowe
dihydroekwilin
rozpocznij naukę
h. żeńskie - estrogeny
dihydrofosforan prednizolonu
rozpocznij naukę
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy - Estry proleków do pod. pozajelitowego
Dihydrokodeina
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Dodatek – leki p/kaszlowe
Diklofenak
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Pochodne kwasu octowego
diltiazem
rozpocznij naukę
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IV
dimenhydranat
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pochodne kolaminy
dimenhydrat
rozpocznij naukę
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Leki p/histaminowe H1
dinoprost
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku cyklooksygenazy - prostaglandyny
dipirydamol
rozpocznij naukę
Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Inne leki stosowane w leczeniu choroby wieńcowej
dipropionian beklometazonu
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Glukokortykosteroidy
Diprydamol
rozpocznij naukę
środki hamujące czynność trombocytów (inhibitory agregacji płytek krwi)
Doksapram
rozpocznij naukę
analeptyk
Doksazosyna
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów α - selektywni antagoniści α1
Doksylamina
rozpocznij naukę
leki nasenne - leki przeciwhistaminowe H1
doksylamina
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pochodne kolaminy
dolasetron
rozpocznij naukę
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Antagoniści rec. 5-HT3 (setrony)
dolasetron
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Selektywni antagoniści receptorow 5-HT3
domperidon
rozpocznij naukę
Związki wpływające na motorykę żołądka i jelit - Leki wspomagające motorykę żołądka i jelit (prokinetyki)
Donapezil
rozpocznij naukę
leki przeciwotępienne - subst. wpływające na neurotransmisję cholinergiczną
Dronabinol
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Dodatek
drospirenon
rozpocznij naukę
h. żeńskie - Gestageny
Duloksetyna
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - SNRI – inh. wychwytu zwrotnego 5-HT / NA
dutasteryd
rozpocznij naukę
androgeny i ich analogi
dydanozyna (dideoksyinozyna, DDI)
rozpocznij naukę
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (nukleozydy, NRTI)
dydrogesteron
rozpocznij naukę
h. żeńskie - Gestageny
efawirenz
rozpocznij naukę
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory odwrotnej transkryptazy – Nienukleozydowe
Efedryna
rozpocznij naukę
sympatykomimetyki - pośrednie sympatykomimetyki
eksenatyd
rozpocznij naukę
doustne leki przeciwcukrzycowe - Leki p/cukrzycowe o zwiększonej sile imitujące działanie inkretyny
ekwilin
rozpocznij naukę
h. żeńskie - estrogeny
emtrycytabina (FTC)
rozpocznij naukę
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (nukleozydy, NRTI)
enalapril
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)
Enfluran
rozpocznij naukę
znieczulenie ogólne (anestetyki) – wziewne - eter halogenowany
Entakapon
rozpocznij naukę
leki p/parkinsonowskie - Inhibitory COMT
epoetyna beta
rozpocznij naukę
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru erytropoetyny (niedokrwistość nerkowa)
Ergokornina
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów α - alkaloidy sporyszu grupy ergotoksyny
Ergokrystyna
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów α - alkaloidy sporyszu grupy ergotoksyny
Ergotamina
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów α - alkaloidy sporyszu grupy ergotaminy
esomeprazol
rozpocznij naukę
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Blokery H+/K+-ATP-azy (inhibitory pompy protonowej)
estradiol
rozpocznij naukę
h. żeńskie - estrogeny
estron
rozpocznij naukę
h. żeńskie - estrogeny
estry etyl.kw. omega-3 (głównie EPA i DHA)
rozpocznij naukę
Leki stosowane w hiperlipidemiach – estry etylowe kw. omega-3
estry kw. p-hydroksybenzoesowego
rozpocznij naukę
parabeny, konserwanty
etanol
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – alkohole
Etomidat
rozpocznij naukę
znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - inne
Etosyksymid
rozpocznij naukę
p/padaczkowe - Inne leki przeciwpadaczkowe
etylosiarczan mecetronium
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Czwartorzędowe związki amonowe (mydła inwertowane)
ezetymib
rozpocznij naukę
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Inhibitory wchłaniania cholesterolu
febuprol
rozpocznij naukę
Leki żołciotwórcze i żołciopędne, środki rozpuszczające kamienie żołciowe - Leki żółciotwórcze
felodypina
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)
Fenobarbital
rozpocznij naukę
p/padaczkowe - Leki nasilające głównie działanie GABA
fenol
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – fenole
Fenoterol
rozpocznij naukę
sympatykomimetyki - β-adrenomimetyki - o przeważającym działaniu na β2
Fentanyl
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO
Fenylefryna
rozpocznij naukę
sympatykomimetyki - α-adrenomimetyki - stosowane miejscowo
Fluoksetyna
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - SSRI – selektywne inh. wychw. zwr. 5-HT
fluorofosforan sodu (Na2PO3F)
rozpocznij naukę
osteoporoza - Fluorki
Flurazepam
rozpocznij naukę
leki nasenne - benzodiazepiny i ich pochodne
Fluspirylen
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – neuroleptyki o przedłużonym działaniu
fomiwirsen
rozpocznij naukę
p/wirusowe – na herpes
Formoterol
rozpocznij naukę
sympatykomimetyki - β-adrenomimetyki - o przeważającym działaniu na β2
fosforan sodu
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym
fozynopril
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)
fumaran Fe2+
rozpocznij naukę
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - doustnie
gallopamil
rozpocznij naukę
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IV
gancyklowir
rozpocznij naukę
p/wirusowe – na herpes - Analogi nukleozydow i nukleotydow - aktywowane wyłącznie przez ludzką kinazę
gestoden
rozpocznij naukę
h. żeńskie - Gestageny
glicynosiarczan Fe2+
rozpocznij naukę
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - doustnie
glukonian Fe2+
rozpocznij naukę
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - doustnie
gonadorelina
rozpocznij naukę
h. uwalniający gonadotropiny i analogi
heparyna standardowa (niefrakcjonowana, UFH)
rozpocznij naukę
odtrutka siarczan protaminy
heparyny drobnocząst. (LMWH)
rozpocznij naukę
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Heparyny
heptanian testosteronu
rozpocznij naukę
androgeny i ich analogi
hydralazyna
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – Inne leki rozszerzające naczynia krwionośne przez bezpośredni wpływ na mięśnie gładkie
Hydrokodon
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Dodatek – leki p/kaszlowe
Hydroksyzyna
rozpocznij naukę
leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - inne
Hydromorfon
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO
hymekromon
rozpocznij naukę
Leki żołciotwórcze i żołciopędne, środki rozpuszczające kamienie żołciowe - Leki żółciopędne
Hymekromon
rozpocznij naukę
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - muskulotropowe i neurotropowo-muskulotropowe leki spazmolityczne
ibandronian
rozpocznij naukę
osteoporoza - bisfosfoniany
Ibuprofen
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Pochodne kwasu octowego
ibutylid
rozpocznij naukę
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy III
idoksurydyna (IDU)
rozpocznij naukę
p/wirusowe – na herpes - Analogi nukleozydow i nukleotydow – stosowane miejscowo
iloprost
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – leczenie PAH (nadciśnienie płucne)
iloprost
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku cyklooksygenazy - prostacykliny
imatinib
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – leczenie PAH (nadciśnienie płucne) - inhibitory PDE5
Imipramina
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - trójcykliczne
indinawir
rozpocznij naukę
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Starsze
Indometacyna
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Pochodne kwasu octowego
indyjskia babka jajowata
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - Środki pęczniejące
interferon α
rozpocznij naukę
HBV
interferon α
rozpocznij naukę
p/wirusowe – Leki wirusostatyczne działające na wirusy zapalenia wątroby (HBV)
iralukast
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Antagoniści rec. leukotrienów CysLT1
irbesartan
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – Antagoniści receptora angiotensyny II (antagoniści AT1, sartany)
isradypina
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)
itrakonazol
rozpocznij naukę
p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane doustnie
Iwabradyna
rozpocznij naukę
Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Blokery kanałów If
iwermektyna
rozpocznij naukę
p/robakom - Leki przeciw nicieniom
Izofluran
rozpocznij naukę
znieczulenie ogólne (anestetyki) – wziewne - eter halogenowany
izoprenalina
rozpocznij naukę
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu bradykardii - Agoniści receptorow β-adrenergicznych
abakawir
rozpocznij naukę
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (nukleozydy, NRTI)
abareliks
rozpocznij naukę
h. uwalniający gonadotropiny i analogi
acebutolol
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - selektywni antagoniści β1
aceklofenak
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
acetylocysteina
rozpocznij naukę
leki o działaniu wykrztuśnym
acyklowir (acykloguanozyna)
rozpocznij naukę
p/wirusowe – na herpes - Analogi nukleozydow i nukleotydow - Substraty wirusowej kinazy tymidynowej
adenozyna
rozpocznij naukę
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych
adrenalina
rozpocznij naukę
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu bradykardii - Agoniści receptorow β-adrenergicznych
ajmalina
rozpocznij naukę
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IA
akarboza
rozpocznij naukę
doustne leki przeciwcukrzycowe - Inhibitory α-glukozydazy
aldehyd glutarowy
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Aldehydy
Alfentanyl
rozpocznij naukę
znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - opioidy
alizapryd
rozpocznij naukę
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Prokinetyki
aloes
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - hamujące resorpcję i nawadniające
alprostadil
