Egzamin wzory

 0    48 fiszek    annaczaplaa
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Prąd elktryczny
rozpocznij naukę
uporządkowany ruch ładunków. Ładunki przenoszone są za pośrednictwiem nośników ładunków. W metalach - elektrony, w cieczach i gazach - kationy, aniony, elektrony, a w półprzewodnikach - elektrony - a dziury +
Zasada zachowania ładunku
rozpocznij naukę
Całkowity ładunek elektryczny układu izolowanego jest stały
Culomb
rozpocznij naukę
Jednostka ładunku elektrycznego.
1kulomb
rozpocznij naukę
1As
Prawo Culomba
rozpocznij naukę
Na dwa ładunki q i Q w odległości R działa siła równa co do wartości: F=qQ/epsilon4piRR
Farad
rozpocznij naukę
jednostka pojemności
1farad
rozpocznij naukę
C/V=CC/Nm
Natężenie prądu
rozpocznij naukę
Stosunek siły do ładunku próbnego. Natężenie pola jest wektorem. A jednostką jest N/C lub V/m.
Natężenie pola w kilku ładunkach
rozpocznij naukę
E=E1+E2+E3+...+En
Kierunek działania pola elektrycznego
rozpocznij naukę
od ładunków dodatnich do ładunków ujemnych
Dipol elektryczny
rozpocznij naukę
układ dwóch ładunków o przeciwnych znakach, położonych w niewielkiej odległości od siebie
indukcja elektryczna
rozpocznij naukę
inaczej, przesunięcie elktryczne: D=epsilon*E
Strumień indukcji
rozpocznij naukę
Fi=całkaS z DdS
Prawo Gaussa
rozpocznij naukę
Strumień indukcji przez dowolną powierzchnię zamkniętą jest równy całkowitemu ładunkowi zawartemu wewnątrz tej powierzchni. FI=Całkapo po wierzchni z DdS
Praca w polu elektrycznym
rozpocznij naukę
Całka od A do B z F*dl
Napięcie elektryczne
rozpocznij naukę
nazywamy stosunek pracy wykonanej przy przesunięciu ładunku z punktu A do B, do wielkości tego ładunku
Jednostka napięcia
rozpocznij naukę
Wolt V=J/C
Pojemność elektryczna
rozpocznij naukę
stosunek ładunku kondensatora do napięcia między okładkami
Wzór na pojemność
rozpocznij naukę
C=Q/U
Wzór na pojemność w kondensatorach połączonych równolegle
rozpocznij naukę
C=C1+C2+C3+...+Cn
Wzór na pojemność w kondensatorach połączonych szeregowo
rozpocznij naukę
1/C=(1/C1)+(1/C2)+(1/C3)+...+(1/Cn)
Natężenie prądu
rozpocznij naukę
stosunek ładunku Q przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika S do czasu przepływu t tego ładunku
Wzór natężenia prądu
rozpocznij naukę
I=Q/t
Jednostka natężenia prądu
rozpocznij naukę
1Amper=C/t
Gęstość prądu
rozpocznij naukę
stosunek natężenia do powierzchni J=dI/dS
Jednostka gęstości prądu
rozpocznij naukę
A/m^2
Prawo Ohma
rozpocznij naukę
Stosunek napięcia między dwoma końcami przewodnika do natężenia przepływającego przezeń prądu jest wielkością stałą i nie zależy od napięcia ani natężenia prądu
Wzór na opór elektryczny
rozpocznij naukę
R=U/I
Jednostka oporu elektrycznego
rozpocznij naukę
Jednostką oporu jest om 1om=1V/1A
Opór właściwy
rozpocznij naukę
p=RS/l l – długość przewodnika S – przekrój poprzeczny p - opór właściwy
Przewodność
rozpocznij naukę
odwrotność oporu elektrycznego sigma=1/p
Różniczkowa postać prawa Ohma
rozpocznij naukę
j=E*sigma
SEM
rozpocznij naukę
Siłą elektromotoryczną źródła prądu (SEM) nazywamy napięcie na zaciskach źródła otwartego.
Wzór na pracę
rozpocznij naukę
W=UIt
Moc prądu
rozpocznij naukę
P=W/t=UI
Moc cieplna prądu
rozpocznij naukę
P(q)=(I^2)*R=(U^2)/R
I prawo Kirchhoffa
rozpocznij naukę
W dowolnym węźle obwodu suma algebraiczna natężeń prądów wpływających i wypływających do węzła równa się zeru
II prawo Kirchhoffa
rozpocznij naukę
W dowolnym oczku obwodu suma algebraiczna wszystkich sił Elektromotorycznych i spadków napięć jest równa zeru.
wzór Lorentza
rozpocznij naukę
F=q*(v x B) q-ładunek próbny v-prędkość B-indukcja
Jednostka indukcji
rozpocznij naukę
Tesle= N/Am
wzór indukcji magnetycznej
rozpocznij naukę
B=Iń/2piR
jednostka indukcyjności magnetycznej
rozpocznij naukę
henr[H]
Jednostka natężenia pola magnetycznego
rozpocznij naukę
A/m
Prawo Ampera
rozpocznij naukę
Cyrkulacja wektora H wzdłuż linii pola magnetycznego wytwarzanego przez przewodnik z prądem jest równa natężeniu prądu płynącego w przewodniku
Prawo Gaussa dla pola magnetycznego
rozpocznij naukę
Strumień indukcji magnetycznej przez powierzchnię zamkniętą jest równy zeru Całka po powierzchni z BdS = 0
Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
rozpocznij naukę
Zjawisko indukcji elektromagnetycznej polega na powstawaniu prądów elektrycznych wskutek zmian pola magnetycznego.
Prawo indukcji Faraday’a
rozpocznij naukę
Indukowana w obwodzie (konturze) SEM indukcji jest równa co do wartości bezwzględnej a przeciwna co do znaku prędkości zmiany strumienia magnetycznego B przenikającego przez powierzchnię ograniczoną tym obwodem (konturem)
Reguła Lentza
rozpocznij naukę
Prąd indukowany w obwodzie ma taki kierunek, że wytwarzane przez ten prąd własne pole magnetyczne przeciwdziała zmianie strumienia magnetycznego która go wywołuje.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.