FARMAKOLOGIA GUMED piel - definicje

 0    53 fiszki    kajamarulewska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
lek
rozpocznij naukę
Substancja pochodzenia roślinnego lub suntetycznego, która wprowadzona do organizmu w określonej postaci, określoną drogą przyczynia sie do poprawy stanu zdrowotnego.
dawka
rozpocznij naukę
dawka po polsku
ilość leku, którą wprowadzamy do org (w określonej postaci, określoną drogą), aby uzyskać efekt terapeutyczny.
dawka minimalna
rozpocznij naukę
dawka minimalna - najmniejsza ilość leku, która wywołuje efekt leczniczy.
dawka maksymalna
rozpocznij naukę
dawka maksymalna - najwieksza ilość leku, która wywołuje efekt leczniczy, a nie wywołuje efektu toksycznego.
dawka toksyczna
rozpocznij naukę
dawka toksyczna - najmniejsza ilość leku, która wywołuje działanie trujące
dawka uderzeniowa
rozpocznij naukę
dawka uderzeniowa - ilość leku podana w celu uzyskania natychmiastowego dużego efektu, w celu zapewnienia max steż leku we krwi np. antybiotyko terapia. Jest wieksza od dawki podtrzymującej.
UWOLNIENIE
rozpocznij naukę
faza farmaceutyczna - uwolnienie substancji leczniczej z postaci leku poprzez rozpad leku na subs czynną i sub pomicznicze. FAZA 1 oddzielenie się; FAZA 2 : rozpuszczenie sie
Miejsce i sposób podania leku zależy od:
rozpocznij naukę
1) fizycznych i chemicznych właściwości s leczniczego; 2) porządanego czasu wystepowania i utrzymywania sie działania; 3) miejsca zadziałąnia leku; 4) stanu chorego
WCHŁANIANIE
rozpocznij naukę
faza farmakokinetyczna - celem jest przedostanie sie cząsteczek leku do krwioobiegu - zależy on od wielkości cząsteczek.
Stopień i szybkość wchłaniania zależy od:
rozpocznij naukę
Stopień i szybkość wchłaniania zależy od: 1) drogi podania 2) właściwości fizykochemicznych 3) wielkości dawki 4) postaci leku 5) szybkości rozpuszczania sub czynnej 6) pH środowiska 7) powierzchni wchłaniania 8) integralności błony 9) ukrwienia narządów
Efekt pierwszego przejścia
rozpocznij naukę
Efekt pierwszego przejścia - Biotransformacja leku przez dostaniem sie do krążenia ogólnego (metabolizowanie, unieczynnienie, zatrzymanie). Najczęściej zachodzi w wątrobie. Duży EPP: beta adrenolityki
Mechanizmy dystrybucji
rozpocznij naukę
Mechanizmy dystrybucji - dyfuzja biena, dyfuzja ułatwiona, dyfucja czynna (aminokwasy, cukry, vit rozp w wodzie)
DYSTYBUCJA
rozpocznij naukę
DYSTYBUCJA - przenikanie leków i ich metabolitów przez błony biologiczne na zasadzie biernego i czynnego transportu. Jest zależna od: bariery k-m, bariery łożyskowej
Dystrybucja - czynniki wpływające
rozpocznij naukę
Dystrybucja - czynniki wpływające: ukrwienie, przepuszczajność przez błony, wartość ph krwi a osocza, rozpuszczalność, wiązanie z biwałkami osocza i tk.
Biotransformacja
rozpocznij naukę
Biotransformacja - metabolizm leków - biochemiczny proces przemiany leków w organiźmie za pomocą mikrosomów wątroby; 1 FAZA - rozkład: utlenianie, redukcja hydroliza; 2 FAZA synteza: acetylacja, sprzęganie z aminokwasami
Czynniki wpływające na metabolizm
rozpocznij naukę
Czynniki wpływające na metabolizm: 1) genetyczne 2) płeć 3) wiek 4) stany patologiczne 5) droga podania 6) interakcje
ELIMINACJA
rozpocznij naukę
ELIMINACJA: jelitowo, wątrobowo, nerkowo, przez płuca
BIODOSTEPNOŚĆ
rozpocznij naukę
BIODOSTEPNOŚĆ - ilość leku przechodząca z miejsca podania do krążenia ogólnego. Zależy od: szybkości uwalniania, ilości sub czynnej, szybkości wchłaniania, wielkości efektu PP
OKRES Półtrwania
rozpocznij naukę
OKRES Półtrwania - czas, w którym stężenie leku we krwi, osoczu zmniejszy sie do 1/2 wartości początkowej po zakończeniu fazy uwalniania, wchłaniania i dystrybucji.
mechanizm działania leków definicja
rozpocznij naukę
mechanizm działania leków definicja - wfekt wpływu leku na żywy organizm w wyniku którego dochodzi do zmian czynnościowych komórek i tkanej, a w efekcie do powstawania określonego efektu farmakologicznego.
Mechanizm fizyczny
rozpocznij naukę
Mechanizm fizyczny - chlorek etylu - środek zniczulający mijscowo na skutek spadku temp, środki drażniące
mechanizm chemiczny
rozpocznij naukę
mechanizm chemiczny - leki zobojętniające kwas żołądkowy np. tlenek magnezu
mechanizm fizykochemiczny
rozpocznij naukę
mechanizm fizykochemiczny - środki ogólno znieczulające
mechanizm receptorowy
rozpocznij naukę
mechanizm receptorowy - reakcja chemiczna z receptorem np fizostygmina chamuje acetylecholinesterazy
teoria receptorowa
rozpocznij naukę
teoria receptorowa - warunkiem działania leku jest jego reakcja z receptorem w wyniku czego dochodzi do zmian jego czynności; ZAŁOŻENIA: 1) istnienei receptora farmakologicznego; 2) leki są ligandami dla receptorów 3) ligandy mogą być antagonistami lub a
leki wybiórcze przykłd
rozpocznij naukę
leki wybiórcze przykłd - desloratadyna - działają na jeden typ receptora