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - prostaglandyny
alteplaza (rt-Pa)
rozpocznij naukę
Fibrynolityki działające pośrednio (trombolityki)
amantadyna
rozpocznij naukę
p/wirusowe – wirusostatyczne na grypę
Amfetamina
rozpocznij naukę
leki psychostymulujące (psychoanaleptyki) - stosowane w terapii zaburzeń hiperkinetycznych i narkolepsji - amfetaminy i substancje pokrewne
Amfetamina
rozpocznij naukę
sympatykomimetyki - pośrednie sympatykomimetyki
amiodaron
rozpocznij naukę
leczenie niewydolności serca – Leczenie zaburzeń rytmu w przebiegu niewydolności serca
amiodaron
rozpocznij naukę
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy III
Amitryptylina
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - trójcykliczne
Amitryptylinoksyd
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - trójcykliczne
amprenawir
rozpocznij naukę
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Nowsze
Apomorfina
rozpocznij naukę
leki p/parkinsonowskie - agoniści receptorów dopaminergicznych - pozostali agoniści
aprotynina
rozpocznij naukę
Środki przeciwfibrynolityczne - inhibitory fibrynolizy
asparaginian Fe2+
rozpocznij naukę
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - doustnie
Atomoksetyna leki psychostymulujące (psychoanaleptyki)
rozpocznij naukę
stosowane w terapii zaburzeń hiperkinetycznych i narkolepsji - inne
atropina
rozpocznij naukę
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu bradykardii - Parasympatykolityki
azelastyna
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – II gen. - pozostałe
azotan srebra
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Związki metali ciężkich
Baklofen
rozpocznij naukę
zwiotczające mm szkieletowe - działające ośrodkowo
bazoryna
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - Środki pęczniejące
Benperidol
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - butyrofenony
benzapril
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)
Benzenosulfonian Atrakrium
rozpocznij naukę
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - stabilizujące (niedepolaryzujące)
Benzokaina
rozpocznij naukę
znieczulenie miejscowe - typu estrowego
Betanechol
rozpocznij naukę
parasympatykomimetyki - agoniści receptorów muskarynowych (parasympatykomimetyki bezpośrednie)
bimatoprost
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku cyklooksygenazy - prostaglandyny
Bisoprolol
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - selektywni antagoniści β1
bozentan
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – leczenie PAH (nadciśnienie płucne) – antagoniści endoteliny
Br Ipratropium
rozpocznij naukę
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - czwartorzędowe parasympatykolityki
Br Pankuronium
rozpocznij naukę
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - stabilizujące (niedepolaryzujące)
Br Tiotropium
rozpocznij naukę
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - czwartorzędowe parasympatykolityki
bromek ipratropium
rozpocznij naukę
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu bradykardii - Parasympatykolityki
bromoheksyna
rozpocznij naukę
leki o działaniu wykrztuśnym
Brotizolam
rozpocznij naukę
leki nasenne - benzodiazepiny i ich pochodne
Budypina
rozpocznij naukę
leki p/parkinsonowskie - antagoniści receptorów NMDA
Bupiwakaina
rozpocznij naukę
znieczulenie miejscowe - typu amidów kwasowych
bursztynian Fe2+
rozpocznij naukę
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - doustnie
celekoksyb
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Niesteroidowe leki przeciwzapalne selektywne względem COX-2 (koksyby)
cetyryzyna
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – II gen. - pochodne etylenodiaminy
chinapril
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)
chinidyna
rozpocznij naukę
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IA
chlor
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Halogeny
Chlordiazepoksyd
rozpocznij naukę
leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - benzodiazepiny
chlorek didecylodiCH3amoniowy
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Czwartorzędowe związki amonowe (mydła inwertowane)
chlorek Fe2+
rozpocznij naukę
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - parenteralnie
chlorfenoksamina
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pochodne kolaminy
Chlorprotiksen
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - tioksanteny
Citalopram
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - SSRI – selektywne inh. wychw. zwr. 5-HT
Cl Miwakurium
rozpocznij naukę
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - stabilizujące (niedepolaryzujące)
Cl Tubokuraryny
rozpocznij naukę
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - stabilizujące (niedepolaryzujące)
cykletanina
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – Inne leki rozszerzające naczynia krwionośne przez bezpośredni wpływ na mięśnie gładkie
cynakalcet
rozpocznij naukę
farmakoterapia nadczynności przytarczyc
cytrynian sodu
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym
darunawir
rozpocznij naukę
p/wirusowe; przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Nowsze
Dekanonian flupentiksolu
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – neuroleptyki o przedłużonym działaniu
deksametazon
rozpocznij naukę
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -fluorowane GKK
Dekstrometorfan
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Dodatek – leki p/kaszlowe
desirudyna
rozpocznij naukę
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Hirudyna, pochodne hirudyny i inne inhibitory trombiny
desogestrel
rozpocznij naukę
h. żeńskie - Gestageny
Diamorfina (heroina, diacetylomorfina)
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO
diazotan izosorbitolu
rozpocznij naukę
Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Azotany („związki nitrowe”)
dienogest
rozpocznij naukę
h. żeńskie - Gestageny
dietylokarbamazyna
rozpocznij naukę
p/robakom - Leki przeciw nicieniom
difenhydramina
rozpocznij naukę
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Leki p/histaminowe H1
difenhydramina
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pochodne kolaminy
digoksyna
rozpocznij naukę
leczenie niewydolności serca – glikozydy nasercowe
dihydralazyna
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – Inne leki rozszerzające naczynia krwionośne przez bezpośredni wpływ na mięśnie gładkie
dihydrofosforan betametazonu
rozpocznij naukę
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy - Estry proleków do pod. pozajelitowego
Dihydrokodeina (DHC)
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Słabo działające leki opioidowe stopnia 2. wg WHO
diltiazem
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Leki z grupy diltiazemu
dimetynden
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pozostałe
dipiwoksyl adefowiru
rozpocznij naukę
HBV
dobutamina
rozpocznij naukę
leczenie niewydolności serca – Katecholaminy przy ostrej niewydolności serca
Doksepina
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - trójcykliczne
dokuzan sodu
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - Środki ułatwiające pasaż mas kałowych
domperidon
rozpocznij naukę
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Prokinetyki
dopamina
rozpocznij naukę
leczenie niewydolności serca – Katecholaminy przy ostrej niewydolności serca
drotrekogina alfa
rozpocznij naukę
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty)
dwuazotan izosorbidu
rozpocznij naukę
leczenie niewydolności serca – Azotany
Dziurawiec
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - inne leki p/depresyjne
ekonazol
rozpocznij naukę
p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym
emedastyna
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pozostałe
Enantan perfenazyny
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – neuroleptyki o przedłużonym działaniu
enfuwirtyd
rozpocznij naukę
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory fuzji
enoksymon
rozpocznij naukę
leczenie niewydolności serca – Inhibitory fosfodiesterazy
entekawir
rozpocznij naukę
HBV
epoetyna alfa
rozpocznij naukę
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru erytropoetyny (niedokrwistość nerkowa)
eprosartan
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – Antagoniści receptora angiotensyny II (antagoniści AT1, sartany)
eptifibatyd
rozpocznij naukę
środki hamujące czynność trombocytów (inhibitory agregacji płytek krwi) - Antagoniści receptora glikoproteinowego IIb/IIIa
Ergokryptyna
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów α - alkaloidy sporyszu grupy ergotoksyny
Escitalopram
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - SSRI – selektywne inh. wychw. zwr. 5-HT
estriol
rozpocznij naukę
h. żeńskie - estrogeny
etakrydyna
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Związki heterocykliczne zawierające azot
Eter dietylowy
rozpocznij naukę
znieczulenie ogólne (anestetyki) - wziewne
etofibrat
rozpocznij naukę
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Fibraty
etonogestrel
rozpocznij naukę
h. żeńskie - Gestageny
etorikoksyb
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Niesteroidowe leki przeciwzapalne selektywne względem COX-2 (koksyby)
etydronian
rozpocznij naukę
osteoporoza - bisfosfoniany
Etylefryna
rozpocznij naukę
symaptykomimetyki – agoniści receptorów α i β
etynyloestradiol
rozpocznij naukę
h. żeńskie - estrogeny
eugenol
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – fenole
famcyklowir
rozpocznij naukę
p/wirusowe – na herpes - Analogi nukleozydow i nukleotydow - Substraty wirusowej kinazy tymidynowej
famotydyna
rozpocznij naukę
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Antagoniści receptora histaminowego H2
feksofenadyna
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – II gen. - pozostałe
Felbamat
rozpocznij naukę
p/padaczkowe - Inne leki przeciwpadaczkowe
fenacetyna
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe niebędące kwasami - Pochodne aniliny
fenazon
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Pochodne pirazolu (fenazony i pochodne pirazolidyno-3,5-dionu)
fenofibrat
rozpocznij naukę
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Fibraty
Fenoksybenzamina
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów α - inne
fenole chlorowcowane oraz z podst.gr. aromat.
