Szkoła i Edukacja - La Escuela y Educación

4.5  1    121 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

długopis
potocznie [Esp]
rozpocznij naukę
el boli

długopis
[Méx]
rozpocznij naukę
la pluma

la calculadora

el pegamento / la cola

edukacja
kształcenie
rozpocznij naukę
la formación

la academia

szkoła handlowa
rozpocznij naukę
la escuela de comercio

szkoła państwowa
rozpocznij naukę
la escuela pública

szkoła prywatna
rozpocznij naukę
la escuela privada

ocena celująca (6)
rozpocznij naukę
la matrícula de honor

ocena bardzo dobra 5+
rozpocznij naukę
el sobresaliente

ocena dobra 4+
rozpocznij naukę
el notable

ocena dobra 4
rozpocznij naukę
el bien (6-6.9)

ocena dostateczna 3
rozpocznij naukę
el aprobado

ocena mierna 2
rozpocznij naukę
el aprobado

ocena niedostateczna 1
rozpocznij naukę
el suspenso

el certificado

el ejercicio

doktor
stopień naukowy
rozpocznij naukę
el doctor

dyplom
uniwersytecki
rozpocznij naukę
el diploma

el examen

egzamin pisemny
rozpocznij naukę
el examen escrito

egzamin ustny
rozpocznij naukę
el examen oral

egzaminy końcowe
rozpocznij naukę
los exámenes finales

el examinador

las vacaciones

el instituto

kampus uniwersytecki
rozpocznij naukę
el campus universitario

katedra na uczelni wyższej
miejsce z którego mówią wykładowcy
rozpocznij naukę
la cátedra

kolega
z klasy, ze studiów, z pracy
rozpocznij naukę
el compañero

kolokwium
egzamin na studiach
rozpocznij naukę
la prueba de control

las clases de repaso


la lección

ławka
w szkole
rozpocznij naukę
la mesa

mapa świata
rozpocznij naukę
el mapamundi

miasteczko uniwersyteckie
rozpocznij naukę
la ciudad universitaria

el premio

el maestro

nauczyciel
profesor
rozpocznij naukę
el profesor

nauczyciel akademicki
rozpocznij naukę
el profesor universitario

nauki humanistyczne
rozpocznij naukę
las ciencias humanas

el trabajo

praca domowa
rozpocznij naukę
los deberes

przedmiot szkolny
rozpocznij naukę
la asignatura

la ponencia

el rector

el año escolar

el semestre

seminarium dla studentów
rozpocznij naukę
el seminario

sprawdzian
egamin
rozpocznij naukę
el examen / el control

stołówka szkolna
rozpocznij naukę
el comedor escolar

stołówka studencka
rozpocznij naukę
el comedor universitario

la carrera

el certificado

la escuela de formación profesional / la escuela técnica

uczniowie
zbiorowo
rozpocznij naukę
el alumnado

wakacje letnie
rozpocznij naukę
las vacaciones de verano

ferie zimowe
rozpocznij naukę
las vacaciones de invierno

wolny słuchacz
na studiach
rozpocznij naukę
el oyente

wynik egzaminu
rozpocznij naukę
el resultado del examen

la reunión de padres

być obecnym
rozpocznij naukę
estar en clase

być nieobecnym
rozpocznij naukę
no estar en clase

robić notatki
rozpocznij naukę
apuntar

spóźnić się
rozpocznij naukę
llegar tarde

sprawdzać obecność
rozpocznij naukę
pasar lista

copiar

explicar

zdać egzamin
rozpocznij naukę
pasar un examen

zrobić doktorat
rozpocznij naukę
hacer el doctorado

la biología

la historia

język np. polski
rozpocznij naukę
la lengua

la lengua extranjera

tytuł oryginału
rozpocznij naukę
el título original

przypominać sobie
rozpocznij naukę
acordarse

interesować się
rozpocznij naukę
interesarse

zanotować / zapisać
rozpocznij naukę
apuntar / anotar

el talento

z uwagą / uważnie / ostrożnie
rozpocznij naukę
cuidadosamente

nauczycielka
rozpocznij naukę
la profesora

borrar

la tira

matematyczny / matematyczna
rozpocznij naukę
matemático / matemática

el matemático

matematyczka
rozpocznij naukę
la matemática

podstawowy / podstawowa
rozpocznij naukę
básico / básica

zaliczyć egzamin
rozpocznij naukę
aprobar un examen

wychowanie fizyczne
w-f
rozpocznij naukę
la educación física

el jardín de infancia

klasa
rocznik w szkole
rozpocznij naukę
el grado

być podekscytowanym czymś
rozpocznij naukę
estar entusiasmado con algo

desagradar

kolega ze szkoły
rozpocznij naukę
el compañero de colegio

uczeń
o chłopaku
rozpocznij naukę
el alumno

la alumna

nieobecność
rozpocznij naukę
la ausencia

uczęszczać do szkoły
rozpocznij naukę
ir a la escuela

la lapicera

strój gimnastyczny
rozpocznij naukę
la ropa deportiva

ukończyć uczelnię
rozpocznij naukę
graduar (en la universidad)

skończyć szkołę
rozpocznij naukę
terminar el colegio

przerwa
w szkole
rozpocznij naukę
el descanso

uczyć się o czymś
rozpocznij naukę
aprender sobre algo

opuszczać lekcje
rozpocznij naukę
perderse las clases

egzamin na zakończenie szkoły
rozpocznij naukę
el examen final

dostać 100 punktów na egzaminie
rozpocznij naukę
obtener 100 puntos en el examen

motivado

oddawać pracę domową
nauczycielowi
rozpocznij naukę
devolver los deberes

robić postępy
rozpocznij naukę
avanzar

zadawać pracę domową
rozpocznij naukę
dar los deberes

przyjmować karty kredytowe
rozpocznij naukę
aceptar tarjetas de crédito

jasny
dobrze oświetlony
rozpocznij naukę
iluminado / con mucha luz

las capacidades

umiejętności
rozpocznij naukę
las habilidades

być w czymś bardzo dobrym
rozpocznij naukę
distinguirse en algo

być w czymś bardzo dobrym
błyszczeć
rozpocznij naukę
brillar en algo

uczyć się na pamięć
rozpocznij naukę
aprender de memoria

zapamiętywać
rozpocznij naukę
memorizar

podziwiać widoki
rozpocznij naukę
admirar las vistas


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.