Business English - Others - Accounting

 0    44 fiszki    kristoof
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

sprawozdanie
rozpocznij naukę
account


invoice

receipt

płatność wynagrodzeń
rozpocznij naukę
payroll

pozycja, wpis w księdze
rozpocznij naukę
entry

rejestr, dziennik
rozpocznij naukę
journal

główna księga rachunkowa
rozpocznij naukę
ledger

bilans próbny
rozpocznij naukę
trial balance

sprawozdanie finansowe
rozpocznij naukę
financial statement

rachunek zysków i strat
rozpocznij naukę
income statement=profit and loss account

balance sheet

rachunek przepływów pieniężnych
rozpocznij naukę
cash flow statement

sign off

revenue

deduct

subtract

majątek udziałowców
rozpocznij naukę
shareholders' equity

kapitał założycielski
rozpocznij naukę
share capital

zyski zachowane
rozpocznij naukę
retained profits

aktywa bieżące/trwałe
rozpocznij naukę
current/fixed assets

Zobowiązania bieżące/ długoterminowe
rozpocznij naukę
current/ long-term liabilities

kapitał operacyjny/ obrotowy
rozpocznij naukę
working capital

zły dług(nie będzie zapłacony)
rozpocznij naukę
bad debt

spóźniające się należności
rozpocznij naukę
overdue accounts

convention

miscellaneous

interesarjusze
rozpocznij naukę
stakeholders

aktywa materialne
rozpocznij naukę
tangible assets

aktywa niematerialne
rozpocznij naukę
intangible assets

interest

good name of a company
rozpocznij naukę
goodwill

przekroczenie stanu konta
rozpocznij naukę
overdraft

należny, narosły
rozpocznij naukę
accrued

zapadalność
rozpocznij naukę
maturity

przełożony, opóźniony w czasie
rozpocznij naukę
deferred

wystawić fakturę
rozpocznij naukę
to issue an invoice

wypłacalny/niewypłacalny
rozpocznij naukę
solvent/insolvent

aktywa zbywalne(płynne)
rozpocznij naukę
liquid assets

liquidity

bonds

nieruchomość
rozpocznij naukę
real estate

Pre-tax= gross

After-tax= net


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.