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – fenole
fenoloftaleina
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - hamujące resorpcję i nawadniające
fenoterol
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela - β2-sympatykomimetyki – krótko dział.
fenprokumon
rozpocznij naukę
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Antagoniści witaminy K (pochodne 4-hydroksykumaryny)
Fentanyl
rozpocznij naukę
znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - opioidy
fentikonazol
rozpocznij naukę
p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym
fenylobutazon
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Pochodne pirazolu (fenazony i pochodne pirazolidyno-3,5-dionu)
Fenytoina
rozpocznij naukę
p/padaczkowe - Leki głównie blok. napięciowozależne kanały Na+
Fibrynogen
rozpocznij naukę
Środki wspomagające hemostazę - stosowane są w przypadku skaz krwotocznych oraz przy ostrych krwawieniach
finasteryd
rozpocznij naukę
androgeny i ich analogi
Fizostygmina
rozpocznij naukę
parasympatykomimetyki - inhibitory cholinoesterazy (parasympatyki pośrednie) - pochodne kwasu karbaminowego
flekainid
rozpocznij naukę
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IC
flucytozyna
rozpocznij naukę
p/grzybicze
fludrokortyzon
rozpocznij naukę
h. kory nadnerczy – mineralokortykosteroid
Flufenazyna
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - fenotiazyny typu perfenazyny
flukonazol
rozpocznij naukę
p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane doustnie
Flumazenil
rozpocznij naukę
znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - benzodiazepiny
Flunitrazepam
rozpocznij naukę
leki nasenne - benzodiazepiny i ich pochodne
fluokortolon
rozpocznij naukę
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -fluorowane GKK
fluorek sodu (NaF)
rozpocznij naukę
osteoporoza - Fluorki
fluorek sodu
rozpocznij naukę
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Usunięcie jonów wapnia
Flupentiksol
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - tioksanteny
flupirtyna
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Inne leki p/bólowe
flurbiprofen
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Pochodne kwasu octowego
Fluspirylen
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - difenylobutylopiperydyny
fluwastatyna
rozpocznij naukę
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Statyny (inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-CoA)
Fluwoksamina
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - SSRI – selektywne inh. wychw. zwr. 5-HT
fondaparinuks
rozpocznij naukę
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Heparyny
formaldehyd
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Aldehydy
formoterol
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela - β2-sympatykomimetyki – długo dział.
fosamprenawir
rozpocznij naukę
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Nowsze
foskarnet
rozpocznij naukę
p/wirusowe – Leki wirusostatyczne działające na wirusy zapalenia wątroby (HBV)
foskarnet (fosforomrówczan)
rozpocznij naukę
p/wirusowe – na herpes
fulwestrant
rozpocznij naukę
h. żeńskie - antyestrogeny
fumaran dizoproksylu tenofowiru
rozpocznij naukę
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory odwrotnej transkryptazy – analogi nukleotydow (NTRTI)
Gabapentyna
rozpocznij naukę
p/padaczkowe - Inne leki przeciwpadaczkowe
Galantamina
rozpocznij naukę
leki przeciwotępienne - subst. wpływające na neurotransmisję cholinergiczną
gallopamil
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Leki z grupy werapamilu
gameprost
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku cyklooksygenazy - prostaglandyny
ganireliks
rozpocznij naukę
h. uwalniający gonadotropiny i analogi
gemfibrozyl
rozpocznij naukę
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Fibraty
Ginkgo biloba
rozpocznij naukę
leki przeciwotępienne - inne
glibenklamid
rozpocznij naukę
doustne leki przeciwcukrzycowe - Insulinotropowe - Pochodne sulfonylomocznika
glikwidon
rozpocznij naukę
doustne leki przeciwcukrzycowe - Insulinotropowe - Pochodne sulfonylomocznika
glimepiryd
rozpocznij naukę
doustne leki przeciwcukrzycowe - Insulinotropowe - Pochodne sulfonylomocznika
glukonian sodowo-żelazowy (III)
rozpocznij naukę
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - parenteralnie
gonadoliberyna (gonadorelina)
rozpocznij naukę
hormony podwzgórza – hormony stosowane w diagnostyce
goserelina
rozpocznij naukę
h. uwalniający gonadotropiny i analogi
granisetron
rozpocznij naukę
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Antagoniści rec. 5-HT3 (setrony)
granisetron
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Selektywni antagoniści receptorow 5-HT3
gryzeofulwina
rozpocznij naukę
p/grzybicze
H. folikulotropowy
rozpocznij naukę
hormony części gruczołowej przysadki (przedniego płata)
H. luteinizujący
rozpocznij naukę
hormony części gruczołowej przysadki (przedniego płata)
haloperidol
rozpocznij naukę
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Neuroleptyki
Haloperidol
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - butyrofenony
Halotan
rozpocznij naukę
znieczulenie ogólne (anestetyki) – wziewne - halogenowane węglowodory
heksachlorofen
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – fenole
heksetydyna
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Związki heterocykliczne zawierające azot
izopropanol
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – alkohole
Jod promieniotwórczy (131I)
rozpocznij naukę
tyreostatyki - Pochodne tiouracylu i merkaptoimidazolu
Jodki i jod
rozpocznij naukę
tyreostatyki - Pochodne tiouracylu i merkaptoimidazolu
jodofory
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Halogeny
jodyna
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Halogeny
kalcytonina (tyreokalcytonina)
rozpocznij naukę
hormony tarczycy
kalcytriol
rozpocznij naukę
farmakoterapia nadczynności przytarczyc
kandesartan
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – Antagoniści receptora angiotensyny II (antagoniści AT1, sartany)
kaptopril
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)
Karbachol
rozpocznij naukę
parasympatykomimetyki - agoniści receptorów muskarynowych (parasympatykomimetyki bezpośrednie)
Karbamazepina
rozpocznij naukę
leki stosowane w profilaktyce ch. afektywnej oraz w terapii manii – leki p/padaczkowe
Karbamazepina
rozpocznij naukę
p/padaczkowe - Leki głównie blok. napięciowozależne kanały Na+
Karbegolina
rozpocznij naukę
leki p/parkinsonowskie - agoniści receptorów dopaminergicznych - pochodne ergoliny
Karbidopa
rozpocznij naukę
leki p/parkinsonowskie - lewodopa i preparaty z inh. dekarboksylazy
karbimazol
rozpocznij naukę
tyreostatyki - Pochodne tiouracylu i merkaptoimidazolu
karbocysteina
rozpocznij naukę
leki o działaniu wykrztuśnym
karbutamid
rozpocznij naukę
doustne leki przeciwcukrzycowe - Insulinotropowe - Pochodne sulfonylomocznika
Karteolol
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - nieselektywni antagoniści β z PAA
Karwedilol
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - antagoniści β z działaniem wazodylatacyjnym
kaspofungina
rozpocznij naukę
p/grzybicze - kandyny
Ketamina
rozpocznij naukę
znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - inne
ketokonazol
rozpocznij naukę
p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym
ketoprofen
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Pochodne kwasu octowego
ketotifen
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pozostałe
klemastyna
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pozostałe
Klenbuterol
rozpocznij naukę
sympatykomimetyki - β-adrenomimetyki - o przeważającym działaniu na β2
klimifen
rozpocznij naukę
h. żeńskie - antyestrogeny
kliochinol
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Związki heterocykliczne zawierające azot
Klobutinol
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Dodatek – leki p/kaszlowe
klodronian
rozpocznij naukę
osteoporoza - bisfosfoniany
klofibrat etofiliny
rozpocznij naukę
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Fibraty
Klomipramina
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - trójcykliczne
Klonazepam
rozpocznij naukę
leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - benzodiazepiny
Klonidyna
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - ośrodk. i pozazw. presynapt. dział. agoniści rec. α2 i imidazolinowych
Klopidogrel
rozpocznij naukę
środki hamujące czynność trombocytów (inhibitory agregacji płytek krwi) - Antagoniści receptorów ADP
Klorazepam dipotasowy
rozpocznij naukę
leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - benzodiazepiny
klotrimazol
rozpocznij naukę
p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym
Klozapina
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – atypowe - atypowe neuroleptyki trójcykliczne
kłącze rzewienia dłoniastego
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - hamujące resorpcję i nawadniające
Kodeina
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Dodatek – leki p/kaszlowe
Kodeina
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Słabo działające leki opioidowe stopnia 2. wg WHO
Kofeina
rozpocznij naukę
leki psychostymulujące (psychoanaleptyki) - pochodne ksantynowe
Kokaina
rozpocznij naukę
