Odmiana czasowników nieregularnych

 0    98 fiszek    fantomas77
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

dostawać (cz.n.)
rozpocznij naukę
bekommen, bekam, haben bekommen

odwiedzać (cz.n.)
rozpocznij naukę
besuchen, besuchte, haben besucht

myśleć (cz.n.)
rozpocznij naukę
denken, dachte, haben gedacht

otrzymywać (cz.n.)
rozpocznij naukę
erhalten, erhielt, haben erhalten

osiągać (cz.n.)
rozpocznij naukę
erreichen, erreichte, haben erreicht

fotografować (cz.n.)
rozpocznij naukę
fotografieren, fotografierte, haben fotografiert

prosić (cz.n.)
rozpocznij naukę
bitten, bat, haben gebeten

przynosić, przywozić (cz.n.)
rozpocznij naukę
bringen, brachte, haben gebracht

znajdować(cz.n.)
rozpocznij naukę
finden, fand, haben gefunden

dawać, podawać(cz.n.)
rozpocznij naukę
geben, gab, haben gegeben

jeść(cz.n.)
rozpocznij naukę
essen, aß, haben gegessen

obowiązywać(cz.n.)
rozpocznij naukę
gelten, galt, haben gegolten

trzymać, zatrzymywać, zatrzymać(cz.n.)
rozpocznij naukę
halten, hielt, haben gehalten

nazywać się(cz.n.)
rozpocznij naukę
heißen, hieß, haben geheißen

pomagać(cz.n.)
rozpocznij naukę
helfen, half, haben geholfen

znać(cz.n.)
rozpocznij naukę
kennen, kante, haben gekannt

zostawiać, opuszczać(cz.n.)
rozpocznij naukę
lassen, ließ, haben gelassen

czytać(cz.n.)
rozpocznij naukę
lesen, las, haben gelesen

leżeć(cz.n.)
rozpocznij naukę
liegen, lag, haben gelegen

brać, wziąć(cz.n.)
rozpocznij naukę
nehmen, nahm, haben genommen

spać(cz.n.)
rozpocznij naukę
schlafen, schlief, haben geschlafen

pisać(cz.n.)
rozpocznij naukę
schreiben, schrieb, haben geschrieben

widzieć, patrzyć(cz.n.)
rozpocznij naukę
sehen, sah, haben gesehen

siedzieć(cz.n.)
rozpocznij naukę
sitzen, saß, haben gesessen

mówić, rozmawiać(cz.n.)
rozpocznij naukę
sprechen, sprach, haben gesprochen

stać(cz.n.)
rozpocznij naukę
stehen, stand, haben gestanden

nosić, nieść(cz.n.)
rozpocznij naukę
tragen, trug, haben getragen

spotykać, poznawać(cz.n.)
rozpocznij naukę
treffen, traf, haben getroffen

trinken, trank, haben getrunken

naprawiać, reperować, remontować(urządzenie)(cz.n.)
rozpocznij naukę
reparieren, reparierte, haben repariert

zarabiać, zarobić(cz.n.)
rozpocznij naukę
verdinnen, verdinnte, haben verdient

zapominać(cz.n.)
rozpocznij naukę
vergessen, vergaß, haben vergessen

tracić, stracić, gubić, zgubić(cz.n.)
rozpocznij naukę
verlieren, verlor, haben verloren

rozumieć(cz.n.)
rozpocznij naukę
verstehen, verstand, haben verstanden

zostawać, pozostawać(cz.n.)
rozpocznij naukę
bleiben, blieb, sein geblieben

jechać, jeździć(cz.n.)
rozpocznij naukę
fahren, fuhr, sein gefahren

lecieć, latać(cz.n.)
rozpocznij naukę
fliegen, flog, sein geflogen

rodzić, urodzić się(cz.n.)
rozpocznij naukę
gebären, gebar, sein geboren

iść, chodzić(cz.n.)
rozpocznij naukę
gehen, ging, sein gegangen

przychodzić, przyjeżdżać, przybywać(cz.n.)
rozpocznij naukę
kommen, kam, sein gekommen

biec, iść, działać, funkcjonować, być włączonym(cz.n.)
rozpocznij naukę
laufen, lief, sein gelaufen

wydarzać się, zdarzać się, przytrafiać się(cz.n.)
rozpocznij naukę
passieren, passierte, sein passiert

biec, biegać, pędzić(cz.n.)
rozpocznij naukę
rennen, rannte, sein gerrant

pływać(cz.n.)
rozpocznij naukę
schwimmen, schwamm, sein geschwommen

wzrastać, wspinać się pod górę(cz.n.)
rozpocznij naukę
steigen, stieg, sein gestiegen

umrzeć(cz.n.)
rozpocznij naukę
sterben, starb, sein gestorben

rosnąć, urosnąć, zwiększać się, rozrastać się(cz.n.)
rozpocznij naukę
wachsen, wuchs, sein gewachsen

sein, war, sein gewesen

mieć(cz.n.)
rozpocznij naukę
haben, hatte, haben gehabt

stawać się, robić się, zostać(kimś)-wyraża proces, dzianie się czegoś, stawanie się czegoś)(cz.n.)
rozpocznij naukę
werden, wurde, sein geworden

