Lektion 18 - Wichtige Verben aus dem Verfassungsrecht, Teil I

 0    10 fiszek    JolaW
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Das Volk ubt die Staatsgewalt durch seine Vertreter aus.
rozpocznij naukę
Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli
Die Republik Polen wacht uber die Unabhangigkeit und die Unverletzlichkeit ihres Territoriums.
rozpocznij naukę
Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium
Die Republik Polen ist ein demokratischer Rechtsstaat, der die Grundsatze der sozialen Gerechtigkeit verwirklicht
rozpocznij naukę
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej
Die Organe der staatlichen Gewalt handeln aufgrund und innerhalb der Grenzen des geltenden Rechts.
rozpocznij naukę
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa
Die Vorschriften der Verfassung werden unmittelbar angewendet, es sei denn, die Verfassung bestimmt es anders.
rozpocznij naukę
Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej
Die Republik Polen achtet das sie bindende Volkerrecht.
rozpocznij naukę
Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego
Die Verfassung stellt das oberste Gesetz der Republik Polen dar.
rozpocznij naukę
Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej
Die rechtliche Ordnung der Republik Polen beruht auf der Teilung und dem Gleichgewicht von Legislative, Exekutive und der judikative.
rozpocznij naukę
Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej
Die gesetzgebende Gewalt wird vom Sejm und Senat ausgeubt die vollziehende Gewalt vom Prasidenten der Republik Polen und vom Ministerrat.
rozpocznij naukę
Władzę ustawodawczą sprawuje Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów
Die Republik Polen gewahrleistet die Freiheit der Presse und anderer Medien.
rozpocznij naukę
Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środkow społecznego przekazu

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.