sympatykomimetyki - pośrednie sympatykomimetyki
Kokaina
rozpocznij naukę
znieczulenie miejscowe - typu estrowego
kompleks Fe(OH)3 i dekstranu
rozpocznij naukę
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - parenteralnie
kompleks Fe(OH)3 i sacharozy
rozpocznij naukę
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - parenteralnie
koński estrogen
rozpocznij naukę
h. żeńskie - estrogeny
kora kruszyny pospolitej
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - hamujące resorpcję i nawadniające
kortykoliberyna (kortykorelina)
rozpocznij naukę
hormony podwzgórza – hormony stosowane w diagnostyce
Kortykotropina (ACTH – hormon adrenokortykotropowy)
rozpocznij naukę
hormony części gruczołowej przysadki (przedniego płata)
kortyzol (hydrokortyzon)
rozpocznij naukę
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -Niefluorowane GKK
kortyzon
rozpocznij naukę
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -Niefluorowane GKK
kotrimoksazol
rozpocznij naukę
p/grzybicze – stos. na pneumocystis carinii
Kozłek lekarski
rozpocznij naukę
leki nasenne - leki nasenne poch. roślinnego
krokonazol
rozpocznij naukę
p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym
kroprendol
rozpocznij naukę
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -Niefluorowane GKK
Ksylometazolina
rozpocznij naukę
sympatykomimetyki - α-adrenomimetyki - stosowane miejscowo
kw. acetylosalicylowy
rozpocznij naukę
środki hamujące czynność trombocytów (inhibitory agregacji płytek krwi) - Inhibitory cyklooksygenazy:
kw. kromoglikanowy
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Leki hamujące uwalnianie mediatorow (kromony)
kw. nadtlenobursztyn.
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Środki utleniające
kw. nadtlenosiarkowy
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Środki utleniające
kw. p-aminometyloben-zoesowy
rozpocznij naukę
Środki przeciwfibrynolityczne - Drobnocząsteczkowe środki p/fibrynolityczne
kw. tiaprofenowy
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Pochodne kwasu octowego
kw. traneksamowy
rozpocznij naukę
Środki przeciwfibrynolityczne - Drobnocząsteczkowe środki p/fibrynolityczne
Kwas 4-hydroksymasłowy
rozpocznij naukę
znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - inne
Kwas acetylosalicylowy
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ -gr. salicylanów
kwas chenodeoksycholowy (chenodiol)
rozpocznij naukę
kamica żółciowa
kwas dehydrocholowy
rozpocznij naukę
Leki żołciotwórcze i żołciopędne, środki rozpuszczające kamienie żołciowe - Leki żółciotwórcze
kwas nikotynowy
rozpocznij naukę
Leki stosowane w hiperlipidemiach
kwas ursodeoksycholowy
rozpocznij naukę
(ursodiol) – kamica żółciowa
Kwas walproinowy
rozpocznij naukę
leki stosowane w profilaktyce ch. afektywnej oraz w terapii manii – leki p/padaczkowe
Kwas walproinowy
rozpocznij naukę
p/padaczkowe - Leki głównie blok. napięciowozależne kanały Na+
Kwetiapina
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – atypowe - atypowe neuroleptyki trójcykliczne
lacydypina
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)
laktitol
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym
laktoza
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym
laktuloza
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym
lamiwudyna
rozpocznij naukę
HBV
lamiwudyna
rozpocznij naukę
p/wirusowe – Leki wirusostatyczne działające na wirusy zapalenia wątroby (HBV)
lamiwudyna (3TC)
rozpocznij naukę
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (nukleozydy, NRTI)
Lamotrygina
rozpocznij naukę
p/padaczkowe - Leki głównie blok. napięciowozależne kanały Na+
lanreotyd
rozpocznij naukę
hormony podwzgórza i ich analogi
lansoprazol
rozpocznij naukę
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Blokery H+/K+-ATP-azy (inhibitory pompy protonowej)
latanoprost
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku cyklooksygenazy - prostaglandyny
Leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe niebędące kwasami
rozpocznij naukę
Pochodne aniliny
lepirudyna
rozpocznij naukę
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Hirudyna, pochodne hirudyny i inne inhibitory trombiny
lerkanidypina
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)
leuprorelina
rozpocznij naukę
h. uwalniający gonadotropiny i analogi
Lewetiracetam
rozpocznij naukę
p/padaczkowe - Inne leki przeciwpadaczkowe
lewocetyryzyna
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – II gen. - pochodne etylenodiaminy
Lewodopa
rozpocznij naukę
leki p/parkinsonowskie - lewodopa i preparaty z inh. dekarboksylazy
lewokabastyna
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – II gen. - pozostałe
Lewomepromazyna
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - fenotiazyny typu chlorpromazyny
Lewometadon
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO
lewonorgestrel
rozpocznij naukę
h. żeńskie - Gestageny
lidokaina
rozpocznij naukę
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IB
Lidokaina
rozpocznij naukę
znieczulenie miejscowe - typu amidów kwasowych
Lisuryd
rozpocznij naukę
leki p/parkinsonowskie - agoniści receptorów dopaminergicznych - pochodne ergoliny
liść strączyńca wąskolistnego
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - hamujące resorpcję i nawadniające
Lizergid
rozpocznij naukę
subst. psychozomimetyczne (psychodysleptyczne, halucynogenne) - pochodne indolu
lizynopril
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)
loperamid
rozpocznij naukę
Biegunki - opioidy
lopinawir
rozpocznij naukę
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Nowsze
loratadyna
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Inne leki o działaniu hamującym stan zapalny
loratydyna
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – II gen. - pozostałe
Lorazepam
rozpocznij naukę
leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - benzodiazepiny
Lormetazepam
rozpocznij naukę
leki nasenne - benzodiazepiny i ich pochodne
lornoksykam
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ – Oksykamy
losartan
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – Antagoniści receptora angiotensyny II (antagoniści AT1, sartany)
lowastatyna
rozpocznij naukę
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Statyny (inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-CoA)
L-tyroksyna (lewotyroksyna - T4)
rozpocznij naukę
hormony tarczycy
lumirakoksyb
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Niesteroidowe leki przeciwzapalne selektywne względem COX-2 (koksyby)
lynestrenol
rozpocznij naukę
h. żeńskie - Gestageny
Magnez
rozpocznij naukę
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych
mannitol
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym
Maprotylina
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - czterocykliczne
mebendazol
rozpocznij naukę
p/robakom - Leki przeciw nicieniom
Mebeweryna
rozpocznij naukę
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - muskulotropowe i neurotropowo-muskulotropowe leki spazmolityczne
medrogeston
rozpocznij naukę
h. żeńskie - Gestageny
meksyletyna
rozpocznij naukę
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IB
meksypril
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)
Melanotropina (MSH
rozpocznij naukę
h. pobudz. melanocyty); hormony części gruczołowej przysadki (przedniego płata)
meloksykam
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Oksykamy
Melperon
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - butyrofenony
Memantyna
rozpocznij naukę
leki przeciwotępienne - niekompetycyjni antagoniści NMDA
Mepiwakaina
rozpocznij naukę
znieczulenie miejscowe - typu amidów kwasowych
mesalazyna
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku lipooksygenazy - Inhibitory LOX
meselazyna
rozpocznij naukę
colticis ulcerosa - aminosalicylany zawierające kw. 5-aminosalicylowy
Meskalina
rozpocznij naukę
subst. psychozomimetyczne (psychodysleptyczne, halucynogenne) - pochodne fenyloetyloaminy
mestranol
rozpocznij naukę
h. żeńskie - estrogeny
Mesuksymid
rozpocznij naukę
p/padaczkowe - Inne leki przeciwpadaczkowe
Metamfetamina
rozpocznij naukę
sympatykomimetyki - pośrednie sympatykomimetyki
Metamfetamina leki psychostymulujące (psychoanaleptyki)
rozpocznij naukę
stosowane w terapii zaburzeń hiperkinetycznych i narkolepsji - amfetaminy i substancje pokrewne
metamizol
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Pochodne pirazolu (fenazony i pochodne pirazolidyno-3,5-dionu)
metformina
rozpocznij naukę
doustne leki przeciwcukrzycowe - Biguanidy
Metipranolol
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - nieselektywni antagoniści β bez PAA
Metoheksital
rozpocznij naukę
znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - barbiturany N-metylowane
metoklopramid
rozpocznij naukę
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Prokinetyki
metoklopramid
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Selektywni antagoniści receptorow 5-HT3
metoklopramid
rozpocznij naukę
Związki wpływające na motorykę żołądka i jelit - Leki wspomagające motorykę żołądka i jelit (prokinetyki)
Metoprolol
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - selektywni antagoniści β1
Metyksen
rozpocznij naukę
leki p/parkinsonowskie - ośrodkowo działające subst. antycholinergiczne
Metylenodioksymetamfetamina
