Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: praca - rynek pracy: die Arbeit - der Arbeitsmarkt

5  1    106 fiszek    fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

die Einstellung (die Einstellungen)

der Aufstieg (die Aufstiege)

bezpieczeństwo socjalne
rozpocznij naukę
die soziale Sicherheit (kein Plural)

bezrobocie maleje
rozpocznij naukę
die Arbeitslosigkeit sinkt

bezrobocie rośnie
rozpocznij naukę
die Arbeitslosigkeit steigt

być awansowanym
rozpocznij naukę
befördert werden

być zatrudnionym na okres próbny
rozpocznij naukę
auf Probe eingestellt werden

die Arbeitszeit (die Arbeitszeiten)

dawać awans
rozpocznij naukę
befördern

dobrze płatna praca
rozpocznij naukę
gut bezahlte Arbeit

das Einkommen (die Einkommen)

dokształcanie
rozpocznij naukę
die Fortbildung (die Fortbildungen)

doradca zawodowy
rozpocznij naukę
der Berufsberater (die Berufsberater)

dostać podwyżkę
rozpocznij naukę
eine Gehaltserhöhung bekommen

dostawać pracę
rozpocznij naukę
eine Arbeit bekommen

dostawać premię
rozpocznij naukę
eine Prämie bekommen

doświadczenie
rozpocznij naukę
die Erfahrung (die Erfahrungen)

drabina kariery
rozpocznij naukę
die Karriereleiter (die Karriereleitern)

dyspozycyjność zawodowa
rozpocznij naukę
die berufliche Beweglichkeit

das Honorar (die Honorare)

iść do pracy
rozpocznij naukę
in die Arbeit gehen

iść na urlop
rozpocznij naukę
in Urlaub gehen

der Kader (die Kader)

kadra zarządzająca
rozpocznij naukę
die Führungskraft (die Führungskräfte)

kandydat (do pracy)
rozpocznij naukę
der Bewerber (die Bewerber)

kariera zawodowa
rozpocznij naukę
die Berufskarriere (die Berufskarrieren)

kodeks pracy
rozpocznij naukę
das Arbeitsgesetzbuch (die Arbeitsgesetzbücher)

koszty pracy
rozpocznij naukę
(Plural) die Lohnstückkosten

kryzys gospodarczy
rozpocznij naukę
wirtschaftliche Krise

kwalifikacje zawodowe
rozpocznij naukę
fachliche Eignung

mieć dobre perspektywy zawodowe
rozpocznij naukę
gute Berufsaussichten haben

mieć wysokie stanowisko
rozpocznij naukę
einen hohen Posten haben

miejsce pracy
rozpocznij naukę
der Arbeitsplatz (die Arbeitsplätze)

nie mieć zawodu
rozpocznij naukę
keinen Beruf haben

nieobecność
rozpocznij naukę
die Abwesenheit (die Abwesenheiten)

niezdolność do pracy
rozpocznij naukę
die Arbeitsunfähigkeit (kein Plural)

die Pflicht (die Pflichten)

odbyć praktykę
rozpocznij naukę
ein Praktikum absolvieren

odnosić sukces
rozpocznij naukę
Erfolg erringen

odprawa (zebranie w pracy)
rozpocznij naukę
die Besprechung (die Besprechung)

odrzucać ofertę pracy
rozpocznij naukę
Stellenangebot zurückweisen

osiągnąć wiek emerytalny
rozpocznij naukę
das Rentenalter erreichen

das Angebot (die Angebote)

okres próbny
rozpocznij naukę
die Probezeit (die Probezeiten)

okres wypowiedzenia
rozpocznij naukę
die Kündigungsfrist (die Kündigungsfristen)

orientacja zawodowa
rozpocznij naukę
die Berufsorientierung (kein Plural)

płaca minimalna
rozpocznij naukę
der Mindestlohn (die Mindestlöhne)

podanie o pracę
rozpocznij naukę
die Arbeitsbewerbung (die Arbeitsbewerbungen)

die Steuer (die Steuern)

podpisać umowę o pracę
rozpocznij naukę
einen Arbeitsvertrag unterschreiben

poradnictwo zawodowe
rozpocznij naukę
die Berufsberatung (die Berufsberatungen)

pośrednictwo
rozpocznij naukę
die Vermittlung (die Vermittlungen)

praca czasowa
rozpocznij naukę
die Zeitarbeit (kein Plural)

