egzamin ze słuchania- Pracujące matki 2

 0    102 fiszki    ilonawalaszczyk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

większość
rozpocznij naukę
die Mehrheit/-en

tygodniowy czas pracy, wymiar czasu pracy
rozpocznij naukę
die Wochenarbeitszeit

anstreben, strebte an, hat angestrebt

dążyć do czegoś
rozpocznij naukę
etwas (AKK) anstreben

sprzeciwiać się czemuś
rozpocznij naukę
gegen etwas anstreben

być zgodnym, zgadzać się, odpowiadać, przychylać się
rozpocznij naukę
entsprechen, entsprach, hat entsprochen

poziom wykształcenia
rozpocznij naukę
das Bildungsniveau/-s

możliwośc awansu
rozpocznij naukę
die Aufstiegsmöglichkeit die Aufstiegschance

nim, zanim, dopóki
rozpocznij naukę
ehe

zarządzać, rozporządzać, dysponować
rozpocznij naukę
verfügen

mozolny, uciążliwy, żmudny/-e, z trudem
rozpocznij naukę
mühsam

trud, fatyga
rozpocznij naukę
die Mühe/Mühen

zadawać sobie trud
rozpocznij naukę
sich Mühe geben

poza tym, zresztą, w przeciwnym razie
rozpocznij naukę
ansonsten

przekonywanie, agitacja
rozpocznij naukę
die Überzeugungsarbeit

przekonywać
rozpocznij naukę
Überzeugungsarbeit leisten

die Aufteilung/-en

ryzykowny, ryzykownie
rozpocznij naukę
riskant

gospodarka, gospodarstwo, gospoda, zajazd
rozpocznij naukę
die Wirtschaft/-en

zlecenie, zamówienie
rozpocznij naukę
der Auftrag/die Aufträge

spracowany, sterany, zniszczony pracą;
rozpocznij naukę
abgearbeitet

odrabiać, odpracowywać
rozpocznij naukę
abarbeiten, arbeitete ab, hat abgearbeitet

skracać, zmniejszać, obniżać, redukować, uszczuplać;
rozpocznij naukę
verkürzen

redukować płace
rozpocznij naukę
die Löhne verkürzen

przeprowadzać, forsować;
rozpocznij naukę
durchsetzen, setzte durch, hat durchgesetzt

przenikać, przepełniać, przepajać
rozpocznij naukę
durchsetzen, durchsetzte, hat durchsetzt

zdobywać uznanie, zdobywać szacunek
rozpocznij naukę
sich durchsetzen

stawiać na swoim
rozpocznij naukę
seinen Willen durchsetzen

rodzinny, familijny, poufały, poufale
rozpocznij naukę
familiär

pozarodzinny
rozpocznij naukę
außerfamiliär

opieka nad dziećmi
rozpocznij naukę
die Kinderbetreuung

poprawiać, korygować, polepszać
rozpocznij naukę
verbessern

konsekwencja, skutek;
rozpocznij naukę
die Konsequenz/-en

ponieść konsekwencje
rozpocznij naukę
die Konsequenzen tragen

nieobciążony
rozpocznij naukę
unbelastet

pełny, pełen, całkowity, zupełny, pełno;
rozpocznij naukę
voll

zdrowy, sprawny, dobry, dobrze, chyba, zapewne, wprawdzie;
rozpocznij naukę
wohl

dobrze się czuć
rozpocznij naukę
sich wohl fühlen

die Geburt/-en
rozpocznij naukę
urodzenie, poród, rodzenie, narodzenie, narodziny;

od urodzenia
rozpocznij naukę
von Geburt an

wsadzać, wstawiać, wprawiać, umieszczać, ustanawiać;
rozpocznij naukę
einsetzen, setzte ein, hat eingesetzt

wstawiać się za kimś
rozpocznij naukę
sich für jemanden einsetzen

pewny, niejaki;
rozpocznij naukę
gewiss

być czegoś pewnym
rozpocznij naukę
einer Sache GEN gewiss sein

z całą pewnością
rozpocznij naukę
ganz gewiss!