rozpocznij naukę
subst. psychozomimetyczne (psychodysleptyczne, halucynogenne) - pochodne fenyloetyloaminy
metylodigoksyna
rozpocznij naukę
leczenie niewydolności serca – glikozydy nasercowe
Metylodopa
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - ośrodk. i pozazw. presynapt. dział. agoniści rec. α2 i imidazolinowych
Metylofenidat
rozpocznij naukę
sympatykomimetyki - pośrednie sympatykomimetyki
Metylofenidat leki psychostymulujące (psychoanaleptyki)
rozpocznij naukę
stosowane w terapii zaburzeń hiperkinetycznych i narkolepsji - amfetaminy i substancje pokrewne
metyloprednizolon
rozpocznij naukę
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -Niefluorowane GKK
Metylosiarczan amezyny
rozpocznij naukę
sympatykomimetyki - pośrednie sympatykomimetyki
Mianseryna
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - czterocykliczne
Midazolam
rozpocznij naukę
znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - benzodiazepiny
Midodryna
rozpocznij naukę
sympatykomimetyki - α-adrenomimetyki - stosowane ogólnie
mifepreston
rozpocznij naukę
h. żeńskie - Antygestageny
miglitol
rozpocznij naukę
doustne leki przeciwcukrzycowe - Inhibitory α-glukozydazy
mikonazol
rozpocznij naukę
p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym
milrynon
rozpocznij naukę
leczenie niewydolności serca – Inhibitory fosfodiesterazy
minoksydyl
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – Inne leki rozszerzające naczynia krwionośne przez bezpośredni wpływ na mięśnie gładkie
Mirtazapina
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - czterocykliczne
mizolastyna
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – II gen. - pozostałe
mizoprostol
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku cyklooksygenazy - prostaglandyny
mizoprostol
rozpocznij naukę
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Pochodne prostaglandyny E
Modafinil
rozpocznij naukę
stosowane w terapii zaburzeń hiperkinetycznych i narkolepsji - inne
Moklobemid
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO
Moksonidyna
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - ośrodk. i pozazw. presynapt. dział. agoniści rec. α2 i imidazolinowych
molsydomina
rozpocznij naukę
Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej)
mometasonfuroat
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Glukokortykosteroidy
monoazotan izosorbidu
rozpocznij naukę
leczenie niewydolności serca – Azotany
monoazotan izosorbitolu
rozpocznij naukę
Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Azotany („związki nitrowe”)
montelukast
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku lipooksygenazy – antagoniści LT
montelukast
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Antagoniści rec. leukotrienów CysLT1
Morfina
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO
Muskaryna
rozpocznij naukę
parasympatykomimetyki - agoniści receptorów muskarynowych (parasympatykomimetyki bezpośrednie)
N, N-dimetylotryptamina
rozpocznij naukę
subst. psychozomimetyczne (psychodysleptyczne, halucynogenne) - pochodne indolu
nabumeton
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
Nadchlorany
rozpocznij naukę
tyreostatyki
nadmanganian potasu
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Środki utleniające
nadtlenek benzoilowy
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Środki utleniające
nadtlenek wodoru
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Środki utleniające
nafarelina
rozpocznij naukę
h. uwalniający gonadotropiny i analogi
Nafazolina
rozpocznij naukę
sympatykomimetyki - α-adrenomimetyki - stosowane miejscowo
naftyfina
rozpocznij naukę
p/grzybicze - Inhibitory epoksydazy skwalenowej
naproksen
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Pochodne kwasu octowego
natamycyna
rozpocznij naukę
p/grzybicze - Polienowe leki p/grzybicze
nateglinid
rozpocznij naukę
doustne leki przeciwcukrzycowe - Insulinotropowe - Glinidy
Nebiwolol
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - antagoniści β z działaniem wazodylatacyjnym
nedokromil
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Leki hamujące uwalnianie mediatorow (kromony)
nelfinawir
rozpocznij naukę
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Starsze
newirapin
rozpocznij naukę
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory odwrotnej transkryptazy – Nienukleozydowe
Nicergolina
rozpocznij naukę
leki przeciwotępienne - leki nootropowe
nifedypina
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)
nikardypina
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)
niklozamid
rozpocznij naukę
p/robakom - Leki przeciw tasiemcom
nikorandyl
rozpocznij naukę
Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Inne leki stosowane w leczeniu choroby wieńcowej
nilwadypina
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)
nimodypina
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)
nisoldypina
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)
Nitrazepam
rozpocznij naukę
leki nasenne - benzodiazepiny i ich pochodne
nitrendypina
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – antagoniści wapnia - Pochodne 1,4-dihydropirydyny (grupa nifedypiny)
nitrogliceryna
rozpocznij naukę
leczenie niewydolności serca – Azotany
nitroprusydek sodu
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – Inne leki rozszerzające naczynia krwionośne przez bezpośredni wpływ na mięśnie gładkie
nizatydyna
rozpocznij naukę
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Antagoniści receptora histaminowego H2
Noksapina
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Dodatek – leki p/kaszlowe
norelgestormin
rozpocznij naukę
h. żeńskie - Gestageny
Norepinefryna
rozpocznij naukę
symaptykomimetyki – agoniści receptorów α i β
norgestymat
rozpocznij naukę
h. żeńskie - Gestageny
Nortryptylina
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - trójcykliczne
n-propanol
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – alkohole
nystatyna
rozpocznij naukę
p/grzybicze - Polienowe leki p/grzybicze
octan chlormadinonu
rozpocznij naukę
h. żeńskie - Gestageny
octan cyproteronu
rozpocznij naukę
androgeny i ich analogi
Octan litu
rozpocznij naukę
leki stosowane w profilaktyce ch. afektywnej oraz w terapii manii – sole litu
octan medroksyprogesteronu
rozpocznij naukę
h. żeńskie - Gestageny
octan megestrolu
rozpocznij naukę
h. żeńskie - Gestageny
octan noretysteronu
rozpocznij naukę
h. żeńskie - Gestageny
oksaceprol
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
oksamnichina
rozpocznij naukę
p/robakom - Leki przeciw przywrom
Oksazepam
rozpocznij naukę
leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - benzodiazepiny
Okskarbamazepina
rozpocznij naukę
p/padaczkowe - Leki głównie blok. napięciowozależne kanały Na+
Okskarbazepina
rozpocznij naukę
leki stosowane w profilaktyce ch. afektywnej oraz w terapii manii – leki p/padaczkowe
Oksprenolol
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - nieselektywni antagoniści β z PAA
Oksybutynina
rozpocznij naukę
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - muskulotropowe i neurotropowo-muskulotropowe leki spazmolityczne
Oksykodon
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO
oksykonazol
rozpocznij naukę
p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym
Oksylofryna
rozpocznij naukę
symaptykomimetyki – agoniści receptorów α i β
Oksymetazolina
rozpocznij naukę
sympatykomimetyki - α-adrenomimetyki - stosowane miejscowo
oksytocyna
rozpocznij naukę
hormony tylnego płata przysadki
oktenidyna
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Czwartorzędowe związki amonowe (mydła inwertowane)
oktreotyd
rozpocznij naukę
hormony podwzgórza i ich analogi
Olanzapina
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – atypowe - atypowe neuroleptyki trójcykliczne
olej rycynowy
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - hamujące resorpcję i nawadniające
olejki eteryczne
rozpocznij naukę
leki o działaniu wykrztuśnym
olmesartan
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – Antagoniści receptora angiotensyny II (antagoniści AT1, sartany)
olsalazyna
rozpocznij naukę
colticis ulcerosa - aminosalicylany zawierające kw. 5-aminosalicylowy
olsalazyna
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku lipooksygenazy - Inhibitory LOX
omalizumab
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - monoklonalne przeciwciała anty-IgE
omeprazol
rozpocznij naukę
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Blokery H+/K+-ATP-azy (inhibitory pompy protonowej)
ondansetron
rozpocznij naukę
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Antagoniści rec. 5-HT3 (setrony)
ondasetron
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Selektywni antagoniści receptorow 5-HT3
Opipramol
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - trójcykliczne
orcyprenalina
rozpocznij naukę
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu bradykardii - Agoniści receptorow β-adrenergicznych
Orcyprenalina
rozpocznij naukę
sympatykomimetyki - β-adrenomimetyki - działające na receptory β1 i β2
Orlistat
rozpocznij naukę
leki przeciw otyłości - inne
oseltamiwir
rozpocznij naukę
p/wirusowe – wirusostatyczne na grypę
otręby pszenne
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - Środki pęczniejące
owoc szakłaku posp.
