j. angielski zawodowy 18.09.2018

 0    76 fiszek    roksanagorna
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
wypadek przy pracy
rozpocznij naukę
accident at work
osiągnąć cenę równowagi
rozpocznij naukę
achieve equilibrium price
Analiza wykresu
rozpocznij naukę
analysis of the chart
usługi architektoniczne
rozpocznij naukę
architectural services
Stowarzyszenie
rozpocznij naukę
associaton
prowadzić biznes w branży X
rozpocznij naukę
be in the x business
ponieść stratę
rozpocznij naukę
bear a loss
kosmetyczka
rozpocznij naukę
beautician
salon kosmetyczny
rozpocznij naukę
beauty salon
większe niż
rozpocznij naukę
bigger than
oprawianie
rozpocznij naukę
binding
bindownica
rozpocznij naukę
binding machine
księgowość
rozpocznij naukę
bookkeeping
kredytobiorca
rozpocznij naukę
borrower
murarz
rozpocznij naukę
bricklayer
podmiot gospodarczy
rozpocznij naukę
bussiness entity
kapitał
rozpocznij naukę
capital
spółka kapitałowa
rozpocznij naukę
Capital company
naliczyć
rozpocznij naukę
charge
wykres
rozpocznij naukę
chart
spółka cywilna
rozpocznij naukę
civil partnership
łączenie
rozpocznij naukę
combining
zlecenie
rozpocznij naukę
order
pieczątka firmowa
rozpocznij naukę
company seal
firma przedsiębiorstwo
rozpocznij naukę
company
koncesja
rozpocznij naukę
concession
zgoda
rozpocznij naukę
consent
rynek dóbr i usług konsumpcyjnych
rozpocznij naukę
consumer goods and services market
rynek konsumenta
rozpocznij naukę
consumer market
spółdzielnia
rozpocznij naukę
cooperative
koszt
rozpocznij naukę
cost
kosztorysant
rozpocznij naukę
cost estimator
bigówka
rozpocznij naukę
Creaser
kredyt
rozpocznij naukę
credit
bigowanie
rozpocznij naukę
creasing
rynek kredytowy
rozpocznij naukę
credit market
kredytodawca
rozpocznij naukę
creditor
klient
rozpocznij naukę
customer
zmniejszać się
rozpocznij naukę
decrease
popyt
rozpocznij naukę
demand
niszczenie
rozpocznij naukę
destroying
zniżka
rozpocznij naukę
discount
działalność gospodarcza
rozpocznij naukę
economic activity
silnik
rozpocznij naukę
engine
przedsiębiorczość
rozpocznij naukę
enterprise
przedsiębiorca
rozpocznij naukę
entrepreneur
równy
rozpocznij naukę
equal
cena równowagi
rozpocznij naukę
equilibrium price
kantor wymiany walut
rozpocznij naukę
exchange office
wystawca
rozpocznij naukę
exhibitor
wydatek
rozpocznij naukę
expense
czynniki wytwórcze
rozpocznij naukę
factors of production
czynniki procesu produkcji
rozpocznij naukę
factors of the production process
fabryka
rozpocznij naukę
factory
sporządzać roczne zeznanie podatkowe
rozpocznij naukę
fill in the annual tax return
falcerka
rozpocznij naukę
folder
składanie
rozpocznij naukę
folding
fundacja
rozpocznij naukę
foundation
spółka jawna
rozpocznij naukę
general partnership
obcinarka
rozpocznij naukę
guillotine
czynniki szkodliwe
rozpocznij naukę
harmful factors
czynniki niebezpieczne
rozpocznij naukę
hazardous factors
przepisy BHP
rozpocznij naukę
health and safety at work regulations
wyższy/ niższy niż
rozpocznij naukę
higher / lower than
najwyższy / najniższy poziom
rozpocznij naukę
the highest / the lowest level
pomysł
rozpocznij naukę
idea
wzrastać
rozpocznij naukę
increase
odsetki
rozpocznij naukę
interest
stopa procentowa
rozpocznij naukę
interest rate
rynek dóbr i usług produkcyjnych
rozpocznij naukę
intermediate goods and services market
sklep internetowy
rozpocznij naukę
online shop
faktura
rozpocznij naukę
invoice
spółka akcyjna
rozpocznij naukę
joint-stock company
prowadzić księgowość
rozpocznij naukę
keep the books
pokrywanie laminatem
rozpocznij naukę
laminating
laminator
rozpocznij naukę
laminator

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.