Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: życie rodzinne i towarzyskie - konflikty i problemy: das Familienleben und das gesellschaftliche Leben - die Konflikte und die Probleme

 0    91 fiszek    fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

die Alimente

bezczelny (o osobie)
rozpocznij naukę
frech

brać pod uwagę
rozpocznij naukę
etwas berücksichtigen

die Taktlosigkeit (kein Plural)

być surowym
rozpocznij naukę
streng sein

chodzić na terapię małżeńską
rozpocznij naukę
in eine Ehe-Therapie gehen

schwarzes Schaf

dawać sobie radę z czymś
rozpocznij naukę
mit etwas (+Dat) zurande kommen

dobrze wychowany
rozpocznij naukę
wohlerzogen

dokuczliwy (o osobie)
rozpocznij naukę
unerträglich

droczyć się
rozpocznij naukę
sich mit jemandem necken

dyskryminować
rozpocznij naukę
diskriminieren

dzielić obowiązki
rozpocznij naukę
Pflichten teilen

głowa rodziny
rozpocznij naukę
das Familienoberhaupt (die Familienoberhäupter)

mäkeln

iść na kompromis
rozpocznij naukę
einen Kompromiss eingehen

kłócić się
rozpocznij naukę
kabbeln / sich streiten

kłótnia / awantura
rozpocznij naukę
der Krach (die Kräche)

der Liebhaber (die Liebhaber)

komunikacja (porozumiewanie się)
rozpocznij naukę
die Kommunikation (kein Plural)

konflikt pokoleń
rozpocznij naukę
der Generationskonflikt (die Generationskonflikte)

kritisieren

lekceważyć
rozpocznij naukę
verachten

maltretować
rozpocznij naukę
misshandeln

małżeństwo z wyrachowania
rozpocznij naukę
die Heirat aus Berechnung

die Manieren

mieć romans
rozpocznij naukę
eine Affäre mit jemandem haben

mieć trudne dzieciństwo
rozpocznij naukę
eine schwere Kindheit haben

miłość rodzicielska
rozpocznij naukę
die Elternliebe (kein Plural)

etwas befehlen

nie rozmawiać ze sobą
rozpocznij naukę
miteinander nicht sprechen

niepokoić (np. rodziców)
rozpocznij naukę
beunruhigen

niepokoić się o coś
rozpocznij naukę
sich um etwas ängstigen

nieporozumienie
rozpocznij naukę
das Missverständnis (die Missverständnisse)

niesprawiedliwy
rozpocznij naukę
ungerecht

ochrona przed przemocą
rozpocznij naukę
der Schutz vor Gewalt (kein Plural)

odnosić się do czegoś / zajmować stanowisko
rozpocznij naukę
zu etwas Stellung beziehen

odnosić się do kogoś / traktować kogoś
rozpocznij naukę
jemanden behandeln

perswadować komuś
rozpocznij naukę
jemandem zureden

plotkować o czymś
rozpocznij naukę
über etwas (+Akk) klatschen

pod jednym dachem
rozpocznij naukę
unter einem Dach

podział dobytku
rozpocznij naukę
die Teilung von Hausrat

podział ról
rozpocznij naukę
die Rollenverteilung (die Rollenverteilungen)

pogniewać się na kogoś
rozpocznij naukę
sich über jemanden ärgern

pogodzić się z kimś
rozpocznij naukę
sich mit jemandem aussöhnen

pokłócić się z powodu czegoś
rozpocznij naukę
sich wegen etwas in die Wolle kriegen

problematyczny
rozpocznij naukę
problematisch

przeklinać (używać brzydkich słów)
rozpocznij naukę
fluchen / schimpfen

przekonywać kogoś do czegoś
rozpocznij naukę
jemanden zu etwas umstimmen

die Gewalt (kein Plural)

przemoc wobec kobiet
rozpocznij naukę
die Gewalt gegen Frauen (kein Plural)

przesadzać (w rozmowie, opisie)
rozpocznij naukę
es mit etwas übertreiben

przestrzegać reguł
rozpocznij naukę
die Regeln beachten

przeszkadzać
rozpocznij naukę
stören

przyjmować coś do wiadomości
rozpocznij naukę
etwas zur Kenntnis nehmen

przypuszczać (domyślać się)
rozpocznij naukę
vermuten

przysięgać
rozpocznij naukę
schwören

przyznawać się do czegoś
rozpocznij naukę
etwas gestehen

przyznawać się do winy
rozpocznij naukę
sich schuldig bekennen

punkt zapalny (do powstania konfliktu)
rozpocznij naukę
der Reibungspunkt (die Reibungspunkte)

relacja rodzice-dziecko
rozpocznij naukę
die Eltern-Kind-Beziehung (die Eltern-Kind-Beziehungen)

rodzina wielodzietna
rozpocznij naukę
kinderreiche Familie (die kinderreichen Familien)

rozmawiać / konwersować
rozpocznij naukę
konversieren

rozwiązywać problemy
rozpocznij naukę
Probleme lösen

die Scheidung (die Scheidungen)

spoglądać na kogoś z góry
rozpocznij naukę
auf jemanden von oben herab schauen

schätzen

szukać pomocy u kogoś
rozpocznij naukę
bei jemandem Hilfe suchen

środek wychowawczy
rozpocznij naukę
das Erziehungsmittel (die Erziehungsmittel)

die Schwierigkeiten

trzymać męża pod pantoflem
rozpocznij naukę
den Mann unter dem Pantoffel haben

uciekać z domu
rozpocznij naukę
von zu Hause weglaufen

wpadać w tarapaty
rozpocznij naukę
in Schwulitäten kommen

wskazywać właściwą drogę
rozpocznij naukę
den rechten Weg weisen

erziehen

wykrzykiwać
rozpocznij naukę
schreien

wyrzucać na ulicę
rozpocznij naukę
auf die Straße setzen

wyrzucać z siebie (np. słowa)
rozpocznij naukę
herauslassen

zakładać (mieć założenie)
rozpocznij naukę
annehmen

zdradzać (męża / żonę)
rozpocznij naukę
jemanden betrügen

zgadzać się z
rozpocznij naukę
einverstanden sein mit (+Dat)

der Frieden (kein Plural)

źle wychowany
rozpocznij naukę
schlecht erzogen / verkorkst

źle zrozumieć
rozpocznij naukę
missverstehen

żyć w separacji
rozpocznij naukę
in Scheidung leben

żyć w zgodzie
rozpocznij naukę
miteinander friedlich leben

różnica zdań
rozpocznij naukę
die Meinungsverschiedenheit (die Meinungsverschiedenheiten)

nie zgadzać się ze sobą
rozpocznij naukę
sich nicht einig sein

denerwować się na kogoś
rozpocznij naukę
sich aufregen über jemanden

prosić o wybaczenie
rozpocznij naukę
um Verzeihung bitten

verzeihen


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.