leki nie wybiórcze
rozpocznij naukę
leki nie wybiórcze - działanie na różne rodzaje receptora np. hydroksyzyna
Działanie niepożadane
rozpocznij naukę
Działanie niepożadane - szkodliwy, niezamierzony skutek (lecz lekarz powinien sie go spodziewać) działania leku, obserwowany po zastosowaniu dawek służacych, diagnosie, zapobieganiu, leczeniu lub modyfikacji czynności terapełtycznych (dawka terapełtyczna)
Działanie nieporządane przewidywalne
rozpocznij naukę
Działanie nieporządane przewidywalne - na podstawie własności farmakokinetycznych i fizykochemicznych leku np. leki metabolizowane w wątrobie - hepatotoksycznosć
Działanie nieporządane nieprzewidywalne
rozpocznij naukę
Działanie nieporządane nieprzewidywalne - niezależne od dawki, mają podłoże gentyczne lub immunologiczne - alergie
wskaźnik terapeutyczny
rozpocznij naukę
wskaźnik terapeutyczny - zakres IT określa stosunek między dawką bezpieczną (działającą leczniczo) a dawką mogącą wywowłać działanie toksyczne. Im wyższy tym bezpieczniejszy lek.
Interakcje leków
rozpocznij naukę
Interakcje leków - wzajemne oddziaływanie dwóch lub wiecj leków; Wyróżniamy: Farmaceutyczną, farmakokinetyczna, farmakodynamiczna
Interakcja Farmaceutyczna
rozpocznij naukę
Interakcja FarmaceutycznaPodczas przygotowywania leku, przed podaniem, są to niezgodności fizyczne i chemiczne poza organizmem prowadzące do negatywnych zmian (niezgodnośi recepturowych)
Przykłady interakcji farmaceutycznych
rozpocznij naukę
Przykłady interakcji farmaceutycznychpenicylina + streptomycyna = zmiana koloru na pomarańczowy; loperamid kontra węgiel
interakcja farmakokinetyczna
rozpocznij naukę
interakcja farmakokinetyczna - dotyczy wpływu jenedo leku na procesy farmakokinetyczne drugiego leku - pobudzanie i hamowanie
Interakcje farmakodynamiczne
rozpocznij naukę
Interakcje farmakodynamiczne - mogą wykazywać działanie lecznice niezaleznie od siebie lub działąnie lejnego może być modyfikowane przez drugi lek: Antagonizm farmaceutyczny, konkurencyjny, funkcjonalny, chemiczny
Antagonizm farmakologiczny
rozpocznij naukę
leki działają przeciwmie - zniesienie lub zmniejszenie działania np. leczenie zatruć
Antagonizm konkurencyjny
rozpocznij naukę
Antagonizm konkurencyjny - Kompetycyny - antagonista i agonista współzawodniczą o ten sa, punkt uchwytu, jest odwracalny nadmiarem agonisty
Antagonizm funkcjonalny
rozpocznij naukę
Antagonizm funkcjonalny (czynnościowy) różne punkty uchwytu, wywołują przeciwny efekt drogą różnych mechanizmów działania
Antagonizm chemiczny
rozpocznij naukę
Antagonizm chdwa związki reagują ze sobą tworząc związek o słabym lub niedzynnym działaniu np. heparyna a siarczan protaminy
Synergizm farmakologiczny
rozpocznij naukę
Synergizm farmakologiczny - jednokierunkowe działanie leków, efekt jestt wynikiemsumowania sie efektów (s. addycyjny) lub ich potęgowania (s. hiperaddycyjny)
polipragmazja
rozpocznij naukę
polipragmazja - negatywne i niepotrzebne podawanie zbyt dużej ilości leków
potencjalizacja
rozpocznij naukę
potencjalizacja - dostarczanie substancji, która lekiem nie jest, lecz ma wpływ na działanie leku np. alkochol
receptory jonotropowe przykłady
rozpocznij naukę
receptory jonotropowe przykłady - nikotynowe, cholinergiczne, kinaza tyrozynowa, GABA
Receptory metabotropowe
rozpocznij naukę
Receptory metabotropowe - powiązane z enzymami, wywołują efekt przy udziale wtórnego przekaźnika - białka G prostaglandyn
Siła działania
rozpocznij naukę
Siła działania - jest mierzona dawką lub steżeniem niezbednym do wywołania określonego efektu. wieksza siła im mniejsza dawka
Skuteczność
rozpocznij naukę
Skuteczność - porównanie efektu dla tej samej dawki
tachyfilaksja
rozpocznij naukę
tachyfilaksja - bardzo szybka tolerancja wynikająca z faktu uwalniania przez lek neuroprzekaźnika, którego organizm nie jest w stanie syntetyzować w tak szybkim czasie - kolejne podanie leku powoduje słabszy efekt farmakologiczny efedryna
tolerancja
rozpocznij naukę
tolerancja - w ciągu przyjmowania substacji, w celu tego samego efektu konieczne jest zwikszenie dawki. jest rozciągnieta w czasie. mechanizm down regilation
indosynkrazja
rozpocznij naukę
indosynkrazjaodmienna jakościowo reakcja na lek uwarunkowana genetycznie np. kofeina
regulacja down
rozpocznij naukę
regulacja down - ujemna - skutek powtarzającego się działania AGONISTY, zmniejsza się liczba lub wrażliwość receptorów.
regulacja up
rozpocznij naukę
regulacja up - dodatnia - skutek ciągłego podawania antagonisty wzrost wrażliwości lub liczby receptorów
prolek
rozpocznij naukę
prolek - prekursor leku, substancja o działaniu farmakologicznym, która w w pełni rozwija swoje działanie dopiero w chwili, gdy w ulegnie przemianom met w organiźmie, lecz sama nei jest aktywna np cyklezonid

