opis obrazka

 0    64 fiszki    ilonawalaszczyk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

staroniemiecki
rozpocznij naukę
altdeutsch

barokowy, wybujały, barokowo
rozpocznij naukę
barock

szeroki, szeroko
rozpocznij naukę
breit

wielki, duży, rosły, wysoki, wielce, szczególnie
rozpocznij naukę
groß, größer, am größten

historisch

imponujący, imponująco
rozpocznij naukę
imposant

klarowny, czysty, przejrzysty, jasny, zrozumiały, wyraźny, klarownie, czysto, przejrzyście, jasno, zrozumiale, wyraźnie
rozpocznij naukę
klar

klassisch

länglich

nowoczesny, nowocześnie
rozpocznij naukę
modern


prostokątny
rozpocznij naukę
rechteckig

olbrzymi, kolosalny
rozpocznij naukę
riesig

okrągły, okrągło
rozpocznij naukę
rund

wąski, szczupły, wąsko, szczupło;
rozpocznij naukę
schmal

nieokreślony, niedający się określić
rozpocznij naukę
undefinierrbar

nieregularny, nierówny, nierówno;
rozpocznij naukę
unregelmäßig

fantazyjny, wymyślny, skoczny, rozbrykany
rozpocznij naukę
verspielt

czworokątny
rozpocznij naukę
viereckig

drobny, nikły, znikomy
rozpocznij naukę
winzig

rund um + AKK

wąska droga
rozpocznij naukę
schmaler Weg

nierówny puls
rozpocznij naukę
unregelmäßiger Puls

Na obrazku widzę...
rozpocznij naukę
Auf dem Bild sehe ich...

Obrazek pokazuje...
rozpocznij naukę
Das Bild zeigt...

Obrazek przedstawia...
rozpocznij naukę
Das Bild stellt........ dar.

Na pierwszym planie jest...
rozpocznij naukę
Im Vordergrund ist...

W tle znajduje się...
rozpocznij naukę
Im Hintergrund befindet sich...

Po prawej stronie stoi...
rozpocznij naukę
Rechts steht...

Po lewej stronie widać...
rozpocznij naukę
Links sieht man...

Po prawej stronie z przodu jest...
rozpocznij naukę
Rechts vorne gibt es...

Po lewej stronie u góry można zobaczyć...
rozpocznij naukę
Links oben kann man ........ sehen.

W środku leżą...
rozpocznij naukę
In der Mitte liegen...

Er ist...

On wydaje się być...
rozpocznij naukę
Er scheint........ zu sein.

On robi pozytywne wrażenie.
rozpocznij naukę
Er macht einen positiven Eindruck.

Ona ma/ nosi/ ma na sobie...
rozpocznij naukę
Sie hat/ trägt/ hat........ an.

Ona wygląda...
rozpocznij naukę
Sie sieht ........ aus.

Ona ubiera się...
rozpocznij naukę
Sie kleidet sich...

Jego włosy/ oczy/ zęby są...
rozpocznij naukę
Seine Haare/ Augen/ Zähne sind...

Jej twarz/ usta są...
rozpocznij naukę
Ihr Gesicht/ Mund ist...

Ona jest..., ponieważ...
rozpocznij naukę
Sie ist......., denn/weil...

Uważam ją/ go za...
rozpocznij naukę
Ich finde sie/ihn...

Moim zdaniem...
rozpocznij naukę
Meiner Meinung nach...

Ma się wrażenie, że...
rozpocznij naukę
Man hat den Eindruck, dass...

Sądzę/ uważam, że...
rozpocznij naukę
Ich denke/ glaube/ meine, dass...

Ja przypuszczam, że...
rozpocznij naukę
Ich vermute, dass...

Es handelt sich um...

Es geht um...

Vielleicht...

Najprawdopodobniej...
rozpocznij naukę
Wahrscheinlich...

in der Mitte

na lewo/po lewej stronie
rozpocznij naukę
links/auf der linken Seite

na prawo/po prawej stronie
rozpocznij naukę
rechts/auf der rechten Seite

w lewym górnym rogu
rozpocznij naukę
in der linken oberen Ecke

w lewym dolnym rogu
rozpocznij naukę
in der linken unteren Ecke

w prawym górnym rogu
rozpocznij naukę
in der rechten oberen Ecke

w prawym dolnym rogu
rozpocznij naukę
in der rechten unteren Ecke

z tyłu po lewej stronie
rozpocznij naukę
hinten links

z tyłu na środku
rozpocznij naukę
hinten in der Mitte

z tyłu po prawej stronie
rozpocznij naukę
hinten rechts

z przodu po lewej stronie
rozpocznij naukę
vorne links

z przodu na środku
rozpocznij naukę
vorne in der Mitte

z przodu po prawej stronie
rozpocznij naukę
vorne rechts


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.