Jednostki pochodne układu SI

 0    18 fiszek    Pika123
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

J=kg∙m^2∙s^-2, J=N∙m, praca/energia (W)

N=kg∙m∙s^-2, siła (F)

Pa=kg∙m^-1∙s^-2, Pa=N/m^2, ciśnienie (p)

Hz=s^-1, częstotliwość (f)

kilogram na metr sześcienny
rozpocznij naukę
kg∙m^-3, gęstość (ρ)

W=kgm^2∙s^-3, W=J/s, moc (P)

dżul przez kilogram kelwin
rozpocznij naukę
m^2 s^-2 K^-1, J/kgK, ciepło właściwe (Cw)

wolt na metr
rozpocznij naukę
kg m s^-3A^-1, V/m, natężenie pola elektrycznego (E)

C = As (także amperosekunda), ładunek elektryczny (Q)

kg m2 s-3A-2,Ω = V/A, opór elektryczny (R)

kg s-2A-1, T = N/(Am), Indukcja magnetyczna (B)

niuton na metr sześcienny
rozpocznij naukę
N/m^3, kg*m^-2*S^-2, ciężar właściwy

V=J/C, kg*m^2*A^-1*s^-2, napięcie elektryczne (U)

amper na metr
rozpocznij naukę
A/m, natężenie pola magnetycznego

F=C/V, A^2*s^4*m^-2*kg, pojemność elektryczna

Wb=T*m^3, kg*m^2*A^-1*s^-2, strumień indukcji magnetycznej

H=V*s/A, kg*m^2*A^-2*s^-2, indukcyjność

s^-1, aktywność promieniotwórcza


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.