Renting an apartment - Rentando un apartamento

 0    20 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
To move in I have to pay the first rent and a security deposit.
rozpocznij naukę
Para mudarme tengo pagar la primera renta más un depósito de seguridad.
Are there any special places nearby where I can walk my dog?
rozpocznij naukę
¿Hay algún lugar especial cerca en el que pueda pasear a mi perro?
What kind of pets do you allow?
rozpocznij naukę
¿Qué tipo de mascotas permiten?
Can the pets be outside?
rozpocznij naukę
¿Las mascotas pueden estar afuera?
Could you please help me move?
rozpocznij naukę
¿Podrías por favor ayudarme a mudar?
I need to fill out an application form.
rozpocznij naukę
Necesito llenar un formulario de aplicación.
I found a convenient offer on the internet.
rozpocznij naukę
Encontré una oferta conveniente en internet.
+13 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Everyday phrases in Spanish"
(w sumie 515 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.