bewusstseinswandel

die Priorität/die Prioritäten

zmieniać się
rozpocznij naukę
sich ändern

zmieniać zdanie
rozpocznij naukę
die Meinung ändern

zresztą, a propos, poza tym
rozpocznij naukę
übrigens

reduzieren

ojciec w wolnym czasie
rozpocznij naukę
der Feierabendväter

zmiana hierarchii wartości
rozpocznij naukę
der Wertewandel

zmiana, przejście
rozpocznij naukę
der Wandel

wstawiać, nastawiać, regulować, przerywać, wstrzymywać, zawieszać, zaprzestawać, zaniechać, przyjmować do pracy;
rozpocznij naukę
einstellen, stellte ein, hat eingestellt

nastawiać się na coś;
rozpocznij naukę
sich auf etwas einstellen

nastawiać zegarek
rozpocznij naukę
eine Uhr einstellen

wstrzymywać produkcję;
rozpocznij naukę
die Produktion einstellen

wstrzymywać ogień
rozpocznij naukę
das Feuer einstellen

rzucać palenie
rozpocznij naukę
das Rauchen einstellen

sich bedanken, bedankte sich, hat sich bedankt

małe dziecko
rozpocznij naukę
das Kleinkind/-er

obcy, cudzy, zagraniczny, odmienny/-e, nieznany
rozpocznij naukę
fremd

wychowywać, przyuczać, przyzwyczajać
rozpocznij naukę
erziehen, erzog, hat erzogen

zostawiać, pozostawiać, kazać, polecać, pozwalać, zaniechać;
rozpocznij naukę
lassen, ließ, hat gelassen/lassen

zostaw mnie!
rozpocznij naukę
lass mich!

lass das!

neue Studien zeigen, dass...

die Kinderkrippe/-n

spory, znaczny, dość
rozpocznij naukę
ziemlich

dawać w rezultacie;
rozpocznij naukę
ergeben, ergab, har ergeben

badanie wykazało
rozpocznij naukę
die Forschung hat ergeben


dzieci i ich kot
rozpocznij naukę
die Kinder und deren Katze

poziom wykształcenia
rozpocznij naukę
das Bildungsniveau/die Bildungsniveaus

praca zawodowa
rozpocznij naukę
die Berufstätigkeit

mały, niski, nisko
rozpocznij naukę
niedrig

zakończenie, koniec, ustanowienie, umowa
rozpocznij naukę
der Abschluss/die Abschlüsse

czynny zawodowo, pracujący
rozpocznij naukę
erwerbstätig

według tego, stosownie do tego, więc, zatem
rozpocznij naukę
demnach

rozpuszczanie, oddzielenie, zluzowanie, rozwiązanie, chem. roztwór, rozczyn
rozpocznij naukę
die Lösung/-en

system oświaty, kształcenia
rozpocznij naukę
das Bildungssystem

ciasny, ciasno
rozpocznij naukę
eng

sukces edukacyjny
rozpocznij naukę
der Bildungserfolg/-e

die These/die Thesen

dotąd, dotychczas
rozpocznij naukę
bisher

jakość kształcenia
rozpocznij naukę
die Ausbildungsqualität

poziom wykształcenia, kształcenia, edukacji
rozpocznij naukę
das Bildungsniveau/-s der Bildungsstand

miejsce, stoisko, stan, pozycja, klasa społeczna
rozpocznij naukę
der Stand/die Stände

das Niveau/die Niveaus

osiągać, dosięgać, doganiać;
rozpocznij naukę
erreichen

brakujący, nieobecny
rozpocznij naukę
fehlend

die Mobilität

die Bildungsmobilität

übringen?

rozwój, ewolucja, opracowywanie,
rozpocznij naukę
die Entwicklung/-en

der Rohstoff/-e

rohstoffarm

wysoki stopień, maksimum
rozpocznij naukę
das Höchstmaß

wiedza fachowa, wiedza specjalistyczna
rozpocznij naukę
das Fachwissen

die Innovation/-en

z góry, w dół
rozpocznij naukę
bergab


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.