móc, umieć, potrafić, być w stanie coś zrobić(cz.n.)
rozpocznij naukę
können, konnte, haben gekonnt

musieć(cz.n.)
rozpocznij naukę
müssen, musste, haben gemusst

chcieć(cz.n.)
rozpocznij naukę
wollen, wollte, haben gewollt

lubić, podobać się(cz.n.)
rozpocznij naukę
mögen, mochte, haben gemocht

móc(mieć pozwolenie), mieć prawo(cz.n.)
rozpocznij naukę
dürfen, durfte, haben gedurft

mieć powinność(cz.n.)
rozpocznij naukę
sollen, sollte, haben gesollt

wiedzieć(cz.n.)
rozpocznij naukę
wissen, wusste, haben gewusst

dać, dawać, podawać(cz.n.)
rozpocznij naukę
geben, gab, haben gegeben

myć się(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich waschen, wusch sich, haben sich gewaschen

znajdować się(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich befinden, befand sich, haben sich befunden

przeziębiać się, zaziębiać się(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich erkälten, erkältete sich, haben sich erkältet

golić się, ogolić się(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich rasieren, rasierte sich, haben sich rasiert

spóźniać się, spóźnić się(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich verspäten, verspätete sich, haben sich verspätet

obsługiwać się(też: częstować się)(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich bedienen, bediente sich, haben sich bedient

spieszyć się(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich beeilen, beeilte sich, haben sich beeilt

interesować się(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich interessieren für, interessierte sich, haben sich interessiert

dziękować(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich bedanken für, bedankte sich, haben sich bedankt

zakochać się, zakochiwać się w kimś lub w czymś(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich verlieben in, verliebte sich, haben sich verliebt

przepraszać(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich entschuldigen für, entschuldigte sich, haben sich entschuldigt

rozmawiać(z kimś)(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich unterhalten mit, unterhielt sich, haben sich unterhalten

rozmawiać(o kimś lub o czymś)(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich unterhalten über, unterhielt sich, haben sich unterhalten

żegnać się/pożegnać się(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich verabschieden von, verabschiedete sich, haben sich verabschiedet

spotykać się(z kimś lub z czymś)(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich treffen mit, traf sich, haben sich getroffen

zajmować się/zająć się kimś lub czymś(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich beschäftigen mit, beschäftigte sich, haben sich beschäftigt

dowiadywać się(o coś lub o kogoś)(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich erkundigen nach, erkundigte sich, haben sich erkundigt

wypocząć, wypoczywać/odpocząć od kogoś lub czegoś(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich erholen von, erholte sich, haben sich erholt

malować się, umalować się (wyłącznie twarz)(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich schminken, schminkte sich, haben sich geschminkt

kaleczyć się, skaleczyć się(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich verletzen, verletzte sich, haben sich verletzt

zmieniać się, zmienić się(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich ändern,änderte sich, haben sich geändert

przypominać sobie pamiętać(kogoś, coś, o kimś, o czymś)(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich erinnern an, erinnerte sich, haben sich erinnert

przyzwyczajać się(do kogoś lub czegoś)(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich gewöhnen an, gewöhnte sich, haben sich gewöhnt

koncentrować się(na kimś lub na czymś)(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich konzentrieren auf, konzentrierte sich, haben sich konzentriert

zastanawiać się, zastanowić się(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich fragen, fragte sich, haben sich gefragt

bronić się, obronić się(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich verteidigen, verteidigte sich, haben sich verteidigt

ubiegać się(o coś); aplikować o pracę(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich bewerben um, bewarb sich, haben sich beworben

błądzić, zabłądzić(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich verirren, verirrte sich, haben sich verirrt

skarżyć się, poskarżyć się(na coś lub na kogoś)(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich beschweren über, beschwerte sich, haben sich beschwert

decydować się, zdecydować się(na coś lub na kogoś)(cz.n.)
rozpocznij naukę
sich entscheiden für, entschied sich, haben sich entschieden

ufać, zaufać (komuś) (cz.n.)
rozpocznij naukę
vertrauen, vertraute, haben vertraut

wybaczać, wybaczyć (komuś) (cz.n.)
rozpocznij naukę
verzeihen, verzieh, haben verziehen

iść (za kimś, za czymś), następować, nastąpić, postępować (cz.n.)
rozpocznij naukę
folgen, folgte, sein gefolgt

podobać się, spodobać się (cz.n.)
rozpocznij naukę
gefallen, gefiel, haben gefallen

udać się, udawać się (cz.n.)
rozpocznij naukę
gelingen, gelang, sein gelungen

gratulować, winszować (cz.n.)
rozpocznij naukę
gratulieren, gratulierte, haben gratuliert

dzwonić, zadzwonić (cz.n.)
rozpocznij naukę
anrufen, rief an, haben angerufen

zapraszać, zaprosić (cz.n.)
rozpocznij naukę
einladen, lud ein, haben eingeladen

przeprowadzać się, przeprowadzić się (cz.n.)
rozpocznij naukę
umziehen, zog um, sein umgezogen

wsiąść, wsiadać (cz.n.)
rozpocznij naukę
einsteigen, stieg ein, sein eingestiegen


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.