Fizyka 2 Elektromagnetyzm + prąd

 0    44 fiszki    Zyniek
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Czego jednostką jest kolumb (C)?
rozpocznij naukę
Jednostką układu elektrycznego
Co to jest jeden Columb?
rozpocznij naukę
Columb to ładunek przenoszony przez prąd o natężeniu 1 ampera w czasie 1 sekundy
Wzór na EPSILON?
rozpocznij naukę
Epsilon=EoEr E= przenikalność elektryczna Eo=przenikalność elektryczna próżni Er=względna przenikalność elektryczna
Gdzie istnieje pole elektryczne?
rozpocznij naukę
Wokół ładunków elektrycznych
Jak definiujemy natężenie pola elektrycznego E?
rozpocznij naukę
Jest to stosunek siły F działającej na próbny łądunek dodatni q0, do wartości tego ładunku. E=F/qo
Jak obliczamy natężenie pola w określonym punkcie wiedząc, że pole jest wytwarzane przez pewną liczbę ładunków?
rozpocznij naukę
Jeżeli pole jest wytwarzane przez pewną liczbę ładunków punktowych q0, q1, q2, qn... to natężenie pola w określonym punkcie obliczamy sumując natężena pól przechodzące od poszczególnych ładunków.
Co to jest DIPOL?
rozpocznij naukę
Dipol jest to układ dwóch ładunków o przeciwnych znakach położonych w niewielkiej odległości od siebie.
Prawo Gaussa?
rozpocznij naukę
Strumień indukcji przez dowolną powierzchnię zmkniętą jest równy całkowitemu ładunkowi zawartemu wewnątrz tej powierzchni. WZÓR: wiadomka.
Co to jest E?
rozpocznij naukę
Jest to natężenie pola elektrycznego.
Co to jest U?
rozpocznij naukę
Jest to napięcie elektryczne.
Co to jest napięcie elektryczne miedzy punktami A i B?
rozpocznij naukę
Jest to stosunek pracy wykonanej przy przesunięciu ładunku z punktu A do B do wielkości tego ładunku.
Potencjał punktu?
rozpocznij naukę
Jest to napięcie pomiedzy punktem A i punktem nieskończenie odległym.
Napięcie między dwoma piunktami pola elektrycznego?
rozpocznij naukę
Równa się różnicy potencjału tych punktów.
Jaka jest jednostka napięcia?
rozpocznij naukę
1V=1J/C
Co to są powierzchnie ekwipotencjalne?
rozpocznij naukę
Charakteryzują się tym, że w każdym ich punkcie potencjał ma wartość stałą. Powierzchnia przewodnika jest zawsze ekwipotencjalna.
Wzór na potencjał pola ładunku punktowego?
rozpocznij naukę
V(r)=q/4PiEpsilon*r
Pojemnośc elektryczna?
rozpocznij naukę
Pojemnością elektryczną nazywamy stosunek ładunku kondenstatora do napięcia między okładkami.
Co jest jenostką pojemności?
rozpocznij naukę
Farad 1F=1C/V
Połączenie szeregowe
rozpocznij naukę
Przy połączeniu szeregowym ładunki poszczególnych kondenstatorów są takie same.
Połączenie równoległe
rozpocznij naukę
Przy połączeniu równoległym napięcia poszczególnych kondensatorów są takie same.
Co to jest prąd elektryczny?
rozpocznij naukę
Uporządkowany ruch łądunków. ładunki są przenoszone za pośrednictwem nośników ładunku.
Jakie są rodzaje nośników?
rozpocznij naukę
1. Metale - elektrony 2. Ciecze i gazy - jony dodatnie kationy jony ujemne - aniony elektrony W półprzewodnikach nośnikami są: ujemnymi są elektrony dodatnimi są dziury
Co to jest natężenie prądu?
rozpocznij naukę
Jest to stosunek łądunku Q przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika "S" do czasu przeływu "t" tego łądunku.
Jednostką natężenia jest?
rozpocznij naukę
Amper
Jednostką gęstości jest?
rozpocznij naukę
1Am/m^2
Czym jest wywołany przepływ prądu w przewodniku?
rozpocznij naukę
Jest wywołany działaniem pola elektrycznego na nośniki ładunku.
Opór elektryczny wzór
rozpocznij naukę
R=U/I
Jednostką oporu jest?
rozpocznij naukę
1 om = 1V/1A
Prawo ohma?
rozpocznij naukę
Stosunek napięcia miedzy dwoma końcami przewodnika do natężenia przeplywającego przezeń prądu jest wielkością stałą i nie zależy od napięcia ani od natężenia prądu.
Co to jest siła elektromotoryczna zródła prądu?
rozpocznij naukę
Jest to napięcie na zaciskach zródła otwartego.
Wzór na opór właściwy?
rozpocznij naukę
R=p*l/S l-długość przewodnika S - przkrój poprzeczny p- opór właściwy
Co charakteryzuje źródło prądu?
rozpocznij naukę
1) Opór wewnętrzny 2) Siła elektromotoryczna
I prawo kirchhoffa
rozpocznij naukę
W dowolnym węźle obwodu suma algebraiczna natężeń prądów wpływających i wypływających do wężła równa się zeru.
2 Prawo kirchhoffa
rozpocznij naukę
W dowolnym oczku obwodu suma algebraiczna wszystkich sił Elektromotorycznych i spadów napięć jest równa zeru.
Gdzie powstają siły magnetyczne?
rozpocznij naukę
W pobliżu przewodnika z prądem elektrycznym lub ciała namagnesowanego.
Siła Lorentza
rozpocznij naukę
W przestrzeni istnieje pole magnetyczne o indukcji B, jeżeli na ładunek próbny q0, poruszający się w tej przestrzeni z prędkością "v" działa siła F.
Wzór na Lorentza
rozpocznij naukę
F=q0(VxB)
Jednostką indukcji jest?
rozpocznij naukę
Tesla - 1T = 1N/(Am)
Jednostką natężenia pola magnetycznego jest?
rozpocznij naukę
1A/m
Prawo Amper'a
rozpocznij naukę
Cyrkulacja wektora H wzdłuż linii pola magnetycznego wytwarzanego przez przewodnik z prądem jest równa natężeniu prądu płynącego w przewodniku,
Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
rozpocznij naukę
Polega ono na powstaniu prądów elektrycznych wskutek zmian pola magnetyczengo.
Prawo Faraday'a
rozpocznij naukę
Indukowna w obwodzie (konturze) SEM indukcji (zamkniętym?) jest równa co do wartości bezwzględnej a przeciwna co do znaku prędkości zmiany strumienia magnetycznego przenikającego przez powierzchnię ograniczoną tym obwodem.
Jednostką strumienia magnetycznego jest?
rozpocznij naukę
Weber (wb) 1Wb=1T*m^2
Jednostką indukcyjności jest
rozpocznij naukę
henr 1H=1Wb/A

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.