In a hotel - En un hotel

 0    20 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Thank you for the service.
rozpocznij naukę
Gracias por el servicio.
Is breakfast included?
rozpocznij naukę
¿El desayuno está incluido?
Can I see the room, please?
rozpocznij naukę
¿Puedo ver la habitación, por favor?
I'd like to pay by check.
rozpocznij naukę
Me gustaría pagar con cheque.
I need the porter to take my luggage to the room, please.
rozpocznij naukę
Necesito que el portero lleve mi equipaje a la habitación, por favor.
Do you have a reservation?
rozpocznij naukę
¿Tiene alguna reservación?
I made a reservation last week.
rozpocznij naukę
Hice una reservación la semana pasada.
+13 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Everyday phrases in Spanish"
(w sumie 515 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.