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - hamujące resorpcję i nawadniające
ozon
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Środki utleniające
paklitaksel
rozpocznij naukę
Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Stenty uwalniające leki (drug-eluting stents)
paliwizumab
rozpocznij naukę
leczenie infekcji RSV
palonosetron
rozpocznij naukę
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Antagoniści rec. 5-HT3 (setrony)
palonosetron
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Selektywni antagoniści receptorow 5-HT3
pamidronian
rozpocznij naukę
osteoporoza - bisfosfoniany
pantoprazol
rozpocznij naukę
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Blokery H+/K+-ATP-azy (inhibitory pompy protonowej)
Papaweryna
rozpocznij naukę
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - muskulotropowe i neurotropowo-muskulotropowe leki spazmolityczne
paracetamol
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe niebędące kwasami - Pochodne aniliny
parafina ciekła
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - Środki ułatwiające pasaż mas kałowych
Paraokson
rozpocznij naukę
parasympatykomimetyki - inhibitory cholinoesterazy (parasympatyki pośrednie) - estry kwasu fosforowego
parathormon
rozpocznij naukę
osteoporoza – inne (h. przytarczyc)
parekoksyb
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Niesteroidowe leki przeciwzapalne selektywne względem COX-2 (koksyby)
parikalcytol
rozpocznij naukę
farmakoterapia nadczynności przytarczyc
Paroksetyna
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - SSRI – selektywne inh. wychw. zwr. 5-HT
parykwantel
rozpocznij naukę
p/robakom - Leki przeciw tasiemcom
Pegwisomant
rozpocznij naukę
hormony części gruczołowej przysadki (przedniego płata)
Penbutolol
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - nieselektywni antagoniści β bez PAA
pencyklowir
rozpocznij naukę
p/wirusowe – na herpes - Analogi nukleozydow i nukleotydow - Substraty wirusowej kinazy tymidynowej
pentamidin
rozpocznij naukę
p/grzybicze – stos. na pneumocystis carinii
Pentazocyna
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO
Pentoksyweryna
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Dodatek – leki p/kaszlowe
Perazyna
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - fenotiazyny typu perfenazyny
perfenazyna
rozpocznij naukę
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Neuroleptyki
Perfenazyna
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - fenotiazyny typu perfenazyny
Pergolid
rozpocznij naukę
leki p/parkinsonowskie - agoniści receptorów dopaminergicznych - pochodne ergoliny
perindopril
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)
Petydyna
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO
pikosiarczan sodu
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - hamujące resorpcję i nawadniające
Pilokarpina
rozpocznij naukę
parasympatykomimetyki - agoniści receptorów muskarynowych (parasympatykomimetyki bezpośrednie)
Pimozyd
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - difenylobutylopiperydyny
Pindolol
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - nieselektywni antagoniści β z PAA
pioglitazon
rozpocznij naukę
doustne leki przeciwcukrzycowe - Leki uwrażliwiające na działanie insuliny - Glitazony
Pipamperon
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - butyrofenony
Piracetam
rozpocznij naukę
leki przeciwotępienne - leki nootropowe
Pirenzepina
rozpocznij naukę
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - trzeciorzędowe parasympatykolityki
pirenzepina
rozpocznij naukę
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Leki cholinolityczne (parasympatykolityki)
Piritramid
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO
piroksykam
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Oksykamy
pirwinium (barwnik cyjaninowy)
rozpocznij naukę
p/robakom - Leki przeciw nicieniom
pobilukast
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Antagoniści rec. leukotrienów CysLT1
podchloryn sodu
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Halogeny
podchloryn wapnia (wapno chlorowane)
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Halogeny
Podtlenek azotu
rozpocznij naukę
znieczulenie ogólne (anestetyki) - wziewne
polietylenoglikol 4000
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym
polisiarczan pentosanu
rozpocznij naukę
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Heparynoidy
posakonazol
rozpocznij naukę
p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane doustnie
prajmalina
rozpocznij naukę
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IA
Pramipeksol
rozpocznij naukę
leki p/parkinsonowskie - agoniści receptorów dopaminergicznych - pozostali agoniści
pranlukast
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Antagoniści rec. leukotrienów CysLT1
prawastatyna
rozpocznij naukę
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Statyny (inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-CoA)
Prazepam
rozpocznij naukę
leki stosowane w terapii zaburzeń lękowych - uspokajające (trankwilizatory małe) oraz p/lękowe (anksjolityki) - benzodiazepiny
Prazosyna
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów α - selektywni antagoniści α1
prazykwantel
rozpocznij naukę
p/robakom - Leki przeciw przywrom
prednizolon
rozpocznij naukę
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -Niefluorowane GKK
prednizolon
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki o działaniu p/zapalnym - Glukokortykosteroidy
prednizon
rozpocznij naukę
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -Niefluorowane GKK
Pregabalina
rozpocznij naukę
p/padaczkowe - Inne leki przeciwpadaczkowe
Preparaty czynnika VIII, IX i VIIa
rozpocznij naukę
Środki wspomagające hemostazę - stosowane są w przypadku skaz krwotocznych oraz przy ostrych krwawieniach
Prilokaina
rozpocznij naukę
znieczulenie miejscowe - typu amidów kwasowych
Primidon
rozpocznij naukę
p/padaczkowe - Leki nasilające głównie działanie GABA
probenecid
rozpocznij naukę
zmniejsza nefrotoksyczność cydofowiru
Procyklidyna
rozpocznij naukę
leki p/parkinsonowskie - ośrodkowo działające subst. antycholinergiczne
progesteron
rozpocznij naukę
h. żeńskie - Gestageny
Prokaina
rozpocznij naukę
znieczulenie miejscowe - typu estrowego
Prolaktyna (PRL, LTH, h. laktotropowy)
rozpocznij naukę
hormony części gruczołowej przysadki (przedniego płata)
prometazyna
rozpocznij naukę
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Neuroleptyki
prometazyna
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Histamina i leki p/histaminowe – I gen. - pochodne etylenodiaminy
Prometazyna
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - fenotiazyny typu chlorpromazyny
propafenon
rozpocznij naukę
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy IC
Propiweryna
rozpocznij naukę
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - muskulotropowe i neurotropowo-muskulotropowe leki spazmolityczne
Propofol
rozpocznij naukę
znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - inne
Propranolol
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - nieselektywni antagoniści β bez PAA
propyfenazon
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Pochodne pirazolu (fenazony i pochodne pirazolidyno-3,5-dionu)
propylotiouracyl
rozpocznij naukę
tyreostatyki - Pochodne tiouracylu i merkaptoimidazolu
Protypendyl
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - azafenotiazyny
Psylocybina
rozpocznij naukę
subst. psychozomimetyczne (psychodysleptyczne, halucynogenne) - pochodne indolu
Psylocyna
rozpocznij naukę
subst. psychozomimetyczne (psychodysleptyczne, halucynogenne) - pochodne indolu
pyrantel
rozpocznij naukę
p/robakom - Leki przeciw nicieniom
Pyritinol
rozpocznij naukę
leki przeciwotępienne - leki nootropowe
rabeprazol
rozpocznij naukę
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Blokery H+/K+-ATP-azy (inhibitory pompy protonowej)
raloksyfen
rozpocznij naukę
h. żeńskie - Selektywne modulatory receptorow estrogenowych (SERM)
Ramifentanyl
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO
ramipril
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)
ranelinian strontu
rozpocznij naukę
osteoporoza – inne
ranitydyna
rozpocznij naukę
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Antagoniści receptora histaminowego H2
Rasagilina
rozpocznij naukę
leki p/parkinsonowskie - Inhibitory MAO-B
Reboksetyna
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - NRI – inh. wychw. zwr. NA
Remifentanyl
rozpocznij naukę
znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - opioidy
repaglinid
rozpocznij naukę
doustne leki przeciwcukrzycowe - Insulinotropowe - Glinidy
Reprotenol
rozpocznij naukę
sympatykomimetyki - β-adrenomimetyki - o przeważającym działaniu na β2
reproterol
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela - β2-sympatykomimetyki – krótko dział.
