Zdania język niemiecki

 0    62 fiszki    daishin
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Chciałbym zameldować tę osobę.
rozpocznij naukę
Ich möchte diese Person anmelden.

Czy mogę zameldować tę osobę?
rozpocznij naukę
Könnte ich diese Person anmelden?

To jest mój współpracownik.
rozpocznij naukę
Das ist mein Mitarbeiter.

To są moi współpracownicy.
rozpocznij naukę
Das sind meine Mitarbeiter.

Muszę się jeszcze dokładnie dowiedzieć.
rozpocznij naukę
Ich muss mich genau erkundigen.

To było nieporozumienie.
rozpocznij naukę
Das war ein Missverständnis.

Jutro dostarczę potrzebne dokumenty.
rozpocznij naukę
Morgen bringe ich notwendige Dokumente.

Potrzebuję to na jutro.
rozpocznij naukę
Ich brauche das für morgen.

Proszę o wyrozumiałość.
rozpocznij naukę
Ich bitte um verständnis.

Ciągle się uczę.
rozpocznij naukę
Ich lerne immer noch.

Chciałbym zapytać czy pracujemy w piątek czy mamy wolne.
rozpocznij naukę
Ich möchte fragen, ob wir am Freitag frei haben oder arbeiten.

Chciałbym wpłacić pieniądze na to konto bankowe.
rozpocznij naukę
Ich möchte das Geld auf dieses Konto einzahlen.

Chciałbym wypłacić pieniądze z mojego konta.
z następującego, z podanego konta.
rozpocznij naukę
Ich möchte das Geld aus meinem Konto auszahlen.
aus angegebenen, aus folgendem Konto.

To nie była moja decyzja.
rozpocznij naukę
Das war nicht meine Entscheidung.

Taką decyzję podjął Robert.
rozpocznij naukę
Solche Entscheidung hat Robert genommen.

On nie potrafi naprawić tej maszyny.
rozpocznij naukę
Er kann diese Maschine nicht reparieren.

Maszyna znów się zepsuła.
rozpocznij naukę
Die Maschine wurde wieder schadhaft.

O której godzinie naprawili maszynę?
rozpocznij naukę
Um wieviel Uhr haben sie Die Maschine repariert?

Musiałem iść do toalety.
rozpocznij naukę
Ich musste zur Toilette gehen.

Nie wiem co niego słychać.
Nie wiem co u niej słychać.
rozpocznij naukę
Ich weiß nicht, was bei ihm los ist.
Ich weiß nicht, was bei ihr los ist.

Do końca pracy powinniśmy skończyć zamówienie.
rozpocznij naukę
Bis zum arbeitsende sollten wir die Bestellung fertig machen.

Do godziny piątej powinniśmy zrobić 30 palet.
rozpocznij naukę
Bis fünf sollten wir 30 Paletten machen.

Jak myślisz, o której najlepiej skończyć pracę?
rozpocznij naukę
Was denkst du, um wieviel Uhr man die Arbeit ambesten enden soll?

Czy przemyślał Pan moją propozycję?
rozpocznij naukę
Haben Sie meinem Vorschlag nachgedacht?

Jakie jest Pana zdanie na ten temat?
rozpocznij naukę
Und wie ist Ihre Meinung dazu?

O ile się nie mylę
rozpocznij naukę
Wenn ich mich nicht irre.

Zgadzam się z tym.
rozpocznij naukę
Ich stimme da zu.

W tej chwili jest to niemożliwe.
W tej chwili.
rozpocznij naukę
In diesem Moment ist das unmöglich.
Im Augenblick.

Muszę ją dzisiaj zastąpić.
rozpocznij naukę
Ich muss Sie heute vertreten.

Nie mogła przyjść.
rozpocznij naukę
Sie konnte nicht kommen.

Masz rację.
Ma Pan rację.
rozpocznij naukę
Du hast Recht.
Sie haben Recht.

Nie mogę się zdecydować.
rozpocznij naukę
Ich kann mich nicht entscheiden.

W hotelu mieszka 10 ludzi.
rozpocznij naukę
Im hotel wohnen 10 Leute.

On pracuje tylko do końca sierpnia.
rozpocznij naukę
Er arbeitet nur bis ende August.

Ta Pani już tu nie pracuje.
Ten Pan już tu nie pracuje.
rozpocznij naukę
Diese Frau arbeitet hier schon nicht.
Dieser Mann arbeitet hier schon nicht.

On nigdy by tego nie zrobił.
rozpocznij naukę
Er würde das nie machen.

Chyba się nie zrozumieliśmy.
rozpocznij naukę
Ich glaube, wir haben uns nicht verstanden.

Urlop minął szybki, był bardzo intensywny.
rozpocznij naukę
Der Urlaub ist schnell vergangen, er war sehr intensiv.

Musiała pojechać do domu.
On musiał pojechać do domu.
rozpocznij naukę
Sie musste nach Hause fahren.
Er musste nach Hause fahren.

Pojechał do domu o godzinie dwudziestej.
rozpocznij naukę
Er ist um 20 nach Hause gefahren.

O której godzinie mam przyjść.
rozpocznij naukę
Um wieviel Uhr soll ich kommen.

Powiedz mi.
Proszę mi powiedzieć.
rozpocznij naukę
Sag mir.
Sagen Sie mir, bitte.

Spójrz, to jest zepsute.
rozpocznij naukę
Kuck mal, das ist schadhaft.

Proszę tu spojrzeć.
rozpocznij naukę
Sehen Sie bitte nach. Kucken Sie bitte.

Chętnie Ci pomogę.
rozpocznij naukę
Ich helfe dir gern.

Bardzo byśmy chcieli, ale jest to niemożliwe.
Bardzo bym chciał.
rozpocznij naukę
Wir möchten das sehr, aber jetzt ist das unmöglich.
Ich möchte das sehr.

Dzisiaj jej powiem.
Dzisiaj mu powiem.
rozpocznij naukę
Ich sage ihr heute.
Ich sage ihm heute.

Większość, ale nie wszyscy.
rozpocznij naukę
Die meisten, aber nicht alle.

Powiem mu natychmiast, jak wróci z urlopu.
rozpocznij naukę
Ich sage ihm sofort, wenn er aus dem Urlaub zurückkomt.

Nie ma go dzisiaj. Jest chory.
rozpocznij naukę
Er ist heute nicht da. Er ist krank.

Nie ma jej dzisiaj. Źle się czuje.
rozpocznij naukę
Sie ist heute nicht da. Sie fühlt sich nicht wohl.

Idę do pracy.
rozpocznij naukę
Ich gehe in die Arbeit.

Początki zawsze są trudne.
rozpocznij naukę
Aller Anfang ist schwer

Wszystko w swoim czasie.
rozpocznij naukę
Alles braucht seine Zeit.

in den nächsten Tagen

to sprawa dwóch, trzech dni
rozpocznij naukę
das ist eine Sache von zwei, drei Tagen

Kończę pracę o dzisiątej.
rozpocznij naukę
Ich beende meine Arbeit um 10 Uhr

Co kraj, to obyczaj.
rozpocznij naukę
Andere Länder, andere Sitten

Każdy medal ma dwie strony.
rozpocznij naukę
Jede Medaille hat zwei Seiten

Brak wiadomości, to dobra wiadomość.
rozpocznij naukę
Keine Nachricht, gute Nachricht.

Żyj i pozwól żyć.
rozpocznij naukę
Leben und leben lassen.

Z góry dziękuję
rozpocznij naukę
Vielen Dank im Voraus


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.