Pielęgniarskie definicje farmakologiczne? Teraz pomogą fiszki!

Studia pielęgniarskie wymagają zdobycia ogromnej wiedzy i szeregu umiejętności, wszak pielęgniarka musi umieć radzić sobie w każdej sytuacji opieki nad chorym. Farmakologia dla pielęgniarek jest przedmiotem studenckim, który spędza sen z powiek studiującym pielęgniarstwo. Trzeba solidnie uczyć się wszystkich definicji farmakologicznych, żeby odnaleźć się w pracy. W dodatku większość nazw leków i procesów leczenia opartych na farmakoterapii brzmi naprawdę obco. Czym jest tachyfilaksja? Według poprawnej, farmaceutycznej definicji to "bardzo szybka tolerancja wynikająca z faktu uwalniania przez lek neuroprzekaźnika, którego organizm nie jest w stanie syntetyzować w tak szybkim czasie - kolejne podanie leku powoduje słabszy efekt farmakologiczny efedryna". Takich określeń jak tachyfilaksja i wielu innych, ścisłych trudnych pojęć musi się nauczyć każdy student pielęgniarstwa. Z czasem dziedzina ta nie jest już tak bardzo obca i przerażająca, ale początki bywają naprawdę trudne.

Lek, dawka, wchłanianie? Fiszki przyjdą z pomocą o każdej porze dnia i nocy!

Definicje farmaceutyczne muszą zostać zapamiętane szybko i bezbłędnie, aby dało się uczyć dalej przyswajając kolejne przedmioty medyczne tak istotne w edukacji pielęgniarskiej. Dlatego studenci uczą się naprawdę o każdej porze dnia i nocy, aby dawać sobie radę. Fiszki to świetna metoda pracy, bo można się nimi wspierać w każdych warunkach. O np. tachyfilaksji można się uczyć w domu, w przerwach pomiędzy zajęciami, w autobusie. Fiszki pomagają wytrwałym osiągnąć sukces!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.