reteplaza
rozpocznij naukę
Fibrynolityki działające pośrednio (trombolityki)
Rezerpina
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - inne
Rimonabant
rozpocznij naukę
leki przeciw otyłości - leki zmniejszające łaknienie (anorektyczne, odchudzające)
risedronian
rozpocznij naukę
osteoporoza - bisfosfoniany
Risperidon
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – atypowe - inne
ritonawir
rozpocznij naukę
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Starsze
Riwastygmina
rozpocznij naukę
leki przeciwotępienne - subst. wpływające na neurotransmisję cholinergiczną
rofekoksyb
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Nieopioidowe leki p/bólowe stopnia 1. wg WHO – NLPZ - Niesteroidowe leki przeciwzapalne selektywne względem COX-2 (koksyby)
Ropinirol
rozpocznij naukę
leki p/parkinsonowskie - agoniści receptorów dopaminergicznych - pozostali agoniści
rosiglitazon
rozpocznij naukę
doustne leki przeciwcukrzycowe - Leki uwrażliwiające na działanie insuliny - Glitazony
roztwór glukozowo-elektrolitowy
rozpocznij naukę
Biegunki - Płyny i elektrolity
r-ry wodne i glicerynowe jodu
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Halogeny
rybawiryna
rozpocznij naukę
p/wirusowe – Leki wirusostatyczne działające hamująco na wirusy DNA i RNA
sakwinawir
rozpocznij naukę
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Starsze
Salbutamol
rozpocznij naukę
sympatykomimetyki - β-adrenomimetyki - o przeważającym działaniu na β2
salbutamol
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela - β2-sympatykomimetyki – krótko dział.
Salmeterol
rozpocznij naukę
sympatykomimetyki - β-adrenomimetyki - o przeważającym działaniu na β2
Selegilina
rozpocznij naukę
leki p/parkinsonowskie - Inhibitory MAO-B
selmeterol
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela - β2-sympatykomimetyki – długo dział.
sertakonazol
rozpocznij naukę
p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym
Sertralina
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - SSRI – selektywne inh. wychw. zwr. 5-HT
Sewofluran
rozpocznij naukę
znieczulenie ogólne (anestetyki) – wziewne - eter halogenowany
siarczan estronu
rozpocznij naukę
h. żeńskie - estrogeny
siarczan Fe2+
rozpocznij naukę
Terapie różnych rodzajów niedokrwistości - Terapia niedokrwistości z niedoboru żelaza - doustnie
siarczan glinowo-magnezowy
rozpocznij naukę
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Leki neutralizujące
siarczan magnezu (sól gorzka)
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym
siarczan Mg (10-30%)
rozpocznij naukę
Leki żołciotwórcze i żołciopędne, środki rozpuszczające kamienie żołciowe - Leki żółciopędne
siarczan sodu (sól glauberska)
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym
Sibutramina
rozpocznij naukę
leki przeciw otyłości - leki zmniejszające łaknienie (anorektyczne, odchudzające)
siemie lniane
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - Środki pęczniejące
sildenafil
rozpocznij naukę
Leczenie zaburzeń wzwodu
sildenafil
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – leczenie PAH (nadciśnienie płucne) - inhibitory PDE5
simwastatyna
rozpocznij naukę
Leki stosowane w hiperlipidemiach - Statyny (inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-CoA)
sirolimus
rozpocznij naukę
Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Stenty uwalniające leki (drug-eluting stents)
sitagliptyna
rozpocznij naukę
doustne leki przeciwcukrzycowe - Leki p/cukrzycowe o zwiększonej sile imitujące działanie inkretyny
sitaksentan
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – leczenie PAH (nadciśnienie płucne) – antagoniści endoteliny
skopolamina
rozpocznij naukę
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Antagoniści rec. muskarynowego
Skopolamina
rozpocznij naukę
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - alkaloidy belladonny i pokrewne aminy trzeciorzędowe
Skrobia hydroksyetylowana
rozpocznij naukę
Pozaustrojowe środki zastępcze osocza
somatoliberyna (somatorelina)
rozpocznij naukę
hormony podwzgórza – hormony stosowane w diagnostyce
somatostatyna
rozpocznij naukę
hormony podwzgórza i ich analogi
Somatotropina
rozpocznij naukę
(GH - h. wzrostu, STH - h. somatotrop.) – hormony części gruczołowej przysadki (przedniego płata)
sorbitol
rozpocznij naukę
Leki przeczyszczające - Środki osmotyczne o działaniu przeczyszczającym
sorbitol (80%)
rozpocznij naukę
Leki żołciotwórcze i żołciopędne, środki rozpuszczające kamienie żołciowe - Leki żółciopędne
sotalol
rozpocznij naukę
leki p/arytmiczne - Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca typu tachykardii i skurczów dodatkowych - Leki przeciwarytmiczne klasy III
Sotalol
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - nieselektywni antagoniści β bez PAA
sól sodowa danaparoidu
rozpocznij naukę
- Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Heparynoidy
sól srebr. sulfadiazyny -
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Związki metali ciężkich
spirapril
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)
S-ropiwakaina
rozpocznij naukę
znieczulenie miejscowe - typu amidów kwasowych
stawudyna
rozpocznij naukę
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (nukleozydy, NRTI)
streptokinaza
rozpocznij naukę
Fibrynolityki działające pośrednio (trombolityki)
Sufentanyl
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Silnie działające leki opioidowe stopnia 3. wg WHO
Sukralfat
rozpocznij naukę
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej
sulfalazyna = sylfasalazyna = salazosulfapirydyna
rozpocznij naukę
colticis ulcerosa - aminosalicylany zawierające kw. 5-aminosalicylowy
sulfalazyna = sylfasalazyna = salazosulfapirydyna
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku lipooksygenazy - Inhibitory LOX
sulfalazyna = sylfasalazyna = salazosulfapirydyna
rozpocznij naukę
leczenie stanów reumatoidalnych
Sulfentanyl
rozpocznij naukę
znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - opioidy
sulpiryd
rozpocznij naukę
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Neuroleptyki
Sulpiryd
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – atypowe - benzamidy
sulproston
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku cyklooksygenazy - prostaglandyny
Sultiam
rozpocznij naukę
p/padaczkowe - Inne leki przeciwpadaczkowe
szczawian sodu
rozpocznij naukę
Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - Usunięcie jonów wapnia
sześciometylenocztero amina (methenamina)
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Aldehydy
tadalafil
rozpocznij naukę
Leczenie zaburzeń wzwodu
Talidomid
rozpocznij naukę
leki nasenne - inne syntetyczne leki nasenne
Talinolol
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - selektywni antagoniści β1
tamoksyfen
rozpocznij naukę
h. żeńskie - Selektywne modulatory receptorow estrogenowych (SERM)
taurolidyna
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – Aldehydy
tegaserod
rozpocznij naukę
zespół jelita drażliwego
telmisartan
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – Antagoniści receptora angiotensyny II (antagoniści AT1, sartany)
Temazepam
rozpocznij naukę
leki nasenne - benzodiazepiny i ich pochodne
tenekteplaza
rozpocznij naukę
Fibrynolityki działające pośrednio (trombolityki)
tenofowir
rozpocznij naukę
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory odwrotnej transkryptazy – analogi nukleotydow (NTRTI)
Teobromina
rozpocznij naukę
leki psychostymulujące (psychoanaleptyki) - pochodne ksantynowe
Teofilina
rozpocznij naukę
leki psychostymulujące (psychoanaleptyki) - pochodne ksantynowe
teofilina
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela
Terazosyna
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów α - selektywni antagoniści α1
terbinafina
rozpocznij naukę
p/grzybicze - Inhibitory epoksydazy skwalenowej
Terbutalina
rozpocznij naukę
sympatykomimetyki - β-adrenomimetyki - o przeważającym działaniu na β2
terbutalina
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela - β2-sympatykomimetyki – krótko dział.