praca dorywcza
rozpocznij naukę
die Gelegenheitsarbeit (die Gelegenheitsarbeiten)

praca fizyczna
rozpocznij naukę
die körperliche Arbeit

praca na czarno
rozpocznij naukę
die Schwarzarbeit (die Schwarzarbeiten)

praca na niepełnym etacie
rozpocznij naukę
die Teilzeitarbeit (die Teilzeitarbeiten)

praca na pełnym etacie
rozpocznij naukę
die Vollzeitarbeit (die Vollzeitarbeiten)

praca sezonowa
rozpocznij naukę
die Saisonarbeit (die Saisonarbeiten)

praca umysłowa
rozpocznij naukę
die geistige Arbeit (die geistigen Arbeiten)

praca zespołowa
rozpocznij naukę
die Kollektivarbeit (die Kollektivarbeiten)

der Arbeitnehmer (die Arbeitnehmer)

der Arbeitgeber (die Arbeitgeber)

praktyka (staż)
rozpocznij naukę
das Praktikum (die Praktika)

prawo do strajku
rozpocznij naukę
das Streikrecht (kein Plural)

profesjonalny
rozpocznij naukę
professionell

die Provision (die Provisionen)

przedsiębiorstwo
rozpocznij naukę
das Unternehmen (die Unternehmen)

przekwalifikowywać się
rozpocznij naukę
sich umqualifizieren

przyjmować ofertę pracy
rozpocznij naukę
Stellenangebot annehmen

przynosić pieniądze do domu
rozpocznij naukę
das Geld heimbringen

die Referenzen

rozwiązanie umowy o pracę
rozpocznij naukę
die Kündigung (die Kündigungen)

równouprawnienie
rozpocznij naukę
die Gleichberechtigung (kein Plural)

der Arbeitsmarkt (die Arbeitsmärkte)

das Arbeitsgericht (die Arbeitsgerichte)

składać podanie o pracę
rozpocznij naukę
die Arbeitsbewerbung einreichen

stała praca
rozpocznij naukę
feste Beschäftigung / Stelle (die festen Beschäftigungen / Stellen)

der Posten (die Posten)

der Streik (die Streiks)

sytuacja zawodowa
rozpocznij naukę
die berufliche Situation (die beruflichen Situationen)

die Schulung (die Schulungen)

szukać pracy
rozpocznij naukę
nach der Arbeit suchen

tymczasowe zatrudnienie
rozpocznij naukę
die vorübergehende Erwerbstätigkeit (die vorübergehenden Erwerbstätigkeiten)

ubezpieczenie społeczne
rozpocznij naukę
die Sozialversicherung (die Sozialversicherungen)

ubiegać się o pracę
rozpocznij naukę
sich um eine Arbeit bewerben

der Vertrag (die Verträge)

urząd pracy
rozpocznij naukę
das Arbeitsamt (die Arbeitsämter)

warunki zatrudnienia
rozpocznij naukę
die Beschäftigungsbedingungen

wiek emerytalny
rozpocznij naukę
das Pensionsalter (die Pensionsalter)

współpracownik
rozpocznij naukę
der Mitarbeiter (die Mitarbeiter)

wybór zawodu
rozpocznij naukę
die Berufswahl (kein Plural)

wynagrodzenie (za pracę)
rozpocznij naukę
das Gehalt (die Gehälter)

wypadek przy pracy
rozpocznij naukę
der Arbeitsunfall (die Arbeitsunfälle)

wyuczony zawód
rozpocznij naukę
erlernter Beruf

zameldować się w biurze zatrudnienia
rozpocznij naukę
sich beim Arbeitsamt melden

zamrożenie płac
rozpocznij naukę
der Lohnstopp (die Lohnstopps)

verdienen

anstellen

zatrudnienie
rozpocznij naukę
die Beschäftigung (die Beschäftigungen)

die Schicht (die Schichten)

zwalniać kogoś z pracy
rozpocznij naukę
jemanden wegen (+Gen) entlassen

zwolnienie dyscyplinarne
rozpocznij naukę
die Entlassung aus disziplinarischen Gründen

zwolnienie z pracy
rozpocznij naukę
die Entlassung (die Entlassungen)

źle płatna praca
rozpocznij naukę
schlecht bezahlte Arbeit (die schlecht bezahlten Arbeiten)

życiorys zawodowy
rozpocznij naukę
der Lebenslauf des beruflichen Werdegangs (die Lebensläufe des beruflichen Werdegangs)


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.