B2-LEKCJA 7

 0    128 fiszek    ilonawalaszczyk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

(ab)leugnen+ AKK

brać coś na siebie
rozpocznij naukę
etwas auf sich nehmen+ AKK

rozchodzić się, rozgałęziać się, różnić się
rozpocznij naukę
auseinandergehen, ging auseinander, ist auseinandergegangen

obawiać się czegoś
rozpocznij naukę
befürchten + AKK

dodawać otuchy, dodawać odwagi, zachęcać
rozpocznij naukę
ermutigen

spożywać, cieszyć się, rozkoszować się, kosztować;
rozpocznij naukę
genießen, genoss, hat genossen

żenić się, wychodzić za mąż;
rozpocznij naukę
heiraten

klammern, klammerte, hat geklammert

kurczowo trzymać się kogoś/czegoś
rozpocznij naukę
sich an jemanden/etwas klammern

mieć skłonność do nadwagi
rozpocznij naukę
zu Übergewicht neigen

być skłonnym [oder skłaniać się] do czegoś
rozpocznij naukę
neigen zu + Dat

zaprzyjaźniać się z kimś, oswajać się z kimś/czymś
rozpocznij naukę
sich anfreunden mit + Dat

przeprowadzać, forsować;
rozpocznij naukę
durchsetzen, setzte durch, hat durchgesetzt

przenikać, przepełniać, przepajać;
rozpocznij naukę
durchsetzen, durchsetzte, hat durchsetzt

zdobywać uznanie, zdobywać szacunek
rozpocznij naukę
sich durchsetzen!!!

wdawać się w...
rozpocznij naukę
sich einlassen auf + Akk

wdawać się w rozmowę
rozpocznij naukę
sich auf ein Gespräch einlassen

wejść z kimś w dyskusję
rozpocznij naukę
sich akk mit jdm auf eine Diskussion einlassen

nie wdawać się w dyskusje
rozpocznij naukę
sich auf keine Debatte einlassen

orientować się [według czegoś]
rozpocznij naukę
sich orientieren an etw + Dat

kierować się kimś/czymś
rozpocznij naukę
... an jdm/etw orientieren

ukrywać się [przed kimś]
rozpocznij naukę
sich [vor jdm] verbergen

chować, taić, kryć
rozpocznij naukę
sich akk verbergen

zakochać się w...
rozpocznij naukę
sich verlieben in + Akk

zaręczać się z...
rozpocznij naukę
sich verloben mit + Dat

być żonatym, zamężną z...
rozpocznij naukę
verheiratet sein mit + Dat

zmiana, urozmaicenie
rozpocznij naukę
die Abwechslung, die Abwechslungen

zbliżenie, zbliżanie się
rozpocznij naukę
die Annäherung, die Annäherungen

die Bedrohung, die Bedrohungen

das Bedürfnis, die Bedürfnisse

zaspokajać swoje potrzeby
rozpocznij naukę
seine Bedürfnisse befriedigen

załatwić swoją potrzebę fizjologiczną
rozpocznij naukę
sein Bedürfnis verrichten

wzbogacenie, bogacenie się
rozpocznij naukę
die Bereicherung, die Bereicherungen

die Bereitschaft

panna młoda, narzeczona
rozpocznij naukę
die Braut, die Bräute

pan młody, narzeczony, oblubieniec
rozpocznij naukę
der Bräutigam, die Bräutigame

małżeństwo
rozpocznij naukę
die Ehe, die Ehen

die Ehefrau, die Ehefrauen

der Ehemann/die Ehemänner

przeszkadzać, grać na nerwach
rozpocznij naukę
auf die Nerven gehen

działać komuś na nerwy, wkurzać kogoś
rozpocznij naukę
jdm auf die Nerven gehen [oder fallen]

po cichutku nadchodzić
rozpocznij naukę
auf leisen Sohlen daherkommen

auf leisen Sohlen

daherkommen

Serce bije szybciej.
rozpocznij naukę
das Herz höher schlagen lassen

nadawać, nadać ton
rozpocznij naukę
den Ton angeben

grać drugie skrzypce
rozpocznij naukę
die zweite Geige spielen

niech cię/go gęś kopnie
rozpocznij naukę
du kannst/er kann mir den Buckel runterrutschen

pocałuj mnie gdzieś!
rozpocznij naukę
rutsch mir den Buckel runter!

podejmować decyzje
rozpocznij naukę
Entscheidungen treffen

decyzja, roztrzygnięcie, orzeczenie, postanowienie
rozpocznij naukę
die Entscheidung/die Entscheidungen

popierać decyzję
rozpocznij naukę
eine Entscheidung mittragen

brać coś na siebie
rozpocznij naukę
etwas auf sich nehmen

etwas auf Spiel setzen

tracić kogoś/coś z oczu
rozpocznij naukę
jdn/etwas aus den Augen verlieren

wytężony, intensywny
rozpocznij naukę
angestrengt

wprawdzie, co prawda
rozpocznij naukę
freilich

nonverbal

potencjalny/-e
rozpocznij naukę
potenziell

powabny, czarujący/-e
rozpocznij naukę
reizvoll

boczny, z boku, na boku/+Gen-obok
rozpocznij naukę
seitlich

obowiązujący, uprzejmy, grzeczny
rozpocznij naukę
verbindlich(un-)

ponętny, nęcący, kuszący
rozpocznij naukę
verlockend

o tym, na to, wskutk tego
rozpocznij naukę
darahfhin

wobei

decyzja, roztrzygnięcie, orzeczenie, postanowienie
rozpocznij naukę
die Entscheidung/ die Entscheidungen