terlipresyna
rozpocznij naukę
hormony tylnego płata przysadki
teryparatyd
rozpocznij naukę
osteoporoza – inne
testosteron
rozpocznij naukę
androgeny i ich analogi
tetraazotan pentaerytrylu
rozpocznij naukę
Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Azotany („związki nitrowe”)
Tetrakaina
rozpocznij naukę
znieczulenie miejscowe - typu estrowego
Tetrakozaktyd
rozpocznij naukę
hormony części gruczołowej przysadki (przedniego płata)
Tetrazepam
rozpocznij naukę
zwiotczające mm szkieletowe - działające ośrodkowo
Tetryzolina
rozpocznij naukę
sympatykomimetyki - α-adrenomimetyki - stosowane miejscowo
tiabendazol
rozpocznij naukę
p/robakom - Leki przeciw nicieniom
Tiagabina
rozpocznij naukę
p/padaczkowe - Leki nasilające głównie działanie GABA
tiamazol
rozpocznij naukę
tyreostatyki - Pochodne tiouracylu i merkaptoimidazolu
Tiapryd
rozpocznij naukę
leki p/parkinsonowskie - Inne
Tiklopirydyna
rozpocznij naukę
środki hamujące czynność trombocytów (inhibitory agregacji płytek krwi) - Antagoniści receptorów ADP
Tilidyna
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Słabo działające leki opioidowe stopnia 2. wg WHO
tiludronian
rozpocznij naukę
osteoporoza - bisfosfoniany
tiokonazol
rozpocznij naukę
p/grzybicze - Pochodne azolowe - stosowane w leczeniu miejscowym
Tiopental
rozpocznij naukę
znieczulenie ogólne (anestetyki) – dożylne - tiobarbiturany
Tiorydazyna
rozpocznij naukę
psychotropowe - neuroleptyki (trankwilizatory duże) – klasyczne - fenotiazyny typu pekazyny
tipranawir
rozpocznij naukę
p/wirusowe - przeciw retrowirusom - Inhibitory proteazy HIV - Nowsze
tirofiban
rozpocznij naukę
środki hamujące czynność trombocytów (inhibitory agregacji płytek krwi) - Antagoniści receptora glikoproteinowego IIb/IIIa
tkankowy aktywator plazminowego (t-Pa)
rozpocznij naukę
Fibrynolityki działające pośrednio (trombolityki)
tlenek etylenu
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające
tlenek magnezu
rozpocznij naukę
Układ pokarmowy – leczenie ch. wrzodowej - Leki neutralizujące
Toksyna botulinowa
rozpocznij naukę
zwiotczające mm szkieletowe - działające obwodowo - inne
tolbutamid
rozpocznij naukę
doustne leki przeciwcukrzycowe - Insulinotropowe - Pochodne sulfonylomocznika
Tolkapon
rozpocznij naukę
leki p/parkinsonowskie - Inhibitory COMT
Tolterodyna
rozpocznij naukę
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - trzeciorzędowe parasympatykolityki
Topiramat
rozpocznij naukę
p/padaczkowe - Inne leki przeciwpadaczkowe
toramifen
rozpocznij naukę
h. żeńskie - Selektywne modulatory receptorow estrogenowych (SERM)
tosylochloramin (chloramina T)
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Nieorganiczne środki odkażające - Halogeny
Tramadol
rozpocznij naukę
analgetyki (p/bólowe) - Opioidowe leki p/bólowe - Słabo działające leki opioidowe stopnia 2. wg WHO
Tramazolina
rozpocznij naukę
sympatykomimetyki - α-adrenomimetyki - stosowane miejscowo
Tamsulodyna
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów α - selektywni antagoniści α1
trandolapril
rozpocznij naukę
leki p/nadciśnieniowe – Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA; ACEI; ACE-prile)
Tranylcypromina
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO
trawoprost
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) – eikozanoidy – subst. szlaku cyklooksygenazy - prostaglandyny
Trazodon
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - inne leki p/depresyjne
triamcynolon
rozpocznij naukę
h. kory nadnerczy – glukokortykosteroidy -fluorowane GKK
Triazolam
rozpocznij naukę
leki nasenne - benzodiazepiny i ich pochodne
triazotan glicerolu
rozpocznij naukę
Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Azotany („związki nitrowe”)
triflurydyna
rozpocznij naukę
p/wirusowe – na herpes - Analogi nukleozydow i nukleotydow – stosowane miejscowo
Triheksyfenidyl
rozpocznij naukę
leki p/parkinsonowskie - ośrodkowo działające subst. antycholinergiczne
trijodotyronina
rozpocznij naukę
(liotyronina - T3) – hormony tarczycy
trimetazydyna
rozpocznij naukę
Leki stosowane w ch. wieńcowej (leki przeciw dusznicy bolesnej) - Inne leki stosowane w leczeniu choroby wieńcowej
Trimipramina
rozpocznij naukę
leki przeciwdepresyjne - trójcykliczne
triptorelina
rozpocznij naukę
h. uwalniający gonadotropiny i analogi
tromantadyna
rozpocznij naukę
p/wirusowe – na herpes - Analogi nukleozydow i nukleotydow – stosowane miejscowo
Tropikamid
rozpocznij naukę
parasympatykolityki - antagoniści receptorów muskarynowych (parasympatykolityki bezpośrednie) - trzeciorzędowe parasympatykolityki
tropisetron
rozpocznij naukę
Leki p/wymiotne (antyemetyki) - Antagoniści rec. 5-HT3 (setrony)
tropisetron
rozpocznij naukę
mediatory (autakoidy, h. parakrynne) - Selektywni antagoniści receptorow 5-HT3
Tulobuterol
rozpocznij naukę
sympatykomimetyki - β-adrenomimetyki - o przeważającym działaniu na β2
tulobuterol
rozpocznij naukę
układ oddechowy - Astma oskrzelowa - Leki rozszerzające oskrzela - β2-sympatykomimetyki – krótko dział.
Tybolon
rozpocznij naukę
h. żeńskie – opisany przy esteogenach
tymol
rozpocznij naukę
środki dezynfekujące - Organiczne środki odkażające – fenole
Tymolol
rozpocznij naukę
sympatykolityki - antagoniści receptorów β - nieselektywni antagoniści β bez PAA
tymopentyna (fragment tymopoetyny)
rozpocznij naukę
osteoporoza – inne
tymopoetyna
rozpocznij naukę
osteoporoza – inne
tymostymulina (TP-1)
rozpocznij naukę
osteoporoza – inne
tymozynę α1
rozpocznij naukę
h. grasicy
tymulina
rozpocznij naukę
osteoporoza – inne
Tyramina
rozpocznij naukę
sympatykomimetyki - pośrednie sympatykomimetyki
tyreoliberyna (protyrelina)
rozpocznij naukę
hormony podwzgórza – hormony stosowane w diagnostyce

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.