der Flirt/die Flirts

der Forscher/ die Forscher

kochanek / kochanka, ukochany / ukochana
rozpocznij naukę
der/die Geliebte/die Geliebten

die Harmonie, die Harmonien

oświadczyny;
rozpocznij naukę
der Heiratsantrag/die Heiratsanträge

zawiadomienie o ślubie, ogłoszenie matrymonialne
rozpocznij naukę
die Heiratsanzeige/die Heiratsanzeigen

oszust matrymonialny
rozpocznij naukę
der Heiratsschwindler/die Heiratsschwindler)

biuro matrymonialne
rozpocznij naukę
die Heiratsvermittlung/die Heiratsvermittlungen

pieszczotliwe imię
rozpocznij naukę
der Kosename/die Kosenamen

związek uczuciowy
rozpocznij naukę
die Liebesbeziehung/die Liebesbeziehungen

odebranie miłości, pozbawienie miłości
rozpocznij naukę
die Liebesentzug

kłopoty sercowe
rozpocznij naukę
der Liebeskummer

die Liebesnacht,-

kochanek, zwolennik, miłośnik
rozpocznij naukę
der Liebhaber/die Liebhaber

proboszcz, pastor
rozpocznij naukę
der Pfarrer/die Pfarrer

źródło, zdrój
rozpocznij naukę
die Quelle/die Quellen

das Risiko/ die Risikos oder die Risiken

kółko, rolka, rola (teatralna, filmowa), znaczenie, przewrót, fikołek
rozpocznij naukę
die Rolle/die Rollen

sygnał, semafor
rozpocznij naukę
das Signal/die Signale

pot. singiel, osoba samotna
rozpocznij naukę
der Single/die Singles

autonomia, niezależność
rozpocznij naukę
die Souvera, nita,t

także fiz. napięcie;
rozpocznij naukę
die Spannung/die Spannungen

napięcie elektryczne;
rozpocznij naukę
elektrische Spannung

oczekiwać czegoś w napięciu
rozpocznij naukę
etwas voller Spannung erwarten

trzymać kogoś w napięciu;
rozpocznij naukę
trzymać kogoś w napięciu;

prowadzić do napięć, zadrażniać
rozpocznij naukę
zu Spannungen führen

odprężenie, rozładowanie napięcia, wypoczynek, relaks
rozpocznij naukę
die Entspannung/die Entspannungen

ciocia, ciotka, wujenka, stryjenka
rozpocznij naukę
die Tante/die Tanten

ojciec chrzestny
rozpocznij naukę
der Taufpate/die Taufpaten

der Trauschein/die Trauscheine

świadek ślubu
rozpocznij naukę
der Trauzeuge/die Trauzeugen

rozdzielenie, rozstanie
rozpocznij naukę
die Trennung/die Trennungen

zachowanie, zachowanie się, postawa
rozpocznij naukę
das Verhalten

etolog, behawiorysta
rozpocznij naukę
der Verhaltensforscher/die Verhaltensforscher

narzeczony/narzeczona
rozpocznij naukę
der/die Verlobte/die Verlobten

die Verlobung/die Verlobungen

zweideutig

dwuznaczność
rozpocznij naukę
die Zweideutligkeit,-en

decydujący, rozstrzygający, decydująco, w sposób decydujący
rozpocznij naukę
entscheidend

oglądać, spoglądać, patrzyć, patrzeć
rozpocznij naukę
anschauen, schaute an, hat angeschaut

patrzeć na kogoś/coś;
rozpocznij naukę
anschauen jemanden/etwas

oglądać coś
rozpocznij naukę
sich etwas anschauen

region, dzielnica, strefa
rozpocznij naukę
die Region/ die Regionen

służyć, usługiwać, odbywać służbę;
rozpocznij naukę
dienen, diente, hat gedient

istotny, rzeczywisty;
rozpocznij naukę
wesentlich

unieruchamiać, stwierdzać, konstatować, ustalać
rozpocznij naukę
feststellen(stellt fest,) stellte fest, hat festgestellt

wydobywać, wyciągać, sport zdobywać, uzyskiwać
rozpocznij naukę
herausholen, holte heraus, hat herausgeholt

badać dotykiem, obmacywać
rozpocznij naukę
abtasten

spojrzenie, widok
rozpocznij naukę
der Blick/die Blicke

na pierwszy rzut oka
rozpocznij naukę
auf den ersten Blick

środkowa, średnia, środkowe, średnie
rozpocznij naukę
mittlere

częsty, często
rozpocznij naukę
häufig (häufiger, am häufigsten)

odpytywać, sprawdzać
rozpocznij naukę
abfragen, fragte ab, hat abgefragt

zgadzać się mit jemandem z kimś
rozpocznij naukę
übereinstimmen, stimmte überein, hat übereingestimmt

poznanie, zrozumienie
rozpocznij naukę
die Erkenntnis / die Erkenntnisse

podawać, deklarować, chełpić się
rozpocznij naukę
angeben, gab an, hat angegeben

działać komuś na nerwy, grać komuś na nerwach
rozpocznij naukę
jdm auf die Nerven gehen [oder fallen]

patrzeć przez różowe/czarne okulary
rozpocznij naukę
patrzeć przez różowe/czarne okulary

ty widzisz wszystko przez różowe okulary.
rozpocznij naukę
Du siehst alles durch eine rosarote Brille.

ktoś działa mi na nerwy.
rozpocznij naukę
Jemand geht mir auf die Nerwen.

den Ton angeben
rozpocznij naukę
den Ton angeben

grać pierwsze/drugie skrzypce
rozpocznij naukę
grać pierwsze/drugie skrzypce


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.